Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 317/2018

Sąd: Najwyższy Izba Dyscyplinarna
Data posiedzenia: 23 sierpnia 2018 – 28 sierpnia 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 633 z 2018
Liczba wolnych stanowisk: 16
Liczba kandydatów: 72
Liczba obsadzonych stanowisk: 12
Liczba odrzuconych kandydatów: 60

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Adamkiewicz Paweł Mariusz Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 16
2. Barcik Jacek Andrzej Pracownik naukowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 5
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12
3. Barycki Marek Franciszek Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 16
4. Bąbikowski Jacek Tadeusz Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15
5. Bednarek Małgorzata Prokurator pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 15
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Małgorzata Bednarek urodziła się 18 grudnia 1970 r. w Gubinie. W 1995 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po odbyciu w latach 1996-1998 aplikacji prokuratorskiej złożyła egzamin prokuratorski z oceną bardzo dobrą. Z dniem 1 listopada 1998 r. została mianowana asesorem Prokuratury Rejonowej w Bytomiu, a z dniem 1 listopada 2000 r. została powołana na stanowisko prokuratora tej Prokuratury. Od 4 lipca 2002 r. do 31 grudnia 2003 r. była delegowana do wykonywania obowiązków służbowych w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach. Z dniem 1 stycznia 2004 r. została powołana na stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach. Od 16 stycznia 2006 r. do 10 kwietnia 2008 r. była delegowana do wykonywania obowiązków służbowych w Prokuraturze Okręgowej w Bielsku-Białej, pełniąc od 16 stycznia 2006 r. do 8 stycznia 2008 r. funkcje Prokuratora Okręgowego w Bielsku-Białej. Z dniem 29 sierpnia 2007 r. została powołana na stanowisko prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach, a z dniem 14 marca 2016 r. została powołana na stanowisko prokuratora Prokuratury Regionalnej w Katowicach. Od 14 marca 2016 r. do 15 kwietnia 2018 r. była delegowana do wykonywania obowiązków służbowych w Śląskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, pełniąc w tym czasie funkcję naczelnika tego Wydziału. Z dniem 16 kwietnia 2018 r. objęła stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Prezydialnego w Prokuraturze Krajowej, a z dniem 11 lipca 2018 r. została powołana na stanowisko prokuratora tej Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa ustaliła, Ze wybrana do przedstawienia z wnioskiem o powołanie kandydatka, brała udział w pracach Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka nad projektami ustaw dotyczących funkcjonowania prokuratury. Małgorzata Bednarek uzyskała rekomendację zespołu. Kandydatka wyróżnia się wysokim poziomem wiedzy prawniczej, także jeżeli chodzi o wiedzę z zakresu postępowań dyscyplinarnych, co zdaniem Rady, w pełni predestynuje ją do przedstawienia z wnioskiem o powołanie na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego. Kandydatka działała na wielu polach i zakresach w porównaniu do kontrkandydatów, którzy nie zostali wybrani. Małgorzata Bednarek prowadziła jako prokurator złożone postępowania karne w tym dotyczące tzw. „karuzel vatowskich”, obejmujące sprawy wyłudzeń podatku VAT oraz przeciwko funkcjonariuszom publicznym. Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa, Małgorzata Bednarek w bardzo wysokim stopniu spełnia wszelkie ustawowe przesłanki do wystąpienia z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Dyscyplinarnej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
6. Bednarz Joanna Maria Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
7. Bekrycht Tomasz Pracownik naukowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 16
8. Biskup Krzysztof Bogusław Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 16
9. Buczek-Pągowski Krzysztof Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 16
10. Ciepły Filip Mateusz Pracownik naukowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 3
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
11. Cieślik Dariusz Marek Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
12. Ciuś Wiktor Daniel Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
13. Czerwińska Celina Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 2
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
14. Darłak Renata Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
15. Dudek Lidia Maria Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 2
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12
16. Duś Jarosław Jerzy Prokurator pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 16
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Jarosław Jerzy Duś urodził się 9 czerwca 1976 r. w Wieluniu. W 2000 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po odbyciu aplikacji w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz -Południe, w 2003 r. złożył egzamin prokuratorski z ogólnym wynikiem bardzo dobrym. Z dniem 4 sierpnia 2003 r. został mianowany asesorem Prokuratury Rejonowej w Inowrocławiu. Z dniem 4 sierpnia 2005 r. został powołany na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Inowrocławiu. W latach 2007-2008 był delegowany do wykonywania czynności służbowych w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. W dniu 1 sierpnia 2007 r. został przeniesiony służbowo na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ w Bydgoszczy. Z dniem 1 listopada 2007 r. został mianowany na stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. Czynności służbowe wykonywał w Wydziale do spraw Przestępczości Gospodarczej a następnie w Wydziale Sądowym. W 2010 r. ukończył dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wobec niepełnienia służby z powodu choroby, przez okres roku, w dniu 20 lipca 2012 r. został przeniesiony w stan spoczynku. Po przywróceniu do czynnej służby na stanowisku prokuratora Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, uzyskał awans na stanowisko prokuratora Prokuratury Regionalnej w Poznaniu i od 14 marca 2016 r. realizował - w ramach delegowania - zadania służbowe w Biurze Współpracy Międzynarodowej w Prokuraturze Krajowej. W dniu 6 października 2016 r. objął stanowisko prokuratora Prokuratury Krajowej. Z dniem 24 października 2016 r. został powołany do pełnienia funkcji Zastępcy Dyrektora Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej, którą pełnił do 3 stycznia 2017 r. W 2016 r. pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego Departamentu do Spraw Wojskowych Prokuratury Krajowej, a następnie Zastępca Dyrektora Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej. Od 2017 r. pełni funkcję Dyrektora Biura Prokuratora Krajowego. W latach 2016-2018 pracował jako asystent na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej. Od 2016 r. jest członkiem Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego dla Prokuratorów przy Prokuraturze Generalnym. Od maja 2016 r. jest redaktorem naczelnym „Wojskowego Przeglądu Prawniczego”. W latach 2013-2017 odbył stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, zakończone przygotowaniem rozprawy doktorskiej pt.: „Śledztwa w sprawach ludobójstwa na Polakach w województwie lwowskim w latach 1939-1945. Analiza kryminalistyczna i karnoprocesowa”, której publiczna obrona zaplanowana jest na wrzesień 2018 r. Był współtwórcą utworzonego w 2018 r. Działu do Spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz-Południe.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Kandydat uzyskał rekomendację zespołu. Kandydat wykazał się wysoką umiejętnością stosowania przepisów prawa. Posiada pozytywne opinie przełożonych. Wielokrotnie uczestniczył w sprawach dotyczących immunitetów prokuratorskich i postępowań dyscyplinarnych w tym zakresie. Zdaniem, zarówno zespołu członków Krajowej Rady Sądownictwa, jak i Rady - po wszechstronnym rozważeniu wszystkich okoliczności - spełnia wszelkie przesłanki ustawowe, uprawniającego go do powołania na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
17. Forenc Sławomir Paweł Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 16
18. Gil Piotr Krzysztof Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 16
19. Gmyz Robert Sławomir Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15
20. Grzegórski Grzegorz Tadeusz Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 16
21. Hajduk Anna Mirosława Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 16
22. Hawryłkiewicz Grzegorz Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 2
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
23. Jakubiec Dorota Anna Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 16
24. Janas Walerian Seweryn Prokurator negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15
25. Kamiński Piotr Paweł Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 16
26. Kanafek Adam Antoni Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15
27. Kijowski Krzysztof Robert Prokurator negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 16
28. Korwin-Piotrowska Jolanta Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 2
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
29. Kościesza Cezary Prokurator negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15
30. Kot Paweł Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 16
31. Koźmiński Tomasz Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 17
32. Krupiński Rafał Lucjan Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 16
33. Kukulski Jacek Andrzej Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 16
34. Kupczyk Agnieszka Katarzyna Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 16
35. Łodko Mariusz Tomasz Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15
36. łuczyński Tomasz Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 16
37. Majchrowski Jan Pracownik naukowy pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 16
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Jan Majchrowski urodził się 17 listopada 1964 r. w Warszawie. W 1990 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z 23 czerwca 1997 r. na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Prawo tworzone po roku 1989 a kształtowanie się systemu partyjnego w Polsce” uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa. Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z 21 maja 2012 r., na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt.: „Ewolucja funkcji Wojewody jako przedstawiciela Rządu” uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji. Aktualna działalność zawodowa kandydata obejmuje: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, (zatrudniony nieprzerwanie od 1990 r., obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego). Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Ostrołęce (profesor nadzwyczajny od 2013 r.), Komitet Audytu dla działu administracji rządowej: Sprawiedliwość (niezależny członek Komitetu od 2016 r.). Kandydat jest doradcą Marszałka Sejmu RP (od marca 2016 r.), członkiem Rady Naukowej Wydawnictwa Sejmowego (od 2016 r.), członkiem Rady Naukowej „Przeglądu Sejmowego” (od 2016 r.), członkiem Kolegium Najwyższej Izby Kontroli od maja 2017 r.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Wybrany przez Krajową Radę Sądownictwa kandydat posiada bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe. Aktywnie prowadzi działalność naukową, którą łączy z pracą ekspercką na rzecz centralnych konstytucyjnych organów państwa. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji. Zgromadzona w sprawie kandydata dokumentacja i wnioski z niej płynące w pełni uzasadniają twierdzenie, że Jan Majchrowski w pełni spełnia wszelkie przesłanki uprawniające go do ubiegania się o stanowisko sędziego Sądu Najwyższego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
38. Malec Ludwik Jerzy Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 16
39. Malinowski Tomasz Marek Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15
40. Markiewicz Mirosław Józef Notariusz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15
41. Mazurkiewicz Paweł Feliks Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15
42. Miller Andrzej Lech Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15
43. Mossakowski Marcin Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
44. Motuk Marek Marian Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15
45. Niedzielak Piotr Sławomir Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 15
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Piotr Sławomir Niedzielak urodził się 1 lutego 1966 r. w Warszawie. W 1990 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po odbyciu aplikacji prokuratorskiej w październiku 1992 r. złożył egzamin prokuratorski z oceną dobrą. Z dniem 1 listopada 1992 r. został mianowany asesorem prokuratorskim w Prokuraturze Rejonowej dla Dzielnicy Warszawa-Mokotów. Decyzją Prokuratora Generalnego z 30 listopada 1993 r. został powołany na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Warszawa-Mokotów. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 1995 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, swoje obowiązki pełnił w III Wydziale Karnym. Od grudnia 1999 r. do czerwca 2001 r. był delegowany przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2001 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie, orzekał w X Wydziale Karnym-Odwoławczym. Decyzją Ministra sprawiedliwości został następnie przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Białymstoku, w którym orzekał w VIII Wydziale Karnym-Odwoławczym. Od października 2003 r. do grudnia 2012 r. był delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości - kolejno na stanowiskach: główny specjalista w Departamencie Kadr, od 15 stycznia 2004 r. - naczelnik Wydziału Gospodarowania Zasobami Ludzkimi w Departamencie Kadr, od 16 grudnia 2005 r. - wizytator w zespole do spraw analizy obciążenia pracą sędziów oraz innych grup zawodowych sądów powszechnych i gospodarowania zasobami etatowymi sądownictwa powszechnego, od 28 czerwca 2006 r. - dyrektor Biura Analiz i Etatyzacji Sądownictwa Powszechnego, od 1 marca 2012 r. wizytator w Departamencie Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości, a następnie - zastępca dyrektora tego Departamentu. Jednocześnie od listopada 2003 r. do stycznia 2009 r. - z wyłączeniem okresu od maja 2005 r. do kwietnia 2006 r. - był delegowany przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2012 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, gdzie orzeka w II Wydziale Karnym. Od grudnia 2015 r. do marca 2017 r. był delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości na stanowisku dyrektora Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości. Z dniem 20 marca 2017 r. został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. Jest współautorem komentarza do Kodeksu postępowania karnego. Był członkiem - jako przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości (w tym jako przewodniczący) - komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia prawniczych egzaminów zawodowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Kandydat uzyskał rekomendację zespołu. W ocenie Rady Piotr Sławomir Niedzielak wyróżnia się wysokim poziomem wiedzy prawniczej, co wynika zarówno z dokumentacji zgromadzonej na potrzeby niniejszego postępowania konkursowego, jak również z rozmowy z zespołem członków Krajowej Rady Sądownictwa. Kandydat ten z powodzeniem łączy pełnienie wysokiej funkcji administracyjnej prezesa sądu apelacyjnego z działalnością orzeczniczą. Jego zróżnicowane doświadczenie zawodowe i bogate doświadczenie życiowe dają rękojmię prawidłowego sprawowania urzędu sędziego Sądu Najwyższego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
46. Noskowski Marcin Krzysztof Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 16
47. Olchowy Stanisław Dominik Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 16
48. Owczarek Damian Marcin Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15
49. Pakalska Anna Jadwiga Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15
50. Pauszek Magdalena Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 16
51. Piaseczny Krzysztof Jerzy Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15
52. Przesławski Tomasz Robert Radca prawny, pracownik naukowy pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 15
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Tomasz Robert Przesławski urodził się 10 lipca 1973 r. w Warszawie. W 1999 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z 11 grudnia 2006 r. na podstawie rozprawy pt. „Wpływ czynnika psychicznego na zachowanie człowieka i jego winę jako podstawa odpowiedzialności karnej” nadano mu stopień doktora nauk prawnych. Od listopada 2007 r. jest zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim na stanowisku adiunkta na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji. Od czerwca 2018 r. jest zatrudniony w Instytucie Kryminologii i Penitencjarystyki na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 4 lutego 2011 r. wykonuje zawód radcy prawnego w ramach indywidualnej kancelarii. W ramach działalności dydaktycznej prowadzi zajęcia m.in. z zakresu administracji, prawa karnego, prawa socjalnego, wstępu do nauki o państwie i prawie. Kandydat jest autorem i współautorem licznych monografii oraz publikacji naukowych w czasopismach, głównie z zakresu prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego, więziennej pragmatyki służbowej. W 2016 r. kandydat uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Kandydat uzyskał rekomendację zespołu. Legitymuje się bardzo dużym dorobkiem naukowym w obszarze nauk penalnych, co sprawia, że zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa w połączeniu z jego umiejętnościami praktycznymi - spełnia w pełni wymagania ustawowe, stawiane kandydatom ubiegającym się o stanowisko sędziego Sądu Najwyższego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
53. Puławski Waldemar Piotr Prokurator negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 2
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
54. Roch Adam Grzegorz Prokurator pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 14
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Adam Grzegorz Roch urodził się 1 kwietnia 1973 r. w Sosnowcu. W 1997 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po odbyciu aplikacji prokuratorskiej złożył w 1999 r. egzamin prokuratorski z oceną bardzo dobrą. Z dniem 1 listopada 1999 r. został mianowany asesorem Prokuratury Rejonowej w Chorzowie, obowiązki wykonywał w Dziale Śledztw. Z dniem 1 listopada 2001 r. został powołany na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Chorzowie. W sierpniu 2002 r. był delegowany do wykonywania obowiązków służbowych w Wydziale VI do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Okręgowej w Katowicach. Z dniem 15 listopada 2004 r. został powołany na stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach. Z dniem 2 stycznia 2006 r. został delegowany do wykonywania obowiązków służbowych w Wydziale II do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach. Z dniem 15 listopada 2007 r. został powołany stanowisko prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach. W latach 2007 -2009 był delegowany do Wydziału III Zamiejscowego w Katowicach Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej. Z dniem 1 kwietnia 2009 r. podjął służbę w Wydziale V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach, zaś z dniem 1 lipca 2009 r. został przeniesiony do Działu Nadzoru w Wydziale Organizacyjnym (po reorganizacji Wydział Nadzoru Nad Postępowaniem Przygotowawczym) tej Prokuratury. Z dniem 1 lipca 2011 r. został przeniesiony do Wydziału Postępowania Sądowego Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach. W 2014 r. z wynikiem celującym ukończył „Podyplomowe Studia Retoryki i Kreowania Wizerunku dla Prawników” organizowane przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury. W dniu 9 marca 2016 r., w związku z likwidacją prokuratur apelacyjnych, objął równorzędne stanowisko prokuratora Prokuratury Regionalnej w Katowicach, rozpoczynając jednocześnie pełnienie funkcji Zastępcy Prokuratora Regionalnego w Katowicach. Kandydat był wybierany na: sędziego sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji (trzykrotnie, przez zgromadzenie prokuratorów w Prokuraturze Apelacyjnej w Katowicach, przy czym przez dwie ostatnie kadencje pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Sądu Dyscyplinarnego); członka kolegium (trzykrotnie, przez zgromadzenie prokuratorów w Prokuraturze Apelacyjnej i następnie Regionalnej w Katowicach); a także obecnie delegata na zgromadzenie prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Katowicach. Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 6 lipca 2016 r. został powołany w skład komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2016 r. jako specjalista z zakresu postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego oraz postępowania w sprawach nieletnich. Został także powołany w skład Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury poprzedniej i obecnej kadencji. W latach 2017-2018 opublikował w periodyku „Prokuratura i Prawo”, jako autor lub współautor, sześć publikacji związanych z tematyką odpowiedzialności karnej, dyscyplinarnej i służbowej prokuratorów. W kwietniu 2018 r. został powołany jako stały recenzent materiałów przeznaczonych do publikacji w kwartalniku „Przedsiębiorstwo i Prawo”. W 2017 r. przeprowadził szkolenie z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej i służbowej dla prokuratorów regionu katowickiego.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Kandydat uzyskał rekomendację zespołu. Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa zarówno aktywność naukowa jak i działalność zawodowa czynią kandydaturę Adama Grzegorza Rocha wyróżniającą w niniejszym postępowaniu konkursowym. Dotychczasowa droga zawodowa tego kandydata obejmuje zarówno pracę prokuratora „liniowego”, jak i pełnienie wysokich funkcji w strukturze prokuratury, w tym funkcji przedstawicielskich. Za kandydaturą Adama Grzegorza Rocha przemawia ponadto jego doświadczenie praktyczne w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratorów.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
55. Rzodkiewicz Krzysztof Andrzej Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15
56. Siłkowska Jolanta Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15
57. Sokołowska Dorota Maria Pracownik naukowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
58. Stawowy Piotr Prokurator negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15
59. Szatko Łukasz Marcin Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 16
60. śledziewski Michał Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 16
61. Tawrel Edyta Sylwia Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 16
62. Tomczak Arkadiusz Marek Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 6
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 11
63. Tomczyński Adam Rafał Radca prawny pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 10
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 5

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Adam Rafał Tomczyński urodził się 10 stycznia 1966 r. w Warszawie. W 1989 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Po odbyciu aplikacji sądowej, w 1991 r. złożył egzamin sędziowski z łącznym wynikiem bardzo dobrym. Po odbyciu asesury, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 24 września 1993 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie. Orzekał w sprawach rodzinnych i upadłościowych. Z dniem 13 stycznia 2005 r., wobec zrzeczenia się przez kandydata urzędu sędziego, jego stosunek służbowy uległ rozwiązaniu. Od 2005 r. wykonuje zawód radcy prawnego. Ponadto, od 1999 r. prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa upadłościowego, cywilnego i prawa zabezpieczeń w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Kandydat uzyskał rekomendację zespołu. Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy, Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że Adam Rafał Tomczyński spełnia wszelkie kryteria uprawniające go do powołania na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego. Kandydat w sposób umiejętny łączy aktywność dydaktyczną z pracą zawodową, posiada bogate doświadczenie życiowe, jak również doświadczenie zawodowe zarówno w wykonywaniu władzy sądowniczej, jak i praktyce radcowskiej. Osoby te wyróżniają się wysokim poziomem wiedzy prawniczej na tle pozostałych kandydatów, posiadają również odpowiednie doświadczenie w służbie publicznej, działalności zawodowej lub naukowej. Po wysłuchaniu kandydatów na posiedzeniach zespołu członków KRS, jak również w wyniku analizy zgromadzonej w sprawie dokumentacji. Rada nie ma również wątpliwości, że kandydatów tych cechuje nieskazitelność charakteru. Rozpatrując niniejszą sprawę, Rada uwzględniła również zakres kognicji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, określony w art. 27 ustawy o SN oraz fakt, że niniejsze postępowanie jest pierwszym naborem kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego w tej izbie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
64. Ułaszonek-Kubacka Małgorzata Anna Radca prawny pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 15
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Małgorzata Anna Ułaszonek-Kubacka urodziła się 7 stycznia 1964 r. w Białymstoku. W 1989 r. ukończyła wyższe studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po odbyciu aplikacji sądowej w 1992 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dostateczną. Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku z 4 lutego 1993 r. została wpisana na listę radców prawnych. Zawód radcy prawnego wykonuje od 1993 r. Od marca 1993 r. do chwili obecnej, jest zatrudniona w Instytucie Energetyki w Warszawie - Zakład Doświadczalny w Białymstoku na stanowisku radcy prawnego. Od marca 1993 r. do marca 2006 r. pracowała w „KRESY BO” sp. z o.o. („EDYTOR” S.A. Wydawca „Gazety Współczesnej” i „Kuriera Porannego”) na stanowisku radcy prawnego. Od marca 1993 r. do. lutego 1996 r. była zatrudniona w Banku Spółdzielczym w Choroszczy i Banku Spółdzielczym w Zabłudowie na stanowisku radcy prawnego. Od lutego 1996 r. do maja 2003 r. pracowała w Warmińsko-Mazurskim Banku Regionalnym S.A. (Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Białymstoku) na stanowisku radcy prawnego. Od lipca 1998 r. do chwili obecnej jest zatrudniona w Banku Spółdzielczym w Białymstoku na stanowisku radcy prawnego. Od lutego 1999 r. do maja 2002 r. pracowała w „COMPENSA” S.A. oddział w Białymstoku na stanowisku radcy prawnego. Od lipca 2000 r. do listopada 2009 r. była zatrudniona w Banku Ochrony Środowiska S.A. oddział w Białymstoku na stanowisku radcy prawnego. Od maja 2003 r. do chwili obecnej jest zatrudniona w Podlasko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie na stanowisku radcy prawnego. Od marca 1993 r. okresowo świadczyła obsługę prawną między innymi dla następujących podmiotów: „BIACOMEX” S.A., „BIASCAN” S.A., „BENMAR” sp. z o.o., „Giełda Rolno-Towarowa” S.A., „TYSOL” Sp. z o.o., Fundacja Hospicjum Onkologiczne Św. Krzysztofa w Warszawie. Polska Unia Onkologii w Warszawie, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej w Warszawie. Od grudnia 2010 r. do września 201.1 r. była zatrudniona w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Warszawie na stanowisku radcy prawnego. Od listopada 2013 r. do lutego 2014 r. pracowała w Kancelarii Prawnej Iwony Mirosz w Warszawie, gdzie była odpowiedzialna za obsługę prawną „Sygma Banque” S.A. oddział w Polsce na stanowisku radcy prawnego. Od 2016 do chwili obecnej jest zatrudniona w Prokuraturze Krajowej na stanowisku radcy prawnego.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Kandydatka uzyskała rekomendację zespołu. Szerokie spectrum spraw jakimi się zajmuje w swojej pracy zawodowej sprawia, że jej widzę prawniczą można ocenić jako wyróżniającą. W ramach swojej dotychczasowej, dwudziestopięcioletniej działalności w charakterze radcy prawnego, zdobyła odpowiednie umiejętności w zakresie wykładni i stosowania prawa. Nie bez znaczenia jest również fakt, że kandydatka ta dotychczas wykonywała obsługę prawną nie tylko podmiotów prywatnych, ale również jednostek lub urzędów państwowych.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
65. Uściłko Tomasz Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15
66. Witkowski Ryszard Jacek Prokurator pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 13
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 4

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Ryszard Jacek Witkowski urodził się 12 kwietnia 1969 r. w Krakowie. W 1995 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W dniu 12 listopada 1996 r. rozpoczął wykonywanie obowiązków na stanowisku aplikanta Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie, po uprzednim odbyciu przeszkolenia wojskowego w ramach służby wojskowej studentów i absolwentów szkół wyższych w Szkole Podchorążych Rezerwy przy Wyższej Szkole Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu. Z dniem 24 listopada 1998 r. objął obowiązki asesora wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury z jednoczesnym powierzeniem czynności prokuratorskich w Wojskowej Prokuraturze Garnizonowej w Krakowie. Z dniem 31 stycznia 2001 r. został powołany na stanowisko prokuratora tej jednostki. W 2003 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa karnego gospodarczego organizowane przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z wynikiem bardzo dobrym. Od stycznia do marca 2004 r. był delegowany do Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Lublinie do wykonywania obowiązków Zastępcy Wojskowego Prokuratora Garnizonowego w Lublinie. Z dniem 13 lipca 2004 r. został powołany na stanowisko prokuratora Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie, w której pełnił służbę na stanowisku oficerskim do 3 kwietnia 2016 r. Obowiązki wykonywał do kwietnia 2009 r. w Wydziale Śledczym Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Wysoki poziom wywiązywania się z powierzonych obowiązków skutkował zakwalifikowaniem do pełnienia obowiązków w pionie do spraw przestępczości zorganizowanej wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, odpowiednio od października 2007 r. do kwietnia 2009 r. w Wydziale I Oddziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Naczelnej Prokuratury Wojskowej z siedzibą w Warszawie, a następnie od kwietnia 2009 r. do 31 marca 2013 r. w Wydziale do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Podczas pracy w Wojskowej Prokuraturze Okręgowej w Warszawie kandydat pełnił funkcje: wizytatora w Wydziale Organizacyjno-Prawnym (kwiecień 2008 r. – maj 2009 r.), naczelnika w Wydziale do Spraw Przestępczości Zorganizowanej (styczeń 2012 r. - marzec 2013 r.) pełniąc jednocześnie obowiązki Zastępcy Wojskowego Prokuratora Okręgowego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej (luty 2013 r. - marzec 2013 r.), wizytatora w Wydziale Postępowania Przygotowawczego (kwiecień 2013 r. - marzec 2016 r.) pełniąc jednocześnie obowiązki Naczelnika tego Wydziału (od listopada 2013 r.). W 2009 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu procesu karnego organizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z wynikiem bardzo dobrym. W 2011 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu problematyki zorganizowanej przestępczości i terroryzmu organizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z wynikiem bardzo dobrym. W dniu 4 kwietnia 2016 r. został powołany na stanowisko prokuratora Prokuratury Krajowej, w której do 10 maja 2016 r., pracował w Departamencie do Spraw Wojskowych, a od 11 maja 2016 r. do 1 marca 2018 r. w Departamencie do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Od 2 marca 2018 r. pełni funkcję naczelnika Wydziału Postępowania Przygotowawczego, Sądowego i Nadzoru w Departamencie do Spraw Wojskowych Prokuratury Krajowej. Kandydat od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2015 r. pełnił funkcję sędziego Sądu Dyscyplinarnego w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej, a w dniu 13 października 2016 r. powierzono mu funkcję Przewodniczącego Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym. W latach 2016-2018 był członkiem Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Wiedza i doświadczenie zawodowe kandydata nie budzą żadnych wątpliwości. Ryszard Jacek Witkowski jest wyróżniającym się prokuratorem, także w odniesieniu do wiedzy i umiejętności z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratorów z uwagi na pełnioną funkcję sędziego sądu dyscyplinarnego. W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa, dotychczasowa droga zawodowa, opinie służbowe, jak również aktywna działalność związana z rozpoznawaniem spraw dyscyplinarnych, predestynują go do pełnienia zaszczytnej funkcji sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Dyscyplinarnej. Kandydat wypełnił przesłanki ustawowe, a w szczególności tę o której mowa w art. 30 § 1 pkt 6 ustawy o Sądzie Najwyższym, wyróżniając się wysokim poziomem wiedzy prawniczej. Osoby te wyróżniają się wysokim poziomem wiedzy prawniczej na tle pozostałych kandydatów, posiadają również odpowiednie doświadczenie w służbie publicznej, działalności zawodowej lub naukowej. Po wysłuchaniu kandydatów na posiedzeniach zespołu członków KRS, jak również w wyniku analizy zgromadzonej w sprawie dokumentacji. Rada nie ma również wątpliwości, że kandydatów tych cechuje nieskazitelność charakteru. Rozpatrując niniejszą sprawę, Rada uwzględniła również zakres kognicji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, określony w art. 27 ustawy o SN oraz fakt, że niniejsze postępowanie jest pierwszym naborem kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego w tej izbie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
67. Witkowski Andrzej Zygmunt Prokurator negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15
68. Wołoszczuk Arkadiusz Adam Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
69. Wygoda Jacek Stanisław Prokurator pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 14
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 3

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Jacek Stanisław Wygoda urodził się 1 lutego 1965 r. w Krakowie. W 1990 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, uzyskując tytuł magistra z oceną dobrą. W 1992 r. ukończył Podyplomowe Studium Oficerskie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Po odbyciu aplikacji prokuratorskiej, złożył w 1997 r. egzamin prokuratorski z wynikiem dobrym. Przed podjęciem pracy w prokuraturze przez 9 lat był funkcjonariuszem Policji, początkowo w Komendzie Rejonowej Policji Kraków-Zachód a następnie na stanowisku eksperta w Centralnym Biurze Śledczym Komendy Głównej Policji w Krakowie. W latach 1999-2000 był zatrudniony w Generalnym Inspektoracie Celnym, kolejno na stanowiskach: głównego specjalisty, wicedyrektora i zastępcy dyrektora. W latach 2001-2003 odbywał asesurę w Prokuraturze Rejonowej Kraków-Śródmieście w Krakowie. W latach 2003-2006 był prokuratorem Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście a następnie prokuratorem Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Zachód. Od marca 2006 do lutego 2007 r. był Prokuratorem Rejonowym w Myślenicach. W latach 2006-2007 był prokuratorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Od 2007 r. do 2016 r. był prokuratorem Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie, przy czym w latach 2007-2013 pełnił funkcję Dyrektora tego Biura. W 2009 r. ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim z zakresu prawa dowodowego, z wynikiem bardzo dobrym. Od 1 kwietnia 2016 r. jest prokuratorem Prokuratury Krajowej, w której pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej. Od 2016 r. pełni również funkcję Przewodniczącego Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego dla Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym. Kandydat jest autorem i współautorem publikacji o tematyce prawnej i historyczno-prawnej. W 2009 r. został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Kandydat posiada pozytywną opinię służbową swojego przełożonego Bogdana Święczkowskiego - Prokuratora Krajowego. Kandydat uzyskał rekomendację zespołu członków Krajowej Sądownictwa. Kandydat jest autorem publikacji o tematyce prawnej i historyczno-prawnej. Posiada pozytywną opinię służbową. Został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Posiada doświadczenie w zakresie postępowania skargowego przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, gdzie uzyskał korzystne rozstrzygnięcie w sprawie prywatnej. Kandydat w wysokim stopniu spełnia kryteria ustawowe do powołania go na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Dyscyplinarnej, a w szczególności wyróżnia się wysokim poziomem wiedzy prawniczej, posiada również bogate i zróżnicowane doświadczenie zawodowe.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
70. Wytrykowski Konrad Kamil Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 14
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 3

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Konrad Kamil Wytrykowski urodził się 11 maja 1976 r. w Legnicy. W 2000 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim, uzyskując tytuł magistra z oceną bardzo dobrą. Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Legnicy, złożył w kwietniu 2003 r. egzamin sędziowski z łącznym wynikiem bardzo dobrym. W latach 2003-2007 odbywał asesurę w Sądzie Rejonowym w Legnicy. Powierzone czynności orzecznicze pełnił początkowo w wydziale gospodarczym, a następnie w wydziale karnym. W 2005 r. ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim z wynikiem bardzo dobrym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2007 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy. Orzekał w II Wydziale Karnym, przy czym od września 2008 r. do pełnił funkcję Przewodniczącego II Wydziału Karnego, a od czerwca 2016 r. do kwietnia 2017 r. pełnił funkcję Wiceprezesa tego Sądu. W 2006 r. kandydat uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej „Funkcja zgody pokrzywdzonego w polskim prawie karnym”. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 23 marca 2017 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Legnicy. Orzeka w IV Wydziale Karnym Odwoławczym. Z dniem 19 grudnia 2017 r. Minister Sprawiedliwości powołał kandydata do pełnienia funkcji Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Minister Sprawiedliwości delegował kandydata do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu, od dnia 1 lutego 2018 r. na czas pełnienia funkcji Prezesa tego Sądu. Ponadto delegował go do pełnienia czynności administracyjnych w tym Sądzie w okresie od 19 grudnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. Kandydat uczestniczył w wielu konferencjach naukowych dotyczących m.in.: tematyki przestępstw seksualnych z perspektywy prawnej, psychologicznej i psychiatrycznej, z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego czy na temat pomocy dzieciom - jako ofiarom przestępstw. Ponadto, kandydat jest autorem publikacji.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Kandydat jest osobą bardzo pracowitą i odpowiedzialnie podchodzącą do powierzonych obowiązków. Ponadto, jak wynika z informacji przekazanych Radzie przez zespól członków Krajowej Rady Sądownictwa, kandydat posiada duży stopień odpowiedzialności za podejmowane działania. Kandydat uzyskał rekomendację zespołu, albowiem wyróżnił się znacząco na tle kontrkandydatów. Kandydat spełnia wszystkie wymagania ustawowe stawiane kandydatom ubiegającym się o stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, a w szczególności przesłankę wyróżniania się wysokim poziomem wiedzy prawniczej. Kandydat posiada bardzo duże doświadczenie zawodowe w tym doświadczenie w zakresie stosowania prawa zarówno w ramach swojej działalności orzeczniczej, jak i przy wykonywaniu funkcji administracyjnych w wymiarze sprawiedliwości.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
71. Zamącińska Barbara Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 16
72. Ziarko Arkadiusz Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 16
73. Zubert Paweł Antoni Prokurator pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 15
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Paweł Antoni Zubert urodził się 15 stycznia 1971 r. we Wrocławiu. W 1995 r. ukończył wyższe studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po odbyciu aplikacji prokuratorskiej, w 1997 r. złożył egzamin prokuratorski z oceną dobrą. Z dniem 1 marca 1998 r. został mianowany asesorem Prokuratury Rejonowej w Będzinie. Z dniem 1 marca 2000 r. został powołany na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej dla miasta Częstochowy w Częstochowie. Od 27 sierpnia 2001 r. do 30 kwietnia 2002 r. oraz od 1 lipca 2003 r. do 30 kwietnia 2004 r. był delegowany do wykonywania obowiązków służbowych w Wydziale V Śledczym Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. Z dniem 1 maja 2004 r. został powołany na stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. Od 3 lipca 2006 r. do 10 października 2007 r. był delegowany do wykonywania obowiązków służbowych w Wydziale II do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach. Od 11 października 2007 r. do 31 stycznia 2014 r. wykonywał obowiązki w Wydziale V Śledczym Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. W 2013 r. z wynikiem bardzo dobrym ukończył „Podyplomowe Studia Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego dla sędziów sądów powszechnych orzekających w sprawach karnych, prokuratorów i asesorów prokuratury” organizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2014 r. ukończył „Podyplomowe Studia Retoryki i Kreowania Wizerunku dla Prawników” organizowane przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury z wynikiem celującym. Od 1 lutego 2014 r. do 7 grudnia 2015 r. był delegowany do wykonywania obowiązków służbowych w Wydziale II Postępowania Sądowego Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach. Z dniem 8 grudnia 2015 r. został powołany stanowisko prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach, w której wykonywał obowiązki w Wydziale VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej. Z dniem 15 kwietnia 2016 r. został powołany na stanowisko prokuratora Prokuratury Regionalnej w Katowicach. Od kwietnia 2016 r. wykonuje obowiązki w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo-Skarbowej tej Prokuratury, a od 6 czerwca jest Naczelnikiem tego Wydziału. Kandydat w latach 2006-2015 był trzykrotnie wybierany przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Częstochowie do zgromadzenia prokuratorów Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach. W latach 2009-2012 kierował pracami komisji socjalnej Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. W latach 2009-2016 trzykrotnie był wybierany przez zgromadzenie prokuratorów Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach do pełnienia funkcji sędziego Sądu Dyscyplinarnego dla Prokuratorów przy Prokuraturze Generalnym, a w trakcie trzeciej kadencji pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Sądu Dyscyplinarnego. W 2016 r. został wybrany przez zgromadzenie prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Katowicach do pełnienia funkcji sędziego Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym oraz do Kolegium Prokuratury Regionalnej w Katowicach. W 2016 r. Minister Sprawiedliwości powołał go w skład Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Częstochowie. W latach 2010-2017 prowadził liczne szkolenia i warsztaty między innymi: dla rzeczników odpowiedzialności zawodowej izb aptekarskich z zakresu stosowania przepisów kodeksu postępowania karnego w postępowaniu wyjaśniającym wobec farmaceutów czy dla prokuratorów regionu katowickiego z zakresu metodyki prowadzenia postępowań karnych w sprawach o przestępstwa gospodarcze i podatkowe.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Kandydat uzyskał rekomendację zespołu członków Krajowej Rady Sądownictwa. Jego dotychczasowa droga zawodowa oraz zdobyte i stale podnoszone kwalifikacje zawodowe predestynują go do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Dyscyplinarnej. Paweł Antoni Zubert wyróżnia się wysokim poziomem wiedzy prawniczej, obejmującej również zagadnienia z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej. W dziedzinie tej posiada również odpowiednie doświadczenie praktyczne, zarówno jako członek sądu dyscyplinarnego, jak i jako wykładowca.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów