Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 54/2015

Sąd: Sąd Rejonowy w Starachowicach
Data posiedzenia: 13 stycznia 2015 – 16 stycznia 2015
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 475 z 2014
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2015-01-1...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 21
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 20

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Baran Anna Alina asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
2. Baran Wioletta asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
3. Bińkowska Magdalena asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
4. Domagała Edyta Elżbieta asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
5. Dziwik Tatiana Sylwia referendarz sądowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
6. Fonfara Robert Marcin referendarz sądowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
7. Kowalska Joanna Aneta asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
8. Krężołek Elżbieta Maria prokurator prokuratury rejonowej negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
9. Kwiatkowska- Skrzypiec Wioletta Agnieszka referendarz sądowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12
10. Masternak Piotr Adam referendarz sądowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
11. Matura-Rek Agnieszka Krystyna referendarz sądowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
12. Mosur- Sobaś Justyna Katarzyna asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
13. Owczarek Anna Izabela asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
14. Pniak Jarosław Szymon referendarz sądowy pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 9 45 14
PRZECIW 0 30 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 23 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Jarosław Szymon Pniak urodził s1ę 5 stycznia 1976 r. w Kielcach. W 2001 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim z ogólną oceną dostateczną plus. Po odbyciu aplikacji sądowej, we wrześniu 2004 r. złożył egzamin sędziowski, uzyskując ocenę dobrą. Od 8 lutego do 30 kwietnia 2005 r. był zatrudniony w firmie DROGOWIEC PL sp. z o.o. w Kielcach na stanowisku referenta prawnego. Z dniem 10 czerwca 2005 r. został mianowany referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie pracuje do chwili obecnej w Wydziale Ksiąg Wieczystych. W 2011 r. ukończył, z wynikiem bardzo dobrym, studia podyplomowe w zakresie ekonomii prawa gospodarczego organizowane przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa mając na uwadze bardzo dobrą ocenę kwalifikacji Pana Jarosława Szymona Pniaka sporządzoną przez sędzię wizytator oraz jego kilkuletnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim (Wydział Ksiąg Wieczystych) podzieliła stanowisko członków Zespołu i uznała, że kandydatura ta jest najlepsza spośród zgłoszonych. Rada uwzględniła, że kandydat uzyskał ocenę dobrą z egzaminu sędziowskiego, ukończył studia podyplomowe, a także otrzymał pozytywną opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Kielcach oraz poparcie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach. Mając powyższe na uwadze Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że osoby, które nie zostały przedstawione przez Radę Prezydentowi Rzeczypospolitej z wnioskiem o powołanie na stanowisko sędziego w Sądzie Rejonowym w Starachowicach nie były, w ramach tego postępowania kwalifikacyjnego, lepszymi kandydatami niż Pan Jarosław Szymon Pniak.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacyjną sporządziła sędzia wizytator Renata Żak. Opiniująca podniosła, że ocena pracy kandydata w okresie od października 2011 r. do września 2014 r. pozwala stwierdzić, że zdobył on doświadczenie zawodowe pozwalające na wykonywanie zadań sędziego. Poziom merytoryczny jego orzeczeń jest bardzo dobry. Posiada wiedzę prawniczą i umiejętność stosowania jej w praktyce. Podejmowane przez niego decyzje są trafne, oparte o przepisy prawa materialnego i procesowego, a pojawiające się (nieliczne) uchybienia merytoryczne były usuwane w dalszej pracy. Uzasadnienia rozstrzygnięć oddalających wniosek o wpis sporządzone były w sposób jasny, klarowny i co istotne czytelny dla uczestników postępowania. Świadczy o tym okoliczność, że kolejny wniosek o wpis był uwzględniany (albo też składano skargi, do których wnioskodawcy dołączali brakujące dokumenty). Opiniująca podkreśliła bardzo niski wskaźnik zaskarżalności orzeczeń kandydata. Dodała, że podejmował czynności bez zbędnej zwłoki, o czym świadczy brak skarg na przewlekłość postępowania oraz systematyczne likwidowanie zaległości w sprawach przydzielonych do jego rozpoznania. Uzyskał także bardzo pozytywne opinie Prezesa Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim - SSR Ewy Pachockiej oraz sędziów współpracujących. Podkreślili oni duże zaangażowanie w wykonywanie obowiązków zawodowych, obowiązkowość, me · unikanie rozstrzygnięć w sprawach nowych i skomplikowanych, wysoką kulturę osobistą oraz rozległą wiedzę. Reasumując sędzia wizytator stwierdziła, że Pan Jarosław Szymon Pniak osiągnął poziom wiedzy prawniczej i zawodowej, który w pełni uzasadnia wniosek o powołanie go na stanowisko sędziego sądu rejonowego.

Wizytator: Renata Żak

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
15. Posłowska Ewa Małgorzata referendarz sądowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
16. Radzikowska- Szwed Angelika Stanisława asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 11
17. Rosiak- Doroz Renata referendarz sądowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
18. Stępień Łukasz Tomasz referendarz sądowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
19. Surowiec Anna referendarz sądowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
20. Szyc Anna Magdalena asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
21. Wieczorek Monika Maria asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14