Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 924/2015

Sąd: Sąd Okręgowy w Warszawie
Data posiedzenia: 28 lipca 2015 – 29 lipca 2015
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 475 z 2014
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2015-07-2...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 20
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 17

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Biegański Józef sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
2. Dąbrowska Urszula sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
3. Falkowska Iwona kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE
4. Figura Magdalena Daria sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy - Żoliborza w Warszawie negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13
5. Gałązka Magdalena sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
6. Janas Anna sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 53 16
PRZECIW 15 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 3 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Anna Janas w 1998 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z wynikiem bardzo dobrym. Po odbyciu aplikacji sądowej, w kwietniu 2001 r. zdała egzamin sędziowski z wynikiem dobrym. Z dniem 20 czerwca 200 l r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie. Czynności sędziowskie pełniła w następujących wydziałach tego sądu: VIII Wydziale Karnym (od 20 czerwca do 16 października 2001 r.), XII Wydziale Grodzkim Wykonawczym (od 17 października 2001 r. do 31 stycznia 2002 r.), XI Wydziale Grodzkim (od l lutego do 9 czerwca 2002 r). Od 10 czerwca 2002 r. wykonywała obowiązki w III Wydziale Karnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2003 r. została powołana na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie. Do 30 kwietnia 2005 r. orzekała w III Wydziale Karnym tego Sądu. Z dniem l maja 2005 r. została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie i rozpoczęła pracę w XV Wydziale Gospodarczym, a następnie od l stycznia 2006 r. w IX Wydziale Gospodarczym. Od 28 stycznia 2008 r. do 4 maja 20 l O r. pełniła funkcję zastępcy Przewodniczącego IX Wydziału Gospodarczego, a od 5 maja 2010 r. do 30 listopada 2011 r. funkcję Przewodniczącego tego Wydziału. Z dniem l grudnia 2011 r. powołano ją do pełnienia funkcji Wiceprezesa Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawa w Warszawie na okres 4 lat. W okresie od l marca 2012 r. do 28 lutego 2013 r. była delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie, XX III Wydziale Gospodarczym Odwoławczym w wymiarze jednej sesji w miesiącu, a od l marca 2013 r. była delegowana w wymiarze dwóch sesji miesięcznie.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Kandydatka przedstawiona z wnioskiem o powołanie na stanowisko sędziego, Pani Anna Janas posiada prawie dwunastoletni staż pracy na stanowisku sędziego sądu rejonowego, a od marca 2012 r. orzeka w ramach delegacji w Sądzie Okręgowym w Warszawie, XX III Wydziale Gospodarczym (obecnie w wymiarze 2 sesji miesięcznie). Posiada zatem duże i różnorodne doświadczenie zawodowe, także w pełnieniu funkcji kierowniczych -była Przewodniczącą IX Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy oraz jest wiceprezesem tego Sądu. Jej kwalifikacje potwierdza wyróżniająca ocena kwalifikacyjna oraz załączone do karty zgłoszenia opinie sędziów i przełożonych kandydatki. Wynika z nich, że jest osobą sumienną, obowiązkową, rzetelną i pracowitą. W opiniach podkreślano bardzo dobre przygotowanie kandydatki do rozpraw i posiedzeń, umiejętność argumentacji oraz poprawnej wykładni przepisów. Wysoko oceniono również poziom sporządzanych przez nią uzasadnień. Pani Anna Janas ukończyła ponadto studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego. Posługuje się językiem angielskim na poziomie średniozaawansowanym.

Opinia wizytatora

Pani sędzia Anna Janas uzyskała wyróżniającą ocenę kwalifikacyjną. Wynika z niej, że wykazuje się wysokimi kwalifikacjami merytorycznymi i osobowościowymi niezbędnymi do zajmowania stanowiska sędziego sądu okręgowego. Uzasadnienia orzeczeń sporządzanych przez kandydatkę są czytelne, obszerne i wyczerpujące. Kandydatka prezentuje bardzo wysoki poziom wiedzy z zakresu procedury cywilnej i prawa materialnego. Jej orzecznictwo charakteryzuje się wysoką stabilnością. Jest przy tym osobą dobrze zorganizowaną, rzetelną, dokładną, sumienną i odpowiedzialną.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
7. Kaszak Paweł Wojciech sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
8. Kęcka-Iwan Marta Iwona starszy radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15
9. Kiper Jerzy Andrzej kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE
10. Kosiński Tomasz sędzia Sądu Rejonowego w Legionowie negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
11. Lewandowski Emil sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
12. Lipiński Andrzej Piotr sędzia Sądu Rejonowego w Pruszkowie negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
13. Malinowski Adam Wojciech sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15
14. Paczesna Grażyna Petronela sędzia Sądu Rejonowego w Pruszkowie negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 4
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12
15. Piebiak Anna Barbara sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15
16. Piebiak Łukasz Konrad sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
17. Podgórska-Sułecka Monika Helena sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
18. Rempoła Piotr sędzia Sądu Rejonowego w Legionowie negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14
19. Spalińska-Zbrzeżna Kamila Urszula sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15
20. Tkaczyk-Turek Monika Honorata sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13