Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 221/2018

Sąd: Rejonowy w Chodzieży
Data posiedzenia: 23 lipca 2018 – 26 lipca 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 26U z 2018
Pobierz uchwałę:http://krs.pl/bip/files//2018-07-2427-dz...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 1
Liczba obsadzonych stanowisk: 0
Liczba odrzuconych kandydatów: 1

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Jaskólska Aleksandra Asystent negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 22 6 0
PRZECIW 0 16 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 53 15
2. Orzeł Katarzyna Zuzanna Referendarz pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 23 75 13
PRZECIW 0 0 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 8 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Katarzyna Zuzanna Orzeł urodziła się 4 marca 1981 r. w Lublinie. W 2005 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, uzyskując tytuł magistra z oceną dobrą plus. Od października 2005 r. do września 2006 r. była zatrudniona na stanowisku specjalisty w Delegaturze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu. Od października 2006 r. do września 2009 r. odbywała etatową aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu. W 2009 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym plus. Od listopada 2009 r. do lipca 2017 r. była zatrudniona początkowo na stanowisku asystenta sędziego a następnie starszego asystenta sędziego w IV Wydziale Karnym a następnie w XVII Wydziale Karnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Poznaniu. Ponadto od 2010 r. była dodatkowo zatrudniona w wymiarze 1/2 etatu w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu na stanowisku asystenta sędziego w VI Wydziale Karnym tego Sądu. Z dniem 3 lipca 2017 r. została mianowana referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. Powierzone obowiązki wykonywała w IX Wydziale Gospodarczym, a obecnie pełni je w VIII Wydziale Gospodarczym.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydatek. Kandydatka przedstawiona z wnioskiem o powołanie posiada doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku asystenta sędziego a następnie starszego asystenta sędziego oraz referendarza sądowego. Uzyskała bardzo dobrą i celującą ocenę swojej pracy i kwalifikacji zawodowych. Dzięki wytężonej pracy Katarzyna Zuzanna Orzeł osiąga jedne z najlepszych wyników w wydziale. Zdaniem Rady, kandydatka jest bardzo dobrze przygotowana pod względem merytorycznym, organizacyjnym i mentalnym do objęcia funkcji sędziego. Posiada wiedzę oraz znajomość przepisów niezbędną do prawidłowego wykonywania powierzonych zadań, a także umiejętność stosowania prawa w praktyce. Starannie, skrupulatnie i solidnie wykonywała powierzone jej zadania. Obiektywnie i bezstronnie rozpoznawała okoliczności i podejmowała decyzje. Posiada dobrą umiejętność kwalifikowania i sporządzania orzeczeń.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe Katarzyny Zuzanny Orzeł zostały ocenione przez sędziego wizytatora do spraw karnych - Sławomira Siewierskiego. Zdaniem opiniującego całokształt pracy kandydatki na stanowisku asystenta a następnie starszego asystenta sędziego ocenić należy celująco. W ocenie wskazano na dużą pracowitość i sumienność opiniowanej, wysoki stopień inteligencji, umiejętność organizowania pracy własnej, skrupulatność, obowiązkowość jak również samodzielność. Praca Katarzyny Zuzanny Orzeł została również oceniona przez sędziego wizytatora do spraw gospodarczych - Tomasza Chojnackiego. Opiniujący stwierdził, że kandydatka wykonuje swoje obowiązki w sposób prawidłowy, rzetelny i nie budzący zastrzeżeń. W jego ocenie kandydatka jest przygotowana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu rejonowego w stopniu bardzo dobrym.

Wizytator: Sławomir Siewierski - sędzia wizytator do spraw karnych

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów