Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 549/2018

Sąd: Naczelny Sąd Administracyjny
Data posiedzenia: 20 listopada 2018 – 23 listopada 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 323 z 2018
Pobierz uchwałę:https://adm.courtwatch.pl/wp-content/blo...
Liczba wolnych stanowisk: 9
Liczba kandydatów: 16
Liczba obsadzonych stanowisk: 6
Liczba odrzuconych kandydatów: 10

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Brancewicz Krzysztof Antoni Radca prawny pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 2 11
PRZECIW 6 80 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Krzysztof Antoni Brancewicz urodził się w 1972 r. w Kętrzynie. W 2000 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim, uzyskując tytuł magistra z oceną dobrą. Po odbyciu aplikacji radcowskiej, w 2007 r. złożył egzamin radcowski z oceną dobrą. Od października 2007 r. prowadzi kancelarię radcy prawnego w Gdańsku.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Krzysztof Antoni Brancewicz, Pan Janusz Kotas, Pani Elżbieta Ewa Milewska- Czaja, Pan Rafał Sławomir Ryś, Pan Rafał Jarosław Szurka, Pan Rafał Krzysztof Terlecki posiadają wieloletnie doświadczenie orzecznicze i życiowe. Z pozytywnych, dobrych i bardzo dobrych ocen kwalifikacyjnych wynika, że prezentują wysoki poziom wiedzy prawniczej i umiejętność stosowania jej w praktyce. Wykonują swoje czynności służbowe rzetelnie i z zaangażowaniem. Należy przy tym podkreślić, że Krajowa Rada Sądownictwa nie podzieliła wniosków wynikających z oceny kwalifikacyjnej dotyczącej Pana Janusza Kotasa. Z treści tej oceny wynika bowiem, że kandydat ten wyróżnia się stabilnością orzecznictwa, efektywność jego pracy jest wysoka, terminowo sporządza uzasadnienia orzeczeń i prezentują one wysoki poziom merytoryczny - w związku z czym zasługuje on na pozytywną ocenę. Ponadto należy podkreślić, że Pan Rafał Sławomir Ryś i Pan Rafał Krzysztof Terlecki ukończyli studia podyplomowe.

Opinia wizytatora

Kandydat otrzymał pozytywną ocenę kwalifikacyjną sporządzoną przez Panią Teresę Sobolewską - wizytatora do spraw cywilnych, notarialnych, komorniczych i egzekucyjnych Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w stanie spoczynku. Wynika z niej, że wykazuje się dobrym poziomem wiedzy prawniczej oraz umiejętnością właściwej interpretacji przepisów prawa materialnego i procesowego, posiada bogate doświadczenie w zawodzie radcy prawnego, a sposób prowadzenia postępowań sądowych świadczy o dobrej organizacji pracy, wnikliwości i pracowitości kandydata.

Wizytator: Teresa Sobolewska - wizytator do spraw cywilnych, notarialnych, komorniczych i egzekucyjnych Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Brzozowska Katarzyna Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 11 2
PRZECIW 3 72 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 3 11
3. Brzozowski Sebastian Marek Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 11 0
PRZECIW 5 72 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 13
4. Golba-Kilian Beata Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 6 82 2
PRZECIW 0 1 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 11
5. Gutkowska Marta Renata Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 6 81 2
PRZECIW 0 2 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 11
6. Jantowski Leszek Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 6 72 1
PRZECIW 0 9 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 12
7. Koronowski Tomasz Mariusz Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 6 82 2
PRZECIW 0 1 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 11
8. Kotas Janusz Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 2 10
PRZECIW 6 80 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 3

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Janusz Kotas urodził się w 1969 r. w Aleksandrowie Kujawskim. W 1994 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskując tytuł magistra z oceną dobrą. Po odbyciu aplikacji sądowej, w 1998 r. złożył egzamin sędziowski z oceną dobrą. Z dniem 20 stycznia 1999 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Toruniu. Orzekał w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 19 lutego 2001 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Toruniu. Orzeka w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, a od marca 2004 r. pełni funkcję Przewodniczącego tego Wydziału.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Krzysztof Antoni Brancewicz, Pan Janusz Kotas, Pani Elżbieta Ewa Milewska- Czaja, Pan Rafał Sławomir Ryś, Pan Rafał Jarosław Szurka, Pan Rafał Krzysztof Terlecki posiadają wieloletnie doświadczenie orzecznicze i życiowe. Z pozytywnych, dobrych i bardzo dobrych ocen kwalifikacyjnych wynika, że prezentują wysoki poziom wiedzy prawniczej i umiejętność stosowania jej w praktyce. Wykonują swoje czynności służbowe rzetelnie i z zaangażowaniem. Należy przy tym podkreślić, że Krajowa Rada Sądownictwa nie podzieliła wniosków wynikających z oceny kwalifikacyjnej dotyczącej Pana Janusza Kotasa. Z treści tej oceny wynika bowiem, że kandydat ten wyróżnia się stabilnością orzecznictwa, efektywność jego pracy jest wysoka, terminowo sporządza uzasadnienia orzeczeń i prezentują one wysoki poziom merytoryczny - w związku z czym zasługuje on na pozytywną ocenę. Ponadto należy podkreślić, że Pan Rafał Sławomir Ryś i Pan Rafał Krzysztof Terlecki ukończyli studia podyplomowe.

Opinia wizytatora

Kandydat otrzymał negatywną ocenę kwalifikacyjną sporządzoną przez Panią Bożenę Grubbę - sędziego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Wskazano w niej, że kandydat wykazuje się dobrą efektywnością pracy, terminowo sporządza uzasadnienia, które są na dobrym poziomie, a ponadto wyróżnia się stabilnością orzecznictwa. Jest bardzo dobrym, doświadczonym sędzią orzekającym w sądzie rejonowym. Mimo powyższego opiniująca stwierdziła, że Pan Janusz Kotas nigdy nie orzekał w I instancji Sądu Okręgowego w Toruniu, nie ma zatem doświadczenia w zakresie orzekania, jak i znajomości spraw, które mają być w ramach postępowania odwoławczego rozpoznawane w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku. Również orzekanie w ramach delegacji w sprawach drugoinstancyjnych w Sądzie Okręgowym w Toruniu, w ocenie opiniującej, nie pozwala na uznanie, że kandydat posiada wystarczające doświadczenie do objęcia stanowiska sędziego sądu apelacyjnego. Kandydat złożył zastrzeżenia do powyższej oceny.

Wizytator: Bożena Grubba - sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
9. Mering Leszek Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 6 60 1
PRZECIW 0 23 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 12
10. Milewska-Czaja Elżbieta Ewa Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 6 81 13
PRZECIW 0 1 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Elżbieta Ewa Milewska-Czaja urodziła się w 1963 r. w Augustowie. W 1988 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim, uzyskując tytuł magistra z oceną dobrą. Po odbyciu aplikacji sądowej, w 1990 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą. Z dniem 29 października 1990 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Sopocie. Orzekała w sprawach karnych, cywilnych i rodzinnych. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 9 października 1992 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Sopocie. Orzekała w I Wydziale Cywilnym, pełniąc od lutego 1994 r. do grudnia 1999 r. funkcję Przewodniczącej tego Wydziału. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 28 stycznia 2002 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku, w którym początkowo orzekała w I Wydziale Cywilnym, a od października 2005 r. wykonuje obowiązki w III Wydziale Cywilnym-Odwoławczym. Pani sędzia była wielokrotnie delegowana przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku do pełnienia obowiązków sędziego tego Sądu. Ponadto decyzją Ministra Sprawiedliwości od września 2015 r. do listopada 2015 r. była delegowana do orzekania w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku. Od lutego 2018 r. do stycznia 2019 r. Minister Sprawiedliwości ponownie delegował ją do orzekania w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Krzysztof Antoni Brancewicz, Pan Janusz Kotas, Pani Elżbieta Ewa Milewska- Czaja, Pan Rafał Sławomir Ryś, Pan Rafał Jarosław Szurka, Pan Rafał Krzysztof Terlecki posiadają wieloletnie doświadczenie orzecznicze i życiowe. Z pozytywnych, dobrych i bardzo dobrych ocen kwalifikacyjnych wynika, że prezentują wysoki poziom wiedzy prawniczej i umiejętność stosowania jej w praktyce. Wykonują swoje czynności służbowe rzetelnie i z zaangażowaniem. Należy przy tym podkreślić, że Krajowa Rada Sądownictwa nie podzieliła wniosków wynikających z oceny kwalifikacyjnej dotyczącej Pana Janusza Kotasa. Z treści tej oceny wynika bowiem, że kandydat ten wyróżnia się stabilnością orzecznictwa, efektywność jego pracy jest wysoka, terminowo sporządza uzasadnienia orzeczeń i prezentują one wysoki poziom merytoryczny - w związku z czym zasługuje on na pozytywną ocenę. Ponadto należy podkreślić, że Pan Rafał Sławomir Ryś i Pan Rafał Krzysztof Terlecki ukończyli studia podyplomowe.

Opinia wizytatora

Kandydatka otrzymała bardzo dobrą ocenę kwalifikacyjną sporządzoną przez Panią Teresę Sobolewską - wizytatora do spraw cywilnych, notarialnych, komorniczych i egzekucyjnych Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w stanie spoczynku. Wynika z niej, że legitymuje się odpowiednim stażem orzeczniczym, właściwą metodyką pracy, a stabilność jej orzecznictwa jest dobra.

Wizytator: Teresa Sobolewska - wizytator do spraw cywilnych, notarialnych, komorniczych i egzekucyjnych Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
11. Ołtarzewska Maria Anna Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 6 82 2
PRZECIW 0 1 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 11
12. Ryś Rafał Sławomir Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 19 12
PRZECIW 0 63 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Rafał Sławomir Ryś urodził się w 1974 r. w Gdańsku. W 1998 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim, uzyskując tytuł magistra z oceną bardzo dobrą. Po odbyciu aplikacji sądowej, w 2001 r. złożył egzamin sędziowski z oceną dobrą. Z dniem 15 listopada 2001 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Tczewie. Orzekał w sprawach karnych. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 16 grudnia 2003 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Tczewie. Orzekał w II Wydziale Karnym oraz VI Wydziale Wykonywania Orzeczeń w tym Sądzie. Ponadto pełnił następujące funkcje: od czerwca 2005 r. do lipca 2005 r. Zastępcy Przewodniczącego II Wydziału Karnego, od lipca 2005 r. do maja 2006 r. Przewodniczącego VI Wydziału Wykonywania Orzeczeń, od czerwca 2006 r. do stycznia 2008 r. Przewodniczącego II Wydziału Karnego. Ponadto od czerwca 2006 r. do stycznia 2008 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Tczewie. Od stycznia 2008 r. był delegowany do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, czynności orzecznicze wykonywał w XIV Wydziale Karnym, pełniąc od czerwca 2008 r. funkcję Zastępcy Przewodniczącego tego Wydziału. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 2 czerwca 2009 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku. Do maja 2016 r. pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego XIV Wydziału Karnego. Decyzją Ministra Sprawiedliwości od kwietnia 2014 r. do czerwca 2014 r. był delegowany do orzekania w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku. Od maja 2016 r. jest ponownie delegowany przez Ministra Sprawiedliwości do orzekania w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku. Orzeka w II Wydziale Karnym. Od października 2017 r. pełni funkcję Wiceprezesa tego Sądu. Pan Rafał Sławomir Ryś w 2010 r. ukończył w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie studia podyplomowe w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego z oceną celującą. Prowadził szkolenia dla aplikantów radcowskich i adwokackich oraz szkolenia w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Prowadził również szkolenia dla sędziów okręgu gdańskiego z zakresu obrotu zagranicznego w sprawach karnych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Krzysztof Antoni Brancewicz, Pan Janusz Kotas, Pani Elżbieta Ewa Milewska- Czaja, Pan Rafał Sławomir Ryś, Pan Rafał Jarosław Szurka, Pan Rafał Krzysztof Terlecki posiadają wieloletnie doświadczenie orzecznicze i życiowe. Z pozytywnych, dobrych i bardzo dobrych ocen kwalifikacyjnych wynika, że prezentują wysoki poziom wiedzy prawniczej i umiejętność stosowania jej w praktyce. Wykonują swoje czynności służbowe rzetelnie i z zaangażowaniem. Należy przy tym podkreślić, że Krajowa Rada Sądownictwa nie podzieliła wniosków wynikających z oceny kwalifikacyjnej dotyczącej Pana Janusza Kotasa. Z treści tej oceny wynika bowiem, że kandydat ten wyróżnia się stabilnością orzecznictwa, efektywność jego pracy jest wysoka, terminowo sporządza uzasadnienia orzeczeń i prezentują one wysoki poziom merytoryczny - w związku z czym zasługuje on na pozytywną ocenę. Ponadto należy podkreślić, że Pan Rafał Sławomir Ryś i Pan Rafał Krzysztof Terlecki ukończyli studia podyplomowe.

Opinia wizytatora

Kandydat otrzymał pozytywną ocenę kwalifikacyjną sporządzoną przez Pana Stanisława Kucharczyka - sędziego wizytatora Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Wynika z niej, że osiąga dobre wyniki statystyczne, sprawnie prowadzi postępowania, terminowo sporządza uzasadnienia, wykazuje się szeroką wiedzą prawniczą.

Wizytator: Stanisław Kucharczyk - sędzia wizytator Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
13. Sarzyńska Karolina Monika Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 6 70 1
PRZECIW 0 12 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 12
14. Skwarcow Marek Zbigniew Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 2 27 1
PRZECIW 1 55 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 3 12
15. Szurka Rafał Jarosław Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 16 12
PRZECIW 4 66 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 2 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Rafał Jarosław Szurka urodził się w 1976 r. w Bydgoszczy. W 2000 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Szczecińskim, uzyskując tytuł magistra z oceną bardzo dobrą. Po ukończeniu aplikacji sądowej, w 2003 r. złożył egzamin sędziowski z oceną dobrą. Z dniem 1 lipca 2003 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Tucholi. Orzekał w I Wydziale Cywilnym, pełniąc od listopada 2003 r. funkcję Przewodniczącego tego Wydziału. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 26 czerwca 2007 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Tucholi. Po otrzymaniu nominacji sędziowskiej, w dalszym ciągu orzekał w I Wydziale Cywilnym i pełnił funkcję Przewodniczącego tego Wydziału. Z dniem 1 stycznia 2013 r. został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Świeciu. Orzekał w VI Zamiejscowym Wydziale Cywilnym z siedzibą w Tucholi oraz pełnił funkcję Przewodniczącego tego Wydziału. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 3 października 2013 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Czynności orzecznicze wykonuje w I Wydziale Cywilnym. W latach 2015-2017 był wielokrotnie delegowany przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku do orzekania w tym Sądzie.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Krzysztof Antoni Brancewicz, Pan Janusz Kotas, Pani Elżbieta Ewa Milewska- Czaja, Pan Rafał Sławomir Ryś, Pan Rafał Jarosław Szurka, Pan Rafał Krzysztof Terlecki posiadają wieloletnie doświadczenie orzecznicze i życiowe. Z pozytywnych, dobrych i bardzo dobrych ocen kwalifikacyjnych wynika, że prezentują wysoki poziom wiedzy prawniczej i umiejętność stosowania jej w praktyce. Wykonują swoje czynności służbowe rzetelnie i z zaangażowaniem. Należy przy tym podkreślić, że Krajowa Rada Sądownictwa nie podzieliła wniosków wynikających z oceny kwalifikacyjnej dotyczącej Pana Janusza Kotasa. Z treści tej oceny wynika bowiem, że kandydat ten wyróżnia się stabilnością orzecznictwa, efektywność jego pracy jest wysoka, terminowo sporządza uzasadnienia orzeczeń i prezentują one wysoki poziom merytoryczny - w związku z czym zasługuje on na pozytywną ocenę. Ponadto należy podkreślić, że Pan Rafał Sławomir Ryś i Pan Rafał Krzysztof Terlecki ukończyli studia podyplomowe.

Opinia wizytatora

Kandydat otrzymał dobrą ocenę kwalifikacyjną, sporządzoną przez Panią Ewę Giezek - wizytatora do spraw cywilnych Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w stanie spoczynku. Wynika z niej, że posiada odpowiedni staż pracy, szeroką, ciągle rozwijaną wiedzę prawniczą oraz doświadczenie praktyczne. Efektywność jego pracy i stabilność orzecznictwa są bardzo dobre, a sporządzane przez niego uzasadnienia prezentują wysoki poziom.

Wizytator: Ewa Giezek - wizytator do spraw cywilnych Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
16. Terlecki Rafał Krzysztof Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 33 13
PRZECIW 0 50 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Rafał Krzysztof Terlecki urodził się w 1971 r. w Gdańsku. W 1995 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim, uzyskując tytuł magistra z oceną bardzo dobrą. Po odbyciu aplikacji sądowej, w 1997 r. złożył egzamin sędziowski z oceną bardzo dobrą. Z dniem 10 października 1997 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Gdyni. Początkowo orzekał w I Wydziale Cywilnym, a od września 1998 r. w VI Wydziale Gospodarczym tego Sądu. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14 lipca 1999 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Gdyni, w którym w dalszym ciągu orzekał w VI Wydziale Gospodarczym, pełniąc od czerwca 2003 r. funkcję Przewodniczącego tego Wydziału. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 21 maja 2008 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Gdańsku. Początkowo orzekał w IX Wydziale Gospodarczym, a od czerwca 2010 r. wykonuje obowiązki w X Wydziale Wizytacyjnym. W latach 2012-2018 był wielokrotnie delegowany przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku do orzekania w tym Sądzie. Kandydat pełnił następujące funkcje: w latach 2006-2009, w 2010 r. i w latach 2012-2013 Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Gdańsku, od 2009 r. do 2010 r. Prezesa Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, od czerwca 2010 r. do maja 2016 r. Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, w latach 2016-2017 Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Gdańsku w zakresie spraw cywilnych oraz wizytatora do spraw cywilnych. Od października 2017 r. jest Prezesem Sądu Okręgowego w Gdańsku, a ponadto pełni funkcję Przewodniczącego X Wydziału Wizytacyjnego w tym Sądzie. Kandydat w 2005 r. ukończył na Uniwersytecie Gdańskim studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego dla sędziów z wynikiem pozytywnym. Jest autorem dwóch glos do orzeczeń Sądu Najwyższego. Prowadził wykłady z zakresu prawa w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, Okręgowej Izbie Adwokackiej w Gdańsku, Okręgowej Izbie Notarialnej w Gdańsku, Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku, a także na rzecz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. Ponadto prowadził szkolenia dla kandydatów na aplikacje prawnicze oraz dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Uczestniczył w konferencjach naukowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Krzysztof Antoni Brancewicz, Pan Janusz Kotas, Pani Elżbieta Ewa Milewska- Czaja, Pan Rafał Sławomir Ryś, Pan Rafał Jarosław Szurka, Pan Rafał Krzysztof Terlecki posiadają wieloletnie doświadczenie orzecznicze i życiowe. Z pozytywnych, dobrych i bardzo dobrych ocen kwalifikacyjnych wynika, że prezentują wysoki poziom wiedzy prawniczej i umiejętność stosowania jej w praktyce. Wykonują swoje czynności służbowe rzetelnie i z zaangażowaniem. Należy przy tym podkreślić, że Krajowa Rada Sądownictwa nie podzieliła wniosków wynikających z oceny kwalifikacyjnej dotyczącej Pana Janusza Kotasa. Z treści tej oceny wynika bowiem, że kandydat ten wyróżnia się stabilnością orzecznictwa, efektywność jego pracy jest wysoka, terminowo sporządza uzasadnienia orzeczeń i prezentują one wysoki poziom merytoryczny - w związku z czym zasługuje on na pozytywną ocenę. Ponadto należy podkreślić, że Pan Rafał Sławomir Ryś i Pan Rafał Krzysztof Terlecki ukończyli studia podyplomowe.

Opinia wizytatora

Kandydat otrzymał bardzo dobrą ocenę kwalifikacji sporządzoną przez Panią Ewę Giezek - sędziego wizytatora do spraw cywilnych Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w stanie spoczynku. Wynika z niej, że legitymuje się odpowiednim stażem pracy, dysponuje szeroką wiedzą prawniczą i dużym doświadczeniem praktycznym oraz w wysokim stopniu opanował metodykę pracy sędziego. Ponadto stabilność jego orzecznictwa jest wysoka, osiąga bardzo dobre wyniki w zakresie efektywności pracy i terminowo sporządza uzasadnienia.

Wizytator: Ewa Giezek - wizytator do spraw cywilnych Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów