Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 550/2018

Sąd: Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Data posiedzenia: 20 listopada 2018 – 23 listopada 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 443 z 2018
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files//2018-11-...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 2
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 1

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1.
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE
2. Daniszewski Piotr Arkadiusz Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 6 52 13
PRZECIW 0 19 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Piotr Arkadiusz Daniszewski urodził się 3 marca 1968 r. w Szczecinie. W 1992 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z wynikiem bardzo dobrym i uzyskał tytuł magistra. Po odbyciu w latach 1992-1994 etatowej aplikacji sądowej, we wrześniu 1994 r. złożył egzamin sędziowski z oceną dobrą. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z 11 października 1994 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Gdańsku z dniem 20 października 1994 r. W tym czasie pełnił obowiązki sędziowskie w VI Wydziale Rodzinnym i Nieletnich, a następnie w 1 Wydziale Cywilnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 5 czerwca 1996 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Gdańsku. Obowiązki orzecznicze wykonywał w I Wydziale Cywilnym oraz w XIV Wydziale Grodzkim. Z dniem 1 września 2001 r. został delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, które wykonywał w I Wydziale Cywilnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 5 czerwca 2003 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku. Kandydat pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego, a następnie pełnił obowiązki Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego i w latach 2011-2014 pełnił tę funkcję. Był również delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Odwoławczej Izbie Morskiej przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku z siedzibą w Gdyni. Był również delegowany do pełnienia czynności orzeczniczych w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku (w latach 2012-2014 podczas jednodniowych delegacjach, a w 2015 r. na okres 3 miesięcy).

Uzasadnienie wyboru przez KRS

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pana Piotra Arkadiusza Daniszewskiego zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności jego wieloletnie doświadczenie na stanowisku sędziowskim, bardzo dobra ocena kwalifikacji, najdłuższy staż na stanowisku sędziego sądu okręgowego, pozytywna opinia służbowa, a także jednogłośnie pozytywna opinia Kolegium Sądu Apelacyjnego w Gdańsku oraz najwyższe poparcie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej. Niniejsza procedura konkursowa dotyczy obsady tylko jednego wolnego stanowiska sędziowskiego, zatem Rada mogła dokonać wyboru tylko jednej osoby.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji kandydata sporządziła Pani Teresa Sobolewska - sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w stanie spoczynku, która stwierdziła, że Pan Piotr Arkadiusz Daniszewski jest bardzo dobrym kandydatem na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego. W ocenie stwierdzono, że kandydat systematycznie doskonali swoje umiejętności i pogłębia wiedzę prawniczą. Wyniki ilościowe jego pracy orzeczniczej świadczą o efektywnej pracy opiniowanego, dużym zaangażowaniu w wykonywanie obowiązków orzeczniczych i prawidłowej organizacji pracy. Pozytywnie należy ocenić również stabilność orzecznictwa kandydata, zważywszy na niską zaskarżalność orzeczeń w sprawach, w których był sędzią sprawozdawcą. Terminowość sporządzania uzasadnień w poddanym badaniu okresie była bardzo dobra, przy czym wszystkie uzasadnienia orzeczeń w sprawach odwoławczych sporządzone zostały w ustawowym terminie.

Wizytator: Teresa Sobolewska - wizytator do spraw cywilnych, notarialnych, komorniczych i egzekucyjnych Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
3. Paczkowski Marek Andrzej Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 23 1
PRZECIW 4 49 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 2 12