Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 508/2018

Sąd: Okręgowy w Świdnicy
Data posiedzenia: 6 listopada 2018 – 9 listopada 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 292 z 2018
Liczba wolnych stanowisk: 5
Liczba kandydatów: 11
Liczba obsadzonych stanowisk: 5
Liczba odrzuconych kandydatów: 6

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Banach Paweł Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 21 17
PRZECIW 55 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 18 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Paweł Banach urodził się w 1976 r. w Świdnicy. W 2000 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując tytuł magistra z wynikiem bardzo dobrym. Po odbyciu aplikacji sądowej złożył w kwietniu 2003 r. egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym dobrym. Od 1 lutego do 30 kwietnia 2001 r. i od 1 września 2001 r. do 18 stycznia 2002 r. był zatrudniony jako pracownik działu prawnego a następnie referent ds. prawnych w BFP Biuro Inkaso Sp. z o.o. Od 1 marca 2002 r. do 30 listopada 2002 r. pracował jako asystent prawny a od 1 czerwca 2003 r. do 22 kwietnia 2004 r. r. jako asystent radcy prawnego w Kancelarii Prawnej s.c. Radcowie Prawni Beata Karwowska, Monika Klonowska we Wrocławiu. Z dniem 1 maja 2004 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich. Powierzone obowiązki wykonywał w 1 Wydziale Cywilnym. Postanowieniem Prezydenta RP z 12 września 2007 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich. Z dniem 15 lutego 2010 r. został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Krzyków we Wrocławiu. Orzekał w VI Wydziale Cywilnym. Z dniem 1 lipca 2015 r. został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu. Od 16 października 2017 r. pełni funkcję zastępcy Przewodniczącego VIII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu a od 2 października 2018 r. funkcję Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy. Od 3 października 2018 r. pełni obowiązki sędziego w Sądzie Okręgowym w Świdnicy w ramach delegacji udzielonej na czas trwania funkcji Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Osoby przedstawione z wnioskiem o powołanie posiadają rozległą wiedzę, popartą dużym doświadczeniem zawodowym. Wysokie kwalifikacje zawodowe znajdują odzwierciedlenie w bardzo dobrych, dobrych i pozytywnych ocenach ich pracy oraz opiniach służbowych. Wybrani kandydaci biorą udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe Pana Pawła Banacha zostały ocenione pozytywnie przez sędziego wizytatora. W oparciu o przeprowadzone badanie akt spraw rozpoznanych przez kandydata - sędzia wizytator stwierdził, że Pan sędzia posiada dużą wiedzę z zakresu prawa cywilnego, zarówno procesowego jak i materialnego. Świadczy o tym duża stabilność opiniowanego oraz właściwe podejście do wykonywanych obowiązków orzeczniczych. Zdaniem opiniującego, cechy Pana sędziego, wyniki jego pracy, w tym duże doświadczenie zawodowe, wiedza prawnicza, zaangażowanie w wykonywaną pracę oraz jego umiejętności organizacyjne, predestynują go do powołania na stanowisko sędziego sądu okręgowego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Drabik Marcin Przemysław Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 24 15
PRZECIW 40 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 29 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Marcin Przemysław Drabik urodził się w 1978 r. w Świdnicy. W 2002 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, uzyskując tytuł magistra z wynikiem dobrym. Po odb3ciu aplikacji sądowej złożył we wrześniu 2006 r. egzamin sędziowski z łączną oceną bardzo dobrą. Od 2 października 2006 r. do 31 marca 2007 r. był zatrudniony na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Świdnicy. Powierzone obowiązki wykonywał w VI Wydziale Gospodarczym. Z dniem 1 kwietnia 2007 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu. Orzekał w X Wydziale Grodzkim i w I Wydziale Cywilnym. Postanowieniem Prezydenta RP z 18 sierpnia 2009 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu. Orzeka w I Wydziale Cywilnym. W 2016 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej „Postępowanie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika”. Kandydat jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa i postępowania cywilnego. Ponadto jest współautorem wielu publikacji naukowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Osoby przedstawione z wnioskiem o powołanie posiadają rozległą wiedzę, popartą dużym doświadczeniem zawodowym. Wysokie kwalifikacje zawodowe znajdują odzwierciedlenie w bardzo dobrych, dobrych i pozytywnych ocenach ich pracy oraz opiniach służbowych. Wybrani kandydaci biorą udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe Pana Marcina Przemysława Drabika zostały ocenione pozytywnie przez sędziego wizytatora. Zdaniem opiniującego Pan sędzia jest dobrym kandydatem do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu okręgowego. Przedstawione w ocenie wyniki badania akt i dane statystyczne pozwalają na stwierdzenie, że Pan sędzia posiada dobry warsztat pracy, umiejętność właściwego stosowania przepisów prawa zarówno materialnego jak i procesowego, postępowania prowadzone są starannie, a uzasadnienia orzeczeń sporządzane są w sposób prawidłowy i zgodny z wymogami stawianymi przez przepisy prawa.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
3. Florek Radosław Piotr Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 18 0
PRZECIW 51 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 24 16
4. Glinka Bogusław Leszek Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 73 0
PRZECIW 9 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13 18
5. Nowocień-Pluta Donata Weronika Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 37 19
PRZECIW 35 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 21 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Donata Weronika Nowocień-Pluta urodziła się w 1975 r. w Wałbrzychu. W 1999 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, uzyskując tytuł magistra z wynikiem bardzo dobrym. Po odbyciu aplikacji sądowej złożyła w kwietniu 2002 r. egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym bardzo dobrym. Z dniem 1 sierpnia 2002 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu. Orzekała w IX Wydziale Grodzkim i w Wydziale Cywilnym. Postanowieniem Prezydenta RP z 23 marca 2006 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu. Z dniem 10 stycznia 2007 r. została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Świdnicy. Orzeka w I Wydziale Cywilnym tego Sądu. Od 1 stycznia do 31 stycznia 2011 r. była delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym w Sądzie Okręgowym w Świdnicy.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Osoby przedstawione z wnioskiem o powołanie posiadają rozległą wiedzę, popartą dużym doświadczeniem zawodowym. Wysokie kwalifikacje zawodowe znajdują odzwierciedlenie w bardzo dobrych, dobrych i pozytywnych ocenach ich pracy oraz opiniach służbowych. Wybrani kandydaci biorą udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydatki zostały ocenione pozytywnie przez sędziego wizytatora. Na podstawie przeprowadzonej analizy akt spraw rozpoznanych przez Panią sędzię, opiniujący stwierdził, że posiada ona dużą wiedzę z zakresu prawa cywilnego i procedury cywilnej. Materia spraw w których orzekała Pani sędzia jest różnorodna. Sposób przygotowywania rozpraw oraz prowadzenia postępowań został oceniony przez sędziego wizytatora pozytywnie. Zarówno orzeczenia jak i ich uzasadnienia formułowane są w sposób jasny i zrozumiały. Zdaniem opiniującego wskaźniki wpływu i załatwienia spraw, efektywności pracy i obciążenia wskazują na to, że Pani sędzia jest osobą pracowitą, rzetelną, wykonującą swoje obowiązki sumiennie i z należytą starannością.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
6. Pawelec Wioletta Barbara Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 40 0
PRZECIW 32 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 24 18
7. Pieczara Monika Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 62 19
PRZECIW 13 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 19 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Monika Pieczara urodziła się w 1974 r. w Świdnicy. W 1998 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, uzyskując tytuł magistra z wynikiem bardzo dobrym. Po odbyciu aplikacji sądowej złożyła w kwietniu 2001 r. egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym dobrym. Z dniem 1 sierpnia 2001 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu. Orzekała w VIII Wydziale Grodzkim. Postanowieniem Prezydenta RP z 2 października 2003 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu. Z dniem 1 stycznia 2009 r. została przeniesiona na swoja prośbę na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Świdnicy. Od listopada 2010 r. do 30 listopada 2010 r. była delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Świdnicy. Powierzone obowiązki wykonywała w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym. Z dniem 16 grudnia 2013 r. została powołana do pełnienia funkcji Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Świdnicy, którą pełniła do 30 września 2017 r. Z dniem 29 marca 2014 r. powierzono jej funkcję Przewodniczącej I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Świdnicy, którą pełniła do 30 września 2017 r. Od 1 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. została delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Świdnicy w wymiarze 4 sesji w miesiącu. Orzekała w I Wydziale Cywilnym. Od 1 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. orzekała w pełnym wymiarze czasu pracy w tym Sądzie.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Osoby przedstawione z wnioskiem o powołanie posiadają rozległą wiedzę, popartą dużym doświadczeniem zawodowym. Wysokie kwalifikacje zawodowe znajdują odzwierciedlenie w bardzo dobrych, dobrych i pozytywnych ocenach ich pracy oraz opiniach służbowych. Wybrani kandydaci biorą udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe Pani Moniki Pieczary zostały ocenione pozytywnie przez sędziego wizytatora. Kandydatka bardzo sprawnie prowadzi postępowania, z dużym poczuciem odpowiedzialności, w sposób sumienny i rzetelny, wykazując się przy tym dużym zaangażowaniem. Z oceny tej wynika, że dała się poznać jako osoba kompetentna, wykazująca się dużą wiedzą z zakresu prawa procesowego i materialnego. Całokształt pracy orzeczniczej opiniowanej został oceniony wysoko. Ponadto, Pani Monika Pieczara została oceniona jako kandydatka posiadająca wszystkie niezbędne cechy predysponujące ją do objęcia stanowiska sędziego sądu okręgowego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
8. Płonka Hanna Izabela Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 70 2
PRZECIW 10 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 5 16
9. Polak-Kałużna Joanna Iwona Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 44 0
PRZECIW 25 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 25 17
10. Sawicz Maja Małgorzata Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 45 19
PRZECIW 28 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 21 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Maja Małgorzata Sawicz urodziła się w 1970 r. w Świebodzicach. W 1994 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, uzyskując tytuł magistra z wynikiem dobrym. Po odbyciu aplikacji sądowej złożyła we wrześniu 1996 r. egzamin sędziowski z wynikiem ogólnym dobrym. Z dniem 21 października 1996 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu. Powierzone obowiązki wykonywała w I Wydziale Cywilnym. Postanowieniem Prezydenta RP z 18 września 1998 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu. Orzekała kolejno w 1 Wydziale Cywilnym a w latach 2000-2004 w VIII Wydziale Cywilno-Karnym tego Sądu. Z dniem 1 stycznia 2004 r. powierzono jej funkcję Przewodniczącej VIII Wydziału Grodzkiego a po zniesieniu sądów grodzkich, funkcję Przewodniczącej VIII Wydziału Cywilnego, którą pełniła do 15 października 2017 r. Od 20 stycznia 2014 r. do 20 lipca 2014 r. była delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Świdnicy. Ponadto, od 15 lutego 2017 r. do 15 października 2017 r. była delegowana do Sądu Okręgowego w Świdnicy w wymiarze 4 sesji w miesiącu a od 16 października 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. orzeka w tym sądzie w pełnym wymiarze.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Osoby przedstawione z wnioskiem o powołanie posiadają rozległą wiedzę, popartą dużym doświadczeniem zawodowym. Wysokie kwalifikacje zawodowe znajdują odzwierciedlenie w bardzo dobrych, dobrych i pozytywnych ocenach ich pracy oraz opiniach służbowych. Wybrani kandydaci biorą udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe Pani Mai Małgorzaty Sawicz zostały ocenione przez sędziego wizytatora pozytywnie. Uzasadnienia orzeczeń są sporządzane w sposób wnikliwy, szczegółowo omawiający wszystkie kwestie podlegające ocenie sądu, z odniesieniem się do stanu faktycznego, stosownych przepisów i orzecznictwa Sądu Najwyższego. Kandydatka postrzegana jest jako osoba sumienna, systematyczna, skrupulatna i bardzo zaangażowana w wykonywanie powierzonych jej obowiązków. Zdaniem opiniującego w pełni zasługuje na objęcie stanowiska sędziego sądu okręgowego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
11. Snopczyńska Maja Katarzyna Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 46 0
PRZECIW 26 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 22 18