Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 77/2015

Sąd: Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim
Data posiedzenia: 13 stycznia 2015 – 16 stycznia 2015
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 396 z 2014
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2015-01-1...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 14
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 11

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Bagiński Piotr Aleksander kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE
2. Banaszak Michał negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
3. Doba Piotr asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 7 51 0
PRZECIW 6 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Kontrkandydat - Pan Piotr Doba - który uzyskał zbliżone poparcie środowiska sędziowskiego na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów do Pana Łukasza Fórmankiewicza (51 głosów "za", moc poparcia 236 punktów, 6 głosów "przeciw") jest również bardzo dobrym kandydatem na stanowisko sędziego sądu rejonowego. Legitymuje się on jednak mniejszym i jednorodnym doświadczeniem zawodowym - od listopada 2010 r. zatrudniony jest na stanowisku asystenta sędziego - oraz uzyskał niższe poparcie Kolegium Sądu Okręgowego od wybranego kandydata (7 głosów "za" z 32 punktami poparcia).

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
4. Fórmankiewicz Łukasz asystent sędziego, referendarz pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 7 53
PRZECIW 0 4
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Łukasz Fórmankiewicz, urodzony w dniu 29 czerwca 1980 r. w Pleszewie, ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z wynikiem bardzo dobrym i uzyskał w dniu 6 kwietnia 2004 r. tytuł zawodowy magistra prawa. Po odbyciu aplikacji sądowej złożył, w dniach 3, 5 i 28 września 2007 r., egzamin sędziowski z łączną oceną dobrą plus. W okresie od 16 listopada 2007 r. do 14 września 2009 r. pracował jako asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Kaliszu w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym. Z dniem 15 września 2009 r. został mianowany referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Jarocinie. Wykonuje powierzone zadania przede wszystkim w V Wydziale Ksiąg Wieczystych, a ponadto w I Wydziale Cywilnym. Od l stycznia 2014 r. podejmuje również czynności orzecznicze w VI Zamiejscowym Wydziale Cywilnym z siedzibą w Pleszewie.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę o przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim kandydatury Pana Łukasza Fórmankiewicza, uznając argumentację Zespołu członków Rady, że jest on najbardziej odpowiedni do objęcia wolnego stanowiska sędziowskiego. Przy podjęciu niniejszej uchwały uwzględniono łącznie warunki powołania na stanowisko sędziego sądu rejonowego określone w art. 61 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz kryteria ustalania kolejności kandydatów wyrażone w art. 35 ust. 2 pkt l i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, podzielając w tym zakresie stanowisko Zespołu członków Rady z dnia 12 stycznia 2015 r. Krajowa Rada Sądownictwa w pełni podzieliła stanowisko Zespołu członków Rady w przedmiotowej sprawie. Kandydat uzyskał bardzo dobrą ocenę kwalifikacyjną pracy na stanowisku referendarza sądowego. Posiada różnorodne doświadczenie w pracy w wymiarze sprawiedliwości - pracował zarówno na stanowisku asystenta sędziego w Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Kaliszu, jak i referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Jarocinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych, I Wydziale Cywilnym oraz VI Zamiejscowym Wydziale Cywilnym z siedzibą w Pleszewie. Uzyskał ponadto jedne z najwyższych poparcie na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów oraz najwyższe poparcie Kolegium Sądu Okręgowego spośród wszystkich kandydatów zgłoszonych na wolne stanowisko sędziowskie. Brane łącznie pod uwagę kryterium uzyskanych ocen kwalifikacyjnych, doświadczenia zawodowego oraz udzielonego kandydatom poparcia środowiska sędziowskiego przez kolegium właściwego sądu oraz ocenę właściwego zgromadzenia ogólnego sędziów w sposób jednoznaczny wyróżniło kandydaturę Pana Łukasza Fórmankiewicza spośród wszystkich osób zgłoszonych na wolne stanowisko sędziowskie.

Opinia wizytatora

Wyraził on pogląd, że kandydat osiąga bardzo dobre wyniki na płaszczyźnie orzeczniczej. Przebieg postępowania w skontrolowanych sprawach jest prawidłowy. Czynności podejmowane są przez kandydata niemal w dniu wpływu wniosku lub w bardzo krótkim czasie. Powierzone obowiązki wykonuje starannie, terminowo oraz dokładnie (skrupulatnie). Ma dużą wiedzę i korzysta z niej w sposób prawidłowy przy rozstrzyganiu spraw. Działa w pracy bardzo sprawnie i efektywnie wykorzystuje czas pracy. Wyjaśnienie okoliczności mających znaczenie dla wyniku sprawy dokonywane jest niezwłocznie. Podjęte w tym zakresie czynności nie wywołują zastrzeżeń, a ściślej, były konieczne i przemyślane. Cechy osobowości Pana Łukasza Fórmankiewicza, zaangażowanie w pracę, osiągnięte wyniki oraz kultura osobista i kultura organizacji pracy, stwarzają mocną podstawę do wskazania kandydata jako przydatnego w zawodzie sędziego sądu rejonowego.

Wizytator: Wojciech Tomlak

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
5. Kornacka Beata Ewa negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
6. Korotczuk-Szczepaniak Karolina Magdalena negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
7. Koszyczarek Karolina Kinga negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
8. Kowalska Agnieszka Maria negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
9. Kurjata Małgorzata Agnieszka negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
10. Raszewska-Pietrakow Justyna Magdalena negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
11. Sadowska Marta Joanna kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE
12. Ulka Michał Tomasz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
13. Wawrzyniak Karolina negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
14. Wilczyńska-Słocińska Beata Łucja negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13