Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 192/2018

Sąd: Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim
Data posiedzenia: 10 lipca 2018 – 13 lipca 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 261 z 2018
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2018-07-1...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 3
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 2

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Grzelak Danuta Iwona Referendarz pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 9 53 13
PRZECIW 0 4 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 1 6

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Danuta Iwona Grzelak urodziła się w 1979 r. w Oławie. W 2004 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną dobrą. W okresie od 15 grudnia 2004 r. do 14 czerwca 2005 r. była zatrudniona na stanowisku asystenta radcy prawnego w Kancelarii Prawniczej Małgorzaty Wierzchołowskiej w Zielonej Górze. Po odbyciu w latach 2004-2007 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, złożyła we wrześniu 2007 r. egzamin sędziowski z łączną oceną dobrą. Z dniem 3 grudnia 2007 r. została mianowana referendarzem sądowym w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze. Powierzone obowiązki pełniła w Ośrodku Migracyjnym Ksiąg Wieczystych. Następnie, z dniem 12 listopada 2014 r. została przeniesiona - na swój wniosek - na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim. Orzeka równolegle w I Wydziale Cywilnym i w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich, z tym, że od 1 stycznia 2018 r. na stanowisku starszego referendarza sądowego.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydatki zostały ocenione pozytywnie przez Arkadiusza Opalę - sędziego wizytatora ds. cywilnych i gospodarczych. Zdaniem opiniującego, dotychczasowa rzetelna praca kandydatki, uzyskiwanie bardzo dobrych wskaźników statystycznych, jak również predyspozycje osobiste, potwierdzają, że jest należycie przygotowana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego.

Wizytator: Arkadiusz Opala - sędzia wizytator ds. cywilnych i gospodarczych

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Mielcarek-Krawczyk Marta Referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 6 10 0
PRZECIW 2 38 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 7 19
3. Wojciechowicz Ewa Referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1 5 0
PRZECIW 7 46 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 4 19