Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 760/2015

Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Data posiedzenia: 16 czerwca 2015 – 19 czerwca 2015
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 841 z 2014
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2015-06-1...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 14
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 13

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Adamski Krzysztof negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12
2. Bałaban Piotr Maciej negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 11
3. Grymuza Grzegorz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
4. Harczuk Jarosław Grzegorz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12
5. Jakubiec Piotr Sławomir negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
6. Kowalczyk Ewa Violetta radca prawny pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 (jednogłośnie) 12 14
PRZECIW 0 7 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 1 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Ewa Violetta Kowalczyk urodziła się w 1964 r. W 1993 r. ukończyła studia prawnicze z wynikiem bardzo dobrym. Egzamin radcowski złożyła w 1997 r. z wynikiem dobrym. W 1997 r. kandydatka została wpisana na listę radców prawnych. Od listopada 1993 r. do sierpnia 1994 r. zatrudniona była w Banku Depozytowo-Kredytowym S.A. w Lublinie na stanowisku inspektora, od października 1996 r. do chwili obecnej na podstawie umowy o pracę jest zatrudniona jako radca prawny w Kancelarii Adwokackiej w Lublinie. Od dnia 1 lipca 2007 r. do chwili obecnej prowadzi Indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że kandydatka posiada duże i bogate doświadczenie zawodowe, co zostało podkreślone w ocenie kwalifikacyjnej jej pracy. W ocenie wskazano również, że posiada ona duży zasób wiedzy z różnych dziedzin (m.in. prawo administracyjne, podatkowe, cywilne, gospodarcze), umiejętność stosowania prawa oraz szereg cech osobistych, które predystynują ją do objęcia urzędu sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Analiza spraw i opinii prawnych badanych przez sędziego wizytatora jednoznacznie wskazuje na to, że jest ona osobą pracowitą i rzetelną. Z badań aktowych wynika, że kandydatka jest bardzo aktywna, dotrzymuje terminów procesowych, a jej działania jako zastępcy procesowego są zazwyczaj skuteczne. Wszystkie opinie sporządzane przez kandydatkę charakteryzują się dużym kunsztem prawntczym, są rzetelne. Kandydatka dogłębnie analizuje stany faktyczne, w kontekście mogących mieć zastosowanie przepisów prawa. Powołuje się na stanowisko doktryny, orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. Opinie te dążą do praktycznego rozwiązania problemów przedstawionych przez zleceniodawców. Rada miała na uwadze także okoliczność podniesioną przez Zespół, że wybrana kandydatka jako wyróżniająca się kwalifikacjami była już rekomendowana z pozycją drugą na inne stanowisko sędziowskie we wcześniej toczącym się postępowaniu nominacyjnym. Wybrana kandydatka uzyskała również bardzo wysoką ocenę Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz duże poparcie środowiska sędziowskiego podczas głosowania na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, kandydatka zdobyła drugi wynik, przy czym pierwszy wynik uzyskała kandydatka Iwona Barbara Tchórzewska, w stosunku do której Krajowa Rada Sądownictwa w dniu 15 kwietnia 2015 r. podjęła uchwałę o przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie na inne stanowisko sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
7. Kuś Artur negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 5
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 9
8. Machcińska Beata negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
9. Niczyporuk Janusz Dariusz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
10. Piebiak Łukasz Konrad negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 6
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 8
11. Polanowski Jakub Krzysztof negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12
12. Puton- Mazurkiewicz Anna Katarzyna negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 11
13. Strzelec Anna Agnieszka negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12
14. Tchórzewska Iwona Barbara negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14