Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 55/2015

Sąd: Sąd Rejonowy w Starachowicach
Data posiedzenia: 13 stycznia 2015 – 16 stycznia 2015
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 649 z 2014
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2015-01-1...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 22
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 21

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Baran Wioletta asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
2. Baran Anna Alina asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
3. Bińkowska Magdalena asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
4. Bracichowicz Aneta Mariola asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
5. Domagała Edyta Elżbieta asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
6. Dziwik Tatiana Sylwia referendarz sądowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
7. Fonfara Robert Marcin referendarz sądowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
8. Kowalska Joanna Aneta asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
9. Kwiatkowska- Skrzypiec Wioletta Agnieszka referendarz sądowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12
10. Masternak Piotr Adam referendarz sądowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
11. Matura-Rek Agnieszka Krystyna referendarz sądowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
12. Owczarek Anna Izabela asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
13. Pniak Jarosław Szymon referendarz sądowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
14. Radzikowska- Szwed Angelika Stanisława asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 11
15. Rosiak- Doroz Renata referendarz sądowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
16. Rusak- Bugajska Ewelina Agata asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12
17. Stępień Łukasz Tomasz referendarz sądowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
18. Suchenia Izabela Małgorzata asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
19. Surowiec Anna referendarz sądowy pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 8 55 14
PRZECIW 0 31 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 12 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Anna Surowiec urodziła się 26 czerwca 1976 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. W 2000 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim z ogólną oceną dobrą. Od 3 września 200 l r. do 15 sierpnia 2006 r. pełniła obowiązki podinspektora w Biurze Rady Powiatu, referenta prawnego w zespole radców prawnych w Starostwie Powiatowym w Starachowicach, a także likwidatora Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. Po odbyciu aplikacji sądowej, we wrześniu 2008 r. złożyła egzamin sędziowski, uzyskując ocenę dobrą plus. W okresie od 16 s1erpma do 14 listopada 2006 r. (V Wydział Ksiąg Wieczystych) i od 12 listopada 2008 r. do 14 września 2009 r. (I Wydział Cywilny) była zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Starachowicach. Z dniem 15 września 2009 r. została mianowana referendarzem sadowym w Sądzie Rejonowym w Starachowicach. Obowiązki wykonuje w V Wydziale Ksiąg Wieczystych, a od l marca 2013 r. również, w wymiarze 1/8 etatu w I Wydziale Cywilnym tego Sądu.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacyjną sporządziła sędzia wizytator Renata Żak. Opiniująca stwierdziła, że okres pracy kandydatki dał jej doświadczenie pozwalające na wykonywanie zadań sędziego co uzasadnia bardzo dobra ocena jej orzecznictwa. Poziom merytoryczny jej decyzji jest wysoki. Posiada wiedzę prawniczą i umiejętność stosowania jej w praktyce. Podejmowane przez nią decyzje są trafne, oparte o przepisy prawa materialnego i procesowego. Uzasadnienia postanowień oddalających wniosek o dokonanie wpisu sporządzone były w sposób jasny, przejrzysty i co istotne czytelny dla uczestników postępowania. Przemawia za tym wysoki odsetek wpisów, które zostały dokonane po pierwotnym oddaleniu wniosku (przeszkody do dokonania wpisu były szczegółowo wskazane, wnioskodawcy je usuwali i ponowny wniosek o wpis był uwzględniany). Opiniująca zwróciła uwagę na niski wskaźnik zaskarżalności orzeczeń jak również orzeczeń zmienionych. Kandydatka sprawnie prowadziła postępowania, a czynności podejmowała bez zbędnej zwłoki. Sędzia wizytator dodała, że opiniowana podejmuje działania w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych uczestnicząc w licznych szkoleniach. Opiniująca wskazała ponadto, że kandydatka uzyskała bardzo pozytywne opinie o pracy sporządzone przez Przewodniczącą Wydziału Ksiąg Wieczystych i wiceprezesa Sądu Rejonowego w Starachowicach SSR Barbarę Nowak-Łon, poprzedniego Przewodniczącego Wydziału Ksiąg Wieczystych tego Sądu SSR Henryka Wójtowicza, Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego SSR Artura Kaczora oraz sędziego tego Sądu Huberta Wicika. Podkreśla się w nich, że pani Anna Surowiec w swojej pracy wykazuje się wszechstronną znajomością przepisów, umiejętnością logicznego i analitycznego myślenia, a nadto jest osobą o wysokiej kulturze osobistej oraz prezentującą właściwy stosunek wobec przełożonych, współpracowników i stron postępowania. Reasumując sędzia wizytator stwierdziła, że Pani Anna Surowiec osiągnęła wysoki poziom wiedzy prawniczej i zawodowej, który w pełni uzasadnia wniosek o powołanie jej na stanowisko sędziego sądu reJonowego.

Wizytator: Renata Żak

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
20. Szyc Anna Magdalena asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
21. Tkacz-Kowalik Anna asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
22. Wieczorek Monika Maria asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14