Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 417/2015

Sąd: Sąd Okręgowy w Warszawie
Data posiedzenia: 9 marca 2015 – 13 marca 2015
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 784 z 2013 r.
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2015-03-1...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 17
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 16

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Antosiewicz Magdalena Dagmara Sędzia SR pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA Pozytywna opinia z wyróżnieniem 65 15
PRZECIW 14 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 5 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Magdalena Dagmara Antosiewicz ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z oceną bardzo dobrą. Po odbyciu aplikacji sądowej złożyła egzamin sędziowski uzyskując ocenę dobrą. Od dnia 3 października 2007 roku Pani Magdalena Dagmara Antosiewicz jest sędzią Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i wykonuje swoje obowiązki orzecznicze w XVI Wydziale Cywilnym. W okresie od 8 września 2008 roku do 31 maja 2010 roku pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego XVI Wydziału Cywilnego, natomiast od l czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2012 roku przewodniczącej XVI Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie. Od dnia l stycznia 2013 roku do chwili obecnej jest delegowana do pełnienia obowiązków orzeczniczych w II Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Warszawie.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że ocena kwalifikacji Pani Magdaleny Dagmary Antosiewicz, wnioski płynące z opinii przełożonych na temat jej pracy, najwyższe poparcie środowiska sędziowskiego, dwa lata dłuższy staż pracy oraz fakt przebywania na stałej delegacji w Sądzie Okręgowym w Warszawie przemawiają za przedstawieniem tej kandydatury do powołania na jedno wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Opinia wizytatora

Oceny pracy kandydatki dokonała SSO Monika Dominiak. Pani sędzia posiada pozytywną opinię przewodniczącego II Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie, który wskazuje na jej sumienność, pracowitość i punktualność, a także wysokie kwalifikacje zawodowe, odpowiedzialność i wysoką kulturę osobistą. Na uwagę zasługuje fakt, iż podkreśla się stosunkowo szybkie podejmowanie decyzji przez Panią sędzię, która dość krótko orzeka w II Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego i objęła referat, gdzie znaczna część spraw, to sprawy wielotomowe o skomplikowanym stanie faktycznym. W podobnym tonie wypowiedziała się Pani wiceprezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, w którym opiniowana pełniła funkcje zastępcy i przewodniczącej wydziału. Oprócz wyżej wymienionych cech osobowościowych kandydatki, podkreślono ogromną staranność z jaką wykonywała swoje obowiązki, rzetelność, dobry warsztat pracy sędziego oraz dużą umiejętność zgodnej współpracy z ludźmi. Analiza przedstawionych do oceny akt, dobre opinie bezpośrednich przełożonych Pani sędzi, pozwalają na stwierdzanie, że Pani sędzia Magdalena Dagmara Antosiewicz jest bardzo dobrze przygotowana do pełnienia obowiązków sędziego Sądu Okręgowego. Za powyższym przemawia, o czym była już mowa wyżej, bardzo dobre przygotowanie opiniowanej do rozpraw, sprawne prowadzenie postępowań, pracowitość, decyzyjność, terminowość podejmowanych czynności, poziom sporządzanych uzasadnień, które w pełni zostały sporządzone z zachowaniem ustawowego terminu. Zdaniem sędzi wizytator, biorąc pod uwagę przedstawione wyżej argumenty kandydatura Pani sędzi Magdaleny Dagmary Antosiewicz zasługuje na ocenę pozytywną z wyróżnieniem.

Wizytator: Monika Dominiak

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Bednarczyk Piotr Tadeusz Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan sędzia Piotr Tadeusz Bednarczyk nie był lepszym kandydatem do objęcia stanowiska sędziowskiego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jego ogólna ocena kwalifikacji, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinię wizytacyjną i służbową na temat pracy, a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tego kandydata tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie środowiska sędziowskiego dla osoby wybranej do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
3. Chrzanowski Przemysław Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan sędzia Przemysław Chrzanowski nie był lepszym kandydatem do objęcia stanowiska sędziowskiego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jego ogólna ocena kwalifikacji, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinię wizytacyjną i służbową na temat pracy, a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tego kandydata tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie środowiska sędziowskiego dla osoby wybranej do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
4. Duda Paweł Mariusz Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan sędzia Paweł Mariusz Duda nie był lepszym kandydatem do objęcia stanowiska sędziowskiego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jego ogólna ocena kwalifikacji, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinię wizytacyjną i służbową na temat pracy, a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tego kandydata tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie środowiska sędziowskiego dla osoby wybranej do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
5. Kania Agnieszka Beata Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani radca prawny Agnieszka Beata Kania nie była lepszą kandydatką do objęcia stanowiska sędziowskiego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jej ogólna ocena kwalifikacji, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinię wizytacyjną i służbową na temat pracy, a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tej kandydatki tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie środowiska sędziowskiego dla osoby wybranej do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
6. Kociołek Anna Józefa Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani sędzia Anna Józefa Kociołek nie była lepszą kandydatką do objęcia stanowiska sędziowskiego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jej ogólna ocena kwalifikacji, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinię wizytacyjną i służbową na temat pracy, a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tej kandydatki tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie środowiska sędziowskiego dla osoby wybranej do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
7. Kubiak Monika Agata Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani sędzia Monika Agata Kubiak nie była lepszą kandydatką do objęcia stanowiska sędziowskiego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jej ogólna ocena kwalifikacji, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinię wizytacyjną i służbową na temat pracy, a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tej kandydatki tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie środowiska sędziowskiego dla osoby wybranej do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
8. Kurkowska Eliza Katarzyna Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa kandydatką porównywalną do osoby wybranej do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej jest Pani sędzia Eliza Katarzyna Kurkowska, która również posiada wyróżniającą opinię na temat swojej pracy, a także uzyskała bardzo wysokie poparcie zarówno Kolegium jak i Zgromadzenia Ogólnego. Trzeba jednak zauważyć, że pomimo bardzo dobrych ocen i wyników Pani sędzi Elizy Katarzyny Kurkowskiej, jej kontrkandydatka uzyskała jednak wyższe poparcie środowiska sędziowskiego, a ponadto za rekomendowaniem jej kandydatury, przemawia także o dwa lata dłuższy staż pracy oraz fakt przebywania na stałej delegacji w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
9. Kutschera Barbara Małgorzata Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani sędzia Barbara Małgorzata Kutschera nie była lepszą kandydatką do objęcia stanowiska sędziowskiego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jej ogólna ocena kwalifikacji, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinię wizytacyjną i służbową na temat pracy, a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tej kandydatki tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie środowiska sędziowskiego dla osoby wybranej do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
10. Leszczyński Tomasz Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan sędzia Tomasz Leszczyński nie był lepszym kandydatem do objęcia stanowiska sędziowskiego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jego ogólna ocena kwalifikacji, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinię wizytacyjną i służbową na temat pracy, a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tego kandydata tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie środowiska sędziowskiego dla osoby wybranej do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
11. Lewandowski Emil Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan sędzia Emil Lewandowski nie był lepszym kandydatem do objęcia stanowiska sędziowskiego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jego ogólna ocena kwalifikacji, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinię wizytacyjną i służbową na temat pracy, a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tego kandydata tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie środowiska sędziowskiego dla osoby wybranej do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
12. Lipiński Andrzej Piotr Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan sędzia Andrzej Piotr Lipiński nie był lepszym kandydatem do objęcia stanowiska sędziowskiego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jego ogólna ocena kwalifikacji, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinię wizytacyjną i służbową na temat pracy, a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tego kandydata tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie środowiska sędziowskiego dla osoby wybranej do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
13. Męczkowska Małgorzata Grażyna Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani sędzia Małgorzata Grażyna Męczkowska nie była lepszą kandydatką do objęcia stanowiska sędziowskiego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jej ogólna ocena kwalifikacji, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinię wizytacyjną i służbową na temat pracy, a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tej kandydatki tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie środowiska sędziowskiego dla osoby wybranej do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
14. Nowak-Kulcenty Barbara Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani sędzia Barbara Nowak-Kulcenty nie była lepszą kandydatką do objęcia stanowiska sędziowskiego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jej ogólna ocena kwalifikacji, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinię wizytacyjną i służbową na temat pracy, a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tej kandydatki tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie środowiska sędziowskiego dla osoby wybranej do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
15. Piebiak Łukasz Konrad Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan sędzia Łukasz Konrad Piebiak nie był lepszym kandydatem do objęcia stanowiska sędziowskiego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jego ogólna ocena kwalifikacji, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinię wizytacyjną i służbową na temat pracy, a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tego kandydata tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie środowiska sędziowskiego dla osoby wybranej do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
16. Rempoła Piotr Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pan sędzia Piotr Rempoła nie był lepszym kandydatem do objęcia stanowiska sędziowskiego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jego ogólna ocena kwalifikacji, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinię wizytacyjną i służbową na temat pracy, a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tego kandydata tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie środowiska sędziowskiego dla osoby wybranej do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
17. Wasilewska Monika Anna Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa Pani sędzia Monika Anna Wasilewska nie była lepszą kandydatką do objęcia stanowiska sędziowskiego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Jej ogólna ocena kwalifikacji, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinię wizytacyjną i służbową na temat pracy, a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tej kandydatki tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie środowiska sędziowskiego dla osoby wybranej do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów