Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 452/2018

Sąd: Rejonowy w Sokołowie Podlaskim
Data posiedzenia: 16 października 2018 – 19 października 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 256 z 2018
Pobierz uchwałę:https://adm.courtwatch.pl/wp-content/blo...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 5
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 4

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Charatynowicz Monika Maria Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 7 34 0
PRZECIW 0 11 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 19
2. Ciszewski Michał Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 17 0
PRZECIW 3 27 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 19
3. Gałązka-Szewczak Urszula Prokurator negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 7 25 5
PRZECIW 0 19 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 14
4. Jurkiewicz Paweł Adwokat pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 7 1 16
PRZECIW 0 43 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 3

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Paweł Jurkiewicz urodził się 4 marca 1981 r. w Kocku. W 2005 r. ukończył z oceną bardzo dobrą wyższe studia prawnicze na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Po odbyciu aplikacji adwokackiej w obszarze właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej, w czerwcu 2011 r. złożył egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym. Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2011 r. został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. W dniu 28 września 2011 r. złożył ślubowanie i uzyskał prawo wykonywania zawodu. Od 21 lipca 2012 r. do chwili obecnej wykonuje zawód adwokata. Prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Warszawie. Kandydat podnosi kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach organizowanych przez samorząd zawodowy.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pan Jerzy Piotr Daniluk, Pani Agnieszka Maria Jurkówska-Chocyk i Pani Agnieszka Klaudia Pawłowska posiadają wieloletnie doświadczenie orzecznicze i życiowe. Z ocen kwalifikacyjnych i służbowych wynika, że prezentują wysoki poziom wiedzy prawniczej i umiejętność stosowania jej w praktyce. Wykonują swoje czynności służbowe rzetelnie i z dużym zaangażowaniem. Ponadto Pan Jerzy Piotr Daniluk, Pani Agnieszka Maria Jurkowska-Chocyk ukończyli studia podyplomowe, zaś Pani Agnieszka Klaudia Pawłowska posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych i jest autorką publikacji naukowych z zakresu prawa karnego.

Opinie wizytatorów

Pani sędzia Mariola Krajewska-Sińczuk podkreśliła, że kandydat prezentuje poziom wiedzy i umiejętności oraz cechy osobowościowe wymagane na stanowisku sędziego sądu rejonowego.

Wizytator: Mariola Krajewska-Sińczuk - wizytator do spraw karnych

Pani sędzia Hanna Grzybek stwierdziła, że czynności podejmowane przez kandydata były z reguły poprawne, w pismach procesowych opatrzonych jego podpisem nie występowały na ogół braki formalne, a pisma te były składane w terminie. Zwróciła jednak uwagę, że, w jej ocenie, umiejętności i dotychczasowe doświadczenie Pana Pawła Jurkiewicza w zawodzie adwokata wydają się zbyt skromne do zajmowania stanowiska sędziego sądu rejonowego i wskazane byłoby dalsze poszerzenie przez niego praktyki adwokackiej.Pan Paweł Jurkiewicz zgłosił uwagi do oceny sporządzonej przez Panią sędzię Hannę Grzybek. Podniósł, między innymi, że sędzia wizytator nie wskazała, aby którekolwiek z nieprawidłowości w toku prowadzonych przez niego postępowań, wymienionych w ocenie kwalifikacji, miało jakikolwiek realny wpływ na końcowe rozstrzygnięcie sprawy, w tym na negatywne skutki procesowa dla reprezentowanych przez niego stron. Zaznaczył, że żaden z jego dotychczasowych klientów nie składał skarg ani zastrzeżeń dotyczących jakości świadczonej przez niego pomocy prawnej. Podkreślił także, że w przedstawionym przez niego do oceny wykazie spraw cywilnych zostały ujęte sprawy zarówno z zakresu prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, jak i spadków oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego. Nie zgodził się zatem z wnioskiem sędzi wizytator o swoim, jakoby „niezbyt pogłębionym doświadczeniu jako adwokata” i wniósł o zmianę oceny. Pani sędzia Hanna Grzybek nie odniosła się na piśmie do uwag zgłoszonych przez kandydata.

Wizytator: Hanna Grzybek - wizytator do spraw cywilnych

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
5. Wieliczko Maciej Asystent negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 7 18 5
PRZECIW 0 26 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 13