Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 48/2015

Sąd: Sąd Rejonowy w Otwocku
Data posiedzenia: 13 stycznia 2015 – 16 stycznia 2015
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 359 z 2014
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2015-01-1...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 29
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 24

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Czapnik Marcin Mariusz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 16
2. Dąbek Andrzej Krzysztof negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 16
3. Duź Monika Jolanta negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
4. Głuszak Beata Ewa negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 16
5. Góral-Kapuścińska Anna Michalina Referendarz sądowy pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 2 11 16
PRZECIW 4 71 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Anna Michalina Góral-Kapuścińska, urodzona 30 września 1983 r. w Toruniu, w 2007 r. ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskując tytuł magistra prawa z wynikiem bardzo dobrym. Egzamin sędziowski złożyła w dniach 3, 6 i 21 września 2010 r. z wynikiem dobrym plus. W okresie od l grudnia 2005 r. do 30 września 2007 r. pracowała na stanowisku prawnika w Likwidator Pornoc Ubezpieczeniowa Sp. o.o. w Warszawie. Po odbyciu aplikacji sądowej zatrudniona była, w okresie od l października 2010 r. do 14 stycznia 2011 r., na stanowisku prawnika w kancelarii prawnej. W okresie od 15 stycznia 2011 r. do 8 grudnia 2011 r. współpracowała z tą kancelarią jako adwokat. Od 15 grudnia 3 2011 r. zajmuje stanowisko referendarza sądowego, początkowo w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie w XII Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego, a od l lutego 2013 r. w XV Wydziale Gospodarczym tego Sądu. Ponadto w 2013 r. ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie prawa spółek z wynikiem bardzo dobrym. Posiada również certyfikat ukończenia rocznego kursu Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Warszawskim z wynikiem dobrym.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa w pełni podzieliła stanowisko Zespołu członków Rady w przedmiotowej sprawie. Kandydatka uzyskała bardzo dobrą ocenę kwalifikacyjną pracy na stanowisku referendarza sądowego. Zdobyła różnorodne doświadczenie w pracy związanej ze stosowaniem przepisów prawa - pracowała na stanowisku prawnika, referendarza sądowego oraz wykonywała zawód adwokata. W pracy na stanowisku referendarza sądowego osiągnęła bardzo dobre wyniki pracy pod względem statystycznym, co zostało uwzględnione w ocenie kwalifikacyjnej. Wieloletnie i zróżnicowane doświadczenie zawodowe oraz wysokie kwalifikacje zawodowe potwierdzone w sporządzonej w sprawie ocenie kwalifikacyjnej oraz wyróżniających opiniach Przewodniczącego XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy oraz Zastępcy Przewodniczącego tego Wydziału czynią kandydaturę Pani Anny Michaliny Góral-Kapuścińskiej najlepszą spośród wszystkich zgłoszonych na wolne stanowisko sędziowskie. Wysokie kompetencje zawodowe kandydatki zostały uznane za decydujące przy dokonaniu wyboru jej kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie, przy uwzględnieniu średniego poparcia środowiska sędziowskiego na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów oraz braku poparcia Kolegium Sądu Okręgowego. Brane łącznie pod uwagę kryterium uzyskanych ocen kwalifikacyjnych, doświadczenia zawodowego oraz udzielonego kandydatom poparcia środowiska sędziowskiego przez kolegium właściwego sądu oraz ocenę właściwego zgromadzenia ogólnego sędziów wyróżniło kandydaturę Pani Anny Michaliny Góral-Kapuścińskiej spośród wszystkich osób zgłoszonych na wolne stanowisko sędziowskie. Należy przy tym podkreślić, że uzyskanie przez kandydatkę nieznacznego poparcia środowiska sędziowskiego nie wpłynęło negatywnie na ocenę jej kandydatury na tle kandydatów, którzy uzyskali wyższe poparcie na Kolegium Sądu Okręgowym oraz Zgromadzeniu Ogólnym Przedstawicieli. Wyróżniające ją, na tle pozostałych kandydatów, doświadczenie i predyspozycje zawodowe potwierdzone bardzo dobrą oceną kwalifikacyjną pracy przemówiły za uznaniem jej kandydatury za najlepszą spośród wszystkich zgłoszonych na wolne stanowisko sędziowskie.

Opinie wizytatorów

Ocenę kwalifikacji pracy kandydatki sporządził sędzia Dariusz Dąbrowski - wizytator do spraw gospodarczych. Pan sędzia wizytator wyraził pogląd, że opmwwana wykazała się bardzo dobrą znajomością stosowanych przepisów, a jej orzeczema w większości należy uznać za prawidłowe. Drobne wskazane nieprawidłowości stanowiły normalny skutek bardzo dużej ilości spraw powierzonych rozpoznaniu przez referendarza. Ocenił panią referendarza Annę Góral-Kapuścińską jako bardzo dobrego kandydata na stanowisko sędziego, przyznając jej ogólną ocenę pozytywną.

Wizytator: Dariusz Dąbrowski

Uzupełniającą ocenę kwalifikacji pracy kandydatki sporządziła sędzia Anna Szymańska-Grodzka - wizytator do spraw egzekucyjnych i cywilnych. Pani sędzia wizytator zaznaczyła, że opiniowana wykazała się bardzo dobrą znajomością stosowanych przepisów, a JeJ orzeczema w większości należy uznać za prawidłowe. Drobne nieprawidłowości stanowiły normalny skutek bardzo dużej liczby spraw powierzonych opiniowanej do rozpoznania. Wobec powyższego opiniowana została oceniona jako bardzo dobry kandydat na stanowisko sędziego.

Wizytator: Anna Szymańska-Grodzka

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
6. Jakubowska-Mela Katarzyna Ewa negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15
7. Kozik-Kuśmirek Halina negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
8. Krupa Michał negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
9. Kur Maciej Piotr negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 16
10. Misińska Małgorzata Anna kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 16
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0
11. Morycz Tomasz kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 16
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0
12. Ognik- Grącka Inga negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
13. Partyk Aleksandra Maria kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE
14. Partyka Tomasz Józef kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE
15. Pawelczyk Zofia Małgorzata negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
16. Piotrowska Anna Joanna negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
17. Połczyński Piotr Henryk negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
18. Radomska Monika Beata negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
19. Stryczek Natalia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15
20. Turkiewicz Kasandra Maria negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15
21. Wilczyńska-Słocińska Beata Łucja negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15
22. Witczak- Kalman Sylwia Maria negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15
23. Włodarczyk Magdalena negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15
24. Wójtowicz Ewa Maria negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15
25. Wyrobek Agnieszka negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
26. Wyszyńska Renata negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
27. Zabielska Agnieszka negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15
28. Zielińska Dorota Katarzyna negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15
29. Ziółkowska Karina Andżelika negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13