Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 49/2015

Sąd: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Data posiedzenia: 13 stycznia 2015 – 16 stycznia 2015
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 359 z 2014
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2015-01-1...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 41
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 34

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Barut Joanna kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE
2. Biłejszis Monika referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniając łącznie wszystkie przesłanki kryteria związane z powołaniem na stanowisko sędziego sądu rejonowego uznała, że Pan asystent sędziego Krzysztof Wojciech Kwiatkawski spełnia je w wyższym stopniu niż pozostali kandydaci.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
3. Brick Marta asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniając łącznie wszystkie przesłanki kryteria związane z powołaniem na stanowisko sędziego sądu rejonowego uznała, że Pan asystent sędziego Krzysztof Wojciech Kwiatkawski spełnia je w wyższym stopniu niż pozostali kandydaci.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
4. Brzdąk Przemysław Łukasz asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 4
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniając łącznie wszystkie przesłanki kryteria związane z powołaniem na stanowisko sędziego sądu rejonowego uznała, że Pan asystent sędziego Krzysztof Wojciech Kwiatkawski spełnia je w wyższym stopniu niż pozostali kandydaci.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
5. Chrobot-Broniszewska Ewelina Małgorzata asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniając łącznie wszystkie przesłanki kryteria związane z powołaniem na stanowisko sędziego sądu rejonowego uznała, że Pan asystent sędziego Krzysztof Wojciech Kwiatkawski spełnia je w wyższym stopniu niż pozostali kandydaci.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
6. Chrustek Eliza asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniając łącznie wszystkie przesłanki kryteria związane z powołaniem na stanowisko sędziego sądu rejonowego uznała, że Pan asystent sędziego Krzysztof Wojciech Kwiatkawski spełnia je w wyższym stopniu niż pozostali kandydaci.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
7. Ciosmak Marta Patrycja negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 16
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pani Marta Patrycja Ciosmak została pozytywnie zaopiniowana, uchwałą Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 4 września 2014 r., Nr 341/20 14, na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Chorzowie. W dniu l O grudnia 2014 r. otrzymała od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nommacJę. Tym samym dalsze postępowanie wszczęte w następstwie złożenia Jej wniosku stało się bezprzedmiotowe.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
8. Długosz Tomasz Leszek prokurator negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 5
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 11

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniając łącznie wszystkie przesłanki kryteria związane z powołaniem na stanowisko sędziego sądu rejonowego uznała, że Pan asystent sędziego Krzysztof Wojciech Kwiatkawski spełnia je w wyższym stopniu niż pozostali kandydaci.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
9. Fałdyga- Szecówka Małgorzata Maria asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 4
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniając łącznie wszystkie przesłanki kryteria związane z powołaniem na stanowisko sędziego sądu rejonowego uznała, że Pan asystent sędziego Krzysztof Wojciech Kwiatkawski spełnia je w wyższym stopniu niż pozostali kandydaci.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
10. Garbacz- Butler Aneta Maria referend negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 4
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniając łącznie wszystkie przesłanki kryteria związane z powołaniem na stanowisko sędziego sądu rejonowego uznała, że Pan asystent sędziego Krzysztof Wojciech Kwiatkawski spełnia je w wyższym stopniu niż pozostali kandydaci.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
11. Glos Roman Józef asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniając łącznie wszystkie przesłanki kryteria związane z powołaniem na stanowisko sędziego sądu rejonowego uznała, że Pan asystent sędziego Krzysztof Wojciech Kwiatkawski spełnia je w wyższym stopniu niż pozostali kandydaci.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
12. Gulczyńska Emilia Helena kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE
13. Hajkowska-Kubata Karolina Elżbieta referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniając łącznie wszystkie przesłanki kryteria związane z powołaniem na stanowisko sędziego sądu rejonowego uznała, że Pan asystent sędziego Krzysztof Wojciech Kwiatkawski spełnia je w wyższym stopniu niż pozostali kandydaci.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
14. Halabowska-Ścibska Anna Zofia asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniając łącznie wszystkie przesłanki kryteria związane z powołaniem na stanowisko sędziego sądu rejonowego uznała, że Pan asystent sędziego Krzysztof Wojciech Kwiatkawski spełnia je w wyższym stopniu niż pozostali kandydaci.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
15. Jankowska- Kucia Marta Julia asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniając łącznie wszystkie przesłanki kryteria związane z powołaniem na stanowisko sędziego sądu rejonowego uznała, że Pan asystent sędziego Krzysztof Wojciech Kwiatkawski spełnia je w wyższym stopniu niż pozostali kandydaci.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
16. Kamionka-Kowalik Joanna Antonina asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniając łącznie wszystkie przesłanki kryteria związane z powołaniem na stanowisko sędziego sądu rejonowego uznała, że Pan asystent sędziego Krzysztof Wojciech Kwiatkawski spełnia je w wyższym stopniu niż pozostali kandydaci.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
17. Kasza-Grabowska Aleksandra Apolonia asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniając łącznie wszystkie przesłanki kryteria związane z powołaniem na stanowisko sędziego sądu rejonowego uznała, że Pan asystent sędziego Krzysztof Wojciech Kwiatkawski spełnia je w wyższym stopniu niż pozostali kandydaci.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
18. Kleszcz Justyna Elżbieta kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE
19. Korotczuk-Szczepaniak Karolina Magdalena referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 4
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniając łącznie wszystkie przesłanki kryteria związane z powołaniem na stanowisko sędziego sądu rejonowego uznała, że Pan asystent sędziego Krzysztof Wojciech Kwiatkawski spełnia je w wyższym stopniu niż pozostali kandydaci.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
20. Korzeniowska Katarzyna Anna asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 4
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniając łącznie wszystkie przesłanki kryteria związane z powołaniem na stanowisko sędziego sądu rejonowego uznała, że Pan asystent sędziego Krzysztof Wojciech Kwiatkawski spełnia je w wyższym stopniu niż pozostali kandydaci.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
21. Krueger Monika Kinga asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 4
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniając łącznie wszystkie przesłanki kryteria związane z powołaniem na stanowisko sędziego sądu rejonowego uznała, że Pan asystent sędziego Krzysztof Wojciech Kwiatkawski spełnia je w wyższym stopniu niż pozostali kandydaci.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
22. Krzystolik Anna Agnieszka asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 16

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pani Anna Agnieszka Krzystolik została pozytywnie zaopiniowana, uchwałą Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 11 grudnia 2014 r., Nr 524/2014, na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
23. Kwiatkowski Krzysztof Wojciech Asystent sędziego pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 8 33 15
PRZECIW 0 10 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 29 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Krzysztof Wojciech Kwiatkowski urodził się w dniu 23 kwietnia 1982 r. w Częstochowie. W 2006 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uzyskując tytuł magistra prawa z ogólną oceną bardzo dobrą. Po odbyciu aplikacji sądowej, we wrześniu 2009 r., złożył egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. Od dnia 18 listopada 2009 r. do chwili obecnej pracuje jako asystent sędziego w Wydziale V Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Każde postępowanie nominacyjne stawia wymagania kandydatom do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. W postępowaniu konkursowym przed Radą stosowane są jednakowe wobec wszystkich kandydatów kryteria i procedury. Rada dokonując rozpoznania i oceny każdej ze zgłoszonych kandydatur ma na uwadze także przymioty wymagane do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Przy uwzględnieniu oceny całościowej wynikającej z łącznego zastosowania ustawowych kryteriów, w niniejszym postępowaniu nominacyjnym Krajowa Rada 5 Sądownictwa uznała, że na wybór zasługuje kandydatura Pana asystenta sędziego Krzysztofa Wojciecha Kwiatkowskiego. Rada dokonując takiej oceny miała na uwadze przymioty wskazane w bardzo dobrej ocenie kwalifikacyjnej dotyczącej pracy Kandydata. Pan asystent posiada obszerną i pogłębioną wiedzę merytoryczną, predysponującą do objęcia stanowiska sędziego oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe, a ponadto otrzymał bardzo wysokie poparcie środowiska sędziowskiego.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacyjną Kandydata sporządziła SSO Maria Bielska-Wojtaszek, która wyraziła pogląd, że lektura bardzo licznych projektów wskazuje, że spektrum spraw, nad którymi pracował Pan asystent, było bardzo szerokie, co uzasadnione jest także specyfiką wydziału cywilnego apelacyjnego. Wśród przedstawionych projektów znakomita ich część dotyczyła spraw skomplikowanych, tak pod względem faktycznym, jak i prawnym. Poczynając od typowych spraw o zapłatę, opartych jednak na różnych podstawach prawnych i faktycznych, wniosków o zabezpieczenie itp., przedłożone projekty dotyczyły także spraw nietypowych, w których zastosowanie znajdowały nowe instytucje, jak np. prawo do informacji w sprawach dotyczących egzekwowania praw własności intelektualnej w oparem o przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej. W oceme sędzi wizytator wszystkie przedłożone projekty były prawidłowe pod względem formalnym i merytorycznym. Projekty uzasadnień orzeczeó wydanych w wyniku rozpoznania apelacji prezentowały bardzo wysoki poziom merytoryczny, a przy tym sformułowane były jasno, rzeczowo i zrozumiale, również dla osób nie posiadających wykształcenia prawntczego. Wyróżniały się sposobem formułowania myśli, umiejętnością doboru argumentów, starannością, ale też jednocześnie bardzo dobrą znajomością przepisów materialnego i procesowego prawa cywilnego ich autora, wskazującą na bardzo głęboki stopieó rozumienia problemu prawnego konkretnej sprawy. Sędzia wizytator stwierdziła, że Opiniowany opanował przepisy proceduralne w stopniu bardzo dobrym, a zatem koniecznym do wykonywania zawodu sędziego. Jej zdaniem przedstawione projekty świadczyły także o wysokim stopniu znajomości oraz zrozumieniu instytucji materialnego prawa cywilnego. Sędzia wizytator podkreśliła, że przytaczanie orzecznictwa Sądu Najwyższego i literatury następowało w tych projektach w sposób bardzo wyważony, dla poparcia przedstawianego poglądu prawnego, dzięki czemu były one przejrzyste i czytelne. Z pełnym przekonaniem rzetelnego i godnego wykonywania zawodu sędziego poparła starania Pana asystenta sędziego Krzysztofa Wojciecha Kwiatkowskiego o powołanie na wolne stanowisko sędziowskie.

Wizytator: SSO Maria Bielska-Wojtaszek

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
24. Lis Katarzyna asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniając łącznie wszystkie przesłanki kryteria związane z powołaniem na stanowisko sędziego sądu rejonowego uznała, że Pan asystent sędziego Krzysztof Wojciech Kwiatkawski spełnia je w wyższym stopniu niż pozostali kandydaci.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
25. Łatanik Tomasz Michał asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniając łącznie wszystkie przesłanki kryteria związane z powołaniem na stanowisko sędziego sądu rejonowego uznała, że Pan asystent sędziego Krzysztof Wojciech Kwiatkawski spełnia je w wyższym stopniu niż pozostali kandydaci.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
26. Marczewska Izabela Anna referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniając łącznie wszystkie przesłanki kryteria związane z powołaniem na stanowisko sędziego sądu rejonowego uznała, że Pan asystent sędziego Krzysztof Wojciech Kwiatkawski spełnia je w wyższym stopniu niż pozostali kandydaci.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
27. Mikrut Katarzyna Anna asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniając łącznie wszystkie przesłanki kryteria związane z powołaniem na stanowisko sędziego sądu rejonowego uznała, że Pan asystent sędziego Krzysztof Wojciech Kwiatkawski spełnia je w wyższym stopniu niż pozostali kandydaci.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
28. Molenda Robert Ryszard kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE
29. Ogórek-Kukuła Elżbieta Anna asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniając łącznie wszystkie przesłanki kryteria związane z powołaniem na stanowisko sędziego sądu rejonowego uznała, że Pan asystent sędziego Krzysztof Wojciech Kwiatkawski spełnia je w wyższym stopniu niż pozostali kandydaci.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
30. Paluch Agata Anna asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniając łącznie wszystkie przesłanki kryteria związane z powołaniem na stanowisko sędziego sądu rejonowego uznała, że Pan asystent sędziego Krzysztof Wojciech Kwiatkawski spełnia je w wyższym stopniu niż pozostali kandydaci.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
31. Parka Anna Katarzyna asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniając łącznie wszystkie przesłanki kryteria związane z powołaniem na stanowisko sędziego sądu rejonowego uznała, że Pan asystent sędziego Krzysztof Wojciech Kwiatkawski spełnia je w wyższym stopniu niż pozostali kandydaci.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
32. Partyka Tamara Justyna asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 4
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniając łącznie wszystkie przesłanki kryteria związane z powołaniem na stanowisko sędziego sądu rejonowego uznała, że Pan asystent sędziego Krzysztof Wojciech Kwiatkawski spełnia je w wyższym stopniu niż pozostali kandydaci.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
33. Połczyński Piotr Henryk kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE
34. Połowniak-Baran Katarzyna Ewelina asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniając łącznie wszystkie przesłanki kryteria związane z powołaniem na stanowisko sędziego sądu rejonowego uznała, że Pan asystent sędziego Krzysztof Wojciech Kwiatkawski spełnia je w wyższym stopniu niż pozostali kandydaci.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
35. Praska Marzena asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniając łącznie wszystkie przesłanki kryteria związane z powołaniem na stanowisko sędziego sądu rejonowego uznała, że Pan asystent sędziego Krzysztof Wojciech Kwiatkawski spełnia je w wyższym stopniu niż pozostali kandydaci.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
36. Pudo Tomasz Janusz asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniając łącznie wszystkie przesłanki kryteria związane z powołaniem na stanowisko sędziego sądu rejonowego uznała, że Pan asystent sędziego Krzysztof Wojciech Kwiatkawski spełnia je w wyższym stopniu niż pozostali kandydaci.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
37. Rębacz Joanna Ewa asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniając łącznie wszystkie przesłanki kryteria związane z powołaniem na stanowisko sędziego sądu rejonowego uznała, że Pan asystent sędziego Krzysztof Wojciech Kwiatkawski spełnia je w wyższym stopniu niż pozostali kandydaci.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
38. Seweryn Robert Paweł kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE
39. Srokosz-Adamczyk Dominika Małgorzata referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniając łącznie wszystkie przesłanki kryteria związane z powołaniem na stanowisko sędziego sądu rejonowego uznała, że Pan asystent sędziego Krzysztof Wojciech Kwiatkawski spełnia je w wyższym stopniu niż pozostali kandydaci.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
40. Stryczek Natalia referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniając łącznie wszystkie przesłanki kryteria związane z powołaniem na stanowisko sędziego sądu rejonowego uznała, że Pan asystent sędziego Krzysztof Wojciech Kwiatkawski spełnia je w wyższym stopniu niż pozostali kandydaci.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
41. Wilczyńska Aleksandra Ewa asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniając łącznie wszystkie przesłanki kryteria związane z powołaniem na stanowisko sędziego sądu rejonowego uznała, że Pan asystent sędziego Krzysztof Wojciech Kwiatkawski spełnia je w wyższym stopniu niż pozostali kandydaci.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów