Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 193/2018

Sąd: Sąd Rejonowy w Głogowie
Data posiedzenia: 10 lipca 2018 – 13 lipca 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 256 z 2018
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files//2018-07-...
Liczba wolnych stanowisk: 2
Liczba kandydatów: 4
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 3

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Kalista Tomasz Adam Referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 4 0
PRZECIW 25 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 29 17
2. Krakowczyk Anna Maria Referendarz pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 46 16
PRZECIW 5 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 4 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Anna Maria Krakowczyk urodziła się 5 czerwca 1982 r. w Żywcu. W 2006 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną dobrą plus. W latach 2006-2007 odbyła staż w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu. Od lipca 2007 r. do sierpnia 2007 r. była asystentką w Kancelarii Biuro Prawne LEGATUS we Wrocławiu. Po odbyciu etatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, we wrześniu 2010 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym plus. W latach 2010-2017 wykonywała obowiązki asystenta sędziego, początkowo w V Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, a następnie w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Legnicy. W 2015 r. ukończyła dwusemestralne Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z wynikiem bardzo dobrym. Z dniem 1 sierpnia 2017 r. została mianowana referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu. Powierzone obowiązki orzecznicze wykonuje w V Wydziale Ksiąg Wieczystych.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydatki zostały ocenione pozytywnie przez Monikę Różycką - sędziego wizytatora do spraw wieczystoksięgowych Sądu Okręgowego w Legnicy. Sędzia wizytator stwierdziła, że zakres obowiązków i tematyki występującej w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, a także w Wydziale Cywilnym pozwoliły Annie Marii Krakowczyk nabyć doświadczenie zarówno w zakresie prawa materialnego, jak i procesowego - w zakresie szeroko pojętej problematyki prawa cywilnego - niezbędne w pracy związanej z diagnozowaniem problemów prawnych i ich prawidłowym rozwiązywaniem. Opiniowana doskonaliła swoją wiedzę także w zakresie prawa karnego wykonawczego. W pracy wyróżniła się samodzielnym wyciąganiem wniosków i trafnością argumentacji na poparcie swojego stanowiska, które to cechy w połączeniu z profesjonalizmem predysponują ją do wykonywania zawodu sędziego.

Wizytator: Monika Różycka - sędzia wizytator do spraw wieczystoksięgowych Sądu Okręgowego w Legnicy

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
3. Laszczyńska Aleksandra Lidia Asystent negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 24 0
PRZECIW 9 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 25 19
4. Łabędź Monika Ewelina Asystent negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 39 1
PRZECIW 3 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12 18
5. Łobodziec Katarzyna Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 10 0
PRZECIW 15 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 28 16
6. Pawłowski Piotr Stanisław Referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 1 3
PRZECIW 29 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 26 13
7. Przygoda Piotr Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 6 5
PRZECIW 23 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 26 10
8. Szmydka Iwona Asystent pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 18 15
PRZECIW 11 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 22 3

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Iwona Szmydka urodziła się 23 lipca 1976 r. w Parczewie. W 2000 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną dobrą. W latach 2001-2003 była zatrudniona jako asystent sędziego - praktykant w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Obowiązki wykonywała w X Wydziale Gospodarczym. Od kwietnia 2002 r. do czerwca 2002 r. pracowała jako asystentka prezesa w Bresco Consulting Sp. z o.o. we Wrocławiu. W latach 2002-2003 była zatrudniona jako referent do spraw prawnych w BFP Inkaso Sp. z o.o. we Wrocławiu. W latach 2005-2007 była dyrektorem zarządzającym w Spółce komandytowej Andrzej Kustra i Wspólnicy we Wrocławiu. Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu, we wrześniu 2006 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym plus. Uchwałą nr 461/2006 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 17 października 2006 r. została wpisana na listę radców prawnych. W latach 2006-2008 była zatrudniona na stanowisku prawnika w Kancelarii Radców Prawnych we Wrocławiu. W latach 2007-2013 wykonywała zawód radcy prawnego jako wspólnik w Kancelarii Prawnej I. Szmydka, K. Buczek i Wspólnicy Sp. komandytowej we Wrocławiu. W 2012 r. ukończyła studium podyplomowe „Gospodarka nieruchomościami. Zarządzanie - utrzymanie - wycena” na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej z wynikiem bardzo dobrym. Uchwałą nr 52/2014 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 21 stycznia 2014 r. na wniosek Iwony Szmydki zawieszono jej prawo do wykonywania zawodu radcy prawnego w związku z powołaniem przez Ministra Sprawiedliwości decyzją z 8 sierpnia 2013 r. na stanowisko komornika sądowego. W latach 2014-2017 wykonywała zawód komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu. Od 20 marca 2017 r. do chwili obecnej wykonuje obowiązki asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Lubinie.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydatki zostały ocenione pozytywnie przez Jacka Martkę - sędziego Sądu Okręgowego w Legnicy. Oceniający zwrócił uwagę na staranność w redagowaniu pism procesowych oraz dobre argumentowanie składanych wniosków dowodowych, wskazujące na bardzo dobrą znajomość przez ocenianą przepisów prawa oraz orzecznictwa sądów powszechnych i nauki prawa. We wszystkich sprawach czynności procesowe były dokonywane z zachowaniem ustawowego lub sądowego terminu. Oceniający stwierdził, że opiniowana do każdej sprawy była dobrze przygotowana, znała materiał dowodowy. Podkreślił rzetelność i terminowość dokonywanych czynności, szerokie spektrum tematyki występującej w zbadanych sprawach oraz kulturę osobistą opiniowanej. W jego ocenie Iwona Szmydka spełnia warunki do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Wizytator: Jacek Martka - sędzia Sądu Okręgowego w Legnicy

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
9. Wojciechowski Paweł Referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA pozytywna opinia 2 1
PRZECIW 26 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 28 16