Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 215/2017

Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data posiedzenia: 6 lipca 2017 – 7 lipca 2017
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 176 z 2017
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files//2017-07-...
Liczba wolnych stanowisk: 2
Liczba kandydatów: 18
Liczba obsadzonych stanowisk: 2
Liczba odrzuconych kandydatów: 15

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Cywińska Beata Anna adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1 47 0
PRZECIW 9 58 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Beata Anna Cywińska urodziła się w 1969 r. W latach 1996-1997 była zatrudniona w Komisji Papierów Wartościowych - Biurze Domów Maklerskich i Funduszy Powierniczych na stanowisku radcy. Następnie pracowała: w latach 1997-2001 w Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw na stanowisku specjalisty do spraw obsługi prawnej, w latach 2002-2003 w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na stanowisku Kierownika Sekcji Kontraktowania Programowania, a w latach 2004-2008 w Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw na stanowisku Dyrektora Zespołu Instrumentów Szkoleniowych. Od października 2008 r. wykonuje zawód adwokata, prowadząc indywidualną kancelarię adwokacką. Wielokrotnie występowała w charakterze pełnomocnika przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także przed sądami powszechnymi.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Grzelak Agnieszka referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 23 0
PRZECIW 10 82 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Agnieszka Grzelak urodziła się w 1976 r. W latach 1997-2000 była zatrudniona w Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, kolejno na stanowiskach sekretarza sądowego i referenta. Następnie pracowała: w latach 2000-2003 w Naczelnym Sądzie Administracyjnym - Ośrodku Zamiejscowym we Wrocławiu, kolejno na stanowiskach: sekretarza sądowego, starszego sekretarza sądowego i specjalisty, a w latach 2004-2005 w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu na stanowisku starszego specjalisty. Z dniem 1 sierpnia 2005 r. została mianowana referendarzem sądowym w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, a z dniem 1 grudnia 2015 r. starszym referendarzem w tym Sądzie. Do chwili obecnej orzeka w Wydziale III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
3. Kaute Jacek Robert radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1 18 0
PRZECIW 9 87 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Jacek Robert Kaute urodził się w 1980 r. Od sierpnia 2004 r. do maJa 2005 r. pracował w Randstad Sp. z o.o. na stanowisku analityka CRM. Od sierpnia 2005 r. jest zatrudniony w Ministerstwie Finansów, w którym pracował kolejno na stanowiskach: referendarza, specjalisty, starszego specjalisty, głównego specjalisty i naczelnika wydziału. Od kwietnia 2013 r. pełni obowiązki Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług. Ponadto ukończył aplikację radcowską i w czerwcu 2011 r. złożył egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym oraz został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Od 2014 r. pełni funkcję egzaminatora Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
4. Krawczyk Przemysław Dariusz radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 2 23 0
PRZECIW 8 82 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Przemysław Dariusz · Krawczyk urodził się w 1977 r. W latach 2001-2004 był zatrudniony w Urzędzie Skarbowym w Kraśniku na stanowisku starszego referenta. W okresie od czerwca 2004 r. do sierpnia 2004 r. pracował w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów na stanowisku specjalisty. Od sierpnia 2004 r. jest zatrudniony w Ministerstwie Finansów, w którym kolejno pełnił obowiązki: Naczelnika Wydziału Prawnego, Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli Skarbowej i Dyrektora Departamentu Analiz Podatkowych. W 2007 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 2007-2009 był zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W 2011 r. uzyskał wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Od lutego 2017 r. pełni obowiązki Dyrektora Departamentu Kontroli i Analiz Ekonomicznych Ministerstwa Finansów.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
5. Królak Hanna radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 2 32 0
PRZECIW 8 72 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Hanna Królak urodziła się w 1964 r. W latach 1997-1999 pracowała w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, kolejno na stanowiskach specjalisty i starszego specjalisty. Od września 1999 r. jest zatrudniona w Najwyższej Izbie Kontroli na stanowisku doradcy prawnego w Departamencie Prawnym i Orzecznictwa Kontrolnego. Ponadto ukończyła aplikację radcowską i w czerwcu 2003 r. złożyła egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym. W 2003 r. została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
6. Matusiak Ireneusz Stanisław radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 3 34 2
PRZECIW 7 73 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 11

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Ireneusz Stanisław Matusiak urodził się w 1963 r. W latach 1987-1989 odbył aplikację sądową. W latach 1989-1991 orzekał jako asesor sądowy, początkowo w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, a następnie w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi w Warszawie. W 1991 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi w Warszawie. Następnie powierzono mu pełnienie czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie. Orzekał w wydziale karnym. W 1995 r. zrzekł się urzędu sędziego i został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W latach 1995-2000 wykonywał zawód radcy prawego w Kancelarii Prawniczej TGC Sp. z o.o. w Warszawie a w latach 2000-2013 współpracował z tą Kancelarią. Od 2000 r. wykonuje zawód radcy prawnego, prowadząc własną kancelarię radcy prawnego w Warszawie. Po odbyciu studiów doktoranckich, w 2012 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
7. Montowski Mirosław radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1 2 0
PRZECIW 9 102 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Mirosław Montowski urodził się w 1977 r. W 2007 r. ukończył aplikację radcowską i został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu. Od 2003 r. jest zatrudniony w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Bydgoszczy, początkowo na stanowisku inspektora transportu drogowego, a od 2007 r. na stanowisku radcy prawnego. W latach 2007-2008 był zatrudniony na stanowisku radcy prawnego w Komendzie Głównej Policji. Ponadto od 2008 r. jest zatrudniony na stanowisku radcy prawnego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lipnie oraz w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego w Warszawie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
8. Nowosielska Tamara Irena radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 3 0
PRZECIW 10 101 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Tamara Irena Nowosielska urodziła się w 1960 r. W latach 2002-2005 była zatrudniona jako pracownik mianowany Służby Zagranicznej w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie. Od maja 2006 r. jest zatrudniona w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Początkowo pracowała w Komisji Praw Pasażerów, a następnie w Departamencie Techniki Lotniczej, przy czym od czerwca 2014 r. do chwili obecnej pracuje na stanowisku radcy prawnego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
9. Opalska Hanna Urszula adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 2 0
PRZECIW 10 102 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 10

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Hanna Urszula Opalska urodziła się w 1953 r. W latach 1976-1978 odbyła aplikację sądową, a w latach 1979-1983 aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie. W tym okresie pracowała na stanowisku radcy w Ministerstwie Finansów oraz asesora w państwowym arbitrażu gospodarczym Głównej Komisji Arbitrażowej w Warszawie. Od marca 1996 r. do chwili obecnej wykonuje zawód adwokata, prowadząc indywidualną kancelarię adwokacką w Warszawie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
10. Przesławski Tomasz Robert radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 2 0
PRZECIW 10 102 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Tomasz Robert Przesławski urodził się w 1973 r. W latach 1995-1997 był zatrudniony jako doradca prawny w Perfekt Sp. z r. W latach 1997-2010 pracował w Banku Gospodarstwa Krajowego, kolejno na stanowiskach: specjalisty, eksperta, p.o. Zastępcy Dyrektora w Departamencie Kredytów Trudnych oraz p.o. Zastępcy Dyrektora w Departamencie Wspierania Rozwoju Regionalnego. W grudniu 2006 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa. Od listopada 2007 r. pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2008-2010 był członkiem Rady Nadzorczej PZU S.A. W 2010 r. uzyskał wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. W czerwcu 2016 r. uzyskał stopiet1 naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa. Jest wpisany na listę radców prawnych, prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
11. Rotter Anna Maria radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1 9 0
PRZECIW 9 95 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Anna Maria Rotter urodziła się w 1970 r. W latach 1995-1998 pracowała w Urzędzie Miasta Częstochowy. W 1996 r. ukończyła aplikację sądową. W 1997 r. ukończyła aplikację radcowską i została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu. W latach 1997-1998 pracowała jako radca prawny, kolejno w: Firmie Leasingowej "Invest Partner" w Częstochowie, Banku Gdańskim Leasing w Częstochowie oraz Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, a od listopada 1998 r. do chwili obecnej w Ministerstwie Finansów. W latach 2001-2016 pracowała jako radca prawny w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Bemowo w Warszawie. W 2004 r. została powołana na stanowisko Zastępcy Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. W latach 2006-2016 pracowała jako radca prawny w Trzecim Urzędzie Skarbowym Warszawa- Śródmieście w Warszawie. Od 2008 r. jest zatrudniona w Izbie Skarbowej w Warszawie. Ukończyła również studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, zakończone złożeniem rozprawy doktorskiej, która w marcu 2017 r. została skierowana do recenzji.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
12. Sawczuk Wojciech Sebastian asystent specjalista do spraw orzecznictwa w Izbie Gospodarczej Naczelnego Sądu Administracyjnego kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE
13. Selwa Adam Krzysztof adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 2 0
PRZECIW 10 102 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 10

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Adam Krzysztof Selwa urodził się w 1954 r. W latach 1980-1982 odbył aplikację prokuratorską. Od października 1980 r. pracował w organach prokuratury, początkowo jako asesor, następnie kolejno jako podprokurator i wiceprokurator Prokuratury Rejonowej w Parczewie, a od stycznia 1987 r. jako wiceprokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Północ w Warszawie. Od lutego 1990 r. wykonuje zawód adwokata. Obecnie prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Lublinie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
14. Sobieska Małgorzata Izabela radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 3 0
PRZECIW 10 101 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Małgorzata Izabela Sobieska urodziła się w 1973 r. W latach 1999-2002 była zatrudniona początkowo w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim a następnie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. W latach 2002-2005 odbyła aplikację sądową. W latach 2006-2014 była zatrudniona, kolejno w: Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kancelarii adwokackiej w Warszawie, Polskiej Organizacji Turystycznej i Willi Krasicki sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy czym do chwili obecnej jest prokurentem tego ostatniego podmiotu. W latach 2007-2011 odbyła aplikację adwokacką. W 2012 r. została wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W latach 2012-2013 prowadziła indywidualną kancelarię adwokacką w Konstancinie-Jeziornej. W 2013 r., na własną prośbę, została skreślona z listy adwokatów i w tym samym roku wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Od 2013 r. prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego w Konstancinie-Jeziornej, a dodatkowo od 2014 r. jest zatrudniona na stanowisku radcy prawnego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
15. Świercz Monika adwokat pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 7 58 13
PRZECIW 3 48 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Monika Świercz urodziła się 21 czerwca 1977 r. w Nowych Wielątkach. Od 1 listopada 1996 r. do 30 czerwca 1998 r. była zatrudniona w Urzędzie Skarbowym w Wyszkowie na stanowisku referenta w Dziale Egzekucji. W 2001 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskując tytuł magistra prawa z ogólną oceną dobrą. W okresie od 11 lutego 2003 r. do 31 maja 2004 r. pracowała w Referacie Podatków Pośrednich Urzędu Skarbowego w Legionowie na stanowisku referenta, a następnie inspektora. Z dniem 1 czerwca 2004 r. została zatrudniona w Izbie Skarbowej w Warszawie na stanowisku starszego komisarza skarbowego w Oddziale Kontroli Wydziału Nadzoru. W 2005 r. ukończyła "Studium dla Ekspertów i Doradców Podatkowych", zorganizowane przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. W dniu 25 kwietnia 2007 r. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego, przeprowadzany przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do spraw Doradztwa Podatkowego w Ministerstwie Finansów. Z dniem 1 czerwca 2007 r. podjęła pracę w Ministerstwie Finansów na stanowisku starszego komisarza skarbowego, a następnie starszego specjalisty w Departamencie do spraw Organizacji Jednostek Sektora Finansów Publicznych. Pracę tę wykonywała do 31 lipca 2008 r., gdyż z dniem 1 sierpnia 2008 r. została zatrudniona w Najwyższej Izbie Kontroli na stanowisku starszego inspektora kontroli państwowej w Departamencie Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji. W trakcie pracy w Najwyższej Izbie Kontroli, w latach 2008-2009, odbyła aplikację kontrolerską, zakończoną złożeniem egzaminu kontrolerskiego z wynikiem celującym. W 2009 r. została wpisana na listę doradców podatkowych, prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych. Ponadto, w latach 2010-2012, odbyła aplikację adwokacką, a w 2013 r. złożyła egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym i uzyskała wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. W okresie od 1 grudnia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. wykonywała pracę w Wydziale Orzecznictwa Departamentu Prawnego Orzecznictwa Kontrolnego Najwyższej Izby Kontroli, kolejno na stanowiskach: starszego inspektora kontroli państwowej, specjalisty kontroli państwowej i głównego specjalisty kontroli państwowej. Obecnie jest zatrudniona w Departamencie Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w którym początkowo pracowała na stanowisku doradcy prawnego, a z dniem 16 marca 2015 r. powierzono jej pełnienie obowiązków Wicedyrektora tego Departamentu. W 2016 r. ukończyła dwusemestralne studia podyplomowe - "Akademia Kompetencji Menadżera" w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie z wynikiem bardzo dobrym oraz "Studium Sondażu" w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, również z wynikiem bardzo dobrym. Z dniem 15 marca 2017 r. została mianowana na stanowisko Wicedyrektora Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Najwyższej Izbie Kontroli na okres pięciu lat.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatury Pani Moniki Świercz i Pani Anny Zaorskiej zadecydował całokształt okoliczności sprawy, w szczególności wieloletnie doświadczenie zawodowe, wyróżniające oceny kwalifikacyjne, najwyższe poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz najlepsze oceny Prezesa tego Sądu.

Opinie wizytatorów

Praca i kwalifikacje zawodowe Pani Moniki Świercz zostały ocenione jako wyróżniające przez Panią Joannę Kubę - sędzię Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Pani sędzia podkreśliła, że kandydatka spełnia wymogi formalne określone w art. 6 § 1 pkt 1-7 p.o.u.s.a. Wyróżnia się wysokim poziomem wiedzy w dziedzinie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i innych dziedzinach prawa związanych z działaniem organów administracji publicznej. Pani sędzia wskazała ponadto, że praca zawodowa Pani Moniki Świercz jest bardzo dobrze oceniana przez przełożonych. Z wystawianych ocen kwalifikacyjnych wynika, że w ostatnich latach otrzymywała od przełożonych oceny wyróżniające. Jest bardzo wysoko oceniana za znakomity poziom merytoryczny pracy, zaangażowanie, sumienność i terminowość. Pani sędzia podkreśliła bardzo dobre przygotowanie kandydatki pod względem merytorycznym, jak i posiadanie przez nią predyspozycji osobistych do wykonywania pracy orzeczniczej.

Wizytator: Joanna Kuba

W uzupełniającej ocenie kwalifikacyjnej Pani Moniki Świercz, Pani Izabela Głowacka-Klimas - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie podtrzymała wyróżniającą ocenę pracy kandydatki. Podkreśliła, że posiada ona przygotowanie zawodowe zarówno merytoryczne, jak i praktyczne, aby podołać obowiązkom sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Analiza przedłożonych do oceny spraw świadczy, w ocenie Pani sędzi, o bogatym spektrum problematyki prawnej, z którą opiniowana zetknęła się w swojej pracy zawodowej. Pani sędzia wyjaśniła, że oceniła kandydaturę Pani Moniki Świercz jako wyróżniającą z uwagi na ukończenie aplikacji adwokackiej, uzyskanie wpisu na listę adwokatów, zdobycie uprawnień doradcy podatkowego, posiadanie doświadczenia zawodowego jako pracownika administracji publicznej, a także doświadczenia publikacyjnego. Ponadto podkreśliła, że Pani Monika Świercz jest osobą dobrze zorganizowaną, systematyczną, dokładną, poważnie traktującą swoją pracę, a zdobytą wiedzę prawniczą potrafi wykorzystać w praktyce. Posiada umiejętność logicznego myślenia oraz jasnego i precyzyjnego formułowania swoich poglądów.

Wizytator: Izabela Głowacka-Klimas

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
16. Wiśniewska-Hałka Kamila Elżbieta radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 6 0
PRZECIW 10 98 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Kamila Elżbieta Wiśniewska-Halka urodziła się w 1979 r. W latach 2003-2006 pracowała w Warmińsko-Mazurskim Centrum Zdrowia Publicznego w Olsztynie w Dziale Rejestru i Kontroli Zakładów Opieki Zdrowotnej. W kwietniu 2005 r. została powołana na pozaetatowego członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. W marcu 2006 r. została powołana na etatowego· członka tego Kolegium. Funkcję tę pełni do chwili obecnej. W latach 2007-2011 odbyła aplikację radcowską. W lipcu 2011 r. została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
17. Zaorska Anna referendarz pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 10 67 10
PRZECIW 0 40 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Anna Zaorska urodziła się 2 czerwca 1978 r. w Żyrardowie. W 2002 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskując tytuł magistra prawa z ogólną oceną dobrą. W okresie od 1 czerwca 2002 r. do 30 września 2004 r. była zatrudniona w Izbie Skarbowej w Warszawie na stanowisku inspektora, a następnie starszego inspektora w Wydziale Podatków Pośrednich I Oddziału Podatków od Towarów i Usług. Z dniem l października 2004 r. podjęła zatrudnienie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie na stanowisku asystenta sędziego. Obowiązki służbowe wykonywała w Wydziale Orzeczniczym III. Następnie, z dniem 16 grudnia 2005 r. została mianowana referendarzem sądowym w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Nadal wykonywała obowiązki służbowe w Wydziale Orzeczniczym III. W 2007 r. ukończyła jednosemestralne studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego Unii Europejskiej, zorganizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z wynikiem bardzo dobrym. Z dniem 1 kwietnia 2016 r. została mianowana na stanowisko starszego referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. Obowiązki służbowe do chwili obecnej wykonuje w Wydziale Orzeczniczym III.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatury Pani Moniki Świercz i Pani Anny Zaorskiej zadecydował całokształt okoliczności sprawy, w szczególności wieloletnie doświadczenie zawodowe, wyróżniające oceny kwalifikacyjne, najwyższe poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz najlepsze oceny Prezesa tego Sądu.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe Pani Anny Zaorskiej zostały ocenione jako wyróżniające przez Pana Artura Kota - sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Pan sędzia stwierdził, że kandydatka spełnia wymogi formalne określone w art. 6 § 1 p.o.u.s.a. Podkreślił, że Pani Anna Zaorska cieszy się znakomitą opinią u przełożonych oraz sędziów, z którymi współpracowała. Jej praca na stanowisku asystenta sędziego, a później referendarza sądowego, była od początku oceniana niezwykle wysoko. Opiniowana specjalizuje się w sprawach podatkowych. Wyróżnia się rozległą wiedzą w zakresie postępowania sądowoadministracyjnego oraz prawa podatkowego. Posiada znakomite, praktyczne przygotowanie do objęcia urzędu sędziego, a jej cechy osobowościowe, w tym umiejętność logicznego oraz analitycznego myślenia, a także pracy zespołowej, w powiązaniu z unikalną wiedzą oraz doświadczeniem w sprawach sądowoadministracyjnych, w szczególności z zakresu prawa podatkowego, w pełni potwierdzają oceny, które wynikają z załączonych rekomendacji, a także z innych opinii o jej kwalifikacjach. Reasumując dodał, że na podstawie wieloletniej znajomości Pani Anny Zaorskiej i związanych z tą znajomością własnych obserwacji dotyczących jej rozwoju jako znakomitego prawnika, konsekwentnie planującego karierę zawodową jako służbę w sądownictwie, ocenił jej kandydaturę na stanowisko sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego jako wyróżniającą.

Wizytator: Artur Kot

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
18. Ziemba-Dobkowska Joanna Małgorzata adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 6 0
PRZECIW 10 98 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Joanna Małgorzata Ziemba-Dobkowska urodziła się w 1962 r. W latach 1987-1991 odbyła aplikację adwokacką. W listopadzie 1991 r. została wpisana na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. W latach 1992-1997 wykonywała zawód adwokata w zespole adwokackim w Warszawie, a od września 1997 r. do chwili obecnej prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką z siedzibą w Warszawie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów