Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 34/2015

Sąd: Sąd Okręgowy w Krakowie
Data posiedzenia: 13 stycznia 2015 – 16 stycznia 2015
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. poz. 210 z 2014
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2015-01-1...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 12
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 11

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Drożdżejko Zygmunt sędzia sądu okręgowego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Kandydatem którym uzyskał najwyższe poparcie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Krakowskiej w tym postępowaniu był Pan sędzia Zygmunt Drożdżejko, którego całoksztah pracy oceniony został pozytywnie. Pan sędzia legitymuje się długim stażem orzeczniczym oraz tak jak wybrany kandydat, orzeka w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Krakowie. Dokonując oceny kandydatury Pana sędziego Zygmtmta Drożdżejki, Krajowa Rada Sądownictwa podkreśliła uzyskanie przez mego wyróżnienia w konkursie "Sędzia Europejski 2011 "Praca obu tych kandydatów została poddana uzupełniającej ocenie ich kwalifikacji za okres od l października 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. W tym okresie czasu (9 miesięcy) Pan sędzia Wojciech Żukowski sporządził 59 uzasadnień, a więc 6,8 miesięcznie, zaś Pan sędzia Zygmunt Drożdżejko 32 uzasadnienia a więc 3,65. Natomiast efektywny czas pracy obu sędziów jest porównywalny: w przypadku Pana sędziego Wojciecha Żukowskiego wyniósł on 8,6 miesiąca, a przypadku Pana sędziego Zygmunta Drożdżejki 8,77. Za okres orzekania w Sądzie Okręgowym w Krakowie wskaźnik zaskarżaluości orzeczeń w przypadku Pana sędziego Wojciecha Żukowskiego wyniósł 17,9 %, a Pana sędziego Zygmunta Drożdżejki 32,6 %. Wyniki postępowania apelacyjnego w ramach orzekania delegacyjnego przemawiają bardziej na korzyść Pana sędziego Wojciecha Żukowskiego, albowiem oddalono 76,9% apelacji, a w przypadku Pana sędziego Zygmunta Drożdżejki 66, 7%. Natomiast w postępowaniu zażaleniowym w odniesieniu do Pana sędziego Wojciecha Żukowskiego 76,7% zażaleń zostało oddalonych, a w odniesieniu do Pana sędziego Zygmunta Drożdżejki 66,7%. Pan sędzia Zygmunt Drożdżejko uzyskał największą liczbę głosów na Zgromadzeniu Przedstawicieli Sędziów Apelacji I<"..rakowskiej spośród wszystkich biorących udział w postępowaniu osób (80 głosów "za" i 14 głosów "przeciw"). Obaj wymienieni kandydaci otrzymali jednogłośnie pozytywną opinię Kolegium Sądu Apelacyjnego w Krakowie.Kandydatury pozostałych osób, po rozważeniu wszystkich okoliczności, nie zostały ocenione wyżej od wybranego przez Krajową Radę Sądownictwa- Pana sędziego Wojciecha 8 Żukowskiego. Spośród grona tych kandydatów tylko: Pan sędzia Zygmunt Drożdżejko, Pan sędzia Paweł Jan Krystyniecki, Pani sędzia Marzena Ludmiła Lewicka oraz Pani sędzia Barbara Maria Wypchło-Grymek uzupełnili swoje kwalifikacje zawodowe o uczestnictwo w studiach podyplomowych. Doskonalenie zawodowe jest niewątpliwie czynnikiem bardzo istotnym oraz mającym wpływ na całoksztah pracy sędziego. Wymienieni kandydaci- poza Panem sędzią Zygmuntem Drożdżejką otrzymali mniejsze od wybranego kandydata poparcie środowiska sędziowskiego.W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa, kandydaci w osobach: Pana sędziego Zygmunta Drożdżejki, Pana sędziego Macieja Tomasza Ferek, Pani sędzi Anny Sabiny Krawczyk, Pani sędzi Anny Kruszewskiej, Pana sędziego Pawła Jana Krystynieckiego, Pani sędzi Marzeny Ludmiły Lewickiej, Pana radcy prawnego Sławomira Wacława Matza, Pani sędzi Moniki Anny Szczepaniec-Czech, Pani sędzi Barbary Marii Wypchło-Grymek oraz Pani sędzi Barbary Renaty Zawierzyńskiej-Wach, po łącznym rozpatrzeniu wszystkich okoliczności, nie spełniają w tak wysokim stopniu kryteriów powołania na stanowisko sędziego sądu okręgowego jak Pan sędzia Wojciech Żukowski.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Ferek Maciej Tomasz sędzia sądu okręgowego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa, kandydaci w osobach: Pana sędziego Zygmunta Drożdżejki, Pana sędziego Macieja Tomasza Ferek, Pani sędzi Anny Sabiny Krawczyk, Pani sędzi Anny Kruszewskiej, Pana sędziego Pawła Jana Krystynieckiego, Pani sędzi Marzeny Ludmiły Lewickiej, Pana radcy prawnego Sławomira Wacława Matza, Pani sędzi Moniki Anny Szczepaniec-Czech, Pani sędzi Barbary Marii Wypchło-Grymek oraz Pani sędzi Barbary Renaty Zawierzyńskiej-Wach, po łącznym rozpatrzeniu wszystkich okoliczności, nie spełniają w tak wysokim stopniu kryteriów powołania na stanowisko sędziego sądu okręgowego jak Pan sędzia Wojciech Żukowski.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
3. Hanszke Jacek Sylweriusz sędzia sądu okręgowego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Kandydatura Pana sędziego Jacka Sylweriusza Hanszke oceniona została najwyżej w równolegle toczącym się postępowaniu na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie (Monitor Polski z 2014 r., poz. 256). Kandydat ten zostanie przedstawiony Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Uchwałą Krajowej Rady Sądownictwa Nr 35/2015, podjętą w dniu 13 stycznia 2015 r.W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa, kandydaci w osobach: Pana sędziego Zygmunta Drożdżejki, Pana sędziego Macieja Tomasza Ferek, Pani sędzi Anny Sabiny Krawczyk, Pani sędzi Anny Kruszewskiej, Pana sędziego Pawła Jana Krystynieckiego, Pani sędzi Marzeny Ludmiły Lewickiej, Pana radcy prawnego Sławomira Wacława Matza, Pani sędzi Moniki Anny Szczepaniec-Czech, Pani sędzi Barbary Marii Wypchło-Grymek oraz Pani sędzi Barbary Renaty Zawierzyńskiej-Wach, po łącznym rozpatrzeniu wszystkich okoliczności, nie spełniają w tak wysokim stopniu kryteriów powołania na stanowisko sędziego sądu okręgowego jak Pan sędzia Wojciech Żukowski.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
4. Krawczyk Anna Sabina sędzia sądu okręgowego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa, kandydaci w osobach: Pana sędziego Zygmunta Drożdżejki, Pana sędziego Macieja Tomasza Ferek, Pani sędzi Anny Sabiny Krawczyk, Pani sędzi Anny Kruszewskiej, Pana sędziego Pawła Jana Krystynieckiego, Pani sędzi Marzeny Ludmiły Lewickiej, Pana radcy prawnego Sławomira Wacława Matza, Pani sędzi Moniki Anny Szczepaniec-Czech, Pani sędzi Barbary Marii Wypchło-Grymek oraz Pani sędzi Barbary Renaty Zawierzyńskiej-Wach, po łącznym rozpatrzeniu wszystkich okoliczności, nie spełniają w tak wysokim stopniu kryteriów powołania na stanowisko sędziego sądu okręgowego jak Pan sędzia Wojciech Żukowski.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
5. Kruszewska Anna sędzia sądu okregowego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa, kandydaci w osobach: Pana sędziego Zygmunta Drożdżejki, Pana sędziego Macieja Tomasza Ferek, Pani sędzi Anny Sabiny Krawczyk, Pani sędzi Anny Kruszewskiej, Pana sędziego Pawła Jana Krystynieckiego, Pani sędzi Marzeny Ludmiły Lewickiej, Pana radcy prawnego Sławomira Wacława Matza, Pani sędzi Moniki Anny Szczepaniec-Czech, Pani sędzi Barbary Marii Wypchło-Grymek oraz Pani sędzi Barbary Renaty Zawierzyńskiej-Wach, po łącznym rozpatrzeniu wszystkich okoliczności, nie spełniają w tak wysokim stopniu kryteriów powołania na stanowisko sędziego sądu okręgowego jak Pan sędzia Wojciech Żukowski.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
6. Krystyniecki Paweł Jan sędzia sądu okręgowego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Kandydatury pozostałych osób, po rozważeniu wszystkich okoliczności, nie zostały ocenione wyżej od wybranego przez Krajową Radę Sądownictwa- Pana sędziego Wojciecha 8 Żukowskiego. Spośród grona tych kandydatów tylko: Pan sędzia Zygmunt Drożdżejko, Pan sędzia Paweł Jan Krystyniecki, Pani sędzia Marzena Ludmiła Lewicka oraz Pani sędzia Barbara Maria Wypchło-Grymek uzupełnili swoje kwalifikacje zawodowe o uczestnictwo w studiach podyplomowych. Doskonalenie zawodowe jest niewątpliwie czynnikiem bardzo istotnym oraz mającym wpływ na całoksztah pracy sędziego. Wymienieni kandydaci- poza Panem sędzią Zygmuntem Drożdżejką otrzymali mniejsze od wybranego kandydata poparcie środowiska sędziowskiego.W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa, kandydaci w osobach: Pana sędziego Zygmunta Drożdżejki, Pana sędziego Macieja Tomasza Ferek, Pani sędzi Anny Sabiny Krawczyk, Pani sędzi Anny Kruszewskiej, Pana sędziego Pawła Jana Krystynieckiego, Pani sędzi Marzeny Ludmiły Lewickiej, Pana radcy prawnego Sławomira Wacława Matza, Pani sędzi Moniki Anny Szczepaniec-Czech, Pani sędzi Barbary Marii Wypchło-Grymek oraz Pani sędzi Barbary Renaty Zawierzyńskiej-Wach, po łącznym rozpatrzeniu wszystkich okoliczności, nie spełniają w tak wysokim stopniu kryteriów powołania na stanowisko sędziego sądu okręgowego jak Pan sędzia Wojciech Żukowski.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
7. Lewicka Marzena Ludmiła sędzia sądu okręgowego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 4
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 11

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Kandydatury pozostałych osób, po rozważeniu wszystkich okoliczności, nie zostały ocenione wyżej od wybranego przez Krajową Radę Sądownictwa- Pana sędziego Wojciecha 8 Żukowskiego. Spośród grona tych kandydatów tylko: Pan sędzia Zygmunt Drożdżejko, Pan sędzia Paweł Jan Krystyniecki, Pani sędzia Marzena Ludmiła Lewicka oraz Pani sędzia Barbara Maria Wypchło-Grymek uzupełnili swoje kwalifikacje zawodowe o uczestnictwo w studiach podyplomowych. Doskonalenie zawodowe jest niewątpliwie czynnikiem bardzo istotnym oraz mającym wpływ na całoksztah pracy sędziego. Wymienieni kandydaci- poza Panem sędzią Zygmuntem Drożdżejką otrzymali mniejsze od wybranego kandydata poparcie środowiska sędziowskiego.W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa, kandydaci w osobach: Pana sędziego Zygmunta Drożdżejki, Pana sędziego Macieja Tomasza Ferek, Pani sędzi Anny Sabiny Krawczyk, Pani sędzi Anny Kruszewskiej, Pana sędziego Pawła Jana Krystynieckiego, Pani sędzi Marzeny Ludmiły Lewickiej, Pana radcy prawnego Sławomira Wacława Matza, Pani sędzi Moniki Anny Szczepaniec-Czech, Pani sędzi Barbary Marii Wypchło-Grymek oraz Pani sędzi Barbary Renaty Zawierzyńskiej-Wach, po łącznym rozpatrzeniu wszystkich okoliczności, nie spełniają w tak wysokim stopniu kryteriów powołania na stanowisko sędziego sądu okręgowego jak Pan sędzia Wojciech Żukowski.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
8. Matz Sławomir Wacław sędzia sądu okręgowego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 4
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 11

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Kandydatura Pana radcy prawnego Sławomira Wacława Matza oceniona została przez sędziego wizytatora jako spełniająca kryteria powołania na stanowisko sędziego sądu okręgowego jedynie w zakresie warunków formalnych, określonych przepisami art. 61 § l pkt l - 4 w zw. z art. 63 § 2 pkt l i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Przeprowadzona ocena wykazała, że Pan radca prawny nie posiada odpowiednich kwalifikacji i predyspozycji do pełnienia funkcji sędziego. Potwierdzeniem tej oceny jest ilość i rodzaj uchybień w jego pracy. Podkreślono przy tym, że sprawy w których Pan radca występował jako pełnomocnik, nie należały do skomplikowanych. Krajowa Rada Sądownictwa zauważyła ponadto, że kandydat nie wskazał ani jednej sprawy w której dokonywałby czynności przed sądem okręgowym, jako sądem I instancji oraz przed sądem apelacyjnym.W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa, kandydaci w osobach: Pana sędziego Zygmunta Drożdżejki, Pana sędziego Macieja Tomasza Ferek, Pani sędzi Anny Sabiny Krawczyk, Pani sędzi Anny Kruszewskiej, Pana sędziego Pawła Jana Krystynieckiego, Pani sędzi Marzeny Ludmiły Lewickiej, Pana radcy prawnego Sławomira Wacława Matza, Pani sędzi Moniki Anny Szczepaniec-Czech, Pani sędzi Barbary Marii Wypchło-Grymek oraz Pani sędzi Barbary Renaty Zawierzyńskiej-Wach, po łącznym rozpatrzeniu wszystkich okoliczności, nie spełniają w tak wysokim stopniu kryteriów powołania na stanowisko sędziego sądu okręgowego jak Pan sędzia Wojciech Żukowski.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
9. Szczepaniec-Czech Monika Anna sędzia sądu okręgowego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa, kandydaci w osobach: Pana sędziego Zygmunta Drożdżejki, Pana sędziego Macieja Tomasza Ferek, Pani sędzi Anny Sabiny Krawczyk, Pani sędzi Anny Kruszewskiej, Pana sędziego Pawła Jana Krystynieckiego, Pani sędzi Marzeny Ludmiły Lewickiej, Pana radcy prawnego Sławomira Wacława Matza, Pani sędzi Moniki Anny Szczepaniec-Czech, Pani sędzi Barbary Marii Wypchło-Grymek oraz Pani sędzi Barbary Renaty Zawierzyńskiej-Wach, po łącznym rozpatrzeniu wszystkich okoliczności, nie spełniają w tak wysokim stopniu kryteriów powołania na stanowisko sędziego sądu okręgowego jak Pan sędzia Wojciech Żukowski.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
10. Wypchło-Grymek Barbara Maria sędzia sądu okręgowego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Kandydatury pozostałych osób, po rozważeniu wszystkich okoliczności, nie zostały ocenione wyżej od wybranego przez Krajową Radę Sądownictwa- Pana sędziego Wojciecha 8 Żukowskiego. Spośród grona tych kandydatów tylko: Pan sędzia Zygmunt Drożdżejko, Pan sędzia Paweł Jan Krystyniecki, Pani sędzia Marzena Ludmiła Lewicka oraz Pani sędzia Barbara Maria Wypchło-Grymek uzupełnili swoje kwalifikacje zawodowe o uczestnictwo w studiach podyplomowych. Doskonalenie zawodowe jest niewątpliwie czynnikiem bardzo istotnym oraz mającym wpływ na całoksztah pracy sędziego. Wymienieni kandydaci- poza Panem sędzią Zygmuntem Drożdżejką otrzymali mniejsze od wybranego kandydata poparcie środowiska sędziowskiego.W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa, kandydaci w osobach: Pana sędziego Zygmunta Drożdżejki, Pana sędziego Macieja Tomasza Ferek, Pani sędzi Anny Sabiny Krawczyk, Pani sędzi Anny Kruszewskiej, Pana sędziego Pawła Jana Krystynieckiego, Pani sędzi Marzeny Ludmiły Lewickiej, Pana radcy prawnego Sławomira Wacława Matza, Pani sędzi Moniki Anny Szczepaniec-Czech, Pani sędzi Barbary Marii Wypchło-Grymek oraz Pani sędzi Barbary Renaty Zawierzyńskiej-Wach, po łącznym rozpatrzeniu wszystkich okoliczności, nie spełniają w tak wysokim stopniu kryteriów powołania na stanowisko sędziego sądu okręgowego jak Pan sędzia Wojciech Żukowski.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
11. Zwierzyńska-Wach Barbara Renata sędzia sądu okręgowego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa, kandydaci w osobach: Pana sędziego Zygmunta Drożdżejki, Pana sędziego Macieja Tomasza Ferek, Pani sędzi Anny Sabiny Krawczyk, Pani sędzi Anny Kruszewskiej, Pana sędziego Pawła Jana Krystynieckiego, Pani sędzi Marzeny Ludmiły Lewickiej, Pana radcy prawnego Sławomira Wacława Matza, Pani sędzi Moniki Anny Szczepaniec-Czech, Pani sędzi Barbary Marii Wypchło-Grymek oraz Pani sędzi Barbary Renaty Zawierzyńskiej-Wach, po łącznym rozpatrzeniu wszystkich okoliczności, nie spełniają w tak wysokim stopniu kryteriów powołania na stanowisko sędziego sądu okręgowego jak Pan sędzia Wojciech Żukowski.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
12. Żukowski Wojciech sędzia sądu okręgowego pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA jednogłośnie pozytywnie 66 15
PRZECIW 28 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Wojciech Żukowski urodził się w 1975 r. w Zduńskiej Woli. Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ukończył w 1999 r. z oceną bardzo dobrą. Na podstawie rozprawy doktorskiej nt.: "Kolizja wzorców umów w prawie polskim" oraz po złożeniu wymaganych egzaminów, w 2004 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, nadany Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po odbyciu aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie, złożył w kwietniu i maju 2003 r., egzamin sędziowski z łącznym wynikiem bardzo dobrym. Pan Wojciech Żukowski ukończył także Podyplomowe Studia Ekonomia i Prawo Gospodarcze dla Sędziów organizowane przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w 20 10 r. z oceną bardzo dobrą. W okresie od 27 października 2000 r. do 28 lutego 2001 r. Pan Wojciech Żukowski był pozaetatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Z dniem 5 września 2003 r. Minister Sprawiedliwości, mianował Pana Wojciecha Żukowskiego na stanowisko asesora sądowego z powierzeniem pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie w I Wydziale Cywilnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2007 r. Pan Wojciech Żukowski powołany został na stanowisko sędziego tego Sądu, gdzie w dalszym ciągu orzekał w I Wydziale Cywilnym. Z dniem l września 2009 r. przeniesiony został na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie do I Wydziału Cywilnego. W okresie od l czerwca 2011 r. do 31 maja 2013 r. Pan sędzia Wojciech Żukowski był delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Krakowie. Z dniem l czerwca 20 13 r. udzielona została Panu sędziemu delegacja do tego Sądu na czas nieokreślony. Pan sędzia Wojciech Żukowski jest ponadto autorem i współautorem następujących publikacji: l. "Kilka uwag o wzajemnym stosunku odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji", Wojciech Żukowski, opublikowanej w Przeglądzie Sądowym z 2001 r., Nr 2, s. 36- 46, 2. "Ustawa o języku polskim. Komentarz" Piotr Mostowik, Wojciech Żukowski, Warszawa 2001 r., 3. "Sprzedaż" Iwona Karasek, Konrad Kohutek, Barbara Łyszczarz, Magdalena Olczyk, Marek Porzycki, Dominika Rogoń, Michał Rusinek, Wojciech Żukowski- Wydanie I, Warszawa 2003 r., Wydanie II, Warszawa 2005 r., 4. "Projektowana nowelizacja przepisów regulujących dziedziczenie ustawowe", Wojciech Żukowski, KPP 2008/1, s. 257-270, 5. "Surogacja składników majątku spadkowego dziedziczonego przez kilku współspadkobierców", Wojciech Żukowski, KPP 2008/3, s. 759-807, 6. "Zarząd spadkiem przez spadkobiercę, który spadek odrzucił", Wojciech Żukowski, KPP 2010/1, s. 131-172, 7. "Projektowane wprowadzenie zapisu windykacyjnego do polskiego prawa spadkowego", Wojciech Żukowski, KPP 2010/4, s. 1029-1044, 8. "Ciężar wspierania postępowania w projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, przygotowanym przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego", Wojciech Żukowski, w: K. Markiewicz (red.) "Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej", Warszawa 2011 r., s. 35-48, 9. "Proposed amendments to the Polish succession law conceming legacies and donations" Wojciech Żukowski, w: Ch. von. Bar, A. Wudarski, "Deutschland und Polen in der europaeischen Rechtsgemeinschaft", Muenchen 2012 r., s. 719-732, l O. "Porządek dziedziczenia ustawowego po nowelizacji Kodeksu cywilnego ustawami z dnia 2 kwietnia 2009 r. oraz z dnia 18 marca 2011 r.", Wojciech Żukowski, KPP 2012/1, s. 141, 11. "Kilka spostrzeżeń w związku z wykładnią art. 961 k.c." Wojciech Żukowski, w: J. Pisuliński, T. Tereszkiewicz, F. Zoli (red.) "Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi", Warszawa 2012 r., s. 503.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa w dniu 13 stycznia 2015 r. podjęła uchwałę, kierując się przedstawioną przez Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa rekomendacją, uwzględniając przede wszystkim doświadczenie zawodowe Pana sędziego Wojciecha Żukowskiego, jego staż orzeczniczy, opinie przełożonych i inne dokumenty dołączone do jego karty zgłoszenia, opinię Kolegium Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz ocenę Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Krakowskiej.Krajowa Rada Sądownictwa, po wszechstronnym rozważeniu całej, zebranej w toku niniejszego postępowania dokumentacji osobowej kandydatów, uznała że najlepszym kandydatem na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie (Monitor Polski z 2014 r., poz. 21 O) jest Pan sędzia Wojciech Żukowski. Rada, mając na uwadze wyniki pracy tego kandydata uznała, że jest on osobą o bardzo wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu życiowym. Ponadto, Pan sędzia prezentuje wysoki poziom wiedzy i umie ją trafnie zastosować w praktyce orzeczniczej. Zasadność, a tym samym stabilność wydawanych przez Pana sędziego orzeczeń, potwierdzona jest orzeczeniami sądu odwoławczego. Krajowa Rada Sądownictwa zwróciła także uwagę na przymioty Pana sędziego, takie jak: pracowitość i niezwykłe zaangażowanie, bardzo dobre stosowanie prawa w praktyce orzeczniczej, samodzielne uzupełnianie wiedzy poprzez udział w szkoleniach, rzetelność i sumienność oraz niekonfliktowość i wysoką kulturę osobistą. Pan sędzia Wojciech Żukowski przed pozytywnym zaopiniowaniem jego kandydatury w tym postępowaniu, kilkukrotnie pretendował do objęcia stanowiska sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie.Praca obu tych kandydatów została poddana uzupełniającej ocenie ich kwalifikacji za okres od l października 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. W tym okresie czasu (9 miesięcy) Pan sędzia Wojciech Żukowski sporządził 59 uzasadnień, a więc 6,8 miesięcznie, zaś Pan sędzia Zygmunt Drożdżejko 32 uzasadnienia a więc 3,65. Natomiast efektywny czas pracy obu sędziów jest porównywalny: w przypadku Pana sędziego Wojciecha Żukowskiego wyniósł on 8,6 miesiąca, a przypadku Pana sędziego Zygmunta Drożdżejki 8,77. Za okres orzekania w Sądzie Okręgowym w Krakowie wskaźnik zaskarżaluości orzeczeń w przypadku Pana sędziego Wojciecha Żukowskiego wyniósł 17,9 %, a Pana sędziego Zygmunta Drożdżejki 32,6 %. Wyniki postępowania apelacyjnego w ramach orzekania delegacyjnego przemawiają bardziej na korzyść Pana sędziego Wojciecha Żukowskiego, albowiem oddalono 76,9% apelacji, a w przypadku Pana sędziego Zygmunta Drożdżejki 66, 7%. Natomiast w postępowaniu zażaleniowym w odniesieniu do Pana sędziego Wojciecha Żukowskiego 76,7% zażaleń zostało oddalonych, a w odniesieniu do Pana sędziego Zygmunta Drożdżejki 66,7%.Za kandydaturą Pana sędziego Wojciecha Żukowskiego, poza całościową oceną wyników osiąganych w pracy orzeczniczej, przemawia także dorobek naukowy. W 2004 r. Pan sędzia uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa, a od 200 l r. stale publikuje z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Pan sędzia Wojciech Żukowski otrzymał drugi co do wielkości wynik głosowania członków Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Krakowskiej. Orzekając w Sądzie Okręgowym w Krakowie lepsze wyniki orzecznicze, w tym w zakresie stabilności niż Pan sędzia Zygmunt Drożdżejko.

Opinia wizytatora

Oceny pracy i kwalifikacji merytorycznych dokonał sędzia wizytator do spraw cywilnych - SSA Paweł Rygiel. W okresie podlegającym ocenie wielkość referatu Pana sędziego była zmienna, co wynikało z różnic wpływu spraw w poszczególnych okresach czasu. Jednakże warto dodać, że w przeważającej większości w referacie kandydata znajdowały się i znajdują sprawy o największym ciężarze gatunkowym - z kategorii "C'' (w Sądzie Rejonowym- z kategorii "C" i "Ns"). W zakresie odbytych sesji, wyznaczonych i załatwionych spraw, wyniki osiągnięte przez Pana sędziego ocenione zostały jako bardzo dobre. Także wyniki uzyskiwane przez Pana sędziego na delegacji w Sądzie Okręgowym w Krakowie, w zakresie obciążenia i wydajności ocenione zostały w ten sam sposób. W okresie objętym oceną Pan sędzia sporządził 241 uzasadnień, z czego 114 w sądzie rejonowym - wszystkie w terminie oraz 127 w sądzie okręgowym (22% uzasadnień sporządzonych zostało po terminie, jednak we wszystkich przypadkach opóźnienie było usprawiedliwione). Wynik ten wskazuje na sumienność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych Panu sędziemu obowiązków. Uzasadniony jest zatem - zdaniem sędziego wizytatora - wniosek, że w badanym okresie Pan sędzia w żadnym wypadku nie uchybił obowiązkowi terminowego sporządzenia uzasadnienia. Sędzia wizytator wskazał także na znaczny odsetek spraw, w których po sporządzeniu przez Pana sędziego uzasadnienia, nie wniesiono środka zaskarżenia. Odsetek tych spraw wynosił za cały okres objęty oceną 39 %. Terminowość podejmowanych przez Pana sędziego czynności również nie budzi zastrzeżeń. Z reguły podejmowane one są niezwłocznie, niejednokrotnie bezpośrednio po przedłożeniu mu akt. Po podjęciu decyzji o wyznaczeniu rozprawy, we wszystkich sprawach bez wyjątku dalsze postępowanie prowadzone było w sposób niezwykle sprawny. Na pierwszej rozprawie Pan sędzia w sposób bardzo szczegółowy odbierał od stron oświadczenia procesowe, mające znaczenie dla zakreślenia podstawy sporu oraz ustalenia okoliczności spornych. Analiza akt doprowadziła sędziego wizytatora do wniosku, że na rozprawie realizowane są czynności wcześniej zaplanowane, przy czym Pan sędzia we właściwy sposób reaguje na zmiany sytuacji procesowych. Sposób prowadzenia poszczególnych dowodów nie budzi zastrzeże{t, a czynności dowodowe prowadzone są w sposób aktywny. Odraczając rozprawę, Pan sędzia wyznacza kolejny jej termin. O ile odroczenie następuje bez wyznaczenia kolejnego terminu, znajduje to uzasadnienie w potrzebie procesowej. Podczas badania akt spraw, nie stwierdzono bezzasadnych odroczeń, podejmowania czynności zbędnych czy pozornych. Sposób prowadzenia postępowań zapewnia niezwykle sprawne i w miarę możliwości szybkie rozpoznanie sprawy. Wszystkie podejmowane czynności są celowe i ukierunkowane na zakreślenie granic pastepowania z uwagi na jego przedmiot i występujące w sprawie problemy. Taki sposób prowadzenia postępowań sprzyja także ich ugodowemu zakończeniu. O ile, z uwagi na stanowiska stron, zachodzi prawdopodobieństwo zawarcia ugody, Pan sędzia umożliwia podjęcie przez strony pertraktacji ugodowych, bez wpływu na czas postępowania. Ewentualne odroczenie rozprawy z tej przyczyny następuje z jednoczesnym wyznaczeniem terminu kolejnej rozprawy i zaplanowaniem czynności dowodowych. Treść wydawanych orzeczeń oraz wynikające z ich uzasadnień motywy rozstrzygnięcia wskazują na bardzo dobre przygotowanie merytoryczne Pana sędziego. Ujawniają wysoki poziom jego wiedzy prawniczej oraz znajomość poglądów doktryny i orzecznictwa sądowego. Analizując akta spraw tzw. starych, znajdujących się w referacie kandydata sędzia wizytator stwierdził, że zasadnicza przyczyna długotrwałości postępowania w tych sprawach wynika z przyczyn nie obciążających Pana sędziego. Są to przyczyny bądź natury obiektywnej (charakter sprawy, potrzeba prowadzenia dowodów z opinii biegłych) bądź wynikających z przyczyn związanych ze sposobem prowadzenia sprawy przez poprzednich referentów. W ocenie sędziego wizytatora Pan sędzia Wojciech Żukowski w sposób należyty opanował metodykę pracy zarówno sędziego sądu rejonowego, jak i sędziego sądu okręgowego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów