Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 64/2015

Sąd: Sąd Rejonowy w Suwałkach
Data posiedzenia: 13 stycznia 2015 – 16 stycznia 2015
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. poz. 475 z 2014 r.
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2015-01-1...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 13
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 12

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Butkiewicz-Pasińska Joanna asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Uzasadnienie wyboru przez KRS

nie wykazali się takimi osiągnięciami i przymiotami jak oceniona najwyżej w obecnej procedurze konkursowej Kandydatka. Ogólna ocena kwalifikacji tych osób, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinie wizytacyjne i służbowe na temat Ich pracy a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tych Kandydatów tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie Pani Agnieszki Raczkowskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Gałażyn Dorota referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Uzasadnienie wyboru przez KRS

nie wykazali się takimi osiągnięciami i przymiotami jak oceniona najwyżej w obecnej procedurze konkursowej Kandydatka. Ogólna ocena kwalifikacji tych osób, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinie wizytacyjne i służbowe na temat Ich pracy a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tych Kandydatów tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie Pani Agnieszki Raczkowskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
3. Jabłońska Zuzanna asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Uzasadnienie wyboru przez KRS

nie wykazali się takimi osiągnięciami i przymiotami jak oceniona najwyżej w obecnej procedurze konkursowej Kandydatka. Ogólna ocena kwalifikacji tych osób, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinie wizytacyjne i służbowe na temat Ich pracy a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tych Kandydatów tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie Pani Agnieszki Raczkowskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
4. Jankowska-Bondzio Barbara referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12

Uzasadnienie wyboru przez KRS

nie wykazali się takimi osiągnięciami i przymiotami jak oceniona najwyżej w obecnej procedurze konkursowej Kandydatka. Ogólna ocena kwalifikacji tych osób, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinie wizytacyjne i służbowe na temat Ich pracy a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tych Kandydatów tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie Pani Agnieszki Raczkowskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
5. Jasienowicz Barbara radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12

Uzasadnienie wyboru przez KRS

nie wykazali się takimi osiągnięciami i przymiotami jak oceniona najwyżej w obecnej procedurze konkursowej Kandydatka. Ogólna ocena kwalifikacji tych osób, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinie wizytacyjne i służbowe na temat Ich pracy a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tych Kandydatów tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie Pani Agnieszki Raczkowskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
6. Kaftańska Aneta asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 10

Uzasadnienie wyboru przez KRS

nie wykazali się takimi osiągnięciami i przymiotami jak oceniona najwyżej w obecnej procedurze konkursowej Kandydatka. Ogólna ocena kwalifikacji tych osób, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinie wizytacyjne i służbowe na temat Ich pracy a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tych Kandydatów tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie Pani Agnieszki Raczkowskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
7. Kamiński Wiesław adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12

Uzasadnienie wyboru przez KRS

nie wykazali się takimi osiągnięciami i przymiotami jak oceniona najwyżej w obecnej procedurze konkursowej Kandydatka. Ogólna ocena kwalifikacji tych osób, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinie wizytacyjne i służbowe na temat Ich pracy a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tych Kandydatów tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie Pani Agnieszki Raczkowskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
8. Kobieszko Joanna asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Uzasadnienie wyboru przez KRS

nie wykazali się takimi osiągnięciami i przymiotami jak oceniona najwyżej w obecnej procedurze konkursowej Kandydatka. Ogólna ocena kwalifikacji tych osób, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinie wizytacyjne i służbowe na temat Ich pracy a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tych Kandydatów tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie Pani Agnieszki Raczkowskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
9. Malec Bartosz referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Uzasadnienie wyboru przez KRS

nie wykazali się takimi osiągnięciami i przymiotami jak oceniona najwyżej w obecnej procedurze konkursowej Kandydatka. Ogólna ocena kwalifikacji tych osób, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinie wizytacyjne i służbowe na temat Ich pracy a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tych Kandydatów tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie Pani Agnieszki Raczkowskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
10. Malinowska Małgorzata asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Uzasadnienie wyboru przez KRS

nie wykazali się takimi osiągnięciami i przymiotami jak oceniona najwyżej w obecnej procedurze konkursowej Kandydatka. Ogólna ocena kwalifikacji tych osób, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinie wizytacyjne i służbowe na temat Ich pracy a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tych Kandydatów tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie Pani Agnieszki Raczkowskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
11. Raczkowska Agnieszka asystent sędziego pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 7 23 13
PRZECIW 1 2 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 6 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Agnieszka Raczkawska ukoil.czyła w dniu 26 stycznia 2004 roku wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku uzyskując tytuł magistra prawa z wynikiem bardzo dobrym. W okresie od dnia października 2004 roku do dnia 30 września 2007 roku odbywała etatową aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Suwałkach. W dniu 4 kwietnia 2007 roku - na Jej prośbę - Prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku zwolnił Ją z zajmowanego stanowiska etatowego aplikanta sądowego z dniem l O kwietnia 2007 roku i mianował aplikantem sądowym pozaetatowym. Niemal jednocześnie, tj. z dniem 13 kwietnia 2007 roku, Pani Agnieszka Raczkawska zatrudniona została w Sądzie Okręgowym w Suwałkach na stanowisku asystenta sędziego, początkowo w niepełnym wymiarze czasu pracy (3/5 etatu), zaś z dniem l października 2007 roku w pełnym wymiarze czasu pracy, gdzie zatrudniona jest nadal. We wrześniu 2007 roku Pani Agnieszka Raczkawska przystąpiła do egzaminu sędziowskiego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku zdając go na łączną ocenę bardzo dobrą. Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach w dniu 11 stycznia 2008 roku wnosił o mianowanie Pani Agnieszki Raczkowskiej asesorem sądowymi i powierzenie jej pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym w Suwałkach na okres czterech lat. Minister Sprawiedliwości nie uwzględnił tego wniosku mając na względzie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 października 2007 roku sygn. akt SK 7/06, którym stwierdzono niezgodność z Konstytucją RP m1. 135 § l ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ustroju sądów powszeclmych. Pani Agnieszka Raczkawska systematycznie podnosi swoje kwalifikacje. Uczestniczyła w szkoleniach i kursach organizowanych przez ówczesne Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszeclmych i Prokuratury, Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury a także szkoleniach organizowanych przez inne podmioty. Z akt osobowych Pani asystent wynika też, iż była ona kilkakrotnie nagradzana za bardzo dobre wywiązywanie się z powierzonych obowiązków asystenta sędziego.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że ocena kwalifikacji Pani Agnieszki Raczkowskiej, wnioski płynące z opinii przełożonych na temat Jej pracy oraz najwyższe poparcie środowiska sędziowskiego przemawiają za przedstawieniem tej kandydatury do powołania na jedno wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach.

Opinia wizytatora

W ocenie sędziego wizytatora Pani asystent Agnieszka Raczkawska postrzegana jest jako wzorowy pracownik, wykonujący wszystkie powierzone jej zadania szybko i profesjonalnie; uwaga ta dotyczy również zleceń, udzielanych poza normalnym tokiem pracy. Projekty sporządzane przez Kandydatkę nie nasuwają zastrzeżeń pod względem formalnym czy też merytorycznym; ich język jest poprawny, zaś sformułowania logiczne i przemyślane. Opiniowana samodzielnie dokonuje analizy orzecznictwa oraz poglądów doktryny; jest osobą skrupulatną dociekliwą. Panią Raczkowską charakteryzuje wysoka kultura osobista, punktualność sumienność. Stosunek Ocenianej do współpracowników, przełożonych i interesantów cechuje zaś takt i opanowanie. Powyższe cechy, wskazane w opiniach sędziów patronów, znalazły potwierdzenie również w opinii Przewodniczącego Wydziału - Pana sędziego Cezarego Olszewskiego. Mając na uwadze powyższe sędzia wizytator stwierdził, że Pani asystent Agnieszka Raczkawska jest pracownikiem doświadczonym i kompetentnym, zaś Jej kwalifikacje zawodowe i moralne dają rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków sędziowskich. Z tych przyczyn zasługuje ona na nominację sędziowską i pracę orzeczniczą w Sądzie Rejonowym w Suwałkach.

Wizytator: Dariusz Małkiński

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
12. Sieczkowska Beata asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Uzasadnienie wyboru przez KRS

nie wykazali się takimi osiągnięciami i przymiotami jak oceniona najwyżej w obecnej procedurze konkursowej Kandydatka. Ogólna ocena kwalifikacji tych osób, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinie wizytacyjne i służbowe na temat Ich pracy a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tych Kandydatów tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie Pani Agnieszki Raczkowskiej. Pani Beata Sieczkawska została rekomendowana przez Krajową Radę Sądownictwa do przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej na wolne stanowisko sędziowskie w równoległym konkursie do Sądu Rejonowego w Olecku.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
13. Staszkiewicz-Tkacz Edyta asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Uzasadnienie wyboru przez KRS

nie wykazali się takimi osiągnięciami i przymiotami jak oceniona najwyżej w obecnej procedurze konkursowej Kandydatka. Ogólna ocena kwalifikacji tych osób, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinie wizytacyjne i służbowe na temat Ich pracy a przede wszystkim poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tych Kandydatów tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie Pani Agnieszki Raczkowskiej.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów