Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 218/2018

Sąd: Sąd Rejonowy w Myśliborzu
Data posiedzenia: 24 lipca 2018 – 27 lipca 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 261 z 2018
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files//2018-07-...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 5
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 4

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Bury Piotr Adam Asystent pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA jednogłośnie pozytywna opinia 19 12
PRZECIW 64 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 24 5

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Piotr Adam Bury urodził się 6 marca 1979 r. w Szczecinie. W 2003 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną dobrą. Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie, w marcu 2009 r. złożył egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. Od lipca 2009 r. do chwili obecnej pracuje w Sądzie Okręgowym w Szczecinie, początkowo jako asystent sędziego a obecnie jako starszy asystent sędziego. Obowiązki wykonuje w I Wydziale Cywilnym. W 2013 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych na Uniwersytecie Szczecińskim z wynikiem bardzo dobrym.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydatów. Osoba przedstawiona do powołania posiada rozległą wiedzę, popartą dużym doświadczeniem zawodowym w pionie cywilnym a niniejsza procedura konkursowa dotyczy wolnego etatu w wydziale cywilnym. Wysokie kwalifikacje merytoryczne Piotra Adama Burego znajdują odzwierciedlenie w bardzo dobrej ocenie kwalifikacyjnej oraz opiniach służbowych przełożonych, a także sędziów z nim współpracujących. Kandydat uczestniczył również w konferencji naukowej i szkoleniach zawodowych.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydata zostały ocenione bardzo dobrze przez Małgorzatę Grzesik - sędziego wizytatora Sądu Okręgowego w Szczecinie. Sędzia wizytator stwierdziła, że opiniowany szybko i terminowo wykonuje powierzone mu zadania, jest kreatywny, rzetelny i systematyczny, a czas pracy wykorzystuje bardzo efektywnie. Posiada niezbędną wiedzę i znajomość przepisów, służącą do prawidłowego wykonywania powierzonych mu obowiązków. Potrafi stosować przepisy prawa. Dokonuje właściwej subsumpcji. W przypadku konieczności przedyskutowania problemu prawnego przedstawia własne przemyślenia i wskazuje na dodatkowe argumenty, obok tych, które wskazał sędzia przy omawianiu sprawy. Sędzia wizytator zwróciła uwagę na dobry styl sporządzanych przez opiniowanego uzasadnień i umiejętność przedstawiania przez niego logicznej argumentacji odnoszącej się w sposób kompletny do podnoszonych przez strony kwestii. Podkreśliła, że kandydat do sporządzanych projektów umiejętnie wplata poglądy doktryny oraz orzecznictwa i wyciąga z nich prawidłowe wnioski dla danej sprawy, co świadczy o jego umiejętności korzystania z posiadanej wiedzy prawniczej. Jego dziewięcioletnie doświadczenie w sporządzaniu projektów orzeczeń w zakresie różnorodnych spraw cywilnych, w połączeniu ze wskazywaną przez sędziów współpracujących samodzielnością i rzetelnością, zdaniem sędzi wizytator stanowi podstawę do wyciągnięcia wniosku, że będzie prowadził sprawnie własny referat. Sędzia wizytator stwierdziła, że Piotr Adam Bury w stopniu bardzo dobrym spełnia wymogi do powołania go na stanowisko sędziego sądu rejonowego.

Wizytator: Małgorzata Grzesik - sędzia wizytator Sądu Okręgowego w Szczecinie

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Felisiak Łukasz Michał Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA jednogłośnie pozytywna opinia - zarekomendowany przez Kol. 50 0
PRZECIW 46 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12 17
3. Jakieła-Chmura Natalia Małgorzata Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA jednogłośnie pozytywna opinia 73 1
PRZECIW 27 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 6 16
4. Kaczmarek Katarzyna Asystent negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA jednogłośnie pozytywna opinia 4 0
PRZECIW 86 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 16 16
5. Zaczkiewicz Sylwia Asystent negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA jednogłośnie pozytywna opinia 26 1
PRZECIW 64 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 18 15