Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 83/2015

Sąd: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Data posiedzenia: 12 stycznia 2015 – 15 stycznia 2015
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. poz. 387 z 2015
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files//2016-01-...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 5
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 4

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Arndt-Solarska Gizela sędzia sądu rejonowego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 8 0
PRZECIW 5 36 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 4 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Praca i kwalifikacje pozostałych kontrkandydatów zostały ocenione przez sędziów wizytatorów także pozytywnie, ale, w przeciwieństwie do Pani Agaty Teresy Smolińskiej, żadna z tych osób nie uzyskała pozytywnej opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim ani poparcia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów tego Sądu.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Paszyńska Sylwia sędzia sądu rejonowego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 11 0
PRZECIW 6 34 4
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 3 13

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Praca i kwalifikacje pozostałych kontrkandydatów zostały ocenione przez sędziów wizytatorów także pozytywnie, ale, w przeciwieństwie do Pani Agaty Teresy Smolińskiej, żadna z tych osób nie uzyskała pozytywnej opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim ani poparcia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów tego Sądu.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
3. Smolińska Agata Teresa sędzia sądu rejonowego pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA jednogłośnie pozytywnie, 9 42 17
PRZECIW 4 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Agata Teresa Smolińska urodziła się 18 stycznia 1981 r. w Poznaniu. W 2005 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Toruniu z oceną dobrą. Od kwietnia do października 2006 r. była zatrudniona na stanowisku praktykanta asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim (w wymiarze Yz etatu). Z dniem l października 2008 r. została zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim. Powierzone obowiązki wykonywała w wymiarze Yz etatu w VII Wydziale Karnym a od listopada 2008 r. w wymiarze po Yz etatu w tym Wydziale oraz w VIII Wydziale Egzekucyjnym. Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim w marcu 2009 r. złożyła egzamin sędziowski z łączną oceną dostateczną plus. Nadal pracowała na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim. Powierzone obowiązki pełniła w różnym wymiarze czasu pracy w VII Wydziale Karnym i VIII Wydziale Egzekucyjnym, a następnie także w IX Wydziale Wykonywania Orzeczeń i Należności Sądowych. Z dniem l czerwca 2014 r. została przeniesiona do pełnienia obowiązków w tym Wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy.Pani Agata Teresa Smolińska podnosi kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w szkoleniach organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W uzasadnieniu stanowiska Zespół podkreślił, że rekomendowana kandydatka posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe, jej praca i kwalifikacje merytoryczne zostały ocenione pozytywnie przez sędziów wizytatorów oraz sędziów przełożonych, a Kolegium Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim i Zgromadzenie Ogólne Sędziów tego Sądu udzieliły jej kandydaturze najwyższego poparcia. Poza tym Pani Agata Teresa Smolińska zaprezentowała się pozytywnie podczas rozmowy przeprowadzonej w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa.Po wszechstronnym rozważeniu całoksztahu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa podzieliła stanowisko Zespołu i uznała, że kandydatura Pani Agaty Teresy Smolińskiej zostanie przedstawiona z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na wolne stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim.Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydatów. Osoba przedstawiona z wnioskiem o powołanie uzyskała pozytywne oceny kwalifikacyjne. Jej praca i kompetencje zostały ocenione pozytywnie również w licznych opiniach służbowych. Legitymuje s1ę przy tym wieloletnim zróżnicowanym doświadczeniem zawodowym na stanowisku asystenta sędziego.Wprawdzie Pani Agata Teresa Smolińska ukończyła studia prawnicze z niższą oceną niż Pani Sylwia Paszyńska i Pan Sławomir Paweł Żarski, to w ocenie Krajowej Rady Sądownictwa za wyborem jej kandydatury do przedstawienia z wnioskiem o powołanie przemaWiaJą pozostałe kryteria wyboru, a w szczególności wnioski płynące z ocen kwalifikacyjnych, oceny z egzaminu zawodowego, a także poziom poparcia Kolegium Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim

Opinie wizytatorów

Praca i kwalifikacje merytoryczne Pani Agaty Teresy Smolińskiej zostały ocenione pozytywnie przez sędziego wizytatora do spraw cywilnych i sędziego wizytatora do spraw karnych. Sędzia wizytator do spraw cywilnych stwierdził, że kandydatka spełnia wymogi powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego. W przekonaniu sędziego wizytatora do spraw karnych Pani Agata Teresa Smolińska posiada pełne przygotowanie teoretyczne i praktyczne do należytego wykonywania obowiązków sędziego.

Pozytywne, bardzo dobre opinie o pracy i kwalifikacjach kandydatki sporządzili Prezes Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, Przewodniczący VII Wydziału Kamego i Przewodniczący VIII Wydziału Egzekucyjnego tego Sądu oraz sędziowie współpracujący z kandydatką.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
4. Wiśniewska Szperka Anna Elżbieta sędzia sądu rejonowego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 8 24 0
PRZECIW 1 22 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 16

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pani Anna Elżbieta Wiśniewska-Szperka, która uzyskała drugie miejsce w zakresie poparcia Kolegium Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów tego Sądu, również otrzymała pozytywną ocenę kwalifikacyjną, ale w porównaniu do Pani Agaty Teresy Smolińskiej legitymuje się zdecydowanie krótszym stażem pracy na stanowisku asystenta sędziego (od stycznia 2013 r. do chwili obecnej).Praca i kwalifikacje pozostałych kontrkandydatów zostały ocenione przez sędziów wizytatorów także pozytywnie, ale, w przeciwieństwie do Pani Agaty Teresy Smolińskiej, żadna z tych osób nie uzyskała pozytywnej opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim ani poparcia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów tego Sądu.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
5. Żarski Sławomir Paweł sędzia sądu rejonowego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1 4 0
PRZECIW 5 40 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 4 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Praca i kwalifikacje pozostałych kontrkandydatów zostały ocenione przez sędziów wizytatorów także pozytywnie, ale, w przeciwieństwie do Pani Agaty Teresy Smolińskiej, żadna z tych osób nie uzyskała pozytywnej opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim ani poparcia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów tego Sądu.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów