Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 612/2018

Sąd: Sąd Okręgowy w Lublinie
Data posiedzenia: 4 grudnia 2018 – 14 grudnia 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 377 z 2018
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files//2018-11-...
Liczba wolnych stanowisk: 15
Liczba kandydatów: 48
Liczba obsadzonych stanowisk: 15
Liczba odrzuconych kandydatów: 33

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Adamiak-Orłowska Iwona Małgorzata Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 43 0
PRZECIW 0 12 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 16
2. Baduchowska Justyna Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 36 0
PRZECIW 0 19 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 16
3. Birut Edyta Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 2 11 15
PRZECIW 2 44 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Edyta Birut urodziła się 1 grudnia 1976 r. w Biłgoraju. W 2000 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną bardzo dobrą. Po odbyciu w latach 2000-2003 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie, w kwietniu 2003 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. Z dniem 1 lutego 2004 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej. Powierzone obowiązki orzecznicze wykonywała w I Wydziale Cywilnym, V Wydziale Gospodarczym a od 6 lutego 2006 r. w 111 Wydziale Rodzinnym i Nieletnich w pełnym wymiarze czasu pracy, zaś od 4 kwietnia 2007 r. w VII Wydziale Grodzkim w wymiarze 14 etatu i w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich w wymiarze 14 etatu. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2008 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej. Orzekała w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich i w VII Wydziale Grodzkim. Decyzją Ministra Sprawiedliwości od maja 2008 r. została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Lubartowie. Orzekała w II Wydziale Karnym a od kwietnia 2015 r. w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich, przy czym od września 2015 r. pełniła funkcję Przewodniczącej tego Wydziału. Od lipca 2016 r. sprawowała kontrolę nad Domem Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim i w Kocku a od maja 2017 r. sprawowała nadzór nad wykonywaniem orzeczeń o skierowanie do Ośrodka Kuratorskiego nr I przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 19 grudnia 2017 r. została powołana do pełnienia funkcji Prezesa Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie. Z dniem 17 stycznia 2018 r. została przeniesiona na stanowisko sędziego tego Sądu, w którym orzeka w V Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Pani sędzia pogłębia swoje kwalifikacje, biorąc udział w licznych szkoleniach zawodowych, w tym organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury oraz konferencjach.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Osoby przedstawione do powołania posiadają rozległą wiedzę, popartą dużym doświadczeniem zawodowym. Wysokie kwalifikacje merytoryczne znajdują odzwierciedlenie w pozytywnych ocenach ich pracy oraz opiniach służbowych. Wybrani kandydaci uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego - studiach podyplomowych, licznych szkoleniach i konferencjach naukowych, w tym zorganizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratuiy.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydatki zostały ocenione pozytywnie przez wizytatora ds. rodzinnych i nieletnich Sądu Okręgowego w Lublinie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
4. Błaszczuk Joanna Agnieszka Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 49 4
PRZECIW 0 6 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 12
5. Błaziak Jarosław Jerzy Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 3 46 12
PRZECIW 1 9 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 4

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Jarosław Jerzy Blaziak urodził się 19 października 1969 r. w Lublinie. W 1995 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną bardzo dobrą z wyróżnieniem. Po odbyciu w latach 1995-1997 etatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Lublinie, we wrześniu 1997 r. złożył egzamin sędziowski z łącznym wynikiem bardzo dobrym. Z dniem 1 października 1997 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Lubartowie. Powierzone obowiązki orzecznicze wykonywał w I Wydziale Cywilnym. Z dniem 1 lutego 1999 r. został przeniesiony na stanowisko asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Lublinie. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 1999 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego tego Sądu. Orzekał w I Wydziale Cywilnym. W latach 2007-2008 i 2010-2012 był wielokrotnie delegowany przez Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie do pełnienia obowiązków sędziego w tym Sądzie. Orzekał w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym. W związku ze zmianą organizacyjną, decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 stycznia 2011 r. został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, w którym orzekał w I Wydziale Cywilnym. Z dniem 16 kwietnia 2018 r. powierzono mu pełnienie do 15 października 2018 r. funkcji zastępcy Przewodniczącego tego Wydziału. Równocześnie, decyzją Ministra Sprawiedliwości został delegowany od 16 kwietnia 2018 r. do 15 października 2018 r. do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Lublinie. Orzekał w I Wydziale Cywilnym. W związku z powyższą decyzją, Pan sędzia złożył rezygnację z pełnienia powierzonej mu funkcji i z dniem 16 kwietnia 2018 r. został z niej zwolniony. Pan sędzia brał udział w licznych szkoleniach zawodowych, zorganizowanych m.in. przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Osoby przedstawione do powołania posiadają rozległą wiedzę, popartą dużym doświadczeniem zawodowym. Wysokie kwalifikacje merytoryczne znajdują odzwierciedlenie w pozytywnych ocenach ich pracy oraz opiniach służbowych. Wybrani kandydaci uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego - studiach podyplomowych, licznych szkoleniach i konferencjach naukowych, w tym zorganizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratuiy.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydata zostały ocenione pozytywnie przez wizytatora ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Lublinie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
6. Bucoń Paweł Stanisław Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 11 0
PRZECIW 4 44 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 16
7. Cagara-Zarzycka Agnieszka Stanisława Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 35 0
PRZECIW 0 20 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 16
8. Caruk-Niewęgłowska Oliwia Aleksandra Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 18 14
PRZECIW 4 37 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Oliwia Aleksandra Caruk-Niewęgłowska urodziła się 9 sierpnia 1971 r. w Puczycach. W 1996 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną dobrą. W latach 1996-1997 pracowała jako referent prawmy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białej Podlaskiej. Po odbyciu w latach 1997-1999 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie, w marcu 2000 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. Od lutego do czerwca 1999 r. była zatrudniona na podstawie umowy o dzieło jako wykładowca w Średnim Studium Zawodowym ZDZ w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej a od lutego do kwietnia 2003 r. jako prawnik w kancelarii radcy prawnego w Lublinie. Od marca do kwietnia 2003 r. pracowała jako wykładowca w Centrum Usług Szkoleniowych Lider w Lublinie i jako specjalista ds. prawno-kadrowych w P.W. Hurt-Detal „Lech” w Parczewie. Z dniem 12 maja 2003 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2007 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego tego Sądu. Orzekała w IV Wydziale Pracy, III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich, I Wydziale Cywilnym a od czerwca 2015 r. ponownie w IV Wydziale Pracy. W 2008 r. ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Pracy dla Sędziów Sądów Powszechnych, zorganizowane przez Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2008 r. została delegowana od 14 kwietnia 2008 r. do 15 lipca 2009 r. do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Obowiązki wykonywała w Wydziale Spraw z Zakresu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Departamentu Sądów Powszechnych. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2009 r. została delegowana od 16 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2014 r. do pełnienia czynności administracyjnych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. W okresie delegacji orzekała w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej. W 2011 r. ukończyła dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, z wynikiem bardzo dobrym. W 2016 r. kilkukrotnie orzekała, w ramach jednorazowych delegacji, w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym i III Wydziale Cywilnym Rodzinnym Sądu Okręgowego w Lublinie a decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2018 r. została delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w tym Sądzie. Orzekała w VIII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Brała udział w licznych szkoleniach zawodowych, zorganizowanych m.in. przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Osoby przedstawione do powołania posiadają rozległą wiedzę, popartą dużym doświadczeniem zawodowym. Wysokie kwalifikacje merytoryczne znajdują odzwierciedlenie w pozytywnych ocenach ich pracy oraz opiniach służbowych. Wybrani kandydaci uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego - studiach podyplomowych, licznych szkoleniach i konferencjach naukowych, w tym zorganizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratuiy.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydatki zostały ocenione pozytywnie przez opiniującą sędzię Sądu Okręgowego w Lublinie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
9. Chylińska-Kurek Joanna Bronisława Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 47 4
PRZECIW 0 8 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 12
10. Czajkowska Joanna Maria Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 34 0
PRZECIW 0 21 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 16
11. Figaszewska Beata Iwona Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 47 1
PRZECIW 0 8 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 15
12. Grodzicka Anna Karina Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 3 9 9
PRZECIW 1 46 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 7

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Anna Karina Grodzicka urodziła się 20 lipca 1974 r. w Lublinie. W 1998 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną bardzo dobrą z wyróżnieniem. Po odbyciu w latach 1998-2001 etatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Lublinie, w kwietniu 2001 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. Z dniem 12 maja 2003 r. została mianowana asesorem sądowym, z powierzeniem pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym w Kraśniku. Powierzone obowiązki orzecznicze wykonywała początkowo w II Wydziale Karnym, a od listopada 2004 r. w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Decyzją Ministra Sprawiedliwości została przeniesiona z dniem 15 kwietnia 2005 r. do Sądu Rejonowego w Lublinie. Powierzone obowiązki orzecznicze wykonywała w XIX Wydziale Grodzkim, przy czym od kwietnia 2006 r. pełniła funkcję zastępcy Przewodniczącego tego Wydziału. W 2005 r. ukończyła dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego dla sędziów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, z wynikiem pozytywnym. W 2007 r. uczestniczyła w cyklu seminariów pt. „Stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w polskim porządku prawnym”, zorganizowanym przez Biuro Informacji Rady Europy i Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2007 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Lublinie. Orzekała w III Wydziale Karnym a od 1 stycznia 2011 r., po reorganizacji, w III Wydziale Karnym Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, przy czym w latach 2009-2013 pełniła funkcję Przewodniczącej tego Wydziału. W latach 2008-2013 była wielokrotnie delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w V i XI Wydziałach Karnych Odwoławczych Sądu Okręgowego w Lublinie. Jednocześnie, w latach 2011-2013 orzekała w IV Wydziale Karnym Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie. W 2011 r. była wykładowcą w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Decyzją Ministra Sprawiedliwości została delegowana od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Lublinie. Orzeka w V Wydziale Karnym Odwoławczym, w wymiarze 14 etatu. Niezależnie od obowiązków orzeczniczych, Pani sędzia wykonywała szereg zadań o charakterze administracyjnym z ramienia Prezesa Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie i Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie, m.in. w latach 2011-2013 była członkiem i Przewodniczącą Komisji Konkursowej na stanowisko asystenta sędziego. Brała udział w licznych szkoleniach zawodowych, m.in. zorganizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Osoby przedstawione do powołania posiadają rozległą wiedzę, popartą dużym doświadczeniem zawodowym. Wysokie kwalifikacje merytoryczne znajdują odzwierciedlenie w pozytywnych ocenach ich pracy oraz opiniach służbowych. Wybrani kandydaci uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego - studiach podyplomowych, licznych szkoleniach i konferencjach naukowych, w tym zorganizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratuiy.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydatki zostały ocenione pozytywnie przez opiniującego sędziego Sądu Okręgowego w Lublinie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
13. Grudzień Ewa Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 47 3
PRZECIW 0 8 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 13
14. Grymuza Irena Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 49 2
PRZECIW 0 6 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 14
15. Janusz-Iwanicka Justyna Katarzyna Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 34 0
PRZECIW 0 21 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 16
16. Kamieniak Bartosz Andrzej Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 32 9
PRZECIW 0 23 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 7

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Bartosz Andrzej Kamieniak urodził się 15 maja 1976 r. w Puławach. W 2000 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną bardzo dobrą. Po odbyciu w latach 2000-2003 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie, w kwietniu 2003 r. złożył egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. W latach 2001-2003 pracował jako sekretarz w kancelarii adwokackiej w Lublinie. W latach 2003-2004 był zatrudniony jako asystent sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. Z dniem 26 kwietnia 2004 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Puławach. Powierzone obowiązki orzecznicze wykonywał początkowo w IV Wydziale Pracy a od grudnia 2005 r. w VI Wydziale Grodzkim. W 2005 r. ukończył dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami europejskimi i prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, z wynikiem bardzo dobrym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2008 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Puławach. Orzeka w II Wydziale Karnym. Pan sędzia brał udział w licznych szkoleniach zawodowych, zorganizowanych m.in. przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury i konferencjach.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Osoby przedstawione do powołania posiadają rozległą wiedzę, popartą dużym doświadczeniem zawodowym. Wysokie kwalifikacje merytoryczne znajdują odzwierciedlenie w pozytywnych ocenach ich pracy oraz opiniach służbowych. Wybrani kandydaci uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego - studiach podyplomowych, licznych szkoleniach i konferencjach naukowych, w tym zorganizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratuiy.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydata zostały ocenione pozytywnie przez opiniującą sędzię Sądu Okręgowego w Lublinie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
17. Kasprowicz Marcelina Marta Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 50 0
PRZECIW 0 5 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 16
18. Klementowski Michał Zbigniew Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 37 0
PRZECIW 0 18 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 16
19. Komsta Monika Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 42 1
PRZECIW 0 13 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 15
20. Korneluk Urszula Marta Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 22 0
PRZECIW 0 33 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 16
21. Koryl-Oleszko Joanna Agnieszka Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 33 0
PRZECIW 0 22 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 16
22. Krotkiewicz Bartosz Łukasz Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 45 1
PRZECIW 0 10 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 15
23. Kurzępa Mariusz Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 30 0
PRZECIW 0 25 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 16
24. Łopuszyński Andrzej Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 46 8
PRZECIW 0 9 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 8
25. Machel-Dzik Aleksandra Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 48 1
PRZECIW 0 7 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 15
26. Madej Grażyna Stefania Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 34 7
PRZECIW 0 21 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 9
27. Makarzec Katarzyna Joanna Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 42 11
PRZECIW 0 13 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 5

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Katarzyna Joanna Makarzec urodziła się 24 listopada 1974 r. w Lublinie. W 1998 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną dobrą. Od marca do maja 1999 r. pracowała jako starszy referent w Towarzystwie Ubezpieczeniowo-Reasekuracyjnym Polisa S.A. Oddział w Lublinie. Po odbyciu w latach 1999-2002 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie, w listopadzie 2002 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. Z dniem 12 maja 2003 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Chełmie. Powierzone obowiązki orzecznicze wykonywała początkowo w wymiarze 1/2 etatu w wydziale rodzinnym i nieletnich i w wymiarze 1/2 etatu w wydziale pracy a od 2004 r. w pełnym wymiarze w wydziale pracy, zaś od 2005 r. w wymiarze ‘A etatu w wydziale pracy i w wymiarze 1/2 etatu w wydziale cywilnym a od 2006 r. w pełnym wymiarze w wydziale cywilnym. W 2005 r. ukończyła dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego dla sędziów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, z wynikiem pozytywnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2007 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Chełmie. Orzekała w 1 Wydziale Cywilnym, z tym, że od 2002 r. w wymiarze 1/2 etatu w wydziale pracy. W latach 2009-2010 orzekała, w ramach jednodniowych delegacji, w III Wydziale Cywilnym Rodzinnym Sądu Okręgowego w Lublinie. W 2010 r. ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Cywilnego dla Sędziów Sądów Powszechnych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego na Uniwersytecie Warszawskim. Od sierpnia 2012 r. do listopada 2012 r. została delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie. Orzekała w pionie cywilnym. W grudniu 2012 r. została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie. Orzekała początkowo w wymiarze 14 etatu w I Wydziale Cywilnym i w wymiarze 14 etatu w VI Wydziale Cywilnym a od stycznia 2013 r. w pełnym wymiarze w I Wydziale Cywilnym, przy czym od listopada 2017 r. pełniła obowiązki zastępcy Przewodniczącego a od kwietnia 2018 r. funkcję Przewodniczącej tego Wydziału. W latach 2013-2017 orzekała wielokrotnie, w ramach jednodniowych delegacji, w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Lublinie. Decyzją Ministra Sprawiedliwości została delegowana od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. do pełnienia obowiązków sędziego w tym Sądzie, również w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym. Pani sędzia brała udział w licznych szkoleniach zawodowych, w tym zorganizowanych m.in. przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Osoby przedstawione do powołania posiadają rozległą wiedzę, popartą dużym doświadczeniem zawodowym. Wysokie kwalifikacje merytoryczne znajdują odzwierciedlenie w pozytywnych ocenach ich pracy oraz opiniach służbowych. Wybrani kandydaci uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego - studiach podyplomowych, licznych szkoleniach i konferencjach naukowych, w tym zorganizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratuiy.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydatki zostały ocenione pozytywnie przez wizytatora ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Lublinie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
28. Maliszewska Agnieszka Jolanta Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 41 1
PRZECIW 0 14 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 15
29. Markowska Barbara Karina Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 37 14
PRZECIW 0 18 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Barbara Karina Markowska urodziła się 10 maja 1974 r. w Lublinie. W 1998 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną bardzo dobrą. Po odbyciu w latach 1998-2001 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie, w kwietniu 2001 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem bardzo dobrym. Z dniem 18 czerwca 2001 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Lubartowie. Powierzone obowiązki orzecznicze wykonywała w II Wydziale Karnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2003 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Lubartowie. Orzeka w II Wydziale Karnym. W latach 2006-2013 orzekała wielokrotnie, w ramach jednodniowych delegacji, w V Wydziale Karnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Lublinie. Decyzją Ministra Sprawiedliwości została delegowana od 1 lipca 2018 r. do pełnienia obowiązków sędziego w IV Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Lublinie. Pani sędzia brała udział w licznych szkoleniach zawodowych, w tym zorganizowanych m.in. przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Osoby przedstawione do powołania posiadają rozległą wiedzę, popartą dużym doświadczeniem zawodowym. Wysokie kwalifikacje merytoryczne znajdują odzwierciedlenie w pozytywnych ocenach ich pracy oraz opiniach służbowych. Wybrani kandydaci uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego - studiach podyplomowych, licznych szkoleniach i konferencjach naukowych, w tym zorganizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratuiy.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydatki zostały ocenione pozytywnie przez opiniującą sędzię Sądu Okręgowego w Lublinie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
30. Mazurek Dorota Ewa Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1 19 9
PRZECIW 3 36 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 7
31. Mazurek Jolanta Anna Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 39 4
PRZECIW 0 16 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 12

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Dorota Ewa Mazurek urodziła się 28 listopada 1961 r. w Hrubieszowie. W 1987 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną dostateczną. Po odbyciu w latach 1987-1989 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Lublinie, we wrześniu 1989 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dostatecznym. Z dniem 1 kwietnia 1994 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Chełmie. Powierzone obowiązki orzecznicze wykonywała w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich oraz w I Wydziale Cywilnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 4 kwietnia 1996 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Chełmie. Orzekała nadal w pionie cywilnym. W październiku 1997 r. została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Lublinie. Orzekała początkowo w Wydziale Rejestrów i Zastawów, następnie w V Wydziale Rodzinnym i Nieletnich, I Wydziale Cywilnym i ponownie w V Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Jednocześnie orzekała wielokrotnie, w ramach jednodniowych delegacji, w III Wydziale Cywilnym Rodzinnym Sądu Okręgowego w Lublinie. W 2005 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego dla sędziów - III edycja na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, z wynikiem pozytywnym. W 2009 r. ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Rodzinnego, zorganizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Od kwietnia do grudnia 2010 r. została delegowana do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Pełniła obowiązki głównego specjalisty w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji. W związku ze zniesieniem Sądu Rejonowego w Lublinie, z dniem 1 stycznia 2011 r. została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie. Orzekała w II Wydziale Cywilnym. Jednocześnie Pani sędzi przedłużono delegację do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Do września 2018 r. pełniła obowiązki głównego specjalisty w Wydziale Sądów Powszechnych - Cywilnym Departamentu Nadzoru Administracyjnego. Pani sędzia brała udział w licznych szkoleniach zawodowych, w tym zorganizowanych m.in. przez Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury, konferencjach, seminariach i kongresach.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Osoby przedstawione do powołania posiadają rozległą wiedzę, popartą dużym doświadczeniem zawodowym. Wysokie kwalifikacje merytoryczne znajdują odzwierciedlenie w pozytywnych ocenach ich pracy oraz opiniach służbowych. Wybrani kandydaci uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego - studiach podyplomowych, licznych szkoleniach i konferencjach naukowych, w tym zorganizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratuiy.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydatki zostały ocenione pozytywnie przez opiniującą sędzię Sądu Okręgowego w Lublinie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
32. Michałek Aneta Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 3 16 10
PRZECIW 1 39 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 6

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Aneta Michałek urodziła się 1 sierpnia 1977 r. w Szczebrzeszynie. W 2001 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną bardzo dobrą. Po odbyciu w latach 2001-2004 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Zamościu, we wrześniu 2004 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. Z dniem 15 listopada 2004 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Zamościu. Powierzone obowiązki orzecznicze wykonywała początkowo w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych, następnie w wymiarze 1/2 etatu w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz w wymiarze 1/2 etatu w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych a od czerwca do grudnia 2005 r. w pełnym wymiarze w IV Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, zaś od 2006 r. w VII Wydziale Grodzkim. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2008 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Zamościu. Orzekała w Wydziałach: VII Grodzkim, IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, III Rodzinnym i Nieletnich a od 2010 r. w VII Wydziale Karnym. W 2011 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie procesu karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, z wynikiem dobrym. W 2014 r. orzekała, w ramach jednodniowych delegacji, w II Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Zamościu. Od sierpnia 2017 r. została delegowana do wykonywania czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Pełni obowiązki głównego specjalisty w Wydziale Sądów Powszechnych i Wojskowych - Karnym Departamentu Nadzoru Administracyjnego. Po ukończeniu z wynikiem bardzo dobrym studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w listopadzie 2017 r., na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt. „Model kary ograniczenia wolności ukształtowany nowelizacjami Kodeksu karnego z lat 2015-2016”, uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, nadany uchwałą Rady tego Wydziału. Pani sędzia jest autorką publikacji prawniczych. W ramach praktyk podczas studiów doktoranckich prowadziła zajęcia w zakresie prawa karnego ze studentami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Brala udział w licznych szkoleniach zawodowych, w tym zorganizowanych m.in. przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, a także w seminarium międzynarodowym w Brukseli i w ogólnopolskiej konferencji naukowej jako prelegent.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Osoby przedstawione do powołania posiadają rozległą wiedzę, popartą dużym doświadczeniem zawodowym. Wysokie kwalifikacje merytoryczne znajdują odzwierciedlenie w pozytywnych ocenach ich pracy oraz opiniach służbowych. Wybrani kandydaci uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego - studiach podyplomowych, licznych szkoleniach i konferencjach naukowych, w tym zorganizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratuiy.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydatki zostały ocenione pozytywnie przez wizytatora ds. karnych Sądu Okręgowego w Lublinie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
33. Molin Elżbieta Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 43 0
PRZECIW 0 12 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 16
34. Skibiński Piotr Robert Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 51 1
PRZECIW 0 4 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 15
35. Spich-Jakubanis Ewa Maryla Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 37 0
PRZECIW 0 18 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 16
36. Stelmaszczuk-Taracha Wiesława Teresa Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1 16 15
PRZECIW 3 39 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Wiesława Teresa Stelmaszczuk-Taracha urodziła się 27 lipca 1956 r. w Krasnymstawie. W 1981 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną dobrą. Po odbyciu w latach 1981-1983 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Lublinie, we wrześniu 1983 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. Z dniem 1 lutego 1992 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie. Powierzone obowiązki orzecznicze wykonywała w wydziałach: rodzinnym i nieletnich, karnym i cywilnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 1993 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Krasnymstawie. Od 1 do 30 kwietnia 1995 r. została delegowana do zastępczego pełnienia obowiązków sędziego Sądu Rejonowego w Lublinie. Z dniem 1 maja 1995 r. została przeniesiona na stanowisko sędziego tego Sądu. Orzekała w V Wydziale Rodzinnym i Nieletnich, przy czym orzekała również wielokrotnie, w ramach jednodniowych delegacji, w III Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Lublinie. W latach 2005-2010 pełniła funkcję Przewodniczącej V Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Lublinie. Z dniem 1 stycznia 2011 r., wobec zniesienia Sądu Rejonowego w Lublinie, została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie. Orzekała w V Wydziale Rodzinnym i Nieletnich, pełniąc funkcję Przewodniczącej tego Wydziału. W latach 2016-2017 pełniła funkcję Wiceprezesa Sądu Rejonowego Lublin -Zachód w Lublinie. W tym czasie orzekała wielokrotnie, w ramach jednodniowych delegacji, w I i III Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Lublinie. Z dniem 1 stycznia 2018 r. została powołana do pełnienia funkcji Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Lublinie. Decyzją Ministra Sprawiedliwości została delegowana od 2 stycznia 2018 r. na czas nieokreślony do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Lublinie. Orzeka w III Wydziale Cywilnym Rodzinnym. Pani sędzia podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. W 2006 r. ukończyła dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego dla sędziów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, z wynikiem pozytywnym, w 2008 r. Podyplomowe Studium Prawa Rodzinnego dla Sędziów Sądów Powszechnych, zorganizowane przez Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, z wynikiem pozytywnym, w 2010 r. studia podyplomowe dla sędziów rodzinnych z zakresu psychologii w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, z wynikiem pozytywnym, w 2013 r. studia podyplomowe w zakresie prawa rodzinnego dla sędziów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, z wynikiem bardzo dobrym, w 2014 r. studia podyplomowe z zakresu retoryki i kreowania wizerunku dla prawników na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, z wynikiem bardzo dobrym a w 2016 r. studia w zakresie prawa rodzinnego z elementami psychologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, z wynikiem bardzo dobrym. W 2007 r. prowadziła zajęcia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na temat „Podstawy prawne opieki” a w latach 2012-2014 prowadziła zajęcia na studiach podyplomowych na tym Wydziale na temat „Kurator Sądowy”. Pani sędzia prowadziła też szereg szkoleń m.in. dla funkcjonariuszy policji zajmujących się problematyką nieletnich oraz dla ławników, aplikantów sądowych, kuratorów społecznych. Wygłaszała również referaty na konferencjach poświęconych szeroko rozumianym sprawom rodziny, w tym władzy rodzicielskiej i przemocy w rodzinie oraz nieletnim. Kandydatka jest autorką publikacji z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego. W latach 2014-2017 pełniła a od 2018 r. ponownie pełni funkcję eksperta w ramach projektu Starostwa Powiatowego w Lublinie, prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie i ponownie bierze udział w pracach Zespołu dotyczących promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie. Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2017 r. została też powołana do Zespołu analizującego dotychczasowe regulacje prawne w zakresie postępowania w sprawach nieletnich. Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 2018 r. została powołana do Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Lublinie z zakresu prawa cywilnego jako przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości. Brala udział w licznych szkoleniach zawodowych, w tym zorganizowanych m.in. przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Osoby przedstawione do powołania posiadają rozległą wiedzę, popartą dużym doświadczeniem zawodowym. Wysokie kwalifikacje merytoryczne znajdują odzwierciedlenie w pozytywnych ocenach ich pracy oraz opiniach służbowych. Wybrani kandydaci uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego - studiach podyplomowych, licznych szkoleniach i konferencjach naukowych, w tym zorganizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratuiy.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydatki zostały ocenione pozytywnie przez wizytatora ds. cywilnych - sędzię Sądu Apelacyjnego w Lublinie w stanie spoczynku.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
37. Suchorowska Iwona Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 16 0
PRZECIW 0 39 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 16
38. Śmiech Marta Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 41 8
PRZECIW 0 14 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 8
39. Świdzińska-Kozieł Aneta Katarzyna Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 39 9
PRZECIW 0 16 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 7

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Aneta Katarzyna Świdzińska-Koziel urodziła się 11 października 1974 r. w Lublinie. W 1998 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną bardzo dobrą. Po odbyciu w latach 1998-2001 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie, w kwietniu 2001 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem dobrym. Od marca do listopada 2002 r. pracowała jako doradca prawny, windykator należności w Przedsiębiorstwie Budownictwa Specjalistycznego „Pate” Sp. z o.o. w Lublinie. Od grudnia 2002 r. do maja 2003 r. była zatrudniona jako referent administracyjno-biurowy w Biurze Usług Prawnych „Infor” Co. Sp. z o. o. w Lublinie. Z dniem 12 maja 2003 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej. Powierzone obowiązki orzecznicze wykonywała w VII Wydziale Grodzkim. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2007 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej. Orzekała w VII Wydziale Grodzkim. W maju 2007 r. została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Lublinie. Orzekała początkowo w XIV Zamiejscowym Wydziale Grodzkim z siedzibą w Łęcznej a od września 2007 r. w XVI Zamiejscowym Wydziale Grodzkim z siedzibą w Świdniku, przy czym od września 2009 r. pełniła funkcję zastępcy Przewodniczącego tego Wydziału. Od stycznia 2010 r. orzekała w XVI Zamiejscowym Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Lublinie z siedzibą w Świdniku, w którym pełniła funkcję Przewodniczącej tego Wydziału. W związku ze zniesieniem Sądu Rejonowego w Lublinie, z dniem 1 stycznia 2011 r. została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Orzekała w II Wydziale Karnym, pełniąc jednocześnie funkcję Przewodniczącej tego Wydziału. Decyzją Ministra Sprawiedliwości została delegowana od 15 lipca 2017 r. do 14 stycznia 2018 r. do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Lublinie. Kolejną decyzją delegację przedłużono do 14 lipca 2018 r. Pani sędzia orzekała w XI Wydziale Karnym Odwoławczym. Brała udział w licznych szkoleniach zawodowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, w tym zorganizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Osoby przedstawione do powołania posiadają rozległą wiedzę, popartą dużym doświadczeniem zawodowym. Wysokie kwalifikacje merytoryczne znajdują odzwierciedlenie w pozytywnych ocenach ich pracy oraz opiniach służbowych. Wybrani kandydaci uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego - studiach podyplomowych, licznych szkoleniach i konferencjach naukowych, w tym zorganizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratuiy.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydatki zostały ocenione pozytywnie przez wizytatora ds. karnych Sądu Okręgowego w Lublinie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
40. Tatara-Wajs Małgorzata Magdalena Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 16 0
PRZECIW 0 39 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 16
41. Telenga Edyta Barbara Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 3 12 14
PRZECIW 1 43 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 2

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Edyta Barbara Telenga urodziła się 3 grudnia 1973 r. w Lublinie. W 1997 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną bardzo dobrą. Po odbyciu w latach 1997-1999 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie, we wrześniu 1999 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem bardzo dobrym. Z dniem 1 listopada 1999 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim. Powierzone obowiązki orzecznicze wykonywała w wydziałach: cywilnym, cywilno-karnym, karnym i rodzinnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2003 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego tego Sądu. W listopadzie 2003 r. została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Lublinie. Orzekała w VII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych a od listopada 2008 r. w Sekcji VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Po zniesieniu Sądu Rejonowego w Lublinie, z dniem 1 stycznia 2011 r. została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie. Orzekała początkowo w VII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych a od września 2012 r. w VI Wydziale Cywilnym (e-sąd), przy czym od lipca 2013 r. dodatkowo w VII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych a od kwietnia 2014 r. wyłącznie w VII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W latach 2015-2016 orzekała kilkukrotnie, w ramach jednorazowych delegacji, w VII i VIII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Lublinie. Od stycznia 2018 r. pełni funkcję Wiceprezesa Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie. W ramach doskonalenia zawodowego, Pani sędzia brała udział w licznych szkoleniach zawodowych, w tym zorganizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury oraz w konferencjach naukowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Osoby przedstawione do powołania posiadają rozległą wiedzę, popartą dużym doświadczeniem zawodowym. Wysokie kwalifikacje merytoryczne znajdują odzwierciedlenie w pozytywnych ocenach ich pracy oraz opiniach służbowych. Wybrani kandydaci uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego - studiach podyplomowych, licznych szkoleniach i konferencjach naukowych, w tym zorganizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratuiy.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydatki zostały ocenione pozytywnie przez opiniującą sędzię Sądu Okręgowego w Lublinie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
42. Uliasz Marcin Stanisław Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 2 13 0
PRZECIW 2 42 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 16
43. Wasiewicz Robert Zbigniew Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 43 16
PRZECIW 0 12 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Robert Zbigniew Wasiewicz urodził się 2 czerwca 1969 r. w Lublinie. W 1993 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną bardzo dobrą. Po odbyciu w latach 1993-1995 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Lublinie, we wrześniu 1995 r. złożył egzamin sędziowski z łącznym wynikiem bardzo dobrym. Z dniem 1 października 1995 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Puławach. Powierzone obowiązki orzecznicze wykonywał w wydziale karnym. W 1997 r. został przeniesiony na stanowisko asesora sądowego w Sądzie Rejonowym w Lublinie. Obowiązki orzecznicze wykonywał w wydziale karnym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 1997 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Lublinie. Orzekał początkowo w IX Wydziale Karnym a od stycznia 2001 r. w XI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, w którym w latach 2001-2003 pełnił funkcję Kierownika Sekcji, przy czym orzekał również w sprawach z zakresu prawa upadłościowego i układowego oraz pełnił funkcję sędziego-komisarza. Od stycznia 2004 r. orzekał w VIII Wydziale Gospodarczym, od lipca 2008 r. w II Wydziale Cywilnym a od września 2009 r. ponownie w VIII Wydziale Gospodarczym, pełniąc obowiązki, a następnie funkcję Przewodniczącego tego Wydziału. Po zniesieniu Sądu Rejonowego w Lublinie, z dniem 1 stycznia 2011 r. został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Orzekał w I Wydziale Cywilnym. Od stycznia 2011 r. pełnił funkcję Wiceprezesa a od kwietnia 2017 r. pełni funkcję Prezesa Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, orzekając w VIII Wydziale Gospodarczym. W latach 2010-2014 orzekał, w ramach jednodniowych delegacji, w IX Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Lublinie. Pan sędzia prowadził również wykłady dla radców prawnych. W 2018 r. brał udział w Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Lublinie, jako przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości. W ramach doskonalenia zawodowego, w 2007 r. ukończył dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego dla sędziów i prokuratorów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, z wynikiem bardzo dobrym. Uczestniczył w licznych szkoleniach zawodowych, w tym zorganizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Osoby przedstawione do powołania posiadają rozległą wiedzę, popartą dużym doświadczeniem zawodowym. Wysokie kwalifikacje merytoryczne znajdują odzwierciedlenie w pozytywnych ocenach ich pracy oraz opiniach służbowych. Wybrani kandydaci uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego - studiach podyplomowych, licznych szkoleniach i konferencjach naukowych, w tym zorganizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratuiy.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydata zostały ocenione pozytywnie przez wizytatora ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Lublinie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
44. Włodek Mariusz Tomasz Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 41 1
PRZECIW 0 14 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 15
45. Wołucka-ławnikowicz Anna Katarzyna Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 42 1
PRZECIW 0 13 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 15
46. Wysmulska Monika Anna Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 49 15
PRZECIW 0 6 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Monika Anna Wysmulska urodziła się 16 października 1973 r. w Bychawie. W 1997 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną bardzo dobrą. Po odbyciu w latach 1997-1999 aplikacji sądowej w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Lublinie, we wrześniu 1999 r. złożyła egzamin sędziowski z łącznym wynikiem bardzo dobrym. Z dniem 15 października 1999 r. została mianowana asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej. Powierzone obowiązki orzecznicze wykonywała w wydziałach: karnym, gospodarczym, cywilnym a od października 2001 r. w wydziale pracy. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2002 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej. W zakresie czynności kandydatki przewidziano sprawowanie funkcji sędziego-komisarza w postępowaniach upadłościowych a obowiązki orzecznicze wykonywała w wydziałach: cywilnym, gospodarczym i pracy. W latach 2003-2008 odbyła studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych, dyscyplina - prawo, specjalność - prawo cywilne zobowiązania na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawia II. W lutym 2004 r. została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Lublinie. Orzekała w XVIII Wydziale Gospodarczym ds. upadłościowych i naprawczych. W związku ze zniesieniem Sądu Rejonowego w Lublinie, z dniem 1 stycznia 2011 r. została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Orzekała w IX Wydziale Gospodarczym dla spraw upadłościowych i naprawczych. W 2013 r. orzekała także w VIII Wydziale Gospodarczym, w wymiarze jednego posiedzenia w miesiącu. W latach 2015-2016 pełniła obowiązki zastępcy Przewodniczącego IX Wydziału Gospodarczego. Od sierpnia 2017 r. pełniła obowiązki Przewodniczącej IX Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych a od lutego 2018 r. pełni funkcję Przewodniczącej tego Wydziału. W lutym 2018 r. orzekała, w ramach jednorazowej delegacji, w IX Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Lublinie. Jest autorką publikacji z zakresu prawa upadłościowego. W ramach doskonalenia zawodowego Pani sędzia ukończyła: w 2007 r. dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie prawa gospodarczego z elementami ekonomii prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, z wynikiem bardzo dobrym, w 2009 r. dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie systemu ochrony praw człowieka w Polsce na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, z wynikiem bardzo dobrym i w tym samym roku dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie ekonomii, finansów i zarządzania w postępowaniu upadłościowym w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, z wynikiem celującym, w 2010 r. dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego dla sędziów w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, z wynikiem bardzo dobrym, w 2011 r. dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie prawa własności intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, z wynikiem bardzo dobrym a w 2015 r. dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie finansów i ekonomii dla sędziów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, z wynikiem bardzo dobrym. Brała też udział w licznych szkoleniach zawodowych, w tym zorganizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Osoby przedstawione do powołania posiadają rozległą wiedzę, popartą dużym doświadczeniem zawodowym. Wysokie kwalifikacje merytoryczne znajdują odzwierciedlenie w pozytywnych ocenach ich pracy oraz opiniach służbowych. Wybrani kandydaci uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego - studiach podyplomowych, licznych szkoleniach i konferencjach naukowych, w tym zorganizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratuiy.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydatki zostały ocenione pozytywnie przez wizytatora ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Lublinie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
47. Zugaj Marek Sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 33 5
PRZECIW 0 22 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 11
48. Żuławski Mariusz Grzegorz Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 27 13
PRZECIW 0 28 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 3

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Mariusz Grzegorz Żuławski urodził się 5 czerwca 1969 r. w Lublinie. W 1993 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, uzyskując tytuł magistra z ogólną oceną dobrą. Po odbyciu w lalach 1993-1995 aplikacji prokuratorskiej, początkowo w okręgu Prokuratury Wojewódzkiej w Lublinie, a następnie w okręgu Prokuratury Wojewódzkiej w Tarnobrzegu, w październiku 1995 r. złożył egzamin prokuratorski z łącznym wynikiem dobrym. W latach 1995-1997 odbywał asesurę w Prokuraturze Rejonowej w Stalowej Woli. Z dniem 1 lipca 1997 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 12 maja 1999 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego tego Sądu, w którym pełnił obowiązki Przewodniczącego Wydziału Ksiąg Wieczystych, następnie funkcję Prezesa i Przewodniczącego Wydziału Karnego. Z dniem 1 lipca 2001 r. został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Lublinie. Orzekał początkowo w III Wydziale Karnym, a następnie w IX Wydziale Karnym, przy czym od 2004 r. pełnił funkcję Przewodniczącego tego Wydziału. W latach 2009-2010 pełnił obowiązki Kierownika Sekcji Wykonywania Orzeczeń IX Wydziału Karnego. W związku ze zniesieniem Sądu Rejonowego w Lublinie, z dniem 1 stycznia 2011 r. został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Orzekał w II Wydziale Karnym, przy czym początkowo pełnił funkcję zastępcy Przewodniczącego tego Wydziału a od marca 2011 r. funkcję Kierownika Sekcji ds. Wykonywania Orzeczeń. Orzekał wielokrotnie, w ramach jednodniowych delegacji, w Sądzie Okręgowym w Lublinie. Od 15 stycznia 2018 r. pełni funkcję Wiceprezesa Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie. Z dniem 19 marca 2018 r. został przeniesiony na stanowisko sędziego tego Sądu. Orzeka w IX Wydziale Karnym. W ramach doskonalenia zawodowego w 2008 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie procesu karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, z wynikiem bardzo dobrym. Bral udział w licznych szkoleniach zawodowych, w tym zorganizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, a także w konferencji naukowej.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Osoby przedstawione do powołania posiadają rozległą wiedzę, popartą dużym doświadczeniem zawodowym. Wysokie kwalifikacje merytoryczne znajdują odzwierciedlenie w pozytywnych ocenach ich pracy oraz opiniach służbowych. Wybrani kandydaci uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego - studiach podyplomowych, licznych szkoleniach i konferencjach naukowych, w tym zorganizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratuiy.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydata zostały ocenione pozytywnie przez opiniującego sędziego Sądu Okręgowego w Lublinie.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów