Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 226/2018

Sąd: Sąd Rejonowy w Złotowie
Data posiedzenia: 24 lipca 2018 – 27 lipca 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 261 z 2018
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files//2018-07-...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 1
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 0

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Skoczeń-Szmagała Agnieszka Asystent pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 22 82 14
PRZECIW 0 1 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 1 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Agnieszka Skoczeń-Szmagała urodziła się w 1979 r. w Pile. W 2003 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim, uzyskując tytuł magistra z oceną dobrą plus. Od marca 2004 r. do maja 2005 r. była zatrudniona na stanowisku referenta do spraw windykacji w Zarządzie Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu a od maja do grudnia 2005 r. na stanowisku prawnika w Kancelarii Radców Prawnych Góralczyk-Aniukiewicz, Piechota i Partnerzy w Poznaniu. Od października 2006 r. do września 2009 r. odbywała etatową aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu. Od 2 listopada 2009 r. jest zatrudniona w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, początkowo na stanowisku asystenta sędziego a obecnie na stanowisku starszego asystenta sędziego. Powierzone obowiązki pełni w III Wydziale Karnym tego Sądu.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatury Agnieszki Skoczeń-Szmagały zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności dotychczasowa, nienaganna praca, wiedza i merytoryczne przygotowanie oraz wnioski płynące z jej oceny kwalifikacyjnej. Niewątpliwym atutem kandydatki jest fakt uzyskania niemal pełnego poparcia Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu tego Sądu. Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa Agnieszka Skoczeń-Szmagała posiada wszelkie cechy niezbędne do pełnienia urzędu sędziego, umie podejmować trafne decyzje nawet w skomplikowanych stanach faktycznych oraz logicznie je uzasadniać. Jest osobą zdyscyplinowaną, dobrze zorganizowaną, odpowiedzialną i obowiązkową.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydatki zostały ocenione przez sędziego wizytatora do spraw karnych - Mariusza Sygrelę. Zdaniem opiniującego, kandydatka wykonuje powierzone obowiązki w sposób bardzo dobry. Z oceny wynika, że Agnieszka Skoczeń-Szmagała posiada wszelkie cechy, niezbędne do prawidłowego wykonywania czynności orzeczniczych na stanowisku sędziego sądu rejonowego. Sporządzane przez nią projekty, zarówno orzeczeń, jak i ich pisemnych uzasadnień cechuje wysoki poziom merytoryczny. Są przejrzyste, czytelne i w sposób jasny oraz logiczny przedstawiają argumentację dotyczącą rozstrzygnięcia sądu w konkretnej sprawie. Opiniujący stwierdził, że są niemal wzorowe i akceptowane bez jakichkolwiek zmian. Kandydatka posiada wyjątkowo obszerną i ugruntowaną wiedzę, z zakresu prawa karnego, którą z powodzeniem wykorzystuje w swojej pracy zawodowej.

Wizytator: Mariusz Sygrela - sędzia wizytator do spraw karnych

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów