Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 51/2015

Sąd: Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju
Data posiedzenia: 13 stycznia 2015 – 16 stycznia 2015
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 371 z 2014
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2015-01-1...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 15
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 14

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Baran Anna Alina asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że osoby, które nie zostały przedstawione przez Radę Prezydentowi Rzeczypospolitej z wnioskiem o powołanie na stanowisko sędziego w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju nie były, w ramach tego postępowania kwalifikacyjnego, lepszymi kandydatami niż Pani Magdalena Bińkowska.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Baran Wioletta asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że osoby, które nie zostały przedstawione przez Radę Prezydentowi Rzeczypospolitej z wnioskiem o powołanie na stanowisko sędziego w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju nie były, w ramach tego postępowania kwalifikacyjnego, lepszymi kandydatami niż Pani Magdalena Bińkowska.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
3. Bińkowska Magdalena asystent sędziego pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 7 57 14
PRZECIW 0 40 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 2 1 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Magdalena Bińkowska urodziła się 9 lutego 1979 r. w Pińczowie. W 2003 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z ogólną oceną dobrą. Po odbyciu aplikacji sądowej, we wrześniu 2007 r. złożyła egzamin sędziowski, uzyskując ocenę dobrą. W okresie od l czerwca 2001 r. do 21 października 2007 r. była zatrudniona w Sądzie Rejonowym w Kielcach, przy czym do 13 kwietnia 2003 r. w X Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego na stanowisku referenta stażysty, a następnie od 14 kwietnia 2003 r. w XII Wydziale Grodzkim (obecnie XII Wydział Kamy), kolejno na stanowiskach pomocnika sekretarza sądowego, sekretarza sądowego i starszego sekretarza sądowego. Od 22 października 2007 r. do chwili obecnej pracuje w IX Wydziale Karnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Kielcach na stanowisku asystenta sędziego. Pani Magdalena Bińkowska uzyskała także bardzo pozytywne opinie sporządzone przez współpracujących z nią sędziów IX Wydziału Kamego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Kielcach.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa mając na uwadze bardzo dobrą ocenę kwalifikacji Pani Magdaleny Bińkowskiej sporządzoną przez sędziego wizytatora ds. karnych, bardzo pozytywne opinie współpracujących z nią sędziów oraz jej kilkuletnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Kielcach (IX Wydział Karny Odwoławczy) poprzedzone zatrudnieniem w Sądzie Rejonowym w Kielcach podzieliła stanowisko członków Zespołu i uznała, że kandydatura ta jest najlepsza spośród zgłoszonych. Rada uwzględniła, że kandydatka uzyskała ocenę dobrą zarówno ze studiów jak i egzaminu sędziowskiego, pozytywną opinię Kolegium Sądu Okręgowego w Kielcach oraz poparcie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach. Mając powyższe na uwadze Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że osoby, które nie zostały przedstawione przez Radę Prezydentowi Rzeczypospolitej z wnioskiem o powołanie na stanowisko sędziego w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju nie były, w ramach tego postępowania kwalifikacyjnego, lepszymi kandydatami niż Pani Magdalena Bińkowska.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacyjną sporządził sędzia wizytator ds. karnych Marek Stempniak. Opiniujący stwierdził, że kandydatka pracując na stanowisku asystenta sędziego współpracowała jak dotąd z pięciOma sędziami, z których każdy charakteryzuje się indywidualnym sposobem i systemem pracy oraz zróżnicowanymi oczekiwaniami wobec asystenta. Mimo to, w zgodnych ocenach sędziów, opiniowana daje pełną gwarancję właściwego i należytego wykonywania zawodu sędziego, zaś obserwacja Jej pracy i zaangażowania prowadzi do wniosku, że zasługuje na powołanie na stanowisko sędziego. Sędzia wizytator podniósł, że z opinii sporządzonych przez sędziów, jak też Przewodniczącego IX Wydziału Kamego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Kielcach także wynika, że od początku zatrudnienia Pani Magdaleny Bińkowskiej na stanowisku asystenta sędziego jej współpraca z sędziami i pracownikami sekretariatu ułożyła się harmonijnie. Nie budzi wątpliwości jej kultura osobista oraz stosunek do sędziów i pozostałych pracowników sądu. Wykazuje samodzielność w organizowaniu pracy oraz dbałość o terminowe wykonywanie powierzonych jej zadań. Dała się poznać jako osoba o znacznej wiedzy z zakresu prawa kamego materialnego i procesowego, wykazywała przy tym umiejętność stosowania prawa w praktyce, także przy wykorzystaniu orzecznictwa sądowego. Opiniujący wskazał, że dla potrzeb niniejszej oceny przeanalizował projekty orzeczeń i ich uzasadnień sporządzone przez kandydatkę pod kierunkiem sędziów orzekających w sprawach karnych. Analiza zbadanych projektów wskazuje, że są one kompletne, sporządzane sumiennie, przy trafnym wykorzystaniu posiadanej wiedzy. Pisane są 4 językiem prostym i zrozumiałym, a argumentacja każdego stanowiska przedstawiana jest w sposób logiczny i jednoznaczny. Opiniowana zna literaturę prawniczą i judykaturę, którymi posiłkuje się w przypadkach tego wymagających. Sędzia wizytator podkreślił, że niniejsza opinia stanowi uzupełnienie oceny sporządzonej przez niego w dniu 2 lipca 2013 r., która obejmowała okres od l maja 2010 r. do 29 kwietnia 2013 r. Wskazał, że zawarte we wcześniejszej ocenie wnioski me uległy zmianie, co świadczy niewątpliwie o podtrzymywaniu przez kandydatkę wysokiego poziomu pracy. W tym stanie rzeczy, opiniujący ocenił, że Pani Magdalena Bińkowska jest bardzo dobrze przygotowana do wykonywania samodzielnej pracy na stanowisku sędziego sądu rejonowego i spełnia wszelkie wymogi konieczne do ubiegania się o to stanowisko.

Wizytator: wizytator ds. karnych Marek Stempniak

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
4. Domagała Edyta Elżbieta asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że osoby, które nie zostały przedstawione przez Radę Prezydentowi Rzeczypospolitej z wnioskiem o powołanie na stanowisko sędziego w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju nie były, w ramach tego postępowania kwalifikacyjnego, lepszymi kandydatami niż Pani Magdalena Bińkowska.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
5. Gogola Piotr Przemysław asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że osoby, które nie zostały przedstawione przez Radę Prezydentowi Rzeczypospolitej z wnioskiem o powołanie na stanowisko sędziego w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju nie były, w ramach tego postępowania kwalifikacyjnego, lepszymi kandydatami niż Pani Magdalena Bińkowska.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
6. Masternak Piotr Adam referendarz sądowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że osoby, które nie zostały przedstawione przez Radę Prezydentowi Rzeczypospolitej z wnioskiem o powołanie na stanowisko sędziego w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju nie były, w ramach tego postępowania kwalifikacyjnego, lepszymi kandydatami niż Pani Magdalena Bińkowska.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
7. Matura-Rek Agnieszka Krystyna referendarz sądowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że osoby, które nie zostały przedstawione przez Radę Prezydentowi Rzeczypospolitej z wnioskiem o powołanie na stanowisko sędziego w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju nie były, w ramach tego postępowania kwalifikacyjnego, lepszymi kandydatami niż Pani Magdalena Bińkowska.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
8. Mosur- Sobaś Justyna Katarzyna asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że osoby, które nie zostały przedstawione przez Radę Prezydentowi Rzeczypospolitej z wnioskiem o powołanie na stanowisko sędziego w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju nie były, w ramach tego postępowania kwalifikacyjnego, lepszymi kandydatami niż Pani Magdalena Bińkowska.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
9. Posłowska Ewa Małgorzata referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że osoby, które nie zostały przedstawione przez Radę Prezydentowi Rzeczypospolitej z wnioskiem o powołanie na stanowisko sędziego w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju nie były, w ramach tego postępowania kwalifikacyjnego, lepszymi kandydatami niż Pani Magdalena Bińkowska.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
10. Pudo Tomasz Janusz asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że osoby, które nie zostały przedstawione przez Radę Prezydentowi Rzeczypospolitej z wnioskiem o powołanie na stanowisko sędziego w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju nie były, w ramach tego postępowania kwalifikacyjnego, lepszymi kandydatami niż Pani Magdalena Bińkowska.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
11. Rosiak- Doroz Renata referendarz sądowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że osoby, które nie zostały przedstawione przez Radę Prezydentowi Rzeczypospolitej z wnioskiem o powołanie na stanowisko sędziego w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju nie były, w ramach tego postępowania kwalifikacyjnego, lepszymi kandydatami niż Pani Magdalena Bińkowska.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
12. Stępień Łukasz Tomasz referendarz sądowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że osoby, które nie zostały przedstawione przez Radę Prezydentowi Rzeczypospolitej z wnioskiem o powołanie na stanowisko sędziego w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju nie były, w ramach tego postępowania kwalifikacyjnego, lepszymi kandydatami niż Pani Magdalena Bińkowska.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
13. Szyc Anna Magdalena asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że osoby, które nie zostały przedstawione przez Radę Prezydentowi Rzeczypospolitej z wnioskiem o powołanie na stanowisko sędziego w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju nie były, w ramach tego postępowania kwalifikacyjnego, lepszymi kandydatami niż Pani Magdalena Bińkowska.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
14. Tkacz-Kowalik Anna asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że osoby, które nie zostały przedstawione przez Radę Prezydentowi Rzeczypospolitej z wnioskiem o powołanie na stanowisko sędziego w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju nie były, w ramach tego postępowania kwalifikacyjnego, lepszymi kandydatami niż Pani Magdalena Bińkowska.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
15. Wilczyńska-Słocińska Beata Łucja asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że osoby, które nie zostały przedstawione przez Radę Prezydentowi Rzeczypospolitej z wnioskiem o powołanie na stanowisko sędziego w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju nie były, w ramach tego postępowania kwalifikacyjnego, lepszymi kandydatami niż Pani Magdalena Bińkowska.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów