Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 622/2018

Sąd: Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie
Data posiedzenia: 4 grudnia 2018 – 14 grudnia 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 256 z 2018
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2018-12-0...
Liczba wolnych stanowisk: 4
Liczba kandydatów: 13
Liczba obsadzonych stanowisk: 2
Liczba odrzuconych kandydatów: 11

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1.
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE
2.
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE
3. Brolski Tomasz Paweł Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 52 3
PRZECIW 0 2 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 9 13
4. Chrupek Jolanta Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1 3 1
PRZECIW 1 32 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 4 28 15
5. Hernik Anna Radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 33 6
PRZECIW 0 9 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 19 10
6. Jagodzińska-Bajkowska Anna Luiza Adwokat pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 15 9
PRZECIW 1 23 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 24 7

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Anna Luiza Jagodzińska-Bajkowska urodziła się w 1968 r. w Warszawie. W latach 1989-1993 pracowała w Uniwersał S.A. na stanowisku referenta. Następnie w latach 1995-2006 była zatrudniona w Izbie Celnej w Warszawie na stanowisku kontrolera celnego. W 2005 r. ukończyła wyższe studia prawnicze w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa w Warszawie z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od marca 2006 r. do grudnia 2006 r. była zatrudniona w Naczelnym Sądzie Administracyjnym na stanowisku asystenta sędziego. Od stycznia 2007 r. do czerwca 2008 r. pracowała w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa w Warszawce na stanowisku asystenta i prowadziła zajęcia dydaktyczne w zakresie prawa konstytucyjnego, prawa rodzinnego, prawa celnego oraz postępowania administracyjnego. Od grudnia 2007 r. do grudnia 2009 r. była zatrudniona na stanowisku prawnika w Fundacji Centrum Praw Kobiet. Po odbyciu aplikacji adwokackiej, w 2013 r. złożyła egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym. Od lipca 2013 r. wykonuje zawód adwokata w formie indywidualnej kancelarii adwokackiej. Jest autorką jednej publikacji prawniczej.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pani Anna Luiza Jagodzińska-Bajkowska, Pan Rafat Sawicki, Pani Agnieszka Tomczewska, Pan Piotr Włodarczyk posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe i życiowe. Z pozytywnych i wyróżniających ocen kwalifikacyjnych oraz pozytywnych opinii służbowych wynika, że prezentują wysoki poziom wiedzy prawniczej i umiejętność stosowania jej w praktyce. Wykonują swoje czynności służbowe rzetelnie i z zaangażowaniem, stale podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. Należy podkreślić, że Pani Agnieszka Tomczewska ukończyła studia podyplomowe, Pan Piotr Włodarczyk także ukończył studia podyplomowe oraz jest w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej, a Pani Anna Luiza Jagodzińska-Bajkowska prowadziła zajęcia z zakresu prawa na wyższej uczelni i jest autorką jednej publikacji prawniczej.

Opinia wizytatora

Kandydatka otrzymała pozytywną ocenę kwalifikacyjną sporządzoną przez Panią Magdalenę Darię Figurę - sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie. W ocenie stwierdzono, że z analizowanych akt wybranych spraw, w których jako pełnomocnik występowała kandydatka wynika, że reprezentując stronę jako pełnomocnik procesowy, Pani Anna Luiza Jagodzińska-Bajkowska wykazywała się odpowiednią wiedzą prawniczą, rzetelnością i zaangażowaniem, przestrzegając terminów procesowych. Biegle posługuje się językiem prawniczym, dokonuje odpowiedniej selekcji faktów oraz przytacza odpowiednią argumentację prawniczą na poparcie własnych twierdzeń. Ponadto posiada zdolności negocjacyjne.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
7. Janikowska Agnieszka Alina Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 6 1
PRZECIW 2 36 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 4 21 15
8. Jasińska Anna Katarzyna Referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 1 7
PRZECIW 4 52 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 2 9 8
9. Kliś-Marciniak Anna Maria Referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 47 2
PRZECIW 0 5 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 2 11 14
10. Konecka Katarzyna Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 3 23 1
PRZECIW 1 15 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 2 25 15
11. Młodzińska Aleksandra Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 28 1
PRZECIW 2 9 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 4 24 15
12. Sawicki Rafał Asystent pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 53 10
PRZECIW 0 4 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 5 6

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Rafał Sawicki urodził się w 1979 r. w Krośnie Odrzańskim. W 2003 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim, uzyskując tytuł magistra z oceną dobrą plus. Od września 2003 r. do lutego 2004 r. był zatrudniony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Legnicy na stanowisku referenta prawnego. Od marca 2005 r. do listopada 2006 r. pracował w kancelarii adwokackiej w Legnicy na stanowisku asystenta adwokata. Po odbyciu aplikacji sądowej, w 2006 r. złożył egzamin sędziowski z oceną dobrą plus. Od listopada 2006 r. do września 2009 r. był zatrudniony na stanowisku asystenta sędziego w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Legnicy. Od października 2009 r. do maja 2013 r. był radcą prawnym w Eksperci Nemu Sp. z o.o. w Warszawie (wpis na listę radców prawnych uzyskał w 2006 r.). Od czerwca 2013 r. do lutego 2015 r. był zatrudniony na stanowisku asystenta sędziego w 1 Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Gdańsku. Od marca 2015 r. pracuje w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie na stanowisku asystenta sędziego, a od marca 2016 r. na stanowisku starszego asystenta sędziego. Obowiązki wykonuje w II Wydziale Cywilnym tego Sądu.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pani Anna Luiza Jagodzińska-Bajkowska, Pan Rafat Sawicki, Pani Agnieszka Tomczewska, Pan Piotr Włodarczyk posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe i życiowe. Z pozytywnych i wyróżniających ocen kwalifikacyjnych oraz pozytywnych opinii służbowych wynika, że prezentują wysoki poziom wiedzy prawniczej i umiejętność stosowania jej w praktyce. Wykonują swoje czynności służbowe rzetelnie i z zaangażowaniem, stale podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. Należy podkreślić, że Pani Agnieszka Tomczewska ukończyła studia podyplomowe, Pan Piotr Włodarczyk także ukończył studia podyplomowe oraz jest w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej, a Pani Anna Luiza Jagodzińska-Bajkowska prowadziła zajęcia z zakresu prawa na wyższej uczelni i jest autorką jednej publikacji prawniczej.

Opinia wizytatora

Kandydat otrzymał wyróżniającą ocenę kwalifikacyjną sporządzoną przez Panią Sylwię Urbańską - sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie. Wynika z niej, że wykazuje się wysokim poziomem wiedzy z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego, umiejętnością interpretacji przepisów i ich zastosowania w praktyce. Wyróżnia się sumiennością i rzetelnością, a sporządzane przez niego - jako radcę prawnego pisma procesowe cechuje bardzo wysoki poziom merytoryczny i dojrzałość. Kandydat otrzymał również pozytywne opinie służbowe.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
13. Sokół Krzysztof Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 2 2 0
PRZECIW 2 47 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 2 11 16
14. Truszkowski Jerzy Andrzej Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 39 1
PRZECIW 1 8 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 15 15
15. Włodarczyk Piotr Referendarz pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 7 12
PRZECIW 3 35 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 3 21 3

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Piotr Włodarczyk urodził się w 1981 r. w Kozienicach. W 2005 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskując tytuł magistra z oceną bardzo dobrą (dyplom z wyróżnieniem). Od lipca 2006 r. do października 2006 r. i od października 2007 r. do grudnia 2007 r. udzielał bezpłatnych porad prawnych w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi w Warszawie. Od lutego 2007 r. do grudnia 2007 r. był asystentem sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Wykonywał obowiązki w II Wydziale Cywilnym. Po odbyciu aplikacji sądowej, w 2008 r. złożył egzamin sędziowski z oceną dostateczną plus. Od listopada 2008 r. do maja 2009 r. pracował na stanowisku specjalisty w Wydziale Legislacyjno-Prawnym Departamentu Świadczeń Rodzinnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Od czerwca 2009 r. do sierpnia 2011 r. był zatrudniony na stanowisku asystenta sędziego w II Wydziale Karnym Sądu Apelacyjnego w Warszawie. W 2010 r. złożył egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym. Z dniem 1 września 2011 r. został mianowany referendarzem sądowym w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Orzekał w wydziałach cywilnych tego Sądu. Od lutego do sierpnia 2018 r. był delegowany do pełnienia czynności administracyjnych na stanowisku głównego specjalisty w Ministerstwie Sprawiedliwości, w Departamencie Prawa Administracyjnego. Od lipca 2017 r. pełni funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego do spraw referendarzy sądowych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie. W latach 2016-2018 pisał w ramach umowy o dzieło artykuły o tematyce lokalnej i prawnej w Przeglądzie Piaseczyńskim. Kandydat w 2011 r. ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie prawa spółek z wynikiem bardzo dobrym. Jest w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej pt. „Niezgodność towaru z umową”.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pani Anna Luiza Jagodzińska-Bajkowska, Pan Rafat Sawicki, Pani Agnieszka Tomczewska, Pan Piotr Włodarczyk posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe i życiowe. Z pozytywnych i wyróżniających ocen kwalifikacyjnych oraz pozytywnych opinii służbowych wynika, że prezentują wysoki poziom wiedzy prawniczej i umiejętność stosowania jej w praktyce. Wykonują swoje czynności służbowe rzetelnie i z zaangażowaniem, stale podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. Należy podkreślić, że Pani Agnieszka Tomczewska ukończyła studia podyplomowe, Pan Piotr Włodarczyk także ukończył studia podyplomowe oraz jest w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej, a Pani Anna Luiza Jagodzińska-Bajkowska prowadziła zajęcia z zakresu prawa na wyższej uczelni i jest autorką jednej publikacji prawniczej.

Opinia wizytatora

Kandydat otrzymał wyróżniającą ocenę kwalifikacyjną sporządzoną przez Panią Mirosławę Kamińską - wizytatora do spraw gospodarczych Sądu Okręgowego w Warszawie w stanie spoczynku. Wynika z niej, że analiza wydawanych przez niego orzeczeń świadczy o posiadanej wiedzy z zakresu prawa cywilnego. Stabilność orzecznictwa opiniowanego jest wysoka, a jego rozstrzygnięcia są poprzedzone szczegółową i precyzyjną analizą stanów faktycznych, wydawane nieszablonowo i z dużym zaangażowaniem. Wszystkie decyzje badane przez wizytatora wydane były bez zwłoki i bardzo sprawnie. Kandydat otrzymał ponadto pozytywne opinie służbowe.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
16. Zimnoch Marek Asystent negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 2 11 0
PRZECIW 1 29 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 3 23 16