Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 360/2018

Sąd: Rejonowy w Łukowie
Data posiedzenia: 18 września 2018 – 21 września 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 256 z 2018
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files//2018-09-...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 2
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 1

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Niczyporuk-Król Anna Asystent pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna ocena 43 17
PRZECIW 19 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 3 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Anna Niczyporuk-Król urodziła się 17 lutego 1977 r. w Łukowie. W 2001 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, uzyskując tytuł magistra z wynikiem bardzo dobrym, przy czym w roku akademickim 2000/2001 odbyła roczny pozaetatowy staż w Zakładzie Prawa Karnego i Kryminologii tej Uczelni. Od 2 stycznia 2002 r. do 9 maja 2003 r. była zatrudniona w prywatnym przedsiębiorstwie na stanowisku pracownika biurowego. Od 1 grudnia 2003 r. do 30 września 2006 r. pracowała w kancelarii adwokackiej w Łukowie na stanowisku asystenta prawnego. Po odbyciu w latach 2006-2009 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie złożyła, we wrześniu 2009 r.. egzamin sędziowski z oceną dobrą. Od 1 października 2009 r. do 30 listopada 2009 r. ponownie pracowała w kancelarii adwokackiej w Łukowie na stanowisku asystenta prawnego. Od 1 grudnia 2009 r. pracuje na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Łukowie wykonując, do 31 maja 2017 r.. obowiązki w Sekcji Wykonywania Orzeczeń II Wydziału Karnego, a od 1 czerwca 2017 r. w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji Anny Niczyporuk-Król sporządziła Jolanta Popik-Ognik - wizytator do spraw rodzinnych i nieletnich Sądu Okręgowego w Lublinie. Z oceny tej wynika, że kandydatka posiada dużą, stale pogłębianą, wiedzę w zakresie prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego, a także prawa cywilnego i rodzinnego, którą umiejętnie wykorzystuje i stosuje w codziennej praktyce. Czynności asystenta sędziego wykonuje z ogromnym zaangażowaniem, przy czym w wysokim stopniu opanowała warsztat prawniczy i posiada zdolność podejmowania samodzielnych, trafnych decyzji. Sporządzane przez kandydatkę projekty świadczą o dobrym przygotowaniu merytorycznym i umiejętnościach praktycznych. Cechuje ją wysoka kultura osobista, ma odpowiedni stosunek do sędziów, pracowników i innych asystentów. W konkluzji opiniująca stwierdziła, że Anna Niczyporuk-Król jest osobą posiadającą bardzo dobre predyspozycje do pracy na stanowisku sędziego.

Wizytator: Jolanta Popik-Ognik -wizytator do spraw rodzinnych i nieletnich Sądu Okręgowego w Lublinie

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Sławicki Piotr Referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna ocena 41 2
PRZECIW 18 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 6 15