Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 484/2016

Sąd: Sąd Rejonowy w Suwałkach
Data posiedzenia: 21 czerwca 2016 – 23 czerwca 2016
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. poz. 1301 z 2015
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files//2016-06-...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 9
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 8

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1.
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE
2. Charkiewicz Elżbieta sędzia sądu rejonowego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pozostali kandydaci biorący udział w konkursie uzyskali pozytywne, dobre lub bardzo dobre oceny kwalifikacji. Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa z treści tych ocen nie wynika, że posiadają wyższe kwalifikacje zawodowe od kandydatki przedstawianej z wnioskiem o powołanie. Ponadto ich kandydatury nie uzyskały tak wysokiego poparcia Kolegium Sądu Okręgowego w Suwałkach i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Suwałkach.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
3. Chrzanowska Jowita sędzia sądu rejonowego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pozostali kandydaci biorący udział w konkursie uzyskali pozytywne, dobre lub bardzo dobre oceny kwalifikacji. Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa z treści tych ocen nie wynika, że posiadają wyższe kwalifikacje zawodowe od kandydatki przedstawianej z wnioskiem o powołanie. Ponadto ich kandydatury nie uzyskały tak wysokiego poparcia Kolegium Sądu Okręgowego w Suwałkach i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Suwałkach.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
4. Czopur Anetta Edyta sędzia sądu rejonowego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pozostali kandydaci biorący udział w konkursie uzyskali pozytywne, dobre lub bardzo dobre oceny kwalifikacji. Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa z treści tych ocen nie wynika, że posiadają wyższe kwalifikacje zawodowe od kandydatki przedstawianej z wnioskiem o powołanie. Ponadto ich kandydatury nie uzyskały tak wysokiego poparcia Kolegium Sądu Okręgowego w Suwałkach i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Suwałkach.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
5. Jabłońska Zuzanna sędzia sądu rejonowego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 18 1
PRZECIW 8 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pozostali kandydaci biorący udział w konkursie uzyskali pozytywne, dobre lub bardzo dobre oceny kwalifikacji. Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa z treści tych ocen nie wynika, że posiadają wyższe kwalifikacje zawodowe od kandydatki przedstawianej z wnioskiem o powołanie. Ponadto ich kandydatury nie uzyskały tak wysokiego poparcia Kolegium Sądu Okręgowego w Suwałkach i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Suwałkach.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
6. Jankowska-Bondzio Barbara sędzia sądu rejonowego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pozostali kandydaci biorący udział w konkursie uzyskali pozytywne, dobre lub bardzo dobre oceny kwalifikacji. Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa z treści tych ocen nie wynika, że posiadają wyższe kwalifikacje zawodowe od kandydatki przedstawianej z wnioskiem o powołanie. Ponadto ich kandydatury nie uzyskały tak wysokiego poparcia Kolegium Sądu Okręgowego w Suwałkach i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Suwałkach.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
7. Kamiński Wiesław sędzia sądu rejonowego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pozostali kandydaci biorący udział w konkursie uzyskali pozytywne, dobre lub bardzo dobre oceny kwalifikacji. Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa z treści tych ocen nie wynika, że posiadają wyższe kwalifikacje zawodowe od kandydatki przedstawianej z wnioskiem o powołanie. Ponadto ich kandydatury nie uzyskały tak wysokiego poparcia Kolegium Sądu Okręgowego w Suwałkach i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Suwałkach.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
8. Majewska Edyta sędzia sądu rejonowego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pozostali kandydaci biorący udział w konkursie uzyskali pozytywne, dobre lub bardzo dobre oceny kwalifikacji. Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa z treści tych ocen nie wynika, że posiadają wyższe kwalifikacje zawodowe od kandydatki przedstawianej z wnioskiem o powołanie. Ponadto ich kandydatury nie uzyskały tak wysokiego poparcia Kolegium Sądu Okręgowego w Suwałkach i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Suwałkach.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
9. Piątkowska Maja Barbara sędzia sądu rejonowego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pozostali kandydaci biorący udział w konkursie uzyskali pozytywne, dobre lub bardzo dobre oceny kwalifikacji. Zdaniem Krajowej Rady Sądownictwa z treści tych ocen nie wynika, że posiadają wyższe kwalifikacje zawodowe od kandydatki przedstawianej z wnioskiem o powołanie. Ponadto ich kandydatury nie uzyskały tak wysokiego poparcia Kolegium Sądu Okręgowego w Suwałkach i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Suwałkach.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
10. Staszkiewicz-Tkacz Edyta sędzia sądu rejonowego pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA jednogłośnie pozytywnie 41 14
PRZECIW 4 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 2 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Edyta Staszkiewicz-Tkacz urodziła się 18 maJa 1981 r. w Augustowie. W czerwcu 2005 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu z ogólną oceną dobrą plus. W latach 2005-2008 odbywała aplikację sądową pozaetatową w okręgu Sądu Okręgowego w Suwałkach. W trakcie aplikacji była zatrudniona w Zespole Szkół im. Gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie (od września 2005 r. do sierpnia 2007 r.) i Suwalskiej Szkole Biznesu w Suwałkach (od września 2007 r. do września 2009 r.) na stanowisku nauczyciela. W marcu 2006 r. kandydatka ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia specjalne zorganizowane przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu z zakresu studiów europejskich. We wrześniu 2008 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. Z dniem 7 września 2009 r. została zatrudniona w Sądzie Okręgowym w Suwałkach na stanowisku asystenta sędziego w pełnym wymiarze czasu pracy, gdzie do chwili obecnej pracuje w II Wydziale Karnym.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Po wszechstronnym rozważeniu całokształtu okoliczności sprawy Krajowa Rada Sądownictwa, podzielając stanowisko zespołu, uznała, że z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Suwałkach zostanie przedstawiona kandydatura Pani Edyty Staszkiewicz-Tkacz.Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydatów. Kandydatka przedstawiana z wnioskiem o powołanie posiada doświadczenie zawodowe, które zdobyła pracując na stanowisku asystenta sędziego. Pani asystent posiada bardzo dobrą znajomość przepisów prawa materialnego i procesowego, projekty orzeczeń i uzasadnień sporządza prawidłowo, na wysokim poziomie merytorycznym. Ponadto cechuje ją wysoka kultura osobista oraz właściwy stosunek do współpracowników przełożonych. Kandydatka stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Ukończyła studia specjalne i systematycznie uczestniczy w szkoleniach zawodowych.Krajowa Rada Sądownictwa biorąc pod uwagę całokształt okoliczności sprawy uznała, że pomimo uzyskania przez: Panią Elżbietę Charkiewicz, Panią Anettę Edytę Czopur, Panią Zuzannę Jabłońską oraz Panią Edytę Majewską wyższych ocen z ukończenia wyższych studiów prawniczych lub z egzaminu sędziowskiego w porównaniu z ocenami jakie uzyskała kandydatka przedstawiana z wnioskiem o powołanie, nie jest to czynnik, któremu należy nadać szczególne znaczenie i wyróżnić go spośród pozostałych kryteriów. Kandydatki te nie uzyskały tak wysokiego poparcia Kolegium Sądu Okręgowego w Suwałkach i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Suwałkach, jak kandydatka przedstawiana z wnioskiem o powołanie.O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatury Pani Edyty Staszkiewicz-Tkacz zadecydował całoksztah ocenionych łącznie okoliczności sprawy, w szczególności bardzo dobra ocena kwalifikacyjna, poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Suwałkach i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Suwałkach.

Opinia wizytatora

Z oceny kwalifikacyjnej sporządzonej przez Pana Jacka Sowula - sędziego Sądu Okręgowego w Suwałkach, wizytatora do spraw karnych, wynika, że opiniowana jest bardzo dobrym kandydatem do objęcia urzędu sędziego. Za takim wnioskiem przemawia długi staż pracy w charakterze asystenta sędziego. Jest wysoko oceniana przez sędziów, z którymi dotychczas współpracowała. Posiada profesjonalne podejście do pracy. Opiniowana zdobyła znaczące doświadczenie zawodowe, z uwagi na dużą różnorodność spraw rozpoznawanych 3 w II Wydziale Sądu Okręgowego w Suwałkach. Wykonywała czynności praktycznie we wszystkich zagadnieniach, z którymi spotyka się sędzia. Zakres obowiązków Pani asystent wymaga posiadania przez nią dużej wiedzy merytorycznej, a obciążenie pracą- doskonałej organizacji i sprawności. Podnosi swoją wiedzę uczestnicząc w wielu szkoleniach. Jest osobą wyważoną oraz posiada wysoką kulturę osobistą. Powyższe w połączeniu z wysokimi predyspozycjami intelektualnymi pozwoliło wizytatorowi na wydanie opinii, że Pani Edyta Staszkiewicz-Tkacz będzie bardzo dobrym sędzią sądu rejonowego.

Wizytator: Jacek Sowul

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów