Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 63/2015

Sąd: Sąd Rejonowy w Olecku
Data posiedzenia: 13 stycznia 2015 – 16 stycznia 2015
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 250 z 2014
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2015-01-1...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 15
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 14

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Butkiewicz-Pasińska Joanna asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Uzasadnienie wyboru przez KRS

nie wykazali się takimi osiągnięciami i przymiotami jak oceniona najwyżej w obecnej procedurze konkursowej Kandydatka. Ogólna ocena kwalifikacji tych osób, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinie wizytacyjne i służbowe na temat Ich pracy a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tych Kandydatów tak dobre, jak Pani Beaty Sieczkowskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Chrzanowska Jowita rederendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 11

Uzasadnienie wyboru przez KRS

nie wykazali się takimi osiągnięciami i przymiotami jak oceniona najwyżej w obecnej procedurze konkursowej Kandydatka. Ogólna ocena kwalifikacji tych osób, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinie wizytacyjne i służbowe na temat Ich pracy a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tych Kandydatów tak dobre, jak Pani Beaty Sieczkowskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
3. Gałażyn Dorota referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Uzasadnienie wyboru przez KRS

nie wykazali się takimi osiągnięciami i przymiotami jak oceniona najwyżej w obecnej procedurze konkursowej Kandydatka. Ogólna ocena kwalifikacji tych osób, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinie wizytacyjne i służbowe na temat Ich pracy a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tych Kandydatów tak dobre, jak Pani Beaty Sieczkowskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
4. Jabłońska Zuzanna asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Uzasadnienie wyboru przez KRS

nie wykazali się takimi osiągnięciami i przymiotami jak oceniona najwyżej w obecnej procedurze konkursowej Kandydatka. Ogólna ocena kwalifikacji tych osób, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinie wizytacyjne i służbowe na temat Ich pracy a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tych Kandydatów tak dobre, jak Pani Beaty Sieczkowskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
5. Jankowska-Bondzio Barbara referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12

Uzasadnienie wyboru przez KRS

nie wykazali się takimi osiągnięciami i przymiotami jak oceniona najwyżej w obecnej procedurze konkursowej Kandydatka. Ogólna ocena kwalifikacji tych osób, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinie wizytacyjne i służbowe na temat Ich pracy a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tych Kandydatów tak dobre, jak Pani Beaty Sieczkowskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
6. Jasienowicz Barbara radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 11

Uzasadnienie wyboru przez KRS

nie wykazali się takimi osiągnięciami i przymiotami jak oceniona najwyżej w obecnej procedurze konkursowej Kandydatka. Ogólna ocena kwalifikacji tych osób, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinie wizytacyjne i służbowe na temat Ich pracy a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tych Kandydatów tak dobre, jak Pani Beaty Sieczkowskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
7. Kaftańska Aneta asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 10

Uzasadnienie wyboru przez KRS

nie wykazali się takimi osiągnięciami i przymiotami jak oceniona najwyżej w obecnej procedurze konkursowej Kandydatka. Ogólna ocena kwalifikacji tych osób, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinie wizytacyjne i służbowe na temat Ich pracy a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tych Kandydatów tak dobre, jak Pani Beaty Sieczkowskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
8. Kamiński Wiesław adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12

Uzasadnienie wyboru przez KRS

nie wykazali się takimi osiągnięciami i przymiotami jak oceniona najwyżej w obecnej procedurze konkursowej Kandydatka. Ogólna ocena kwalifikacji tych osób, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinie wizytacyjne i służbowe na temat Ich pracy a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tych Kandydatów tak dobre, jak Pani Beaty Sieczkowskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
9. Łukaszewicz Andrzej asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12

Uzasadnienie wyboru przez KRS

nie wykazali się takimi osiągnięciami i przymiotami jak oceniona najwyżej w obecnej procedurze konkursowej Kandydatka. Ogólna ocena kwalifikacji tych osób, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinie wizytacyjne i służbowe na temat Ich pracy a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tych Kandydatów tak dobre, jak Pani Beaty Sieczkowskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
10. Malec Bartosz referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Uzasadnienie wyboru przez KRS

nie wykazali się takimi osiągnięciami i przymiotami jak oceniona najwyżej w obecnej procedurze konkursowej Kandydatka. Ogólna ocena kwalifikacji tych osób, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinie wizytacyjne i służbowe na temat Ich pracy a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tych Kandydatów tak dobre, jak Pani Beaty Sieczkowskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
11. Malinowska Małgorzata asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Uzasadnienie wyboru przez KRS

nie wykazali się takimi osiągnięciami i przymiotami jak oceniona najwyżej w obecnej procedurze konkursowej Kandydatka. Ogólna ocena kwalifikacji tych osób, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinie wizytacyjne i służbowe na temat Ich pracy a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tych Kandydatów tak dobre, jak Pani Beaty Sieczkowskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
12. Mańko Izabela asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12

Uzasadnienie wyboru przez KRS

nie wykazali się takimi osiągnięciami i przymiotami jak oceniona najwyżej w obecnej procedurze konkursowej Kandydatka. Ogólna ocena kwalifikacji tych osób, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinie wizytacyjne i służbowe na temat Ich pracy a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tych Kandydatów tak dobre, jak Pani Beaty Sieczkowskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
13. Raczkowska Agnieszka asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Uzasadnienie wyboru przez KRS

nie wykazali się takimi osiągnięciami i przymiotami jak oceniona najwyżej w obecnej procedurze konkursowej Kandydatka. Ogólna ocena kwalifikacji tych osób, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinie wizytacyjne i służbowe na temat Ich pracy a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tych Kandydatów tak dobre, jak Pani Beaty Sieczkowskiej. Pani Agnieszka Raczkawska została Sądownictwa do przedstawienia Prezydentowi rekomendowana przez Krajową Radę Rzeczypospolitej Polskiej na wolne stanowisko sędziowskie w równoległym konkursie do Sądu Rejonowego w Suwałkach.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
14. Sieczkowska Beata asystent sędziego pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 23 13
PRZECIW 1 2 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 5 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Beata Sieczkawska ukończyła w 2002 roku wyższe studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z wynikiem dobrym. W 2004 roku ukończyła wyższe studia prawnicze na tej Uczelni z wynikiem dobrym. Po odbyciu aplikacji sądowej w 2007 roku złożyła egzamin sędziowski uzyskując ocenę dobrą. Z dniem 7 maja 2007 roku podjęła pracę w charakterze asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Suwałkach w wymiarze 3/5 etatu a następnie od l października 2007 roku w pełnym wymiarze czasu pracy. Przydzielona została do Sekcji Penitencjarnej i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych II Wydziału Karnego. Pani Beata Sieczkawska uzyskała poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające ją do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne", "tajne" i "poufne". Kandydatka w ramach rozwoju zawodowego brała udział w następujących szkoleniach: dla asystentów sędziów orzekających w sprawach karnych organizowane przez Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechych i Prokuratury dotyczące wybranych zagadnień prawa karnego gospodarczego; dla asystentów sędziów orzekających w pionach karnych organizowane przez Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury dotyczące wybranych zagadnień istotnych w pracy asystenta sędziego orzekającego w sprawach karnych pierwszej instancji oraz dla asystentów sędziów orzekających w sprawach karnych w postępowaniu odwoławczym organizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że ocena kwalifikacji Pani Beaty Sieczkowskiej wnioski płynące z opinii przełożonych na temat Jej pracy oraz najwyższe poparcie środowiska sędziowskiego przemawiają za przedstawieniem tej kandydatury do powołania na jedno wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Rejonowym w Olecku.

Opinia wizytatora

Zdaniem opiniującego Pani Beata Sieczkawska spełnia wszelkie kryteria wymagane do objęcia urzędu sędziego. Kandydatka ma stosunkowo długi staż pracy w charakterze asystenta. Wszyscy sędziowie, którzy współpracowali z Kandydatką oceniają ją wysoko, jako osobę ambitną , sumienną, rzetelną, z dużym zaangażowaniem wykonującą swoje obowiązki. Analiza przedstawionych projektów orzeczeń i uzasadnień pozwala na wnioskowanie, że Pani asystent posiada niezbędna wiedzę merytoryczną. Kandydatka ponadto postrzegana jest jako osoba kulturalna, wyważona, prawidłowo współpracująca z otoczeniem zawodowym. W ocenie sędziego wizytatora Kandydatka posiada wszystkie niezbędne cechy i kwalifikacje do powołania na stanowisko sędziego sądu rejonowego.

Wizytator: Jacek Sowul

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
15. Staszkiewicz-Tkacz Edyta asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Uzasadnienie wyboru przez KRS

nie wykazali się takimi osiągnięciami i przymiotami jak oceniona najwyżej w obecnej procedurze konkursowej Kandydatka. Ogólna ocena kwalifikacji tych osób, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinie wizytacyjne i służbowe na temat Ich pracy a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tych Kandydatów tak dobre, jak Pani Beaty Sieczkowskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów