Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 416/2015

Sąd: Sąd Okręgowy w Warszawie
Data posiedzenia: 9 marca 2015 – 13 marca 2015
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 692 z 2013 r.
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2015-03-1...
Liczba wolnych stanowisk: 2
Liczba kandydatów: 25
Liczba obsadzonych stanowisk: 2
Liczba odrzuconych kandydatów: 22

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Adamczyk-Łabuda Beata Ewa Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani sędzia Beata Ewa Adamczyk-Łabuda nie była lepszą kandydatką do objęcia stanowiska sędziowskiego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jej ogólna ocena kwalifikacji obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinię wizytacyjną i służbową na temat pracy a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego, nie są w przypadku tej kandydatki tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie środowiska sędziowskiego osób wybranych do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polski.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Chrzanowski Przemysław Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan sędzia Przemysław Chrzanowski nie był lepszym kandydatem do objęcia stanowiska sędziowskiego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jego ogólna ocena kwalifikacji obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinię wizytacyjną i służbową na temat pracy a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego, nie są w przypadku tego kandydata tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie środowiska sędziowskiego osób wybranych do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polski.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
3. Dąbrowska Urszula Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani sędzia Urszula Dąbrowska nie była lepszą kandydatką do objęcia stanowiska sędziowskiego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jej ogólna ocena kwalifikacji obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinię wizytacyjną i służbową na temat pracy a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego, nie są w przypadku tej kandydatki tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie środowiska sędziowskiego osób wybranych do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polski.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
4. Du Chateau Agnieszka Anna Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani sędzia Agnieszka Anna Du Chateau nie była lepszą kandydatką do objęcia stanowiska sędziowskiego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jej ogólna ocena kwalifikacji obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinię wizytacyjną i służbową na temat pracy a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego, nie są w przypadku tej kandydatki tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie środowiska sędziowskiego osób wybranych do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polski.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
5. Dunajska Marta Barbara Sędzia kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 15
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 126, poz. 714), Krajowa Rada Sądownictwa postanowiła umorzyć postępowanie wywołane zgłoszeniem Pani sędzi Marty Barbary Dunajskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
6. Falkowska Iwona Sędzia SR pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA Pozytywna opinia 56 15
PRZECIW 16 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Iwona Falkowska ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z oceną bardzo dobrą. Po odbyciu aplikacji sądowej złożyła egzamin sędziowski uzyskując ocenę dobrą. Kandydatka ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z zakresu Prawa Europejskiego, Prawo Cywilne dla Sędziów w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Ekonomię i Prawo Gospodarcze w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W okresie od 1999 do 2000 roku kandydatka pracowała jako prawnik w Stomil S.A w Bydgoszczy. Następnie od 2003 roku pracowała jako asesor sądowy w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, gdzie pełniła funkcję zastępcy przewodniczącej wydziału. W okresie od 2006 do 2007 roku pracowała w charakterze asesora sądowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza, gdzie pełniła funkcję przewodniczącej wydziału. Z dniem 20 lipca 2007 roku została mianowana na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza. Z dniem l sierpnia 2013 roku Pani sędzia została delegowana do orzekania w Sądzie Okręgowym w Warszawie w Wydziale Gospodarczym.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że ocena kwalifikacji Pani Iwony Falkowskiej, wnioski płynące z opinii przełożonych na temat pracy oraz najwyższe poparcie środowiska sędziowskiego, przemawiają za przedstawieniem tej kandydatury do powołania na wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Opinia wizytatora

Oceny pracy kandydatki dokonał sędzia wizytator Tomasz Wojciechowski. W opinii podkreślił, że przełożeni wysoko ocenili wiedzę, umiejętności i zaangażowanie kandydatki uznając, że spełnia ona przesłanki do objęcia urzędu sędziego sądu okręgowego. Wysoko oceniono umiejętności warsztatowe Pani sędzi. W poszczególnych sprawach czynności podejmuje sprawnie i celowo. Właściwie stosuje przepisy prawa procesowego kształtując postępowanie tak, aby miało ono odpowiedni zakres merytoryczny, a jednocześnie toczyło się sprawnie. Zasadniczo nie popełnia uchybień procesowych. Mocnego podkreślenia wymaga sprawność czynności opiniowanej oraz jej umiejętności wyznaczania zakresu niezbędnego materiału procesowego oraz jego koncentrowania. Dało się to wyraźnie odczytać zwłaszcza w ramach analizy najstarszych spraw z referatu, która wykazała istotny skok jakościowy sposobu prowadzenia postępowania po ich objęciu przez kandydatkę. Pani sędzia Iwona Falkowska dobrze radzi sobie również ze sprawami pozostającymi we właściwości rzeczowej sądu okręgowego, a więc w przeważającej większości sprawami trudnymi merytorycznie i obszernymi. Z podejmowanych przez nią czynności wynika pełna znajomość materiału procesowego, wypracowanie koncepcji postępowania i orzekania. Widać w nich energię, zaangażowanie, a jednocześnie profesjonalizm. Reasumując przebieg pracy osiągnięcia kandydatki sędzia wizytator stwierdził, że zasługuje ona na ocenę wyróżniającą.

Wizytator: Tomasz Wojciechowski

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
7. Grzegorzewska Iwona Danuta Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani sędzia Iwona Danuta Grzegorzewska nie była lepszą kandydatką do objęcia stanowiska sędziowskiego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jej ogólna ocena kwalifikacji obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinię wizytacyjną i służbową na temat pracy a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego, nie są w przypadku tej kandydatki tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie środowiska sędziowskiego osób wybranych do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polski.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
8. Kęcka-Iwan Marta Iwona Starszy radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani starszy radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Marta Iwona Kęcka-Iwan nie była lepszą kandydatką do objęcia stanowiska sędziowskiego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jej ogólna ocena kwalifikacji obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinię wizytacyjną i służbową na temat pracy a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego, nie są w przypadku tej kandydatki tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie środowiska sędziowskiego osób wybranych do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polski.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
9. Kiper Jerzy Andrzej Sędzia SR pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA Pozytywna opinia 53 15
PRZECIW 15 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 10 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Jerzy Andrzej Kiper ukończył wyższe studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z oceną dobrą. Po odbyciu aplikacji sądowej złożył egzamin sędziowski uzyskując ocenę dobrą. W okresie od 2000 do 2001 roku pracował jako podreferendarz w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, a następnie w okresie 2001-2002 roku jako inspektor w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi oraz Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. W okresie od grudnia 2002 roku do marca 2003 roku był referentem stażystą w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi, a następnie po odbyciu aplikacji sądowej w okresie 2005-2009 roku był asesorem sądowym oraz zastępcą przewodniczącego wydziału w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa. Z dniem 15 kwietnia 2009 roku został powołany na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa, a od dnia l września 2013 roku jest delegowany do orzekania w Sądzie Okręgowym w Warszawie w Wydziale Gospodarczym.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że ocena kwalifikacji Pana Jerzego Andrzeja Kipera, wnioski płynące z opinii przełożonych na temat pracy oraz najwyższe poparcie środowiska sędziowskiego, przemawiają za przedstawieniem tej kandydatury do powołania na wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Opinia wizytatora

Oceny pracy kandydata dokonał sędzia wizytator Tomasz Wojciechowski. W opinii podkreślił, że przełożeni wskazywali na stałą dbałość opiniowanego o rozwój zawodowy wyrażającą się udziałem w licznych szkoleniach. Zwrócono uwagę na godny naśladowania sposób organizacji pracy przekładający się na sprawne podejmowanie czynności, należyte przygotowania spraw na rozprawę oraz czuwanie nad koncentracją materiału dowodowego. Podkreślono, że kandydat właściwie funkcjonuje w relacjach z przełożonymi oraz pracownikami sekretariatu. Wysoko oceniono jakość pracy Pana sędziego pod względem formalnym i merytorycznym, podkreślając umiejętności warsztatowe. Wskazano na bardzo dobre przygotowanie opiniowanego do rozpoznawanych spraw i dobrą znajomość istotnych zagadnień prawnych. W tym zakresie należy dostrzec poprawę sprawności postępowania, która niewątpliwie wiąże się również z pełniejszym opanowaniem nowego referatu, który opiniowany prowadzi od l września 2013 roku. Zmiana ta zasługuje na odnotowanie i docenienie. W rezultacie, uwzględniając wnioski analizy sędzia wizytator stwierdził, że kandydat zasługuje na ocenę pozytywną.

Wizytator: Tomasz Wojciechowski

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
10. Kociołek Anna Józefa Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani sędzia Anna Józefa Kociołek nie była lepszą kandydatką do objęcia stanowiska sędziowskiego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jej ogólna ocena kwalifikacji obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinię wizytacyjną i służbową na temat pracy a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego, nie są w przypadku tej kandydatki tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie środowiska sędziowskiego osób wybranych do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polski.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
11. Królikowska-Saks Ewa Magdalena Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani sędzia Ewa Magdalena Królikowska-Saks nie była lepszą kandydatką do objęcia stanowiska sędziowskiego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jej ogólna ocena kwalifikacji obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinię wizytacyjną i służbową na temat pracy a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego, nie są w przypadku tej kandydatki tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie środowiska sędziowskiego osób wybranych do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polski.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
12. Kubuj Kinga Urszula Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani sędzia Kinga Urszula Kubuj nie była lepszą kandydatką do objęcia stanowiska sędziowskiego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jej ogólna ocena kwalifikacji obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinię wizytacyjną i służbową na temat pracy a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego, nie są w przypadku tej kandydatki tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie środowiska sędziowskiego osób wybranych do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polski.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
13. Kukiełka-Próchnicka Ewa Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani sędzia Ewa Kukiełka-Próchnicka nie była lepszą kandydatką do objęcia stanowiska sędziowskiego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jej ogólna ocena kwalifikacji obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinię wizytacyjną i służbową na temat pracy a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego, nie są w przypadku tej kandydatki tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie środowiska sędziowskiego osób wybranych do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polski.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
14. Kurkowska Eliza Katarzyna Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani sędzia Eliza Katarzyna Kurkowska nie była lepszą kandydatką do objęcia stanowiska sędziowskiego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jej ogólna ocena kwalifikacji obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinię wizytacyjną i służbową na temat pracy a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego, nie są w przypadku tej kandydatki tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie środowiska sędziowskiego osób wybranych do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polski.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
15. Lasocka Anna Renata Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani radca prawny Anna Renata Lasocka nie była lepszą kandydatką do objęcia stanowiska sędziowskiego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jej ogólna ocena kwalifikacji obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinię wizytacyjną i służbową na temat pracy a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego, nie są w przypadku tej kandydatki tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie środowiska sędziowskiego osób wybranych do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polski.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
16. Leszczyński Tomasz Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan sędzia Tomasz Leszczyński nie był lepszym kandydatem do objęcia stanowiska sędziowskiego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jego ogólna ocena kwalifikacji obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinię wizytacyjną i służbową na temat pracy a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego, nie są w przypadku tego kandydata tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie środowiska sędziowskiego osób wybranych do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polski.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
17. Lewandowski Emil Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan sędzia Emil Lewandowski nie był lepszym kandydatem do objęcia stanowiska sędziowskiego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jego ogólna ocena kwalifikacji obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinię wizytacyjną i służbową na temat pracy a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego, nie są w przypadku tego kandydata tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie środowiska sędziowskiego osób wybranych do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polski.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
18. Malinowski Adam Wojciech Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan sędzia Adam Wojciech Malinowski nie był lepszym kandydatem do objęcia stanowiska sędziowskiego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jego ogólna ocena kwalifikacji obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinię wizytacyjną i służbową na temat pracy a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego, nie są w przypadku tego kandydata tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie środowiska sędziowskiego osób wybranych do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polski.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
19. Paczesna Grażyna Petronela Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani sędzia Grażyna Petronela Paczesna nie była lepszą kandydatką do objęcia stanowiska sędziowskiego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jej ogólna ocena kwalifikacji obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinię wizytacyjną i służbową na temat pracy a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego, nie są w przypadku tej kandydatki tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie środowiska sędziowskiego osób wybranych do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polski.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
20. Piebiak Łukasz Konrad Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan sędzia Łukasz Konrad Piebiak nie był lepszym kandydatem do objęcia stanowiska sędziowskiego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jego ogólna ocena kwalifikacji obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinię wizytacyjną i służbową na temat pracy a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego, nie są w przypadku tego kandydata tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie środowiska sędziowskiego osób wybranych do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polski.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
21. Rempoła Piotr Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan sędzia Piotr Rempoła nie był lepszym kandydatem do objęcia stanowiska sędziowskiego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jego ogólna ocena kwalifikacji obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinię wizytacyjną i służbową na temat pracy a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego, nie są w przypadku tego kandydata tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie środowiska sędziowskiego osób wybranych do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polski.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
22. Tkaczyk-Turek Monika Honorata Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani sędzia Monika Honorata Tkaczyk-Turek nie była lepszą kandydatką do objęcia stanowiska sędziowskiego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jej ogólna ocena kwalifikacji obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinię wizytacyjną i służbową na temat pracy a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego, nie są w przypadku tej kandydatki tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie środowiska sędziowskiego osób wybranych do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polski.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
23. Wasilewska Anna Marta Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani sędzia Anna Marta Wasilewska nie była lepszą kandydatką do objęcia stanowiska sędziowskiego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jej ogólna ocena kwalifikacji obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinię wizytacyjną i służbową na temat pracy a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego, nie są w przypadku tej kandydatki tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie środowiska sędziowskiego osób wybranych do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polski.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
24. Wasilewska Monika Anna Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani sędzia Monika Anna Wasilewska nie była lepszą kandydatką do objęcia stanowiska sędziowskiego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jej ogólna ocena kwalifikacji obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinię wizytacyjną i służbową na temat pracy a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego, nie są w przypadku tej kandydatki tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie środowiska sędziowskiego osób wybranych do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polski.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
25. Zarębski Jarosław Starszy radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan starszy radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Jarosław Zarębski nie był lepszym kandydatem do objęcia stanowiska sędziowskiego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jego ogólna ocena kwalifikacji obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinię wizytacyjną i służbową na temat pracy a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego, nie są w przypadku tego kandydata tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie środowiska sędziowskiego osób wybranych do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polski.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów