Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 225/2018

Sąd: Rejonowy w Trzciance
Data posiedzenia: 23 lipca 2018 – 26 lipca 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 261 z 2018
Pobierz uchwałę:http://krs.pl/bip/files//2018-07-2427-dz...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 0
Liczba obsadzonych stanowisk: 0
Liczba odrzuconych kandydatów: 0

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Słomczyński Łukasz Jan Asystent pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 22 85 11
PRZECIW 0 0 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 1 3

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Łukasz Jan Słomczyński urodził się w 1983 r. w Poznaniu. Od lutego 2003 r. do czerwca 2006 r. był zatrudniony na stanowisku asystenta prawnego w Kancelarii Prawnej Bogdana Fijałkowskiego w Poznaniu. W 2007 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po odbyciu etatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu, złożył w 2010 r. egzamin sędziowski z wynikiem dobrym plus. Od marca 2009 r. do maja 2010 r. był zatrudniony na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu. Powierzone obowiązki wykonywał w X Wydziale Gospodarczym. Od 1 listopada 2010 r. jest zatrudniony w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, początkowo na stanowisku asystenta sędziego a od 23 grudnia 2015 r. na stanowisku starszego asystenta sędziego. Powierzone obowiązki wykonuje w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym. Na szczególne wyróżnienie zasługuje zwycięstwo w ogólnopolskim konkursie „Lawgames” w 2005 r., wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Prawa Telekomunikacyjnego ITelect w maju 2007 r. oraz nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa własności intelektualnej. Łukasz Jan Słomczyński był także finalistą ogólnopolskiego konkursu ECJ Moot Court Competition organizowanego w grudniu 2006 r. a także współorganizatorem Konferencji Central and Eastem European Seminar on IP and Competition, zorganizowanej w Poznaniu w marcu 2007 r., z przebiegu której ukazało się sprawozdanie jego autorstwa w Monitorze Prawniczym (14/2007). Ponadto kandydat systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szeregu szkoleń zawodowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatury Łukasza Jana Słomczyńskiego zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności dotychczasowa, nienaganna praca, wiedza i merytoryczne przygotowanie oraz wnioski płynące z jego ocen kwalifikacyjnych, zarówno z tej sporządzonej na potrzeby niniejszego postępowania nominacyjnego, jak i z tych z lat ubiegłych. Niewątpliwym atutem kandydata jest fakt uzyskania jednogłośnej rekomendacji Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz niemal pełnego poparcia Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu tego Sądu

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydata zostały ocenione przez sędziego wizytatora do spraw cywilnych - Marcina Radwana. Zdaniem opiniującego Łukasz Jan Słomczyński w stopniu celującym spełnia wymagania stawiane kandydatom ubiegającym się o urząd sędziego sądu rejonowego. Jak wynika z oceny, kandydat jest niezwykle sumienny i obowiązkowy - w stopniu zdecydowanie wyróżniającym go na tle pozostałych asystentów zatrudnionych w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Poziom sporządzanych przez niego projektów, zarówno orzeczeń, jak i ich pisemnych uzasadnień oceniono bardzo wysoko. Podkreślono jego umiejętność do budowania konstrukcji uzasadnienia z uwzględnieniem podziału na poszczególne zagadnienia oraz zdolność stopniowania argumentacji w taki sposób, aby była jak najbardziej przekonująca dla adresata. Poprzednie oceny pracy tego kandydata sporządzone w 2013 r., również były celujące i wzorowe.

Wizytator: Marcin Radwan - sędzia wizytator do spraw cywilnych

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów