Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 611/2018

Sąd: Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu
Data posiedzenia: 4 grudnia 2018 – 14 grudnia 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 626 z 2018
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2018-12-0...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 1
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 0

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1.
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE
2.
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE
3. Czapka Sylwia Ewa Asystent pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA bardzo dobra 46 10
PRZECIW 7 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 28 5

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Sylwia Ewa Czapka urodziła się 26 marca 1983 r. w Zamościu. W 2007 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. W 2007 r. była zatrudniona w kancelarii adwokackiej. Po odbyciu etatowej aplikacji sądowej, w 2010 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą plus. W 2009 r. pełniła obowiązki asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu. 1 listopada 2010 r. została zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. W początkowym okresie pracy wykonywała zadania związane z pracą sędziów wizytatorów w Wydziale Wizytacyjnym, a od 2011 r. do chwili obecnej pracuje w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym tego Sądu. Z dniem 14 czerwca 2016 r. awansowała na stanowisko starszego asystenta sędziego.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Pani Sylwii Ewy Czapki zadecydował całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności ogólna ocena jej kwalifikacji zawodowych, potwierdzona „wzorową” oceną sędziego wizytatora i najwyższymi ocenami z egzaminu sędziowskiego i na dyplomie ukończenia studiów wyższych (spośród kandydatów w tym postępowaniu), wysokie poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz pozytywna opinia Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu. Niniejsza procedura konkursowa dotyczy obsady tylko jednego wolnego stanowiska sędziowskiego, zatem Rada mogła dokonać wyboru tylko jednej osoby.

Opinia wizytatora

Ocenę kwalifikacji kandydatki sporządziła Pani Alina Szymanowska - sędzia wizytator Sądu Okręgowego w Poznaniu ds. cywilnych oraz rodzinnych i nieletnich, która stwierdziła, że Pani Sylwia Ewa Czapka posiada wszelkie predyspozycje do zajmowania urzędu sędziego. Opiniująca podkreśliła wysokie przygotowanie merytoryczne, dokładność oraz wnikliwość kand5datki w rozstrzyganiu problemów. Pani Sylwia Ewa Czapka posiada dobrą znajomość przepisów prawa materialnego i procesowego, jak również orzecznictwa i poglądów doktryny. Przygotowywane przez nią projekty uzasadnień są co do zasady akceptowane, poza sytuacjami, które wymagały rozstrzygnięcia zaawansowanych wątpliwości przez skład orzekający. Sędzia wizytator oceniła, że Pani Sylwia Ewa Czapka jest wzorowo przygotowana do powołania na stanowisko sędziego.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów