Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 62/2015

Sąd: Sąd Rejonowy w Złotoryi
Data posiedzenia: 12 stycznia 2015 – 15 stycznia 2015
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 714 z 2014
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2015-01-1...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 25
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 24

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Banaszak Michał negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
2. Błaszczak Magdalena negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
3. Bochenek Waldemar Stanisław Radca prawny pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 6 13 13
PRZECIW 0 12 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 37 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Waldemar Stanisław Bochenek, urodzony 13 lipca 197 6 r. w Ja worze, ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu z wynikiem bardzo dobrym i w dniu 31 maja 2000 r. uzyskał tytuł magistra prawa. Po odbyciu aplikacji sądowej złożył, w dniach 6, 7 i 23 września 2004 r. , egzamin sędziowski z wynikiem dobrym. Uchwałą Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 listopada 2006 r. Pan Waldemar Bochenek uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa. W okresie od 15 kwietnia 2005 r. do 30 września 2007 r. był zatrudniony w Sądzie Okręgowym w Legnicy na stanowisku asystenta sędziego. Od l marca 2007 r. do 31 sierpnia 2014 r. pracował na stanowisku starszego wykładowcy, adiunkta w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania "Copernicus" we Wrocławiu. Od l października 2007 r. do chwili obecnej pracuje jako adiunkt w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. W dniu 26 stycznia 2007 r. opiniowany został wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu i od l O czerwca 2008 r. do chwili obecnej wykonuje zawód radcy prawnego we własnej kancelarii radcy prawnego. Od 7 listopada 2011 r. do chwili obecnej pracuje w Dolnośląskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu-Oddział w Legnicy jako radca prawny, a od 3 stycznia 2012 r. również do chwili obecnej pracuje w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu jako radca prawny. Od l lipca 2006 r. do 20 października 2011 r. Pan Waldemar Bochenek był pozaetatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy. Kandydat, zgodnie ze złożonym oświadczeniem dołączonym do życiorysu, jest autorem publikacji w prasie prawniczej z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę o przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Złotoryi kandydatury Pana Waldemara Stanisława Bochenka, uznając argumentację Zespołu członków Rady, że jest on najbardziej odpowiedni do objęcia wolnego stanowiska sędziowskiego. Przy podjęciu niniejszej uchwały uwzględniono łącznie warunki powołania na stanowisko sędziego sądu rejonowego określone w art. 61 ustawy z dnia 27 lipca 200 l r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz kryteria ustalania kolejności kandydatów wyrażone w art. 35 ust. 2 pkt l i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, podzielając w tym zakresie stanowisko Zespołu członków Rady z dnia 12 stycznia 2015 r.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji pracy kandydata sporządziła sędzia wizytator do spraw gospodarczych. Pani sędzia wizytator wyraziła pogląd, że zakres wykonywanych obowiązków opiniowanego na stanowisku radcy prawnego pozwoliły mu nabyć doświadczenie niezbędne w pracy związanej z gromadzeniem i oceną dowodów, rozstrzyganiem problemów prawnych, podejmowaniem decyzji i uzasadnianiem stanowiska- tj. umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku sędziego. Pan Waldemar Bochenek wykazał się w pracy dużą wiedzą i opanowaniem, a wysoki poziom kultury osobistej i komunikatywność predestynują go do zawodu sędziowskiego. Ponadto, na podstawie opinii psychologa, Pani sędzia wizytator stwierdziła, że Pan Waldemar Bochenek funkcjonuje na wysokim poziomie intelektualnym, zapewniającym sprawną analizę i syntezę informacji, trafność antycypacji zdarzeń oraz sprawne funkcjonowanie w sytuacjach skomplikowanych.

Wizytator: wizytator do spraw gospodarczych

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
4. Brzozowska Sylwia Agnieszka negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
5. Długi Krzysztof Szczepan negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12
6. Hajduk-Hawrylak Izabela Joanna negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12
7. Jusypenko Ewa negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
8. Korotczuk-Szczepaniak Karolina Magdalena negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
9. Krajewska Aleksandra negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12
10. Krakowczyk Anna Maria negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
11. Leszczyńska Agnieszka Monika negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
12. Łabędź Monika Ewelina negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
13. Madej Monika Magdalena negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
14. Majewska Justyna Magdalena negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12
15. Mroczkowska Magdalena Irena negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
16. Oborska Magdalena Maria negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12
17. Polańska Monika Dorota negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12
18. Popiel Joanna negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
19. Sawicki Rafał negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
20. Sobczyński Piotr Marcin negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12
21. Świętalska Edyta Anna negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
22. Turkiewicz Kasandra Maria negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
23. Warzel-Mikowska Paulina negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
24. Wojciechowski Paweł negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12
25. Zając Agnieszka negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13