Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 230/2018

Sąd: Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim
Data posiedzenia: 24 lipca 2018 – 27 lipca 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 256 z 2018
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files//2018-07-...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 4
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 3

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Iwanicka-Smyk Agata Asystent negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 62 40 0
PRZECIW 35 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 3 18
2. Organiak Joanna Asystent negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 77 35 0
PRZECIW 40 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 3 18
3. Sójkowska Anna Asystent negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 31 6 0
PRZECIW 69 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 3 18
4. Świeczkowski Dawid Leszek Asystent negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 51 11 2
PRZECIW 64 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 3 16
5. Tandek Grażyna Sławomira Referendarz pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 80 pkt 38 15
PRZECIW 37 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 3 3

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Grażyna Sławomira Tandek urodziła się w 1971 r. w Gdańsku. W 1997 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim, uzyskując tytuł magistra z oceną dobrą. W łatach 1997-2000 pracowała w PGM Zakładzie Budżetowym Gdańsk-Wrzeszcz na stanowisku referenta do spraw prawnych. Od lutego 2001 r. do maja 2001 r. była referentem do spraw administracyjno-biurowych w Ergonomia Sp. z o.o. Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku, w 2006 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dostateczną plus. Z dniem 20 listopada 2006 r. została mianowana referendarzem sądowym w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim. Orzekała w V Wydziale Ksiąg Wieczystych, okresowo wykonywała również czynności w I Wydziale Cywilnym tego Sądu. Z dniem 5 września 2016 r. została przeniesiona na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku i skierowana do orzekania w III Wydziale Ksiąg Wieczystych. Od września 2016 r. do grudnia 2016 r. była delegowana do orzekania w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim. W 2012 r. Grażyna Sławomira Tandek ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim studia podyplomowe w zakresie prawa własności intelektualnej z wynikiem bardzo dobrym. W 2014 r. ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim studia podyplomowe w zakresie prawa spółek z oceną bardzo dobrą. Kandydatka w 2014 r. rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Gdańskim. Prowadzi na tym Uniwersytecie zajęcia dydaktyczne w zakresie prawa cywilnego. Ponadto uczestniczy w szkoleniach zawodowych i bierze udział w konferencjach naukowych. Uzyskała pozytywne opinie służbowe.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydatów. Grażyna Sławomira Tandek posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe, które zdobyła pracując na samodzielnym, orzeczniczym stanowisku referendarza sądowego. Kandydatka wykazuje się wysokimi kwalifikacjami merytorycznymi, potwierdzonymi otrzymaną, bardzo dobrą oceną kwalifikacyjną i uzyskanymi opiniami służbowymi. Z oceny kwalifikacyjnej wynika, że kandydatka orzekając od niemal 18 lat na stanowisku referendarza sądowego zdobyła właściwe doświadczenie zawodowe i w pełni zasługuje na nominację na stanowisko sędziego. Również z przedłożonych opinii służbowych wynika, że jest osobą wyjątkowo pracowitą, sumienną i obowiązkową. Z powierzonych zadań wywiązuje się wzorowo. Posiada znaczny zasób wiedzy prawniczej, którą potrafi wykorzystać w praktyce i osiąga bardzo dobre wyniki w pracy orzeczniczej. W ocenie Rady, Grażyna Sławomira Tandek jest wyróżniającą się kandydatką z uwagi na posiadany, wieloletni staż orzeczniczy, odpowiednie doświadczenie życiowe, ukończone studia podyplomowe oraz pracę naukową. Uzyskała ponadto najwyższe poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz otrzymała drugi wynik w zakresie uzyskanych głosów popierających jej kandydaturę podczas posiedzenia Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Opinia wizytatora

Kandydatka otrzymała bardzo dobrą ocenę kwalifikacyjną sporządzoną przez Bożenę Bojko-Szczegiecką - wizytatora do spraw wieczystoksięgowych Sądu Okręgowego w Gdańsku. Wynika z niej, że jest bardzo dobrze merytorycznie przygotowana do orzekania oraz posiada predyspozycje do wykonywania zawodu sędziego. Wydawane przez nią orzeczenia są prawidłowe, a sprawność postępowania i wydajność pracy Grażyny Sławomiry Tandek nie budzą zastrzeżeń. Kandydatka posiada biegłą umiejętność stosowania prawa w praktyce, podejmowane przez nią decyzje są trafne, wyważone i dojrzałe. Jest osobą sumienną, pracowitą i obowiązkową.

Wizytator: Bożena Bojko-Szczegiecka - wizytator do spraw wieczystoksięgowych Sądu Okręgowego w Gdańsku

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
6. Wierzbowska Dorota Asystent negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 69 14 0
PRZECIW 61 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 3 18