Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 822/2016

Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data posiedzenia: 13 grudnia 2016 – 16 grudnia 2016
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 214 z 2016
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2016-12-1...
Liczba wolnych stanowisk: 5
Liczba kandydatów: 42
Liczba obsadzonych stanowisk: 5
Liczba odrzuconych kandydatów: 37

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Antas Grzegorz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1 29 0
PRZECIW 7 59 4
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Rada zwróciła również uwagę na kandydatury Pana Grzegorza Antasa, Pani Patrycji Marii Czyżewskiej, Pani Aleksandry Iwony Homańskiej, Pani Doroty Cecylii Pawłowskiej, Pani Renaty Pawłowskiej, Pani Anny Marii Rotter, Pana Wojciecha Sebastiana Sawczuka oraz Pana Macieja Stanisława Urbaniaka. Kandydaci ci nie wypełniają w stopniu wyższym niż Pan Włodzimierz Jacek Gurba, Pan Artur Kuś, Pan Jarosław Adam Łuczaja, Pan Konrad Łukaszewicz i Pan Tomasz Dominik Sałek, ocenianych łącznie, kryteriów wyboru wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, w szczególności nie otrzymali jednocześnie wysokiego poparcia Kolegium Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Biegański Józef sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 0
PRZECIW 82 6
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 10

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Wszyscy kandydaci przedstawieni w niniejszej procedurze nominacyjnej z wnioskiem o powołanie mają bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe. Zdaniem Rady na szczególną uwagę zasługuje doświadczenie zdobyte przez Pana Włodzimierza Jacka Gurbę w administracji państwowej, Pana Artura Kusia w pracy naukowej, Pana Jarosława Adama Łuczaja w sądownictwie powszechnym oraz Pana Konrada Łukaszewicza i Pana Tomasza Dominika Sałka w sądownictwie administracyjnym, niezależnie od ich pozostałej aktywności zawodowej. Kwalifikacje tych kandydatów zostały także wysoko ocenione w sporządzonych na użytek postępowania konkursowego ocenach kwalifikacji. Pan Włodzimierz Jacek Gurba, Pan Artur Kuś, Pan Konrad Łukaszewicz i Pan Tomasz Dominik Sałek uzyskali wyróżniające oceny kwalifikacji, a Pan Jarosław Adam Łuczaj ocenę bardzo dobrą. Kandydaci ci uzyskali także, obok Pani Wandy Kowalczyk, wysokie poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wysokie kwalifikacje kandydatów wybranych przez Radę znajdują potwierdzenie w opiniach służbowych i rekomendacjach przedstawionych przez kandydatów dla celów niniejszego postępowania konkursowego. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje pozostałych uczestników niniejszego postępowania nominacyjnego, uznając, że nie wypełniają oni w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawiani Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie, ocenianych łącznie, kryteriów wyboru wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Rada dokonała wszechstronnej analizy materiałów dotyczących pozostałych uczestników niniejszego postępowania nominacyjnego, w szczególności najwyżej w tym postępowaniu ocenionej przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Pani Wandy Kowalczyk oraz zaproszonych na posiedzenie plenarne Rady celem wysłuchania: Pani Patrycji Marii Czyżewskiej, Pani Aleksandry Iwony Homańskiej, Pani Doroty Cecylii Pawłowskiej, Pani Anny Marii Rotter i Pana Wojciecha Sebastiana Sawczuka. Rada uznała, że osoby te nie posiadają wyższych kwalifikacji od Pana Włodzimierza Jacka Gurby, Pana Artura Kusia, Pana Jarosława Adama Łuczaja, Pana Konrada Łukaszewicza i Pana Tomasza Dominika Sałka.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
3. Binkiewicz Mieczysław Władysław negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 9 0
PRZECIW 80 4
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Wszyscy kandydaci przedstawieni w niniejszej procedurze nominacyjnej z wnioskiem o powołanie mają bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe. Zdaniem Rady na szczególną uwagę zasługuje doświadczenie zdobyte przez Pana Włodzimierza Jacka Gurbę w administracji państwowej, Pana Artura Kusia w pracy naukowej, Pana Jarosława Adama Łuczaja w sądownictwie powszechnym oraz Pana Konrada Łukaszewicza i Pana Tomasza Dominika Sałka w sądownictwie administracyjnym, niezależnie od ich pozostałej aktywności zawodowej. Kwalifikacje tych kandydatów zostały także wysoko ocenione w sporządzonych na użytek postępowania konkursowego ocenach kwalifikacji. Pan Włodzimierz Jacek Gurba, Pan Artur Kuś, Pan Konrad Łukaszewicz i Pan Tomasz Dominik Sałek uzyskali wyróżniające oceny kwalifikacji, a Pan Jarosław Adam Łuczaj ocenę bardzo dobrą. Kandydaci ci uzyskali także, obok Pani Wandy Kowalczyk, wysokie poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wysokie kwalifikacje kandydatów wybranych przez Radę znajdują potwierdzenie w opiniach służbowych i rekomendacjach przedstawionych przez kandydatów dla celów niniejszego postępowania konkursowego. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje pozostałych uczestników niniejszego postępowania nominacyjnego, uznając, że nie wypełniają oni w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawiani Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie, ocenianych łącznie, kryteriów wyboru wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Rada dokonała wszechstronnej analizy materiałów dotyczących pozostałych uczestników niniejszego postępowania nominacyjnego, w szczególności najwyżej w tym postępowaniu ocenionej przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Pani Wandy Kowalczyk oraz zaproszonych na posiedzenie plenarne Rady celem wysłuchania: Pani Patrycji Marii Czyżewskiej, Pani Aleksandry Iwony Homańskiej, Pani Doroty Cecylii Pawłowskiej, Pani Anny Marii Rotter i Pana Wojciecha Sebastiana Sawczuka. Rada uznała, że osoby te nie posiadają wyższych kwalifikacji od Pana Włodzimierza Jacka Gurby, Pana Artura Kusia, Pana Jarosława Adama Łuczaja, Pana Konrada Łukaszewicza i Pana Tomasza Dominika Sałka.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
4. Czyżewska Patrycja Maria negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 2 14 0
PRZECIW 6 74 4
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Patrycja Maria Czyżewska urodziła się w 1976 r. Od 2003 r. wykonuje czynności orzecznicze, początkowo na stanowisku asesora sądowego, a następnie sędziego kolejno w: Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, w Sądzie Rejonowym w Nysie i aktualnie w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie. Orzekała między innymi w wydziałach: grodzkim, rodzinnym i nieletnich oraz gospodarczym.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Wszyscy kandydaci przedstawieni w niniejszej procedurze nominacyjnej z wnioskiem o powołanie mają bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe. Zdaniem Rady na szczególną uwagę zasługuje doświadczenie zdobyte przez Pana Włodzimierza Jacka Gurbę w administracji państwowej, Pana Artura Kusia w pracy naukowej, Pana Jarosława Adama Łuczaja w sądownictwie powszechnym oraz Pana Konrada Łukaszewicza i Pana Tomasza Dominika Sałka w sądownictwie administracyjnym, niezależnie od ich pozostałej aktywności zawodowej. Kwalifikacje tych kandydatów zostały także wysoko ocenione w sporządzonych na użytek postępowania konkursowego ocenach kwalifikacji. Pan Włodzimierz Jacek Gurba, Pan Artur Kuś, Pan Konrad Łukaszewicz i Pan Tomasz Dominik Sałek uzyskali wyróżniające oceny kwalifikacji, a Pan Jarosław Adam Łuczaj ocenę bardzo dobrą. Kandydaci ci uzyskali także, obok Pani Wandy Kowalczyk, wysokie poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wysokie kwalifikacje kandydatów wybranych przez Radę znajdują potwierdzenie w opiniach służbowych i rekomendacjach przedstawionych przez kandydatów dla celów niniejszego postępowania konkursowego. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje pozostałych uczestników niniejszego postępowania nominacyjnego, uznając, że nie wypełniają oni w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawiani Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie, ocenianych łącznie, kryteriów wyboru wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Rada dokonała wszechstronnej analizy materiałów dotyczących pozostałych uczestników niniejszego postępowania nominacyjnego, w szczególności najwyżej w tym postępowaniu ocenionej przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Pani Wandy Kowalczyk oraz zaproszonych na posiedzenie plenarne Rady celem wysłuchania: Pani Patrycji Marii Czyżewskiej, Pani Aleksandry Iwony Homańskiej, Pani Doroty Cecylii Pawłowskiej, Pani Anny Marii Rotter i Pana Wojciecha Sebastiana Sawczuka. Rada uznała, że osoby te nie posiadają wyższych kwalifikacji od Pana Włodzimierza Jacka Gurby, Pana Artura Kusia, Pana Jarosława Adama Łuczaja, Pana Konrada Łukaszewicza i Pana Tomasza Dominika Sałka.

Opinia wizytatora

Kandydatka uzyskała bardzo dobrą ocenę kwalifikacji sporządzoną przez Panią Joannę Skibę sędzię Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Opiniująca podkreśliła bogaty przebieg pracy zawodowej kandydatki, jednak w jej ocenie nie wyróżnia się ona wysokim poziomem wiedzy w dziedzinie prawa administracyjnego. Stwierdziła, że kwalifikacje kandydatki, w szczególności w zakresie warsztatu sędziowskiego nie budzą żadnych zastrzeżeń. Osiąga ona wyniki statystyczne świadczące o doskonałej organizacji pracy oraz wysoką stabilność orzecznictwa. Sporządzane przez Panią Patrycję Marię Czyżewską uzasadnienia są czytelne i przekonywujące w zakresie prezentowanej oceny prawnej. Dodała, że kandydatka nie ogranicza się do analizy przepisów prawa, lecz korzysta z dorobku orzecznictwa oraz doktryny. Posiada ugruntowaną wiedzę, przede wszystkim z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego i procedury cywilnej, a także z innych dziedzin prawa.

Wizytator: Joanna Skiba - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
5. Dudek Katarzyna Justyna radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 0
PRZECIW 82 5
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Wszyscy kandydaci przedstawieni w niniejszej procedurze nominacyjnej z wnioskiem o powołanie mają bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe. Zdaniem Rady na szczególną uwagę zasługuje doświadczenie zdobyte przez Pana Włodzimierza Jacka Gurbę w administracji państwowej, Pana Artura Kusia w pracy naukowej, Pana Jarosława Adama Łuczaja w sądownictwie powszechnym oraz Pana Konrada Łukaszewicza i Pana Tomasza Dominika Sałka w sądownictwie administracyjnym, niezależnie od ich pozostałej aktywności zawodowej. Kwalifikacje tych kandydatów zostały także wysoko ocenione w sporządzonych na użytek postępowania konkursowego ocenach kwalifikacji. Pan Włodzimierz Jacek Gurba, Pan Artur Kuś, Pan Konrad Łukaszewicz i Pan Tomasz Dominik Sałek uzyskali wyróżniające oceny kwalifikacji, a Pan Jarosław Adam Łuczaj ocenę bardzo dobrą. Kandydaci ci uzyskali także, obok Pani Wandy Kowalczyk, wysokie poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wysokie kwalifikacje kandydatów wybranych przez Radę znajdują potwierdzenie w opiniach służbowych i rekomendacjach przedstawionych przez kandydatów dla celów niniejszego postępowania konkursowego. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje pozostałych uczestników niniejszego postępowania nominacyjnego, uznając, że nie wypełniają oni w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawiani Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie, ocenianych łącznie, kryteriów wyboru wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Rada dokonała wszechstronnej analizy materiałów dotyczących pozostałych uczestników niniejszego postępowania nominacyjnego, w szczególności najwyżej w tym postępowaniu ocenionej przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Pani Wandy Kowalczyk oraz zaproszonych na posiedzenie plenarne Rady celem wysłuchania: Pani Patrycji Marii Czyżewskiej, Pani Aleksandry Iwony Homańskiej, Pani Doroty Cecylii Pawłowskiej, Pani Anny Marii Rotter i Pana Wojciecha Sebastiana Sawczuka. Rada uznała, że osoby te nie posiadają wyższych kwalifikacji od Pana Włodzimierza Jacka Gurby, Pana Artura Kusia, Pana Jarosława Adama Łuczaja, Pana Konrada Łukaszewicza i Pana Tomasza Dominika Sałka.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
6. Dykier Justyna radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1 0
PRZECIW 86 5
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 11

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Wszyscy kandydaci przedstawieni w niniejszej procedurze nominacyjnej z wnioskiem o powołanie mają bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe. Zdaniem Rady na szczególną uwagę zasługuje doświadczenie zdobyte przez Pana Włodzimierza Jacka Gurbę w administracji państwowej, Pana Artura Kusia w pracy naukowej, Pana Jarosława Adama Łuczaja w sądownictwie powszechnym oraz Pana Konrada Łukaszewicza i Pana Tomasza Dominika Sałka w sądownictwie administracyjnym, niezależnie od ich pozostałej aktywności zawodowej. Kwalifikacje tych kandydatów zostały także wysoko ocenione w sporządzonych na użytek postępowania konkursowego ocenach kwalifikacji. Pan Włodzimierz Jacek Gurba, Pan Artur Kuś, Pan Konrad Łukaszewicz i Pan Tomasz Dominik Sałek uzyskali wyróżniające oceny kwalifikacji, a Pan Jarosław Adam Łuczaj ocenę bardzo dobrą. Kandydaci ci uzyskali także, obok Pani Wandy Kowalczyk, wysokie poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wysokie kwalifikacje kandydatów wybranych przez Radę znajdują potwierdzenie w opiniach służbowych i rekomendacjach przedstawionych przez kandydatów dla celów niniejszego postępowania konkursowego. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje pozostałych uczestników niniejszego postępowania nominacyjnego, uznając, że nie wypełniają oni w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawiani Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie, ocenianych łącznie, kryteriów wyboru wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Rada dokonała wszechstronnej analizy materiałów dotyczących pozostałych uczestników niniejszego postępowania nominacyjnego, w szczególności najwyżej w tym postępowaniu ocenionej przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Pani Wandy Kowalczyk oraz zaproszonych na posiedzenie plenarne Rady celem wysłuchania: Pani Patrycji Marii Czyżewskiej, Pani Aleksandry Iwony Homańskiej, Pani Doroty Cecylii Pawłowskiej, Pani Anny Marii Rotter i Pana Wojciecha Sebastiana Sawczuka. Rada uznała, że osoby te nie posiadają wyższych kwalifikacji od Pana Włodzimierza Jacka Gurby, Pana Artura Kusia, Pana Jarosława Adama Łuczaja, Pana Konrada Łukaszewicza i Pana Tomasza Dominika Sałka.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
7. Gałuszyńska Ewa Stanisława negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1 9 0
PRZECIW 6 78 4
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Wszyscy kandydaci przedstawieni w niniejszej procedurze nominacyjnej z wnioskiem o powołanie mają bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe. Zdaniem Rady na szczególną uwagę zasługuje doświadczenie zdobyte przez Pana Włodzimierza Jacka Gurbę w administracji państwowej, Pana Artura Kusia w pracy naukowej, Pana Jarosława Adama Łuczaja w sądownictwie powszechnym oraz Pana Konrada Łukaszewicza i Pana Tomasza Dominika Sałka w sądownictwie administracyjnym, niezależnie od ich pozostałej aktywności zawodowej. Kwalifikacje tych kandydatów zostały także wysoko ocenione w sporządzonych na użytek postępowania konkursowego ocenach kwalifikacji. Pan Włodzimierz Jacek Gurba, Pan Artur Kuś, Pan Konrad Łukaszewicz i Pan Tomasz Dominik Sałek uzyskali wyróżniające oceny kwalifikacji, a Pan Jarosław Adam Łuczaj ocenę bardzo dobrą. Kandydaci ci uzyskali także, obok Pani Wandy Kowalczyk, wysokie poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wysokie kwalifikacje kandydatów wybranych przez Radę znajdują potwierdzenie w opiniach służbowych i rekomendacjach przedstawionych przez kandydatów dla celów niniejszego postępowania konkursowego. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje pozostałych uczestników niniejszego postępowania nominacyjnego, uznając, że nie wypełniają oni w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawiani Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie, ocenianych łącznie, kryteriów wyboru wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Rada dokonała wszechstronnej analizy materiałów dotyczących pozostałych uczestników niniejszego postępowania nominacyjnego, w szczególności najwyżej w tym postępowaniu ocenionej przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Pani Wandy Kowalczyk oraz zaproszonych na posiedzenie plenarne Rady celem wysłuchania: Pani Patrycji Marii Czyżewskiej, Pani Aleksandry Iwony Homańskiej, Pani Doroty Cecylii Pawłowskiej, Pani Anny Marii Rotter i Pana Wojciecha Sebastiana Sawczuka. Rada uznała, że osoby te nie posiadają wyższych kwalifikacji od Pana Włodzimierza Jacka Gurby, Pana Artura Kusia, Pana Jarosława Adama Łuczaja, Pana Konrada Łukaszewicza i Pana Tomasza Dominika Sałka.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
8. Grosińska Agnieszka Elżbieta negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 0
PRZECIW 83 6
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 11

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Wszyscy kandydaci przedstawieni w niniejszej procedurze nominacyjnej z wnioskiem o powołanie mają bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe. Zdaniem Rady na szczególną uwagę zasługuje doświadczenie zdobyte przez Pana Włodzimierza Jacka Gurbę w administracji państwowej, Pana Artura Kusia w pracy naukowej, Pana Jarosława Adama Łuczaja w sądownictwie powszechnym oraz Pana Konrada Łukaszewicza i Pana Tomasza Dominika Sałka w sądownictwie administracyjnym, niezależnie od ich pozostałej aktywności zawodowej. Kwalifikacje tych kandydatów zostały także wysoko ocenione w sporządzonych na użytek postępowania konkursowego ocenach kwalifikacji. Pan Włodzimierz Jacek Gurba, Pan Artur Kuś, Pan Konrad Łukaszewicz i Pan Tomasz Dominik Sałek uzyskali wyróżniające oceny kwalifikacji, a Pan Jarosław Adam Łuczaj ocenę bardzo dobrą. Kandydaci ci uzyskali także, obok Pani Wandy Kowalczyk, wysokie poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wysokie kwalifikacje kandydatów wybranych przez Radę znajdują potwierdzenie w opiniach służbowych i rekomendacjach przedstawionych przez kandydatów dla celów niniejszego postępowania konkursowego. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje pozostałych uczestników niniejszego postępowania nominacyjnego, uznając, że nie wypełniają oni w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawiani Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie, ocenianych łącznie, kryteriów wyboru wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Rada dokonała wszechstronnej analizy materiałów dotyczących pozostałych uczestników niniejszego postępowania nominacyjnego, w szczególności najwyżej w tym postępowaniu ocenionej przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Pani Wandy Kowalczyk oraz zaproszonych na posiedzenie plenarne Rady celem wysłuchania: Pani Patrycji Marii Czyżewskiej, Pani Aleksandry Iwony Homańskiej, Pani Doroty Cecylii Pawłowskiej, Pani Anny Marii Rotter i Pana Wojciecha Sebastiana Sawczuka. Rada uznała, że osoby te nie posiadają wyższych kwalifikacji od Pana Włodzimierza Jacka Gurby, Pana Artura Kusia, Pana Jarosława Adama Łuczaja, Pana Konrada Łukaszewicza i Pana Tomasza Dominika Sałka.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
9. Gurba Włodzimierz Jacek sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 6 48 16
PRZECIW 2 40 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Włodzimierz Jacek Gurba urodził się 24 listopada 1971 r. w Garwolinie. W 1995 r. ukończył na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, z wynikiem bardzo dobrym wyższe studia magisterskie na kierunku historia w zakresie archiwistyki. Od 28 czerwca 1996 r. do 31 grudnia 1996 r. był zatrudniony na stanowisku inspektora w Izbie Skarbowej w Warszawie, a od 1 stycznia 2007 r. do 2 listopada 1997 r. w Urzędzie Skarbowym Warszawa Mokotów na stanowisku starszego inspektora. W 1997 r. ukończył z wynikiem dobrym wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz z oceną bardzo dobrą aplikację administracyjną. Od 3 listopada 1997 r. jest zatrudniony w Ministerstwie Finansów. Obowiązki wykonywał: do 30 września 1998 r. w Wydziale Egzekucji Administracyjnej Departamentu Podatków Bezpośrednich i Opłat na stanowisku podreferendarza, a następnie referendarza; od 1 października 1998 r. w Departamencie Systemu Podatkowego na stanowisku referendarza, a następnie Naczelnika Wydziału Ogólnego Prawa Podatkowego pełniąc w okresie od 1 maja 2003 r. do 21 grudnia 2005 r. obowiązki Zastępcy Dyrektora tego Departamentu; od 22 grudnia 2005 r. na stanowisku Naczelnika Wydziału Obsługi Prawnej I w Departamencie Administracji Podatkowej; od 9 kwietnia 2008 r. na stanowisku radcy ministra w Departamencie Polityki Podatkowej, pełniąc obowiązki koordynatora prac Wydziału Obsługi Prawnej I, Wydziału Obsługi Prawnej II i Krajowej Ewidencji Podatników Departamentu Administracji Podatkowej, a od 3 grudnia 2008 r. pełniąc obowiązki koordynatora prac Wydziału Ogólnego Prawa Podatkowego oraz Wydziału Analiz i Systemu Podatkowego Departamentu Polityki Podatkowej. Z dniem 27 marca 2009 r. został przeniesiony na stanowisko Zastępcy Dyrektora w Departamencie Polityki Podatkowej. Decyzją z 7 czerwca 2011 r. został wpisany na listę doradców podatkowych Krajowej Rady Doradców Podatkowych. W latach 2006-2014 był członkiem Kolegium Redakcyjnego „Biuletynu Skarbowego Ministerstwa Finansów”. Od 2013 r. jest członkiem Zespołu do opracowania koncepcji modyfikacji postępowania administracyjnego działającego przy Prezesie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Decyzją Prezesa Rady Ministrów, z dniem 19 listopada 2014 r., został powołany na członka Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego na okres kadencji trwającej do 10 listopada 2018 r. Z dniem 23 lutego 2016 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracji Podatkowej, a z dniem 24 lutego 2016 r. odwołany z tego stanowiska i powołany na stanowisko Dyrektora Departamentu Reformy Administracji Skarbowej Ministerstwa Finansów. Jest autorem licznych publikacji (artykułów i opracowań książkowych) z dziedziny prawa podatkowego, w tym z zakresu Ordynacji Podatkowej. Uczestniczył w licznych szkoleniach zawodowych, organizowanych między innymi przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej, Centrum Kształcenia Kadr Skarbowości Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Ponadto brał udział w konferencjach naukowych i seminariach organizowanych między innymi przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi oraz Ministerstwo Finansów; był wielokrotnie członkiem komisji egzaminacyjnych, w tym Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego; prowadził szkolenia z zakresu Ordynacji Podatkowej, w tym dla pracowników organów podatkowych oraz reprezentował Ministra Finansów w licznych sprawach rozpoznawanych przez Trybunał Konstytucyjny, a dotyczących między innymi materii regulowanej tą ustawą.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Włodzimierz Jacek Gurba uzyskał również rekomendacje sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego: Pana Stefana Babiarza i Pana Zbigniewa Kmieciaka, wyróżniające opinie Pana prof. dr. hab. Leonarda Etela - Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego i Pana Jana Rudowskiego - sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także bardzo dobrą opinię służbową sporządzoną przez Pana dr Jarosława Nenemana - zwierzchnika służbowego kandydata z okresu pracy w Ministerstwie Finansów. Pan sędzia Stefan Babiarz wyraził pogląd, że kandydat, będąc członkiem składów egzaminacyjnych Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego oraz członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, a także ekspertem powołanego przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zespołu do opracowania koncepcji modyfikacji postępowania administracyjnego oraz autorem publikacji z zakresu prawa podatkowego jest wybitnym znawcą prawa podatkowego. Mając na uwadze powyższe oraz uczestnictwo kandydata w realizacji wielu projektów ustaw z zakresu prawa podatkowego i administracyjnego potwierdzających jego bardzo dobre obeznanie z procedurami ustawodawczymi stwierdził, że w jego ocenie byłby on niezwykle przydatny jako sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego. Podkreślił przy tym zdolność efektywnej współpracy w zespole, pracowitość, wiedzę, umiejętności oraz błyskotliwość kandydata jako atrybuty niezbędne do pełnienia urzędu sędziego. Pan sędzia Zbigniew Kmieciak, współpracujący z kandydatem jako Przewodniczący powołanego przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Zespołu do opracowania koncepcji modyfikacji postępowania administracyjnego stwierdził, że wyróżnia się on wielką znajomością zagadnień administracyjnego prawa procesowego, inwencją oraz doskonałym opanowaniem sztuki wykładni prawa. Podkreślił jego duże zaangażowanie w realizację powierzonych mu zadań i stwierdził, że przebieg kariery zawodowej i osiągnięcia Pana Włodzimierza Jacka Gurby, w tym liczne publikacje, są najlepszym świadectwem wysokich kwalifikacji kandydata do pełnienia urzędu sędziego w sądownictwie administracyjnym, któremu wiedza i doświadczenie powinny przynieść korzyść. Pan prof. dr hab. Leonard Etel, współpracujący z kandydatem jako Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego stwierdził, że wyróżnia się on głęboką wiedzą zarówno z zakresu teorii i praktyki stosowania Ordynacji Podatkowej, jak i całego obszaru prawa podatkowego, która wynika z jego doświadczenia w stosowaniu prawa oraz sprawowania nadzoru nad jego stosowaniem przez organy podatkowe. Opiniujący podkreślił również bogate doświadczenie kandydata w tworzeniu prawa podatkowego. W konkluzji stwierdził, że zadania wykonywane przez Pana Włodzimierza Jacka Gurbę, w sposób rzetelny i terminowy, mają wysoką jakość merytoryczną, a jego wiedzę w zakresie stosowania i tworzenia prawa podatkowego ocenia z najwyższym uznaniem. Pan sędzia Jan Rudowski, współpracujący z kandydatem między innymi w Ministerstwie Finansów oraz w ramach Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego stwierdził, że już w pierwszych latach pracy w Ministerstwie opiniowany wykazywał się zaangażowaniem, odpowiedzialnością i profesjonalizmem na wypełnianiu powierzonych mu zadań. Znajdowało to wyraz w treści przygotowanych przez niego projektów indywidualnych rozstrzygnięć oraz w wydawanych w indywidualnych sprawach decyzjach i postanowieniach. Ocena prawna wyrażana w tych rozstrzygnięciach w większości spraw znajdowała akceptację w toku kontroli sądowej dokonywanej przez Naczelny Sąd Administracyjny. Opiniowany zwrócił uwagę na autorytet jakim Pan Włodzimierz Jacek Gurba cieszy się wśród pracowników organów podatkowych, potwierdzony na wielu szkoleniach i konferencjach, na których pełnił rolę wykładowcy. Dodał, że jest osobą niezwykle kompetentną, obowiązkową, pracowitą, umiejącą współpracować w zespole. Umiejętnie łączy wiedzę teoretyczną z jej praktycznym stosowaniem. Wielokrotnie wykazał także dogłębną znajomość najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczącego zagadnień materialnego prawa podatkowego, procedury podatkowej oraz egzekucji administracyjnej. Pan dr Jarosław Neneman, współpracujący z kandydatem w Ministerstwie Finansów, stwierdził, że posiada on wysokie kompetencje merytoryczne, w tym szeroką wiedzę z zakresu całego prawa podatkowego, a także egzekucji i poboru podatków. Jest ekspertem w zakresie przepisów Ordynacji Podatkowej, a wiedzę tę zdobył sprawując merytoryczny nadzór nad jej interpretacją i stosowaniem przez organy podatkowe oraz przez bezpośredni udział w tworzeniu i procedowaniu, na wszystkich etapach procesu legislacyjnego, każdego rządowego projektu nowelizacji tej ustawy. Kandydat wyróżnia się skrupulatnością i terminowością wykonywania powierzonych obowiązków, umiejętnością dobrej organizacji pracy, a przy tym jest wybitnym prelegentem na konferencjach naukowych organizowanych przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi, którego działalność opiniujący przez wiele lat nadzorował. Wszyscy kandydaci przedstawieni w niniejszej procedurze nominacyjnej z wnioskiem o powołanie mają bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe. Zdaniem Rady na szczególną uwagę zasługuje doświadczenie zdobyte przez Pana Włodzimierza Jacka Gurbę w administracji państwowej, Pana Artura Kusia w pracy naukowej, Pana Jarosława Adama Łuczaja w sądownictwie powszechnym oraz Pana Konrada Łukaszewicza i Pana Tomasza Dominika Sałka w sądownictwie administracyjnym, niezależnie od ich pozostałej aktywności zawodowej. Kwalifikacje tych kandydatów zostały także wysoko ocenione w sporządzonych na użytek postępowania konkursowego ocenach kwalifikacji. Pan Włodzimierz Jacek Gurba, Pan Artur Kuś, Pan Konrad Łukaszewicz i Pan Tomasz Dominik Sałek uzyskali wyróżniające oceny kwalifikacji, a Pan Jarosław Adam Łuczaj ocenę bardzo dobrą. Kandydaci ci uzyskali także, obok Pani Wandy Kowalczyk, wysokie poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wysokie kwalifikacje kandydatów wybranych przez Radę znajdują potwierdzenie w opiniach służbowych i rekomendacjach przedstawionych przez kandydatów dla celów niniejszego postępowania konkursowego. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje pozostałych uczestników niniejszego postępowania nominacyjnego, uznając, że nie wypełniają oni w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawiani Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie, ocenianych łącznie, kryteriów wyboru wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatur Pana Włodzimierza Jacka Gurby, Pana Artura Kusia, Pana Jarosława Adama Łuczaja, Pana Konrada Łukaszewicza i Pana Tomasza Dominika Sałka zadecydował całokształt okoliczności sprawy, ocenianych łącznie: wieloletnie doświadczenie zawodowe, w tym dorobek naukowy, wysokie oceny kwalifikacji, rekomendacje i bardzo dobre opinie służbowe, a także wysokie poparcie Kolegium Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Opinia wizytatora

Pan Włodzimierz Jacek Gurba uzyskał wyróżniającą ocenę kwalifikacji sporządzoną przez Panią Mirosławę Pindelską, sędzię Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, z której wynika, że prezentuje dogłębną, ekspercką wiedzę nie tylko z zakresu prawa podatkowego, ale także innych dziedzin prawa. Opiniująca podkreśliła jego doświadczenie w pracach legislacyjnych, w tym w ramach Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, wymagających doskonałej znajomości zarówno przepisów prawa podatkowego, jak i funkcjonowania całego systemu prawnego. Dodała, że wykazuje on umiejętność diagnozowania problemów prawnych i ich rozwiązywania przez zmiany legislacyjne, z uwzględnieniem skutków danej zmiany. Posiada także biegłą znajomość różnych typów wykładni prawa i ich wpływu na system prawa. Wiedza kandydata, jego kreatywność oraz umiejętności analityczne, połączone z dogłębną znajomością praktyki stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe znajdują potwierdzenie między innymi w treści sporządzonych przez Pana Włodzimierza Jacka Gurbę dokumentów kierowanych do Trybunału Konstytucyjnego, wyjaśnieniach dla izb skarbowych, a także decyzjach podjętych w sprawach indywidualnych oraz w trakcie obrony stanowiska organu przed sądami administracyjnymi. W konkluzji opiniująca stwierdziła, że kwalifikacje merytoryczne Pana Włodzimierza Jacka Gurby predysponują go do pracy w charakterze sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Wizytator: Mirosława Pindelska - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
10. Homańska Aleksandra Iwona asesor negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 6 9 1
PRZECIW 2 78 7
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 9

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Aleksandra Iwona Homańska urodziła się w 1964 r. Z dniem 10 listopada 1990 r. została mianowana asesorem sądowym, przy czym obowiązki orzecznicze wykonywała kolejno w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim i w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 21 października 1992 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, w którym orzekała między innymi w wydziale rejestrowym i w wydziale gospodarczym.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Wszyscy kandydaci przedstawieni w niniejszej procedurze nominacyjnej z wnioskiem o powołanie mają bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe. Zdaniem Rady na szczególną uwagę zasługuje doświadczenie zdobyte przez Pana Włodzimierza Jacka Gurbę w administracji państwowej, Pana Artura Kusia w pracy naukowej, Pana Jarosława Adama Łuczaja w sądownictwie powszechnym oraz Pana Konrada Łukaszewicza i Pana Tomasza Dominika Sałka w sądownictwie administracyjnym, niezależnie od ich pozostałej aktywności zawodowej. Kwalifikacje tych kandydatów zostały także wysoko ocenione w sporządzonych na użytek postępowania konkursowego ocenach kwalifikacji. Pan Włodzimierz Jacek Gurba, Pan Artur Kuś, Pan Konrad Łukaszewicz i Pan Tomasz Dominik Sałek uzyskali wyróżniające oceny kwalifikacji, a Pan Jarosław Adam Łuczaj ocenę bardzo dobrą. Kandydaci ci uzyskali także, obok Pani Wandy Kowalczyk, wysokie poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wysokie kwalifikacje kandydatów wybranych przez Radę znajdują potwierdzenie w opiniach służbowych i rekomendacjach przedstawionych przez kandydatów dla celów niniejszego postępowania konkursowego. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje pozostałych uczestników niniejszego postępowania nominacyjnego, uznając, że nie wypełniają oni w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawiani Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie, ocenianych łącznie, kryteriów wyboru wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Rada dokonała wszechstronnej analizy materiałów dotyczących pozostałych uczestników niniejszego postępowania nominacyjnego, w szczególności najwyżej w tym postępowaniu ocenionej przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Pani Wandy Kowalczyk oraz zaproszonych na posiedzenie plenarne Rady celem wysłuchania: Pani Patrycji Marii Czyżewskiej, Pani Aleksandry Iwony Homańskiej, Pani Doroty Cecylii Pawłowskiej, Pani Anny Marii Rotter i Pana Wojciecha Sebastiana Sawczuka. Rada uznała, że osoby te nie posiadają wyższych kwalifikacji od Pana Włodzimierza Jacka Gurby, Pana Artura Kusia, Pana Jarosława Adama Łuczaja, Pana Konrada Łukaszewicza i Pana Tomasza Dominika Sałka.

Opinia wizytatora

Pani Aleksandra Iwona Homańska uzyskała bardzo dobrą ocenę kwalifikacji sporządzoną przez Panią Barbarę Kołodziejczak-Osetek sędzię Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, z której wynika, że spełnia ona wymagania do objęcia stanowiska sędziego sądu administracyjnego z uwagi na uzyskiwane bardzo dobre wyniki statystyczne i bardzo dobre wykształcenie prawnicze. Kandydatka właściwie stosuje przepisy prawa procesowego, prawidłowo redaguje orzeczenia, zaś sporządzane przez nią uzasadnienia zawierają wszystkie wymagane elementy. Ponadto prawidłowo przygotowuje rozprawy wydając stosowne zarządzenia i sprawnie, bez zbędnej zwłoki prowadzi postępowanie dowodowe.

Wizytator: Barbara Kołodziejczak-Osetek - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
11. Jakubowski Andrzej negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1 1 0
PRZECIW 7 85 7
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 10

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Wszyscy kandydaci przedstawieni w niniejszej procedurze nominacyjnej z wnioskiem o powołanie mają bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe. Zdaniem Rady na szczególną uwagę zasługuje doświadczenie zdobyte przez Pana Włodzimierza Jacka Gurbę w administracji państwowej, Pana Artura Kusia w pracy naukowej, Pana Jarosława Adama Łuczaja w sądownictwie powszechnym oraz Pana Konrada Łukaszewicza i Pana Tomasza Dominika Sałka w sądownictwie administracyjnym, niezależnie od ich pozostałej aktywności zawodowej. Kwalifikacje tych kandydatów zostały także wysoko ocenione w sporządzonych na użytek postępowania konkursowego ocenach kwalifikacji. Pan Włodzimierz Jacek Gurba, Pan Artur Kuś, Pan Konrad Łukaszewicz i Pan Tomasz Dominik Sałek uzyskali wyróżniające oceny kwalifikacji, a Pan Jarosław Adam Łuczaj ocenę bardzo dobrą. Kandydaci ci uzyskali także, obok Pani Wandy Kowalczyk, wysokie poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wysokie kwalifikacje kandydatów wybranych przez Radę znajdują potwierdzenie w opiniach służbowych i rekomendacjach przedstawionych przez kandydatów dla celów niniejszego postępowania konkursowego. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje pozostałych uczestników niniejszego postępowania nominacyjnego, uznając, że nie wypełniają oni w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawiani Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie, ocenianych łącznie, kryteriów wyboru wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Rada dokonała wszechstronnej analizy materiałów dotyczących pozostałych uczestników niniejszego postępowania nominacyjnego, w szczególności najwyżej w tym postępowaniu ocenionej przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Pani Wandy Kowalczyk oraz zaproszonych na posiedzenie plenarne Rady celem wysłuchania: Pani Patrycji Marii Czyżewskiej, Pani Aleksandry Iwony Homańskiej, Pani Doroty Cecylii Pawłowskiej, Pani Anny Marii Rotter i Pana Wojciecha Sebastiana Sawczuka. Rada uznała, że osoby te nie posiadają wyższych kwalifikacji od Pana Włodzimierza Jacka Gurby, Pana Artura Kusia, Pana Jarosława Adama Łuczaja, Pana Konrada Łukaszewicza i Pana Tomasza Dominika Sałka.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
12. Jankowska Karina Renata radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 12 0
PRZECIW 77 5
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 11

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Wszyscy kandydaci przedstawieni w niniejszej procedurze nominacyjnej z wnioskiem o powołanie mają bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe. Zdaniem Rady na szczególną uwagę zasługuje doświadczenie zdobyte przez Pana Włodzimierza Jacka Gurbę w administracji państwowej, Pana Artura Kusia w pracy naukowej, Pana Jarosława Adama Łuczaja w sądownictwie powszechnym oraz Pana Konrada Łukaszewicza i Pana Tomasza Dominika Sałka w sądownictwie administracyjnym, niezależnie od ich pozostałej aktywności zawodowej. Kwalifikacje tych kandydatów zostały także wysoko ocenione w sporządzonych na użytek postępowania konkursowego ocenach kwalifikacji. Pan Włodzimierz Jacek Gurba, Pan Artur Kuś, Pan Konrad Łukaszewicz i Pan Tomasz Dominik Sałek uzyskali wyróżniające oceny kwalifikacji, a Pan Jarosław Adam Łuczaj ocenę bardzo dobrą. Kandydaci ci uzyskali także, obok Pani Wandy Kowalczyk, wysokie poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wysokie kwalifikacje kandydatów wybranych przez Radę znajdują potwierdzenie w opiniach służbowych i rekomendacjach przedstawionych przez kandydatów dla celów niniejszego postępowania konkursowego. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje pozostałych uczestników niniejszego postępowania nominacyjnego, uznając, że nie wypełniają oni w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawiani Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie, ocenianych łącznie, kryteriów wyboru wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Rada dokonała wszechstronnej analizy materiałów dotyczących pozostałych uczestników niniejszego postępowania nominacyjnego, w szczególności najwyżej w tym postępowaniu ocenionej przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Pani Wandy Kowalczyk oraz zaproszonych na posiedzenie plenarne Rady celem wysłuchania: Pani Patrycji Marii Czyżewskiej, Pani Aleksandry Iwony Homańskiej, Pani Doroty Cecylii Pawłowskiej, Pani Anny Marii Rotter i Pana Wojciecha Sebastiana Sawczuka. Rada uznała, że osoby te nie posiadają wyższych kwalifikacji od Pana Włodzimierza Jacka Gurby, Pana Artura Kusia, Pana Jarosława Adama Łuczaja, Pana Konrada Łukaszewicza i Pana Tomasza Dominika Sałka.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
13. Januszko-Napora Anna Urszula naczelnik wydziału negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 2 0
PRZECIW 85 7
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 10

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Wszyscy kandydaci przedstawieni w niniejszej procedurze nominacyjnej z wnioskiem o powołanie mają bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe. Zdaniem Rady na szczególną uwagę zasługuje doświadczenie zdobyte przez Pana Włodzimierza Jacka Gurbę w administracji państwowej, Pana Artura Kusia w pracy naukowej, Pana Jarosława Adama Łuczaja w sądownictwie powszechnym oraz Pana Konrada Łukaszewicza i Pana Tomasza Dominika Sałka w sądownictwie administracyjnym, niezależnie od ich pozostałej aktywności zawodowej. Kwalifikacje tych kandydatów zostały także wysoko ocenione w sporządzonych na użytek postępowania konkursowego ocenach kwalifikacji. Pan Włodzimierz Jacek Gurba, Pan Artur Kuś, Pan Konrad Łukaszewicz i Pan Tomasz Dominik Sałek uzyskali wyróżniające oceny kwalifikacji, a Pan Jarosław Adam Łuczaj ocenę bardzo dobrą. Kandydaci ci uzyskali także, obok Pani Wandy Kowalczyk, wysokie poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wysokie kwalifikacje kandydatów wybranych przez Radę znajdują potwierdzenie w opiniach służbowych i rekomendacjach przedstawionych przez kandydatów dla celów niniejszego postępowania konkursowego. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje pozostałych uczestników niniejszego postępowania nominacyjnego, uznając, że nie wypełniają oni w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawiani Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie, ocenianych łącznie, kryteriów wyboru wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Rada dokonała wszechstronnej analizy materiałów dotyczących pozostałych uczestników niniejszego postępowania nominacyjnego, w szczególności najwyżej w tym postępowaniu ocenionej przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Pani Wandy Kowalczyk oraz zaproszonych na posiedzenie plenarne Rady celem wysłuchania: Pani Patrycji Marii Czyżewskiej, Pani Aleksandry Iwony Homańskiej, Pani Doroty Cecylii Pawłowskiej, Pani Anny Marii Rotter i Pana Wojciecha Sebastiana Sawczuka. Rada uznała, że osoby te nie posiadają wyższych kwalifikacji od Pana Włodzimierza Jacka Gurby, Pana Artura Kusia, Pana Jarosława Adama Łuczaja, Pana Konrada Łukaszewicza i Pana Tomasza Dominika Sałka.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
14. Jasiński Michał Włodzimierz członek kolegium negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 0
PRZECIW 83 7
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 10

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Wszyscy kandydaci przedstawieni w niniejszej procedurze nominacyjnej z wnioskiem o powołanie mają bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe. Zdaniem Rady na szczególną uwagę zasługuje doświadczenie zdobyte przez Pana Włodzimierza Jacka Gurbę w administracji państwowej, Pana Artura Kusia w pracy naukowej, Pana Jarosława Adama Łuczaja w sądownictwie powszechnym oraz Pana Konrada Łukaszewicza i Pana Tomasza Dominika Sałka w sądownictwie administracyjnym, niezależnie od ich pozostałej aktywności zawodowej. Kwalifikacje tych kandydatów zostały także wysoko ocenione w sporządzonych na użytek postępowania konkursowego ocenach kwalifikacji. Pan Włodzimierz Jacek Gurba, Pan Artur Kuś, Pan Konrad Łukaszewicz i Pan Tomasz Dominik Sałek uzyskali wyróżniające oceny kwalifikacji, a Pan Jarosław Adam Łuczaj ocenę bardzo dobrą. Kandydaci ci uzyskali także, obok Pani Wandy Kowalczyk, wysokie poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wysokie kwalifikacje kandydatów wybranych przez Radę znajdują potwierdzenie w opiniach służbowych i rekomendacjach przedstawionych przez kandydatów dla celów niniejszego postępowania konkursowego. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje pozostałych uczestników niniejszego postępowania nominacyjnego, uznając, że nie wypełniają oni w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawiani Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie, ocenianych łącznie, kryteriów wyboru wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Rada dokonała wszechstronnej analizy materiałów dotyczących pozostałych uczestników niniejszego postępowania nominacyjnego, w szczególności najwyżej w tym postępowaniu ocenionej przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Pani Wandy Kowalczyk oraz zaproszonych na posiedzenie plenarne Rady celem wysłuchania: Pani Patrycji Marii Czyżewskiej, Pani Aleksandry Iwony Homańskiej, Pani Doroty Cecylii Pawłowskiej, Pani Anny Marii Rotter i Pana Wojciecha Sebastiana Sawczuka. Rada uznała, że osoby te nie posiadają wyższych kwalifikacji od Pana Włodzimierza Jacka Gurby, Pana Artura Kusia, Pana Jarosława Adama Łuczaja, Pana Konrada Łukaszewicza i Pana Tomasza Dominika Sałka.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
15. Kaute Jacek Robert radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1 15 0
PRZECIW 7 72 6
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 11

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Wszyscy kandydaci przedstawieni w niniejszej procedurze nominacyjnej z wnioskiem o powołanie mają bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe. Zdaniem Rady na szczególną uwagę zasługuje doświadczenie zdobyte przez Pana Włodzimierza Jacka Gurbę w administracji państwowej, Pana Artura Kusia w pracy naukowej, Pana Jarosława Adama Łuczaja w sądownictwie powszechnym oraz Pana Konrada Łukaszewicza i Pana Tomasza Dominika Sałka w sądownictwie administracyjnym, niezależnie od ich pozostałej aktywności zawodowej. Kwalifikacje tych kandydatów zostały także wysoko ocenione w sporządzonych na użytek postępowania konkursowego ocenach kwalifikacji. Pan Włodzimierz Jacek Gurba, Pan Artur Kuś, Pan Konrad Łukaszewicz i Pan Tomasz Dominik Sałek uzyskali wyróżniające oceny kwalifikacji, a Pan Jarosław Adam Łuczaj ocenę bardzo dobrą. Kandydaci ci uzyskali także, obok Pani Wandy Kowalczyk, wysokie poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wysokie kwalifikacje kandydatów wybranych przez Radę znajdują potwierdzenie w opiniach służbowych i rekomendacjach przedstawionych przez kandydatów dla celów niniejszego postępowania konkursowego. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje pozostałych uczestników niniejszego postępowania nominacyjnego, uznając, że nie wypełniają oni w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawiani Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie, ocenianych łącznie, kryteriów wyboru wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Rada dokonała wszechstronnej analizy materiałów dotyczących pozostałych uczestników niniejszego postępowania nominacyjnego, w szczególności najwyżej w tym postępowaniu ocenionej przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Pani Wandy Kowalczyk oraz zaproszonych na posiedzenie plenarne Rady celem wysłuchania: Pani Patrycji Marii Czyżewskiej, Pani Aleksandry Iwony Homańskiej, Pani Doroty Cecylii Pawłowskiej, Pani Anny Marii Rotter i Pana Wojciecha Sebastiana Sawczuka. Rada uznała, że osoby te nie posiadają wyższych kwalifikacji od Pana Włodzimierza Jacka Gurby, Pana Artura Kusia, Pana Jarosława Adama Łuczaja, Pana Konrada Łukaszewicza i Pana Tomasza Dominika Sałka.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
16. Kowalczyk Wanda sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 6 56 2
PRZECIW 2 29 8
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 7

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że wnioski wynikające z oceny kwalifikacji Pani Wandy Kowalczyk zostały wywiedzione, w przeważającej części, na podstawie dorobku zawodowego przypadającego na okres jej orzekania w sądownictwie powszechnym, tj. sprzed delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości w 2011 r. Zdaniem Rady szczególnego podkreślenia wymaga fakt, że ocena kwalifikacji, w części dotyczącej pięcioletniego okresu aktywności zawodowej kandydatki w Ministerstwie Sprawiedliwości obejmuje zaledwie dwa akapity na stronach 38 i 39 tego dokumentu liczącego 40 stron. Kandydatka, ubiegając się w niniejszej procedurze nominacyjnej o stanowisko sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przedstawiła dokumentację dotyczącą ostatnich pięciu lat aktywności zawodowej w postaci kopii zaledwie kilku decyzji administracyjnych, jednej skargi kasacyjnej i kilku odpowiedzi na skargi kasacyjne. Uwzględniając powyższe Rada stwierdziła, że kandydatka od ponad pięciu lat nie wykonuje obowiązków orzeczniczych, a materiały przedstawione z okresu delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości nie uzasadniają wysokiego poziomu poparcia udzielonego jej kandydaturze w niniejszej procedurze konkursowej przez Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Każdy z kandydatów przedstawionych z wnioskiem o powołanie przedstawił znacznie szerszy materiał do analizy umożliwiającej wszechstronną ocenę jego kwalifikacji pod kątem wymagań stawianych osobom ubiegającym się o stanowisko sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Powyższe wynika z przedstawionych wyżej ocen kwalifikacji Pana Włodzimierza Jacka Gurby, Pana Artura Kusia, Pana Jarosława Adama Łuczaja, Pana Konrada Łukaszewicza i Pana Tomasza Dominika Sałka. Kandydaci ci bowiem legitymują się bogatym i różnorodnym doświadczeniem zawodowym, w tym także w okresie ostatnich pięciu lat aktywności zawodowej, a efekty ich pracy stanowiły bogaty materiał umożliwiający wysnucie konkretnych wniosków w sporządzonych na potrzeby niniejszej procedury konkursowej ocenach kwalifikacji. Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa wszechstronna, kompleksowa ocena dokumentacji załączonej do karty zgłoszenia przez Panią Wandę Kowalczyk nie daje podstaw do uznania jej kandydatury za bardziej odpowiednią do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie w niniejszym postępowaniu nominacyjnym od kandydatur Pana Włodzimierza Jacka Gurby, Pana Artura Kusia, Pana Jarosława Adama Łuczaja, Pana Konrada Łukaszewicza czy Pana Tomasza Dominika Sałka.

Opinia wizytatora

Pani Wanda Kowalczyk uzyskała wyróżniającą ocenę kwalifikacji sporządzoną przez Panią Henrykę Lewandowską-Kuraszkiewicz, sędzię Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, która stwierdziła, że orzekając w sprawach o różnorodnej tematyce nabyła ona dobrą znajomość różnych zagadnień z zakresu prawa materialnego cywilnego i rodzinnego. Dodała, że niski wskaźnik zaskarżalności orzeczeń i wysoki współczynnik stabilności rozstrzygnięć oraz treść analizowanych akt dają podstawy do oceny kandydatki jako orzecznika o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Pani Wanda Kowalczyk wykazała wysoki poziom wiedzy prawniczej, a argumentację formułowała w sposób przejrzysty i przystępny dla odbiorcy. Opiniująca, na podstawie przedstawionych przez kandydatkę dokumentów z okresu pracy w ramach delegacji do Ministerstwa Sprawiedliwości uznała, że Pani Wanda Kowalczyk jest bardzo dobrze przygotowana do objęcia urzędu sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego, w zakresie prawa administracyjnego oraz procedury sądowoadministracyjnej. Pani Wanda Kowalczyk uzyskała bardzo dobrą opinię służbową sporządzoną przez Pana sędziego Mirosława Przybylskiego, Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji, z której wynika, że jest jedynym sędzią - wizytatorem w Wydziale Wykonania Orzeczeń Rodzinnych i Nieletnich, a w ramach powierzonych jej w Ministerstwie Sprawiedliwości obowiązków wykonuje między innymi czynności związane ze sprawowaniem nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach rodzinnych i nieletnich oraz czynności kontrolne przestrzegania praw nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Ponadto kandydatka zajmowała się sprawami administracyjnymi, w tym przygotowywała projekty decyzji administracyjnych z zakresu awansu zawodowego nauczycieli, powierzenia i odwołania ze stanowiska dyrektora zakładu poprąwczego/schroniska dla nieletnich, a także sporządzała projekty odpowiedzi na skargi kierowane do sądu administracyjnego oraz projekt jednej skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Opiniujący dodał, że Pani Wanda Kowalczyk uczestniczy w pracach legislacyjnych oraz opiniuje akty prawne. Podkreślił, że jest ona dobrym prawnikiem, o bardzo dobrej znajomości przepisów prawa administracyjnego i piśmiennictwa. Jest osobą samodzielną, odpowiedzialną, pracowitą chętną do współpracy i podejmowania najtrudniejszych wyzwań. Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach, Pani sędzia Krystyna Święcicka, w opinii służbowej z 2010 r., stwierdziła, że wyniki pracy kandydatki, zarówno w zakresie sprawności postępowania, jak i stabilności orzecznictwa pozwalają na pozytywną ocenę jej pracy. Dodała, że kandydatka jest osobą obowiązkową i bardzo sumienną, a obowiązki Zastępcy Kierownika Ośrodka Migracyjnego Ksiąg Wieczystych w Siedlcach wykonywała w sposób zadowalający, o czym świadczą bardzo dobre wyniki osiągane przez tę jednostkę.

Wizytator: Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
17. Królak Hanna doradca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1 20 0
PRZECIW 7 67 7
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 10

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Wszyscy kandydaci przedstawieni w niniejszej procedurze nominacyjnej z wnioskiem o powołanie mają bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe. Zdaniem Rady na szczególną uwagę zasługuje doświadczenie zdobyte przez Pana Włodzimierza Jacka Gurbę w administracji państwowej, Pana Artura Kusia w pracy naukowej, Pana Jarosława Adama Łuczaja w sądownictwie powszechnym oraz Pana Konrada Łukaszewicza i Pana Tomasza Dominika Sałka w sądownictwie administracyjnym, niezależnie od ich pozostałej aktywności zawodowej. Kwalifikacje tych kandydatów zostały także wysoko ocenione w sporządzonych na użytek postępowania konkursowego ocenach kwalifikacji. Pan Włodzimierz Jacek Gurba, Pan Artur Kuś, Pan Konrad Łukaszewicz i Pan Tomasz Dominik Sałek uzyskali wyróżniające oceny kwalifikacji, a Pan Jarosław Adam Łuczaj ocenę bardzo dobrą. Kandydaci ci uzyskali także, obok Pani Wandy Kowalczyk, wysokie poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wysokie kwalifikacje kandydatów wybranych przez Radę znajdują potwierdzenie w opiniach służbowych i rekomendacjach przedstawionych przez kandydatów dla celów niniejszego postępowania konkursowego. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje pozostałych uczestników niniejszego postępowania nominacyjnego, uznając, że nie wypełniają oni w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawiani Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie, ocenianych łącznie, kryteriów wyboru wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Rada dokonała wszechstronnej analizy materiałów dotyczących pozostałych uczestników niniejszego postępowania nominacyjnego, w szczególności najwyżej w tym postępowaniu ocenionej przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Pani Wandy Kowalczyk oraz zaproszonych na posiedzenie plenarne Rady celem wysłuchania: Pani Patrycji Marii Czyżewskiej, Pani Aleksandry Iwony Homańskiej, Pani Doroty Cecylii Pawłowskiej, Pani Anny Marii Rotter i Pana Wojciecha Sebastiana Sawczuka. Rada uznała, że osoby te nie posiadają wyższych kwalifikacji od Pana Włodzimierza Jacka Gurby, Pana Artura Kusia, Pana Jarosława Adama Łuczaja, Pana Konrada Łukaszewicza i Pana Tomasza Dominika Sałka.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
18. Kukulski Jacek Andrzej notariusz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 8
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 9

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Wszyscy kandydaci przedstawieni w niniejszej procedurze nominacyjnej z wnioskiem o powołanie mają bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe. Zdaniem Rady na szczególną uwagę zasługuje doświadczenie zdobyte przez Pana Włodzimierza Jacka Gurbę w administracji państwowej, Pana Artura Kusia w pracy naukowej, Pana Jarosława Adama Łuczaja w sądownictwie powszechnym oraz Pana Konrada Łukaszewicza i Pana Tomasza Dominika Sałka w sądownictwie administracyjnym, niezależnie od ich pozostałej aktywności zawodowej. Kwalifikacje tych kandydatów zostały także wysoko ocenione w sporządzonych na użytek postępowania konkursowego ocenach kwalifikacji. Pan Włodzimierz Jacek Gurba, Pan Artur Kuś, Pan Konrad Łukaszewicz i Pan Tomasz Dominik Sałek uzyskali wyróżniające oceny kwalifikacji, a Pan Jarosław Adam Łuczaj ocenę bardzo dobrą. Kandydaci ci uzyskali także, obok Pani Wandy Kowalczyk, wysokie poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wysokie kwalifikacje kandydatów wybranych przez Radę znajdują potwierdzenie w opiniach służbowych i rekomendacjach przedstawionych przez kandydatów dla celów niniejszego postępowania konkursowego. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje pozostałych uczestników niniejszego postępowania nominacyjnego, uznając, że nie wypełniają oni w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawiani Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie, ocenianych łącznie, kryteriów wyboru wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Rada dokonała wszechstronnej analizy materiałów dotyczących pozostałych uczestników niniejszego postępowania nominacyjnego, w szczególności najwyżej w tym postępowaniu ocenionej przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Pani Wandy Kowalczyk oraz zaproszonych na posiedzenie plenarne Rady celem wysłuchania: Pani Patrycji Marii Czyżewskiej, Pani Aleksandry Iwony Homańskiej, Pani Doroty Cecylii Pawłowskiej, Pani Anny Marii Rotter i Pana Wojciecha Sebastiana Sawczuka. Rada uznała, że osoby te nie posiadają wyższych kwalifikacji od Pana Włodzimierza Jacka Gurby, Pana Artura Kusia, Pana Jarosława Adama Łuczaja, Pana Konrada Łukaszewicza i Pana Tomasza Dominika Sałka.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
19. Kurek Alicja negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 7 0
PRZECIW 80 5
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Wszyscy kandydaci przedstawieni w niniejszej procedurze nominacyjnej z wnioskiem o powołanie mają bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe. Zdaniem Rady na szczególną uwagę zasługuje doświadczenie zdobyte przez Pana Włodzimierza Jacka Gurbę w administracji państwowej, Pana Artura Kusia w pracy naukowej, Pana Jarosława Adama Łuczaja w sądownictwie powszechnym oraz Pana Konrada Łukaszewicza i Pana Tomasza Dominika Sałka w sądownictwie administracyjnym, niezależnie od ich pozostałej aktywności zawodowej. Kwalifikacje tych kandydatów zostały także wysoko ocenione w sporządzonych na użytek postępowania konkursowego ocenach kwalifikacji. Pan Włodzimierz Jacek Gurba, Pan Artur Kuś, Pan Konrad Łukaszewicz i Pan Tomasz Dominik Sałek uzyskali wyróżniające oceny kwalifikacji, a Pan Jarosław Adam Łuczaj ocenę bardzo dobrą. Kandydaci ci uzyskali także, obok Pani Wandy Kowalczyk, wysokie poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wysokie kwalifikacje kandydatów wybranych przez Radę znajdują potwierdzenie w opiniach służbowych i rekomendacjach przedstawionych przez kandydatów dla celów niniejszego postępowania konkursowego. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje pozostałych uczestników niniejszego postępowania nominacyjnego, uznając, że nie wypełniają oni w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawiani Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie, ocenianych łącznie, kryteriów wyboru wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Rada dokonała wszechstronnej analizy materiałów dotyczących pozostałych uczestników niniejszego postępowania nominacyjnego, w szczególności najwyżej w tym postępowaniu ocenionej przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Pani Wandy Kowalczyk oraz zaproszonych na posiedzenie plenarne Rady celem wysłuchania: Pani Patrycji Marii Czyżewskiej, Pani Aleksandry Iwony Homańskiej, Pani Doroty Cecylii Pawłowskiej, Pani Anny Marii Rotter i Pana Wojciecha Sebastiana Sawczuka. Rada uznała, że osoby te nie posiadają wyższych kwalifikacji od Pana Włodzimierza Jacka Gurby, Pana Artura Kusia, Pana Jarosława Adama Łuczaja, Pana Konrada Łukaszewicza i Pana Tomasza Dominika Sałka.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
20. Kuś Artur profesor pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 6 35 11
PRZECIW 2 51 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Artur Kuś urodził się 23 lutego 1973 r. w Lublinie. W 1997 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z wynikiem dobrym. W latach 1997-2015 był zatrudniony na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji tego Uniwersytetu między innymi jako: Kierownik Katedry Prawa Unii Europejskiej, Dyrektor Instytutu Europeistyki oraz profesor nadzwyczajny. W latach 1999-2009 pracował w Trybunale Konstytucyjnym, jako asystent sędziego, następnie na samodzielnym stanowisku do spraw orzecznictwa oraz jako główny specjalista do spraw orzecznictwa. W 2001 r., na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Gospodarcze procedury celne w prawie polskim na tle prawa Unii Europejskiej", uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 2006-2007 był członkiem Rady Celno-Akcyzowej przy Ministrze Finansów. W 2007 r., po przedstawieniu rozprawy habilitacyjnej pt. „Publicznoprawne pozataryfowe i parataryfowe instrumenty reglamentacji obrotu towarowego z zagranicą”, uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa - prawo administracyjne nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 2007-2013 pracował jako profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. W latach 2009-2011 był głównym specjalistą do spraw legislacji w Wydziale Postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. W okresie od 14 lipca 2011 r. do 30 września 2013 r. wykonywał zawód notariusza w indywidualnej Kancelarii Notarialnej w Lublinie. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2014 r. nadano mu tytuł profesora nauk prawnych. Od 1 października 2014 r. jest zatrudniony na Uczelni Łazarskiego w Warszawie jako profesor zwyczajny, pełniąc jednocześnie funkcje Kierownika Katedry Nauki o Administracji oraz Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji do spraw jakości kształcenia. Pan Artur Kuś, w ramach pracy dydaktycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu, na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz w innych placówkach prowadził zajęcia dydaktyczne z prawa administracyjnego materialnego i procesowego, w tym postępowania sądowoadministracyjnego, publicznego prawa gospodarczego, prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej, międzynarodowego prawa publicznego, prawa finansowego, prawa handlu zagranicznego i prawa celnego. Ponadto na przestrzeni lat był, między innymi, członkiem redakcji kwartalnika „Studia Prawnicze KUL”, członkiem Rady Naukowej „Prawa i Polityki”, Redaktorem Naczelnym czasopisma „The Review of Comparative Law” (2011-2015) oraz członkiem Rady Programowej „Monitora Prawa Celnego i Podatkowego”. Jest także autorem licznych publikacji z zakresu prawa publicznego, w tym monografii, podręczników akademickich, komentarzy, książek i artykułów dotyczących prawa celnego oraz prawa Unii Europejskiej.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Kandydat uzyskał rekomendacje: Pana prof. Jerzego Stelmasiaka - sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, Pani profesor Wandy Wojtowicz, Pana Mariana Zdyba - sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku oraz Pana profesora Andrzeja Wróbla - sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Pan sędzia Jerzy Stelmasiak zwrócił uwagę na bogaty i zróżnicowany dorobek naukowy kandydata, w szczególności w zakresie szeroko pojętego prawa celnego, jego aktywne uczestnictwo w wielu konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich oraz autorstwo licznych publikacji. Wysoko ocenił jego znajomość linii orzeczniczej sądów administracyjnych i publikacje oraz dorobek dydaktyczny. W konkluzji wyraził pogląd, że bardzo rozległa i uporządkowana wiedza teoretyczna i praktyczna Pana Artura Kusia w zakresie prawa administracyjnego i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi świadczy o wypełnieniu przez niego wszelkich wymagań stawianych kandydatom na stanowisko sędziego sądu administracyjnego. Pani profesor Wanda Wojtowicz, współpracująca z Panem Arturem Kusiem w sferze naukowej i dydaktycznej, stwierdziła, że jego dotychczasowy dorobek naukowy ma charakter interdyscyplinarny i koncentruje się wokół prawa publicznego związanego z funkcjonowaniem gospodarki. Publikacje kandydata stanowią efekt rzetelnych badań naukowych i odznaczają się jasnym przekazem oraz nienagannym warsztatem naukowym. W jej ocenie na uwagę zasługuje także jego kontakt z praktyką stosowania prawa, w szczególności dziesięcioletni okres pracy w Trybunale Konstytucyjnym, który ukształtował jego warsztat prawniczy, praca na stanowisku głównego specjalisty do spraw legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu i wykonywanie zawodu notariusza. W konkluzji oceniła Pana Artura Kusia jako kandydata posiadającego odpowiednie przygotowanie merytoryczne, doświadczenie życiowe i cechy osobowościowe do orzekania w sprawach należących do kognicji sądów administracyjnych. Pan sędzia Marian Zdyb podkreślił, że kandydat ma znakomite predyspozycje intelektualne, praktyczne i osobowe, wymagane od osób piastujących urząd sędziego sądu administracyjnego. Jest asertywny, zdecydowany w poglądach i bardzo dobrze zorganizowany, a jego działania cechuje odpowiedzialność i lojalność wobec standardów demokratycznego państwa prawnego. Kandydat daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu sędziego sądu administracyjnego także ze względu na przygotowanie fachowe wynikające z imponującego dorobku naukowego o charakterze interdyscyplinarnym, skoncentrowanego wokół prawa publicznego związanego z funkcjonowaniem gospodarki. Jest autorem publikacji cenionych ze względu na jasność przekazu i zrozumiały analityczny język prawniczy. Jego badania naukowe i ich rezultat w postaci publikacji w zakresie szeroko pojętego prawa celnego wypełniły istotną lukę w literaturze prawniczej w dziedzinie prawa celnego polskiego i unijnego. Bardzo wysoki poziom merytoryczny publikacji, ich metodologiczna spójność i ujmowanie problemów związanych z konkretnymi aspektami praktycznymi, świadczą o wyjątkowych predyspozycjach kandydata do pełnienia urzędu sędziego. Pan sędzia Andrzej Wróbel wysoko ocenił kwalifikacje kandydata i stwierdził, że jego wartościowy i pragmatycznie doniosły dorobek naukowy, funkcjonalnie powiązany z przedmiotem jurysdykcji sądów administracyjnych oraz posiadane cechy charakteru i aktywna postawa badawcza, sprawiają, że spełnia on wymagania ustawowe do zajmowania stanowiska sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Podkreślił wszechstronność zainteresowań naukowych kandydata i zasługujący na wysoką ocenę dorobek naukowy, dodając, że jego poglądy naukowe są żywo dyskutowane w teorii prawa publicznego, zwłaszcza prawa celnego oraz wykorzystywane w praktyce jego stosowania.Wszyscy kandydaci przedstawieni w niniejszej procedurze nominacyjnej z wnioskiem o powołanie mają bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe. Zdaniem Rady na szczególną uwagę zasługuje doświadczenie zdobyte przez Pana Włodzimierza Jacka Gurbę w administracji państwowej, Pana Artura Kusia w pracy naukowej, Pana Jarosława Adama Łuczaja w sądownictwie powszechnym oraz Pana Konrada Łukaszewicza i Pana Tomasza Dominika Sałka w sądownictwie administracyjnym, niezależnie od ich pozostałej aktywności zawodowej. Kwalifikacje tych kandydatów zostały także wysoko ocenione w sporządzonych na użytek postępowania konkursowego ocenach kwalifikacji. Pan Włodzimierz Jacek Gurba, Pan Artur Kuś, Pan Konrad Łukaszewicz i Pan Tomasz Dominik Sałek uzyskali wyróżniające oceny kwalifikacji, a Pan Jarosław Adam Łuczaj ocenę bardzo dobrą. Kandydaci ci uzyskali także, obok Pani Wandy Kowalczyk, wysokie poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wysokie kwalifikacje kandydatów wybranych przez Radę znajdują potwierdzenie w opiniach służbowych i rekomendacjach przedstawionych przez kandydatów dla celów niniejszego postępowania konkursowego. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje pozostałych uczestników niniejszego postępowania nominacyjnego, uznając, że nie wypełniają oni w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawiani Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie, ocenianych łącznie, kryteriów wyboru wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. 10. O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatur Pana Włodzimierza Jacka Gurby, Pana Artura Kusia, Pana Jarosława Adama Łuczaja, Pana Konrada Łukaszewicza i Pana Tomasza Dominika Sałka zadecydował całokształt okoliczności sprawy, ocenianych łącznie: wieloletnie doświadczenie zawodowe, w tym dorobek naukowy, wysokie oceny kwalifikacji, rekomendacje i bardzo dobre opinie służbowe, a także wysokie poparcie Kolegium Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Opinia wizytatora

Pan Artur Kuś uzyskał wyróżniającą ocenę kwalifikacji sporządzoną przez Panią Barbarę Kołodziejczak-Osetek, sędzię Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, z której wynika, że wyróżnia się wysokim poziomem wiedzy w dziedzinie prawa administracyjnego, a w szczególności prawa celnego, prawa Unii Europejskiej i prawa finansowego. Ma przy tym bogate i zróżnicowane doświadczenie zawodowe oraz cechy charakterologiczne i predyspozycje osobowościowe odpowiednie do pełnienia urzędu sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Wysoki poziom wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi znajduje potwierdzenie w jego dorobku naukowym oraz dotychczasowej praktyce zawodowej. W konkluzji opiniująca stwierdziła, że odwaga w wyrażaniu jednoznacznych poglądów, bardzo dobra organizacja pracy, asertywność, rozważność w podejmowaniu decyzji oraz poczucie sprawiedliwości, a także złożone przez kandydata rekomendacje potwierdzające wysoki stopień jego kwalifikacji predysponują Pana Artura Kusia do zawodu sędziego sądu administracyjnego.

Wizytator: Barbara Kołodziejczak-Osetek - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
21. Lenard Jarosław negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 2 0
PRZECIW 86 6
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 11

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Wszyscy kandydaci przedstawieni w niniejszej procedurze nominacyjnej z wnioskiem o powołanie mają bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe. Zdaniem Rady na szczególną uwagę zasługuje doświadczenie zdobyte przez Pana Włodzimierza Jacka Gurbę w administracji państwowej, Pana Artura Kusia w pracy naukowej, Pana Jarosława Adama Łuczaja w sądownictwie powszechnym oraz Pana Konrada Łukaszewicza i Pana Tomasza Dominika Sałka w sądownictwie administracyjnym, niezależnie od ich pozostałej aktywności zawodowej. Kwalifikacje tych kandydatów zostały także wysoko ocenione w sporządzonych na użytek postępowania konkursowego ocenach kwalifikacji. Pan Włodzimierz Jacek Gurba, Pan Artur Kuś, Pan Konrad Łukaszewicz i Pan Tomasz Dominik Sałek uzyskali wyróżniające oceny kwalifikacji, a Pan Jarosław Adam Łuczaj ocenę bardzo dobrą. Kandydaci ci uzyskali także, obok Pani Wandy Kowalczyk, wysokie poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wysokie kwalifikacje kandydatów wybranych przez Radę znajdują potwierdzenie w opiniach służbowych i rekomendacjach przedstawionych przez kandydatów dla celów niniejszego postępowania konkursowego. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje pozostałych uczestników niniejszego postępowania nominacyjnego, uznając, że nie wypełniają oni w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawiani Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie, ocenianych łącznie, kryteriów wyboru wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Rada dokonała wszechstronnej analizy materiałów dotyczących pozostałych uczestników niniejszego postępowania nominacyjnego, w szczególności najwyżej w tym postępowaniu ocenionej przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Pani Wandy Kowalczyk oraz zaproszonych na posiedzenie plenarne Rady celem wysłuchania: Pani Patrycji Marii Czyżewskiej, Pani Aleksandry Iwony Homańskiej, Pani Doroty Cecylii Pawłowskiej, Pani Anny Marii Rotter i Pana Wojciecha Sebastiana Sawczuka. Rada uznała, że osoby te nie posiadają wyższych kwalifikacji od Pana Włodzimierza Jacka Gurby, Pana Artura Kusia, Pana Jarosława Adama Łuczaja, Pana Konrada Łukaszewicza i Pana Tomasza Dominika Sałka.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
22. Łuczaj Jarosław Adam sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 7 42 14
PRZECIW 1 44 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Jarosław Adam Łuczaj urodził się 30 maja 1970 r. w Bielsku Podlaskim. W 1997 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z wynikiem dobrym. Po odbyciu w latach 1997-1999 etatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Radomiu, we wrześniu 1999 r., złożył egzamin sędziowski, z łączną oceną bardzo dobrą. Z dniem 2 listopada 1999 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Radomiu, w którym orzekał w I Wydziale Cywilnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2001 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Radomiu. Orzekał w I Wydziale Cywilnym tego Sądu. Od 2004 r. wielokrotnie, na podstawie jednodniowych delegacji Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu i Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie, orzekał w IV Wydziale Cywilnym-Odwoławczym i VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Radomiu. W 2005 r. ukończył z wynikiem pozytywnym studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego dla sędziów, organizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Decyzją Ministra Sprawiedliwości, z dniem 1 lipca 2008 r. został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Szydłowcu i powołany do pełnienia funkcji Prezesa tego Sądu na okres czterech lat. Z dniem 9 lipca 2008 r. powierzono mu także funkcję Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Szydłowcu. W 2010 r. ukończył z wynikiem bardzo dobrym podyplomowe studia w zakresie organizacji i zarządzania w wymiarze sprawiedliwości organizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Na podstawie decyzji Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dniem 1 lipca 2012 r. został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Sądu Rejonowego w Szydłowcu na drugą kadencję, na okres czterech lat. Wobec zniesienia Sądu Rejonowego w Szydłowcu z dniem 31 grudnia 2012 r. wygasło powołanie pe pełnienia funkcji Prezesa oraz Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego tego Sądu, a z dniem 1 stycznia 2013 r. został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Przysusze. Z dniem 7 stycznia 2013 r. powierzono mu funkcję Przewodniczącego VI Zamiejscowego Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Przysusze z siedzibą w Szydłowcu, a z dniem 8 stycznia 2013 r. został powołany do pełnienia funkcji Wiceprezesa tego Sądu, na okres czterech lat. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 lipca 2015 r. został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Szydłowcu. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2015 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Radomiu. Wobec powyższego, z dniem 24 czerwca 2015 r. złożył rezygnację z funkcji administracyjnych pełnionych w Sądzie Rejonowym w Przysusze. W Sądzie Okręgowym w Radomiu orzeka w VI Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Kandydat legitymuje się między innymi doświadczeniem w pracy w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego w Katedrze Prawa Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego w Radomiu oraz na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także w prowadzeniu zajęć organizowanych przez Radę Izby Komorniczej w Lublinie, w ramach aplikacji komorniczej. Uczestniczył w licznych szkoleniach zawodowych, w tym organizowanych przez Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi Ministerstwa Sprawiedliwości, Centrum Edukacyjne Nauk Sądowych Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Wszyscy kandydaci przedstawieni w niniejszej procedurze nominacyjnej z wnioskiem o powołanie mają bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe. Zdaniem Rady na szczególną uwagę zasługuje doświadczenie zdobyte przez Pana Włodzimierza Jacka Gurbę w administracji państwowej, Pana Artura Kusia w pracy naukowej, Pana Jarosława Adama Łuczaja w sądownictwie powszechnym oraz Pana Konrada Łukaszewicza i Pana Tomasza Dominika Sałka w sądownictwie administracyjnym, niezależnie od ich pozostałej aktywności zawodowej. Kwalifikacje tych kandydatów zostały także wysoko ocenione w sporządzonych na użytek postępowania konkursowego ocenach kwalifikacji. Pan Włodzimierz Jacek Gurba, Pan Artur Kuś, Pan Konrad Łukaszewicz i Pan Tomasz Dominik Sałek uzyskali wyróżniające oceny kwalifikacji, a Pan Jarosław Adam Łuczaj ocenę bardzo dobrą. Kandydaci ci uzyskali także, obok Pani Wandy Kowalczyk, wysokie poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wysokie kwalifikacje kandydatów wybranych przez Radę znajdują potwierdzenie w opiniach służbowych i rekomendacjach przedstawionych przez kandydatów dla celów niniejszego postępowania konkursowego. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje pozostałych uczestników niniejszego postępowania nominacyjnego, uznając, że nie wypełniają oni w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawiani Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie, ocenianych łącznie, kryteriów wyboru wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Rada dokonała wszechstronnej analizy materiałów dotyczących pozostałych uczestników niniejszego postępowania nominacyjnego, w szczególności najwyżej w tym postępowaniu ocenionej przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Pani Wandy Kowalczyk oraz zaproszonych na posiedzenie plenarne Rady celem wysłuchania: Pani Patrycji Marii Czyżewskiej, Pani Aleksandry Iwony Homańskiej, Pani Doroty Cecylii Pawłowskiej, Pani Anny Marii Rotter i Pana Wojciecha Sebastiana Sawczuka. Rada uznała, że osoby te nie posiadają wyższych kwalifikacji od Pana Włodzimierza Jacka Gurby, Pana Artura Kusia, Pana Jarosława Adama Łuczaja, Pana Konrada Łukaszewicza i Pana Tomasza Dominika Sałka.

Opinia wizytatora

Pan Jarosław Adam Łuczaj uzyskał bardzo dobrą ocenę kwalifikacji sporządzoną przez Panią Martę Kołtun-Kulik, sędzię Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Z oceny tej wynika, że postępowanie dowodowe prowadzi bez zbędnej zwłoki, prawidłowo redaguje orzeczenia, a pisemne motywy rozstrzygnięć formułuje w sposób zwięzły. Opiniująca zwróciła uwagę na wnioski zawarte we wcześniejszych opiniach o kandydacie, w których wysoko oceniono jego pracę merytoryczną, podkreślając jednocześnie jego obowiązkowość. W konkluzji wysoko oceniła uzyskiwane przez Pana Jarosława Adama Łuczaja wyniki statystyczne, umiejętność organizacji pracy oraz podkreśliła, że podnosi on kwalifikacje przez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego. Kandydat uzyskał również bardzo dobrą opinię oraz rekomendację Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu, a także rekomendację Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu. Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu wyraził pełne poparcie dla kandydatury Pana Jarosława Adama Łuczaja, podkreślając że wykazał się on szczególnie wysokim poziomem wiedzy prawniczej i wysoką kulturą osobistą. Zwrócił również uwagę na prezentowaną przez kandydata umiejętność pracy w zespole, w tym organizowania pracy i współdziałania oraz jego bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe. Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu wysoko ocenił wiedzę prawniczą i bogate doświadczenie zawodowe kandydata. Podkreślił jego umiejętność racjonalnego i wnikliwego dostrzegania zagadnień spornych czy wątpliwych oraz ich rozstrzygania, a także zdolność formułowania przekonywującej argumentacji dla swoich tez. Postawę i kulturę osobistą kandydata ocenił jako wyróżniające stwierdzając, że jest on godny powołania na stanowisko sędziego sądu administracyjnego.

Wizytator: Marta Kołtun-Kulik - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
23. Łukaszewicz Konrad referendarz sądowy pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 28 9
PRZECIW 3 62 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 5

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Konrad Łukaszewicz urodził się 20 sierpnia 1976 r. w Parczewie. W 2000 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z wynikiem bardzo dobrym. Od 1 lutego 2001 r. do 31 grudnia 2004 r. pełnił służbę w administracji celnej na stanowisku młodszego kontrolera celnego, przy czym do 9 maja 2004 r. wykonywał obowiązki w Dziale Postępowania w Sprawach Celnych Urzędu Celnego II w Szczecinie Izby Celnej w Szczecinie, a następnie w Wydziale Prawno- Organizacyjnym Izby Celnej w Warszawie. Od 4 stycznia 2005 r. do 31 lipca 2005 r. był zatrudniony w Wydziale V Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na stanowisku asystenta sędziego. Z dniem 1 sierpnia 2005 r. został mianowany na stanowisko referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie i wykonywał powierzone mu obowiązki w Wydziale V tego Sądu. Decyzją Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych dla referendarzy sądowych oraz rzecznika dyscyplinarnego został powołany na członka Komisji Dyscyplinarnej I instancji. Z dniem 1 grudnia 2015 r. został mianowany na stanowisko starszego referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, w którym pełni obowiązki do chwili obecnej w Wydziale V. Pan Konrad Łukaszewicz przez cały okres zatrudnienia na stanowisku referendarskim wykonuje jednocześnie obowiązki asystenta sędziego współpracując z sędziami orzekającymi w Wydziale V Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w tym z jego Przewodniczącym. Kandydat uczestniczył w licznych szkoleniach zawodowych organizowanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Wszyscy kandydaci przedstawieni w niniejszej procedurze nominacyjnej z wnioskiem o powołanie mają bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe. Zdaniem Rady na szczególną uwagę zasługuje doświadczenie zdobyte przez Pana Włodzimierza Jacka Gurbę w administracji państwowej, Pana Artura Kusia w pracy naukowej, Pana Jarosława Adama Łuczaja w sądownictwie powszechnym oraz Pana Konrada Łukaszewicza i Pana Tomasza Dominika Sałka w sądownictwie administracyjnym, niezależnie od ich pozostałej aktywności zawodowej. Kwalifikacje tych kandydatów zostały także wysoko ocenione w sporządzonych na użytek postępowania konkursowego ocenach kwalifikacji. Pan Włodzimierz Jacek Gurba, Pan Artur Kuś, Pan Konrad Łukaszewicz i Pan Tomasz Dominik Sałek uzyskali wyróżniające oceny kwalifikacji, a Pan Jarosław Adam Łuczaj ocenę bardzo dobrą. Kandydaci ci uzyskali także, obok Pani Wandy Kowalczyk, wysokie poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wysokie kwalifikacje kandydatów wybranych przez Radę znajdują potwierdzenie w opiniach służbowych i rekomendacjach przedstawionych przez kandydatów dla celów niniejszego postępowania konkursowego. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje pozostałych uczestników niniejszego postępowania nominacyjnego, uznając, że nie wypełniają oni w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawiani Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie, ocenianych łącznie, kryteriów wyboru wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Rada dokonała wszechstronnej analizy materiałów dotyczących pozostałych uczestników niniejszego postępowania nominacyjnego, w szczególności najwyżej w tym postępowaniu ocenionej przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Pani Wandy Kowalczyk oraz zaproszonych na posiedzenie plenarne Rady celem wysłuchania: Pani Patrycji Marii Czyżewskiej, Pani Aleksandry Iwony Homańskiej, Pani Doroty Cecylii Pawłowskiej, Pani Anny Marii Rotter i Pana Wojciecha Sebastiana Sawczuka. Rada uznała, że osoby te nie posiadają wyższych kwalifikacji od Pana Włodzimierza Jacka Gurby, Pana Artura Kusia, Pana Jarosława Adama Łuczaja, Pana Konrada Łukaszewicza i Pana Tomasza Dominika Sałka.

Opinia wizytatora

Pan Konrad Łukaszewicz uzyskał wyróżniającą ocenę kwalifikacji sporządzoną przez Panią Henrykę Lewandowską-Kuraszkiewicz, sędzię Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Opiniująca stwierdziła, że jakość i sprawność pracy kandydata są na bardzo dobrym poziomie, mimo że systematycznie wzrasta liczba spraw, szczególnie wniosków o prawo pomocy, przez niego rozpoznawanych. Podkreśliła, że w ocenie sędziów Wydziału V Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Pan Konrad Łukaszewicz opanował umiejętność zwięzłego, a jednocześnie oddającego istotę rzeczy przedstawiania stanu faktycznego sprawy. Prawidłowo stosuje zarówno przepisy prawa materialnego, jak i procesowego, przy czym dokonując wykładni powołuje się na aktualne orzecznictwo i poglądy doktryny. Uzyskuje także bardzo wysoką stabilność orzecznictwa. Kandydat przygotowuje na bardzo wysokim poziomie merytorycznym projekty rozstrzygnięć i uzasadnień, będąc zawsze gotowym do zreferowania sprawy i przedstawienia propozycji rozstrzygnięcia, do obrony którego jest przygotowany. Konkludując opiniująca uznała, że Pan Konrad Łukaszewicz jest osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie orzecznicze niezbędne do pracy na stanowisku sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Pan Konrad Łukaszewicz uzyskał również bardzo dobre opinie Pana sędziego Andrzeja Kani - zastępcy Przewodniczącego Wydziału V Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz sędziów tego Sądu: Pani Beaty Blankiewicz-Wóltańskiej, Pani Ireny Jakubiec-Kudiury i Pani Mirosławy Pindelskiej. Pan sędzia Andrzej Kania stwierdził, że kandydat wykazuje się bardzo dobrą znajomością prawa administracyjnego oraz procedur administracyjnych, w tym Ordynacji Podatkowej i jest w pełni przygotowany do wykonywania zawodu sędziego sądu administracyjnego. Powierzone obowiązki wykonuje rzetelnie i wnikliwie, prezentując przy tym wysoki poziom kultury osobistej. Wysoko ocenił poziom sporządzanych przez kandydata projektów pisemnych uzasadnień orzeczeń oraz umiejętność pracy w zespole, zwracając szczególną uwagę na autorytet jakim cieszy się on wśród współpracowników. Pani sędzia Beata Blankiewicz-Wóltańska również wysoko oceniła pracę i kwalifikacje Pana Konrada Łukaszewicza jako pracownika dysponującego dużą wiedzą prawniczą, rzetelnego, kompetentnego i odpowiedzialnego. Podkreśliła, że kandydat wykazuje się dużym poczuciem sprawiedliwości i uczciwości, jak również posiada zdolność podejmowania decyzji i sugestywnej obrony swojej argumentacji, a w prawidłowym przygotowaniu spraw nie ogranicza się do standardowych działań. Dodała że proponowane przez niego rozwiązania świadczą o rozległej wiedzy o stosowaniu prawa i zasadach jego wykładni, a sporządzane projekty uzasadnień są spójne, jasne i logicznie skonstruowane. Pani sędzia Irena Jakubiec-Kudiura podniosła w opinii, że kandydat jest doskonale przygotowany merytorycznie. Orientuje się w orzecznictwie sądów administracyjnych i umiejętnie z niego korzysta, a przygotowywane przez niego projekty uzasadnień są na wysokim poziomie. Uczestnicząc w naradach wydziałowych wielokrotnie wykazywał doskonałe przygotowanie, inteligencję, koleżeńskość i umiejętność współpracy. Reasumując stwierdziła, że Pan Konrad Łukaszewicz jest bardzo dobrze przygotowany do wykonywania obowiązków sędziego sądu administracyjnego. Pani sędzia Mirosława Pindelska bardzo wysoko oceniła wiedzę i umiejętności kandydata oraz jego sumienność i staranność w wykonywaniu powierzonych obowiązków. Wskazała, że bardzo dobry poziom uzasadnień oraz zaangażowanie w pracy i systematyczność łączy on z samodzielnością i wysoką kulturą osobistą oraz umiejętnością pracy w zespole. Podkreśliła, że Pan Konrad Łukaszewicz z pasją poszerza wiedzę prawniczą, w szczególności na bieżąco przeglądając i analizując orzecznictwo, w tym Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Wizytator: Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
24. Mirecka Katarzyna Anna negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 2 0
PRZECIW 85 6
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 11

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Wszyscy kandydaci przedstawieni w niniejszej procedurze nominacyjnej z wnioskiem o powołanie mają bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe. Zdaniem Rady na szczególną uwagę zasługuje doświadczenie zdobyte przez Pana Włodzimierza Jacka Gurbę w administracji państwowej, Pana Artura Kusia w pracy naukowej, Pana Jarosława Adama Łuczaja w sądownictwie powszechnym oraz Pana Konrada Łukaszewicza i Pana Tomasza Dominika Sałka w sądownictwie administracyjnym, niezależnie od ich pozostałej aktywności zawodowej. Kwalifikacje tych kandydatów zostały także wysoko ocenione w sporządzonych na użytek postępowania konkursowego ocenach kwalifikacji. Pan Włodzimierz Jacek Gurba, Pan Artur Kuś, Pan Konrad Łukaszewicz i Pan Tomasz Dominik Sałek uzyskali wyróżniające oceny kwalifikacji, a Pan Jarosław Adam Łuczaj ocenę bardzo dobrą. Kandydaci ci uzyskali także, obok Pani Wandy Kowalczyk, wysokie poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wysokie kwalifikacje kandydatów wybranych przez Radę znajdują potwierdzenie w opiniach służbowych i rekomendacjach przedstawionych przez kandydatów dla celów niniejszego postępowania konkursowego. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje pozostałych uczestników niniejszego postępowania nominacyjnego, uznając, że nie wypełniają oni w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawiani Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie, ocenianych łącznie, kryteriów wyboru wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Rada dokonała wszechstronnej analizy materiałów dotyczących pozostałych uczestników niniejszego postępowania nominacyjnego, w szczególności najwyżej w tym postępowaniu ocenionej przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Pani Wandy Kowalczyk oraz zaproszonych na posiedzenie plenarne Rady celem wysłuchania: Pani Patrycji Marii Czyżewskiej, Pani Aleksandry Iwony Homańskiej, Pani Doroty Cecylii Pawłowskiej, Pani Anny Marii Rotter i Pana Wojciecha Sebastiana Sawczuka. Rada uznała, że osoby te nie posiadają wyższych kwalifikacji od Pana Włodzimierza Jacka Gurby, Pana Artura Kusia, Pana Jarosława Adama Łuczaja, Pana Konrada Łukaszewicza i Pana Tomasza Dominika Sałka.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
25. Modrzejewska Elżbieta Gabriela negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 6
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 11

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Wszyscy kandydaci przedstawieni w niniejszej procedurze nominacyjnej z wnioskiem o powołanie mają bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe. Zdaniem Rady na szczególną uwagę zasługuje doświadczenie zdobyte przez Pana Włodzimierza Jacka Gurbę w administracji państwowej, Pana Artura Kusia w pracy naukowej, Pana Jarosława Adama Łuczaja w sądownictwie powszechnym oraz Pana Konrada Łukaszewicza i Pana Tomasza Dominika Sałka w sądownictwie administracyjnym, niezależnie od ich pozostałej aktywności zawodowej. Kwalifikacje tych kandydatów zostały także wysoko ocenione w sporządzonych na użytek postępowania konkursowego ocenach kwalifikacji. Pan Włodzimierz Jacek Gurba, Pan Artur Kuś, Pan Konrad Łukaszewicz i Pan Tomasz Dominik Sałek uzyskali wyróżniające oceny kwalifikacji, a Pan Jarosław Adam Łuczaj ocenę bardzo dobrą. Kandydaci ci uzyskali także, obok Pani Wandy Kowalczyk, wysokie poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wysokie kwalifikacje kandydatów wybranych przez Radę znajdują potwierdzenie w opiniach służbowych i rekomendacjach przedstawionych przez kandydatów dla celów niniejszego postępowania konkursowego. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje pozostałych uczestników niniejszego postępowania nominacyjnego, uznając, że nie wypełniają oni w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawiani Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie, ocenianych łącznie, kryteriów wyboru wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Rada dokonała wszechstronnej analizy materiałów dotyczących pozostałych uczestników niniejszego postępowania nominacyjnego, w szczególności najwyżej w tym postępowaniu ocenionej przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Pani Wandy Kowalczyk oraz zaproszonych na posiedzenie plenarne Rady celem wysłuchania: Pani Patrycji Marii Czyżewskiej, Pani Aleksandry Iwony Homańskiej, Pani Doroty Cecylii Pawłowskiej, Pani Anny Marii Rotter i Pana Wojciecha Sebastiana Sawczuka. Rada uznała, że osoby te nie posiadają wyższych kwalifikacji od Pana Włodzimierza Jacka Gurby, Pana Artura Kusia, Pana Jarosława Adama Łuczaja, Pana Konrada Łukaszewicza i Pana Tomasza Dominika Sałka.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
26. Orłowska-Drzewek Beata negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1 4 0
PRZECIW 7 83 5
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Wszyscy kandydaci przedstawieni w niniejszej procedurze nominacyjnej z wnioskiem o powołanie mają bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe. Zdaniem Rady na szczególną uwagę zasługuje doświadczenie zdobyte przez Pana Włodzimierza Jacka Gurbę w administracji państwowej, Pana Artura Kusia w pracy naukowej, Pana Jarosława Adama Łuczaja w sądownictwie powszechnym oraz Pana Konrada Łukaszewicza i Pana Tomasza Dominika Sałka w sądownictwie administracyjnym, niezależnie od ich pozostałej aktywności zawodowej. Kwalifikacje tych kandydatów zostały także wysoko ocenione w sporządzonych na użytek postępowania konkursowego ocenach kwalifikacji. Pan Włodzimierz Jacek Gurba, Pan Artur Kuś, Pan Konrad Łukaszewicz i Pan Tomasz Dominik Sałek uzyskali wyróżniające oceny kwalifikacji, a Pan Jarosław Adam Łuczaj ocenę bardzo dobrą. Kandydaci ci uzyskali także, obok Pani Wandy Kowalczyk, wysokie poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wysokie kwalifikacje kandydatów wybranych przez Radę znajdują potwierdzenie w opiniach służbowych i rekomendacjach przedstawionych przez kandydatów dla celów niniejszego postępowania konkursowego. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje pozostałych uczestników niniejszego postępowania nominacyjnego, uznając, że nie wypełniają oni w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawiani Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie, ocenianych łącznie, kryteriów wyboru wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Rada dokonała wszechstronnej analizy materiałów dotyczących pozostałych uczestników niniejszego postępowania nominacyjnego, w szczególności najwyżej w tym postępowaniu ocenionej przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Pani Wandy Kowalczyk oraz zaproszonych na posiedzenie plenarne Rady celem wysłuchania: Pani Patrycji Marii Czyżewskiej, Pani Aleksandry Iwony Homańskiej, Pani Doroty Cecylii Pawłowskiej, Pani Anny Marii Rotter i Pana Wojciecha Sebastiana Sawczuka. Rada uznała, że osoby te nie posiadają wyższych kwalifikacji od Pana Włodzimierza Jacka Gurby, Pana Artura Kusia, Pana Jarosława Adama Łuczaja, Pana Konrada Łukaszewicza i Pana Tomasza Dominika Sałka.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
27. Pawłowska Dorota Cecylia naczelnik wydziału obsługi prawnej negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 3 3 1
PRZECIW 4 84 5
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 11

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Rada zwróciła również uwagę na kandydatury Pana Grzegorza Antasa, Pani Patrycji Marii Czyżewskiej, Pani Aleksandry Iwony Homańskiej, Pani Doroty Cecylii Pawłowskiej, Pani Renaty Pawłowskiej, Pani Anny Marii Rotter, Pana Wojciecha Sebastiana Sawczuka oraz Pana Macieja Stanisława Urbaniaka. Kandydaci ci nie wypełniają w stopniu wyższym niż Pan Włodzimierz Jacek Gurba, Pan Artur Kuś, Pan Jarosław Adam Łuczaja, Pan Konrad Łukaszewicz i Pan Tomasz Dominik Sałek, ocenianych łącznie, kryteriów wyboru wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, w szczególności nie otrzymali jednocześnie wysokiego poparcia Kolegium Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
28. Pawłowska Renata negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 2 1 0
PRZECIW 6 86 6
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 11

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Rada zwróciła również uwagę na kandydatury Pana Grzegorza Antasa, Pani Patrycji Marii Czyżewskiej, Pani Aleksandry Iwony Homańskiej, Pani Doroty Cecylii Pawłowskiej, Pani Renaty Pawłowskiej, Pani Anny Marii Rotter, Pana Wojciecha Sebastiana Sawczuka oraz Pana Macieja Stanisława Urbaniaka. Kandydaci ci nie wypełniają w stopniu wyższym niż Pan Włodzimierz Jacek Gurba, Pan Artur Kuś, Pan Jarosław Adam Łuczaja, Pan Konrad Łukaszewicz i Pan Tomasz Dominik Sałek, ocenianych łącznie, kryteriów wyboru wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, w szczególności nie otrzymali jednocześnie wysokiego poparcia Kolegium Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
29. Reiwer Rafał Józef sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1
PRZECIW 7
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 9
30. Rotter Anna Maria radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 12 2
PRZECIW 4 76 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Anna Maria Rotter urodziła się w 1970 r. Nieprzerwanie od 1998 r. wykonuje zawód radcy prawnego i w jego ramach jest zatrudniona w Ministerstwie Finansów oraz warszawskich organach skarbowych. W 2004 r. została powołana na stanowisko Zastępcy Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Kandydatka uzyskała bardzo dobrą ocenę kwalifikacji sporządzoną przez Pana Artura Kota sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, z której wynika, że spełnia ona wymagania formalne przewidziane do powołania na stanowisko sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Opiniujący wyprowadził taki wniosek z dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, kandydatki, analizy jej dorobku zawodowego oraz załączonych rekomendacji (między innymi Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych). Dodał, że sporządzane przez Panią Annę Marię Rotter opinie, skargi kasacyjne i postanowienia świadczą o profesjonalizmie i wskazują na rozległą wiedzę prawniczą.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Rada zwróciła również uwagę na kandydatury Pana Grzegorza Antasa, Pani Patrycji Marii Czyżewskiej, Pani Aleksandry Iwony Homańskiej, Pani Doroty Cecylii Pawłowskiej, Pani Renaty Pawłowskiej, Pani Anny Marii Rotter, Pana Wojciecha Sebastiana Sawczuka oraz Pana Macieja Stanisława Urbaniaka. Kandydaci ci nie wypełniają w stopniu wyższym niż Pan Włodzimierz Jacek Gurba, Pan Artur Kuś, Pan Jarosław Adam Łuczaja, Pan Konrad Łukaszewicz i Pan Tomasz Dominik Sałek, ocenianych łącznie, kryteriów wyboru wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, w szczególności nie otrzymali jednocześnie wysokiego poparcia Kolegium Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
31. Sałek Tomasz Dominik referendarz sądowy pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 8 54 17
PRZECIW 0 34 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Tomasz Dominik Sałek urodził się 19 lutego 1975 r. w Skierniewicach. W 2000 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z wynikiem dobrym. Od 3 lipca 2000 r. do 31 marca 2002 r. był zatrudniony w Departamencie Pracowniczych Programów Emerytalnych Urzędu Nadzoru Nad Funduszami Emerytalnymi na stanowisku podreferendarza. W 2001 r. ukończył kurs z zakresu ubezpieczeń społecznych organizowany przez Departament Pracy USA. Od 1 kwietnia 2002 r. do 31 grudnia 2003 r. był zatrudniony w Departamencie Pracowniczych Programów Emerytalnych Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych na stanowisku podreferendarza, referendarza i starszego specjalisty. W 2002 r. otrzymał nagrodę indywidualną Przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej. W 2003 r. ukończył, organizowany przez Bank Światowy, kurs z zakresu nadzoru nad ubezpieczeniami. Z dniem 1 stycznia 2004 r. został mianowany na stanowisko referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, w którym podjął pracę w Wydziale VI. Od lutego 2005 r. równolegle do obowiązków referendarskich wykonuje w tym Sądzie obowiązki asystenta sędziego. Uchwałą Nr 406/2014 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z 16 kwietnia 2014 r., po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu radcowskiego, został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, z zawieszeniem wykonywania zawodu. Z dniem 1 lipca 2014 r. został mianowany na stanowisko starszego referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, w którym pełni obowiązki do chwili obecnej w Wydziale VI.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Wszyscy kandydaci przedstawieni w niniejszej procedurze nominacyjnej z wnioskiem o powołanie mają bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe. Zdaniem Rady na szczególną uwagę zasługuje doświadczenie zdobyte przez Pana Włodzimierza Jacka Gurbę w administracji państwowej, Pana Artura Kusia w pracy naukowej, Pana Jarosława Adama Łuczaja w sądownictwie powszechnym oraz Pana Konrada Łukaszewicza i Pana Tomasza Dominika Sałka w sądownictwie administracyjnym, niezależnie od ich pozostałej aktywności zawodowej. Kwalifikacje tych kandydatów zostały także wysoko ocenione w sporządzonych na użytek postępowania konkursowego ocenach kwalifikacji. Pan Włodzimierz Jacek Gurba, Pan Artur Kuś, Pan Konrad Łukaszewicz i Pan Tomasz Dominik Sałek uzyskali wyróżniające oceny kwalifikacji, a Pan Jarosław Adam Łuczaj ocenę bardzo dobrą. Kandydaci ci uzyskali także, obok Pani Wandy Kowalczyk, wysokie poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wysokie kwalifikacje kandydatów wybranych przez Radę znajdują potwierdzenie w opiniach służbowych i rekomendacjach przedstawionych przez kandydatów dla celów niniejszego postępowania konkursowego. Krajowa Rada Sądownictwa uwzględniła doświadczenie zawodowe i kwalifikacje pozostałych uczestników niniejszego postępowania nominacyjnego, uznając, że nie wypełniają oni w stopniu wyższym niż kandydaci przedstawiani Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie, ocenianych łącznie, kryteriów wyboru wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Rada dokonała wszechstronnej analizy materiałów dotyczących pozostałych uczestników niniejszego postępowania nominacyjnego, w szczególności najwyżej w tym postępowaniu ocenionej przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Pani Wandy Kowalczyk oraz zaproszonych na posiedzenie plenarne Rady celem wysłuchania: Pani Patrycji Marii Czyżewskiej, Pani Aleksandry Iwony Homańskiej, Pani Doroty Cecylii Pawłowskiej, Pani Anny Marii Rotter i Pana Wojciecha Sebastiana Sawczuka. Rada uznała, że osoby te nie posiadają wyższych kwalifikacji od Pana Włodzimierza Jacka Gurby, Pana Artura Kusia, Pana Jarosława Adama Łuczaja, Pana Konrada Łukaszewicza i Pana Tomasza Dominika Sałka.

Opinia wizytatora

Pan Tomasz Dominik Salek uzyskał wyróżniającą ocenę kwalifikacji sporządzoną przez Pana Macieja Kurasza, sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Opiniujący stwierdził, że wydawane przez kandydata postanowienia oraz sporządzane projekty uzasadnień świadczą o wysokim poziomie wiedzy zarówno w zakresie prawa administracyjnego procesowego, sądowoadministracyjnego jak i materialnego. Dodał że projekty uzasadnień wskazują na jego znajomość literatury przedmiotu i orzecznictwa; są klarowne i precyzyjne. Konkludując stwierdził, że kwalifikacje zawodowe kandydata, potwierdzone pozytywnie złożonym egzaminem radcowskim, umożliwiające mu swobodne poruszanie się w różnych dziedzinach prawa, pozwolą mu na płynne objęcie zadań sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Pan Tomasz Dominik Sałek uzyskał wyróżniającą opinię służbową Pani Grażyny Śliwińskiej sędzi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, która stwierdziła, że wykonuje powierzone obowiązki samodzielnie, umiejętnie wykorzystując posiadaną wiedzę prawniczą. Dodała, że w stopniu bardzo dobrym opanował warsztat pracy asystenta sędziego, wielokrotnie wykazując się doskonałą znajomością orzecznictwa sądowego i literatury prawniczej. Umiejętnie, rzeczowo i logicznie przedstawia stan faktyczny i prawny spraw. Potrafi samodzielnie organizować sobie pracę i chętnie podejmuje się nowych zadań. Pani Sędzia oceniła kandydata jako wyróżniającego pod względem przygotowania merytorycznego do pracy w sądownictwie administracyjnym, wskazując na jego znajomość literatury przedmiotu i orzecznictwa, zwłaszcza z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, zainteresowanie problematyką prawną występującą w konkretnych sprawach, przejawianą chęć pogłębiania wiedzy prawniczej, a także umiejętność nawiązania dyskusji na temat pojawiających się w sprawach zagadnień, formułowania własnych poglądów i przedstawiania argumentacji przemawiającej za ich trafnością. Opiniująca stwierdziła także, że kandydat jest osobą odpowiedzialną, sumienną, zaangażowaną, o wysokiej kulturze osobistej.

Wizytator: Maciej Kurasz - sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
32. Sawczuk Wojciech Sebastian asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 3 16 6
PRZECIW 5 71 4
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 7

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Wojciech Sebastian Sawczuk urodził się w 1979 r. Od 20 stycznia 2004 r. jest zatrudniony w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, kolejno jako asystent sędziego w Wydziale Informacji Sądowej, asystent specjalista do spraw orzecznictwa w tym Wydziale oraz asystent specjalista do spraw orzecznictwa w Izbie Gospodarczej Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Rada zwróciła również uwagę na kandydatury Pana Grzegorza Antasa, Pani Patrycji Marii Czyżewskiej, Pani Aleksandry Iwony Homańskiej, Pani Doroty Cecylii Pawłowskiej, Pani Renaty Pawłowskiej, Pani Anny Marii Rotter, Pana Wojciecha Sebastiana Sawczuka oraz Pana Macieja Stanisława Urbaniaka. Kandydaci ci nie wypełniają w stopniu wyższym niż Pan Włodzimierz Jacek Gurba, Pan Artur Kuś, Pan Jarosław Adam Łuczaja, Pan Konrad Łukaszewicz i Pan Tomasz Dominik Sałek, ocenianych łącznie, kryteriów wyboru wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, w szczególności nie otrzymali jednocześnie wysokiego poparcia Kolegium Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Opinia wizytatora

Kandydat uzyskał bardzo dobrą ocenę kwalifikacji sporządzoną przez Panią Izabellę Janson sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, z której wynika, że posiada on przygotowanie do objęcia stanowiska sędziego sądu administracyjnego. Opiniująca stwierdziła, że sporządzone przez Pana Wojciecha Sebastiana Sawczuka projekty uzasadnień wyroków, postanowień i decyzji świadczą o jego bardzo szerokiej wiedzy prawniczej oraz o umiejętności właściwej interpretacji i zastosowania przepisów prawa procesowego i materialnego. Także opracowania i publikacje autorstwa Pana Wojciecha Sebastiana Sawczuka świadczą o bardzo dobrej znajomości procedury administracyjnej oraz przepisów materialnych prawa administracyjnego. Opiniująca stwierdziła także, że kandydat, z racji pozytywnych cech osobowościowych, cieszy się bardzo dobrą opinią sędziów z nim współpracujących.

Wizytator: Izabela Janson - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
33. Stańczyk Mirosław negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1 13 0
PRZECIW 7 75 7
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 10
34. Suwaj Robert profesor negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1 9 0
PRZECIW 7 78 7
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 10
35. Szczupakowski Jakub starszy ekspert skarbowy Izba Administracji negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 2 0
PRZECIW 85 7
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 10
36. Świderski Krzysztof Roman negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 6 0
PRZECIW 81 7
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 10
37. Urbaniak Maciej Stannisław negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 2 27 0
PRZECIW 6 59 5
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Rada zwróciła również uwagę na kandydatury Pana Grzegorza Antasa, Pani Patrycji Marii Czyżewskiej, Pani Aleksandry Iwony Homańskiej, Pani Doroty Cecylii Pawłowskiej, Pani Renaty Pawłowskiej, Pani Anny Marii Rotter, Pana Wojciecha Sebastiana Sawczuka oraz Pana Macieja Stanisława Urbaniaka. Kandydaci ci nie wypełniają w stopniu wyższym niż Pan Włodzimierz Jacek Gurba, Pan Artur Kuś, Pan Jarosław Adam Łuczaja, Pan Konrad Łukaszewicz i Pan Tomasz Dominik Sałek, ocenianych łącznie, kryteriów wyboru wymienionych w art. 35 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, w szczególności nie otrzymali jednocześnie wysokiego poparcia Kolegium Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
38. Wardak Zbigniew Paweł adiunkt, członek kolegium negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1 3 0
PRZECIW 7 84 6
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 11
39. Wereśniak-Masri Izabela radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 3 0
PRZECIW 84 7
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 10
40. Wieczorek Leszek Jacek negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 2 0
PRZECIW 85 7
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 10
41. Wit vel Wilk Sylwia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1 7 0
PRZECIW 7 80 6
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 11
42. Wójcik Tomasz Mikołaj radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1 12 0
PRZECIW 7 75 5
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12