Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 593/2015

Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Data posiedzenia: 13 kwietnia 2015 – 17 kwietnia 2015
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 332 z 2014
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2015-04-1...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 14
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 13

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Adamski Krzysztof radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa pozostali kandydaci wW osobach: Pana radcy prawnego Krzysztofa ADAMSKIEGO, Pana radcy prawnego Piotra Macieja BAŁBANA, Pana radcy prawnego Zbigniewa CHMIELA, Pana adwokata Marcina CHORĄŻEGO, Pana sędziego Grzegorza GRYMUZY, Pana referendarza Jarosława Grzegorza HARCZUKA, Pana sędziego Piotra Sławomira JAKUBCA, Pani radcy prawnego Ewy Violetty KOWALCZYK, Pana radcy prawnego Wojciecha MACIEJKO, Pana sędziego Łukasza Komada PIEBIAKA, Pana starszego asystenta sędziego Jakuba Krzysztofa POLANOWSKIEGO, Pani starszej referendarz Anny Katarzyny PUTON-MAZURKIEWICZ, Pani starszego asystenta sędziego Anny Agnieszki STRZELEC biorący udział w niniejszym postępowaniu ocenieni całościowo nie byli lepszymi Kandydatami do objęcia stanowiska sędziowskiego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie. Ogólna ocena kwalifikacji tych osób, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinie wizytacyjne i służbowe na temat Ich pracy oraz poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tych Kandydatów tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie środowiska sędziowskiego dla Pani Iwony Barbary Tchórzewskiej. Pani Ewa Violetta Kowalczyk rekomendowana przez Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa na miejscu drugim, będąca radcą prawnym, od wielu lat prowadzi sprawy przed sądami powszeclmymi i administracyjnym. Jej umiejętności zawodowe i przygotowanie do pełnienia urzędu sędziego zostały podkreślone w bardzo dobrej ocenie kwalifikacyjnej sporządzonej na okoliczność niniejszego postępowania. Obie kandydatki, Pani Iwona Barbara Tchórzewska oraz Pani Ewa Violetta Kowalczyk, uzyskały również pełne poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Pani Iwona Barbara Tchórzewska uzyskała jednak drugie w kolejności poparcie na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie natomiast Pani Ewa Violetta Kowalczyk trzecie w kolejności. Kontrkandydat, który uzyskał nieznacznie wyższe poparcie środowiska sędziowskiego na Zgromadzeniu Ogólnym od Pani Iwony Barbary Tchórzewskiej (14 głosów " za", 3 " przeciw", 2 " wstrzymujące się" do 14 głosów " za", 4 "przeciw" , O " wstrzymujących się" , l " nieważnego") - Pan Jakub Polanowski - jest dobrym kandydatem na wolne stanowisko sędziowskie. Posiada on jednak uboższe i znacznie krótsze doświadczenie zawodowe, co w sytuacji zgłoszenia się na wolne stanowisko sędziowskie znacznie bardziej doświadczonych kandydatów czyni jego kandydaturę mniej odpowiednią do przedstawienia z wnioskiem na wolne stanowisko sędziowskie od wybranej kandydatki.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Bałban Piotr Maciej radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa pozostali kandydaci wW osobach: Pana radcy prawnego Krzysztofa ADAMSKIEGO, Pana radcy prawnego Piotra Macieja BAŁBANA, Pana radcy prawnego Zbigniewa CHMIELA, Pana adwokata Marcina CHORĄŻEGO, Pana sędziego Grzegorza GRYMUZY, Pana referendarza Jarosława Grzegorza HARCZUKA, Pana sędziego Piotra Sławomira JAKUBCA, Pani radcy prawnego Ewy Violetty KOWALCZYK, Pana radcy prawnego Wojciecha MACIEJKO, Pana sędziego Łukasza Komada PIEBIAKA, Pana starszego asystenta sędziego Jakuba Krzysztofa POLANOWSKIEGO, Pani starszej referendarz Anny Katarzyny PUTON-MAZURKIEWICZ, Pani starszego asystenta sędziego Anny Agnieszki STRZELEC biorący udział w niniejszym postępowaniu ocenieni całościowo nie byli lepszymi Kandydatami do objęcia stanowiska sędziowskiego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie. Ogólna ocena kwalifikacji tych osób, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinie wizytacyjne i służbowe na temat Ich pracy oraz poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tych Kandydatów tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie środowiska sędziowskiego dla Pani Iwony Barbary Tchórzewskiej. Pani Ewa Violetta Kowalczyk rekomendowana przez Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa na miejscu drugim, będąca radcą prawnym, od wielu lat prowadzi sprawy przed sądami powszeclmymi i administracyjnym. Jej umiejętności zawodowe i przygotowanie do pełnienia urzędu sędziego zostały podkreślone w bardzo dobrej ocenie kwalifikacyjnej sporządzonej na okoliczność niniejszego postępowania. Obie kandydatki, Pani Iwona Barbara Tchórzewska oraz Pani Ewa Violetta Kowalczyk, uzyskały również pełne poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Pani Iwona Barbara Tchórzewska uzyskała jednak drugie w kolejności poparcie na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie natomiast Pani Ewa Violetta Kowalczyk trzecie w kolejności. Kontrkandydat, który uzyskał nieznacznie wyższe poparcie środowiska sędziowskiego na Zgromadzeniu Ogólnym od Pani Iwony Barbary Tchórzewskiej (14 głosów " za", 3 " przeciw", 2 " wstrzymujące się" do 14 głosów " za", 4 "przeciw" , O " wstrzymujących się" , l " nieważnego") - Pan Jakub Polanowski - jest dobrym kandydatem na wolne stanowisko sędziowskie. Posiada on jednak uboższe i znacznie krótsze doświadczenie zawodowe, co w sytuacji zgłoszenia się na wolne stanowisko sędziowskie znacznie bardziej doświadczonych kandydatów czyni jego kandydaturę mniej odpowiednią do przedstawienia z wnioskiem na wolne stanowisko sędziowskie od wybranej kandydatki.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
3. Chmiel Zbigniew radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 5
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 10

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa pozostali kandydaci wW osobach: Pana radcy prawnego Krzysztofa ADAMSKIEGO, Pana radcy prawnego Piotra Macieja BAŁBANA, Pana radcy prawnego Zbigniewa CHMIELA, Pana adwokata Marcina CHORĄŻEGO, Pana sędziego Grzegorza GRYMUZY, Pana referendarza Jarosława Grzegorza HARCZUKA, Pana sędziego Piotra Sławomira JAKUBCA, Pani radcy prawnego Ewy Violetty KOWALCZYK, Pana radcy prawnego Wojciecha MACIEJKO, Pana sędziego Łukasza Komada PIEBIAKA, Pana starszego asystenta sędziego Jakuba Krzysztofa POLANOWSKIEGO, Pani starszej referendarz Anny Katarzyny PUTON-MAZURKIEWICZ, Pani starszego asystenta sędziego Anny Agnieszki STRZELEC biorący udział w niniejszym postępowaniu ocenieni całościowo nie byli lepszymi Kandydatami do objęcia stanowiska sędziowskiego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie. Ogólna ocena kwalifikacji tych osób, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinie wizytacyjne i służbowe na temat Ich pracy oraz poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tych Kandydatów tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie środowiska sędziowskiego dla Pani Iwony Barbary Tchórzewskiej. Pani Ewa Violetta Kowalczyk rekomendowana przez Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa na miejscu drugim, będąca radcą prawnym, od wielu lat prowadzi sprawy przed sądami powszeclmymi i administracyjnym. Jej umiejętności zawodowe i przygotowanie do pełnienia urzędu sędziego zostały podkreślone w bardzo dobrej ocenie kwalifikacyjnej sporządzonej na okoliczność niniejszego postępowania. Obie kandydatki, Pani Iwona Barbara Tchórzewska oraz Pani Ewa Violetta Kowalczyk, uzyskały również pełne poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Pani Iwona Barbara Tchórzewska uzyskała jednak drugie w kolejności poparcie na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie natomiast Pani Ewa Violetta Kowalczyk trzecie w kolejności. Kontrkandydat, który uzyskał nieznacznie wyższe poparcie środowiska sędziowskiego na Zgromadzeniu Ogólnym od Pani Iwony Barbary Tchórzewskiej (14 głosów " za", 3 " przeciw", 2 " wstrzymujące się" do 14 głosów " za", 4 "przeciw" , O " wstrzymujących się" , l " nieważnego") - Pan Jakub Polanowski - jest dobrym kandydatem na wolne stanowisko sędziowskie. Posiada on jednak uboższe i znacznie krótsze doświadczenie zawodowe, co w sytuacji zgłoszenia się na wolne stanowisko sędziowskie znacznie bardziej doświadczonych kandydatów czyni jego kandydaturę mniej odpowiednią do przedstawienia z wnioskiem na wolne stanowisko sędziowskie od wybranej kandydatki.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
4. Chorąży Marcin adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 13

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa pozostali kandydaci wW osobach: Pana radcy prawnego Krzysztofa ADAMSKIEGO, Pana radcy prawnego Piotra Macieja BAŁBANA, Pana radcy prawnego Zbigniewa CHMIELA, Pana adwokata Marcina CHORĄŻEGO, Pana sędziego Grzegorza GRYMUZY, Pana referendarza Jarosława Grzegorza HARCZUKA, Pana sędziego Piotra Sławomira JAKUBCA, Pani radcy prawnego Ewy Violetty KOWALCZYK, Pana radcy prawnego Wojciecha MACIEJKO, Pana sędziego Łukasza Komada PIEBIAKA, Pana starszego asystenta sędziego Jakuba Krzysztofa POLANOWSKIEGO, Pani starszej referendarz Anny Katarzyny PUTON-MAZURKIEWICZ, Pani starszego asystenta sędziego Anny Agnieszki STRZELEC biorący udział w niniejszym postępowaniu ocenieni całościowo nie byli lepszymi Kandydatami do objęcia stanowiska sędziowskiego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie. Ogólna ocena kwalifikacji tych osób, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinie wizytacyjne i służbowe na temat Ich pracy oraz poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tych Kandydatów tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie środowiska sędziowskiego dla Pani Iwony Barbary Tchórzewskiej. Pani Ewa Violetta Kowalczyk rekomendowana przez Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa na miejscu drugim, będąca radcą prawnym, od wielu lat prowadzi sprawy przed sądami powszeclmymi i administracyjnym. Jej umiejętności zawodowe i przygotowanie do pełnienia urzędu sędziego zostały podkreślone w bardzo dobrej ocenie kwalifikacyjnej sporządzonej na okoliczność niniejszego postępowania. Obie kandydatki, Pani Iwona Barbara Tchórzewska oraz Pani Ewa Violetta Kowalczyk, uzyskały również pełne poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Pani Iwona Barbara Tchórzewska uzyskała jednak drugie w kolejności poparcie na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie natomiast Pani Ewa Violetta Kowalczyk trzecie w kolejności. Kontrkandydat, który uzyskał nieznacznie wyższe poparcie środowiska sędziowskiego na Zgromadzeniu Ogólnym od Pani Iwony Barbary Tchórzewskiej (14 głosów " za", 3 " przeciw", 2 " wstrzymujące się" do 14 głosów " za", 4 "przeciw" , O " wstrzymujących się" , l " nieważnego") - Pan Jakub Polanowski - jest dobrym kandydatem na wolne stanowisko sędziowskie. Posiada on jednak uboższe i znacznie krótsze doświadczenie zawodowe, co w sytuacji zgłoszenia się na wolne stanowisko sędziowskie znacznie bardziej doświadczonych kandydatów czyni jego kandydaturę mniej odpowiednią do przedstawienia z wnioskiem na wolne stanowisko sędziowskie od wybranej kandydatki.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
5. Grymuza Grzegorz sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa pozostali kandydaci wW osobach: Pana radcy prawnego Krzysztofa ADAMSKIEGO, Pana radcy prawnego Piotra Macieja BAŁBANA, Pana radcy prawnego Zbigniewa CHMIELA, Pana adwokata Marcina CHORĄŻEGO, Pana sędziego Grzegorza GRYMUZY, Pana referendarza Jarosława Grzegorza HARCZUKA, Pana sędziego Piotra Sławomira JAKUBCA, Pani radcy prawnego Ewy Violetty KOWALCZYK, Pana radcy prawnego Wojciecha MACIEJKO, Pana sędziego Łukasza Komada PIEBIAKA, Pana starszego asystenta sędziego Jakuba Krzysztofa POLANOWSKIEGO, Pani starszej referendarz Anny Katarzyny PUTON-MAZURKIEWICZ, Pani starszego asystenta sędziego Anny Agnieszki STRZELEC biorący udział w niniejszym postępowaniu ocenieni całościowo nie byli lepszymi Kandydatami do objęcia stanowiska sędziowskiego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie. Ogólna ocena kwalifikacji tych osób, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinie wizytacyjne i służbowe na temat Ich pracy oraz poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tych Kandydatów tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie środowiska sędziowskiego dla Pani Iwony Barbary Tchórzewskiej. Pani Ewa Violetta Kowalczyk rekomendowana przez Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa na miejscu drugim, będąca radcą prawnym, od wielu lat prowadzi sprawy przed sądami powszeclmymi i administracyjnym. Jej umiejętności zawodowe i przygotowanie do pełnienia urzędu sędziego zostały podkreślone w bardzo dobrej ocenie kwalifikacyjnej sporządzonej na okoliczność niniejszego postępowania. Obie kandydatki, Pani Iwona Barbara Tchórzewska oraz Pani Ewa Violetta Kowalczyk, uzyskały również pełne poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Pani Iwona Barbara Tchórzewska uzyskała jednak drugie w kolejności poparcie na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie natomiast Pani Ewa Violetta Kowalczyk trzecie w kolejności. Kontrkandydat, który uzyskał nieznacznie wyższe poparcie środowiska sędziowskiego na Zgromadzeniu Ogólnym od Pani Iwony Barbary Tchórzewskiej (14 głosów " za", 3 " przeciw", 2 " wstrzymujące się" do 14 głosów " za", 4 "przeciw" , O " wstrzymujących się" , l " nieważnego") - Pan Jakub Polanowski - jest dobrym kandydatem na wolne stanowisko sędziowskie. Posiada on jednak uboższe i znacznie krótsze doświadczenie zawodowe, co w sytuacji zgłoszenia się na wolne stanowisko sędziowskie znacznie bardziej doświadczonych kandydatów czyni jego kandydaturę mniej odpowiednią do przedstawienia z wnioskiem na wolne stanowisko sędziowskie od wybranej kandydatki.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
6. Harczuk Jarosław Grzegorz referendarz sądowy negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 4
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 11

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa pozostali kandydaci wW osobach: Pana radcy prawnego Krzysztofa ADAMSKIEGO, Pana radcy prawnego Piotra Macieja BAŁBANA, Pana radcy prawnego Zbigniewa CHMIELA, Pana adwokata Marcina CHORĄŻEGO, Pana sędziego Grzegorza GRYMUZY, Pana referendarza Jarosława Grzegorza HARCZUKA, Pana sędziego Piotra Sławomira JAKUBCA, Pani radcy prawnego Ewy Violetty KOWALCZYK, Pana radcy prawnego Wojciecha MACIEJKO, Pana sędziego Łukasza Komada PIEBIAKA, Pana starszego asystenta sędziego Jakuba Krzysztofa POLANOWSKIEGO, Pani starszej referendarz Anny Katarzyny PUTON-MAZURKIEWICZ, Pani starszego asystenta sędziego Anny Agnieszki STRZELEC biorący udział w niniejszym postępowaniu ocenieni całościowo nie byli lepszymi Kandydatami do objęcia stanowiska sędziowskiego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie. Ogólna ocena kwalifikacji tych osób, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinie wizytacyjne i służbowe na temat Ich pracy oraz poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tych Kandydatów tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie środowiska sędziowskiego dla Pani Iwony Barbary Tchórzewskiej. Pani Ewa Violetta Kowalczyk rekomendowana przez Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa na miejscu drugim, będąca radcą prawnym, od wielu lat prowadzi sprawy przed sądami powszeclmymi i administracyjnym. Jej umiejętności zawodowe i przygotowanie do pełnienia urzędu sędziego zostały podkreślone w bardzo dobrej ocenie kwalifikacyjnej sporządzonej na okoliczność niniejszego postępowania. Obie kandydatki, Pani Iwona Barbara Tchórzewska oraz Pani Ewa Violetta Kowalczyk, uzyskały również pełne poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Pani Iwona Barbara Tchórzewska uzyskała jednak drugie w kolejności poparcie na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie natomiast Pani Ewa Violetta Kowalczyk trzecie w kolejności. Kontrkandydat, który uzyskał nieznacznie wyższe poparcie środowiska sędziowskiego na Zgromadzeniu Ogólnym od Pani Iwony Barbary Tchórzewskiej (14 głosów " za", 3 " przeciw", 2 " wstrzymujące się" do 14 głosów " za", 4 "przeciw" , O " wstrzymujących się" , l " nieważnego") - Pan Jakub Polanowski - jest dobrym kandydatem na wolne stanowisko sędziowskie. Posiada on jednak uboższe i znacznie krótsze doświadczenie zawodowe, co w sytuacji zgłoszenia się na wolne stanowisko sędziowskie znacznie bardziej doświadczonych kandydatów czyni jego kandydaturę mniej odpowiednią do przedstawienia z wnioskiem na wolne stanowisko sędziowskie od wybranej kandydatki.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
7. Jakubiec Piotr Sławomir sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 1
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa pozostali kandydaci wW osobach: Pana radcy prawnego Krzysztofa ADAMSKIEGO, Pana radcy prawnego Piotra Macieja BAŁBANA, Pana radcy prawnego Zbigniewa CHMIELA, Pana adwokata Marcina CHORĄŻEGO, Pana sędziego Grzegorza GRYMUZY, Pana referendarza Jarosława Grzegorza HARCZUKA, Pana sędziego Piotra Sławomira JAKUBCA, Pani radcy prawnego Ewy Violetty KOWALCZYK, Pana radcy prawnego Wojciecha MACIEJKO, Pana sędziego Łukasza Komada PIEBIAKA, Pana starszego asystenta sędziego Jakuba Krzysztofa POLANOWSKIEGO, Pani starszej referendarz Anny Katarzyny PUTON-MAZURKIEWICZ, Pani starszego asystenta sędziego Anny Agnieszki STRZELEC biorący udział w niniejszym postępowaniu ocenieni całościowo nie byli lepszymi Kandydatami do objęcia stanowiska sędziowskiego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie. Ogólna ocena kwalifikacji tych osób, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinie wizytacyjne i służbowe na temat Ich pracy oraz poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tych Kandydatów tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie środowiska sędziowskiego dla Pani Iwony Barbary Tchórzewskiej. Pani Ewa Violetta Kowalczyk rekomendowana przez Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa na miejscu drugim, będąca radcą prawnym, od wielu lat prowadzi sprawy przed sądami powszeclmymi i administracyjnym. Jej umiejętności zawodowe i przygotowanie do pełnienia urzędu sędziego zostały podkreślone w bardzo dobrej ocenie kwalifikacyjnej sporządzonej na okoliczność niniejszego postępowania. Obie kandydatki, Pani Iwona Barbara Tchórzewska oraz Pani Ewa Violetta Kowalczyk, uzyskały również pełne poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Pani Iwona Barbara Tchórzewska uzyskała jednak drugie w kolejności poparcie na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie natomiast Pani Ewa Violetta Kowalczyk trzecie w kolejności. Kontrkandydat, który uzyskał nieznacznie wyższe poparcie środowiska sędziowskiego na Zgromadzeniu Ogólnym od Pani Iwony Barbary Tchórzewskiej (14 głosów " za", 3 " przeciw", 2 " wstrzymujące się" do 14 głosów " za", 4 "przeciw" , O " wstrzymujących się" , l " nieważnego") - Pan Jakub Polanowski - jest dobrym kandydatem na wolne stanowisko sędziowskie. Posiada on jednak uboższe i znacznie krótsze doświadczenie zawodowe, co w sytuacji zgłoszenia się na wolne stanowisko sędziowskie znacznie bardziej doświadczonych kandydatów czyni jego kandydaturę mniej odpowiednią do przedstawienia z wnioskiem na wolne stanowisko sędziowskie od wybranej kandydatki.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
8. Kowalczyk Ewa Violetta radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 1
PRZECIW 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 14

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa pozostali kandydaci wW osobach: Pana radcy prawnego Krzysztofa ADAMSKIEGO, Pana radcy prawnego Piotra Macieja BAŁBANA, Pana radcy prawnego Zbigniewa CHMIELA, Pana adwokata Marcina CHORĄŻEGO, Pana sędziego Grzegorza GRYMUZY, Pana referendarza Jarosława Grzegorza HARCZUKA, Pana sędziego Piotra Sławomira JAKUBCA, Pani radcy prawnego Ewy Violetty KOWALCZYK, Pana radcy prawnego Wojciecha MACIEJKO, Pana sędziego Łukasza Komada PIEBIAKA, Pana starszego asystenta sędziego Jakuba Krzysztofa POLANOWSKIEGO, Pani starszej referendarz Anny Katarzyny PUTON-MAZURKIEWICZ, Pani starszego asystenta sędziego Anny Agnieszki STRZELEC biorący udział w niniejszym postępowaniu ocenieni całościowo nie byli lepszymi Kandydatami do objęcia stanowiska sędziowskiego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie. Ogólna ocena kwalifikacji tych osób, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinie wizytacyjne i służbowe na temat Ich pracy oraz poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tych Kandydatów tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie środowiska sędziowskiego dla Pani Iwony Barbary Tchórzewskiej. Pani Ewa Violetta Kowalczyk rekomendowana przez Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa na miejscu drugim, będąca radcą prawnym, od wielu lat prowadzi sprawy przed sądami powszeclmymi i administracyjnym. Jej umiejętności zawodowe i przygotowanie do pełnienia urzędu sędziego zostały podkreślone w bardzo dobrej ocenie kwalifikacyjnej sporządzonej na okoliczność niniejszego postępowania. Obie kandydatki, Pani Iwona Barbara Tchórzewska oraz Pani Ewa Violetta Kowalczyk, uzyskały również pełne poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Pani Iwona Barbara Tchórzewska uzyskała jednak drugie w kolejności poparcie na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie natomiast Pani Ewa Violetta Kowalczyk trzecie w kolejności. Kontrkandydat, który uzyskał nieznacznie wyższe poparcie środowiska sędziowskiego na Zgromadzeniu Ogólnym od Pani Iwony Barbary Tchórzewskiej (14 głosów " za", 3 " przeciw", 2 " wstrzymujące się" do 14 głosów " za", 4 "przeciw" , O " wstrzymujących się" , l " nieważnego") - Pan Jakub Polanowski - jest dobrym kandydatem na wolne stanowisko sędziowskie. Posiada on jednak uboższe i znacznie krótsze doświadczenie zawodowe, co w sytuacji zgłoszenia się na wolne stanowisko sędziowskie znacznie bardziej doświadczonych kandydatów czyni jego kandydaturę mniej odpowiednią do przedstawienia z wnioskiem na wolne stanowisko sędziowskie od wybranej kandydatki.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
9. Maciejko Wojciech radca prawny negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 5
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 10

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa pozostali kandydaci wW osobach: Pana radcy prawnego Krzysztofa ADAMSKIEGO, Pana radcy prawnego Piotra Macieja BAŁBANA, Pana radcy prawnego Zbigniewa CHMIELA, Pana adwokata Marcina CHORĄŻEGO, Pana sędziego Grzegorza GRYMUZY, Pana referendarza Jarosława Grzegorza HARCZUKA, Pana sędziego Piotra Sławomira JAKUBCA, Pani radcy prawnego Ewy Violetty KOWALCZYK, Pana radcy prawnego Wojciecha MACIEJKO, Pana sędziego Łukasza Komada PIEBIAKA, Pana starszego asystenta sędziego Jakuba Krzysztofa POLANOWSKIEGO, Pani starszej referendarz Anny Katarzyny PUTON-MAZURKIEWICZ, Pani starszego asystenta sędziego Anny Agnieszki STRZELEC biorący udział w niniejszym postępowaniu ocenieni całościowo nie byli lepszymi Kandydatami do objęcia stanowiska sędziowskiego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie. Ogólna ocena kwalifikacji tych osób, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinie wizytacyjne i służbowe na temat Ich pracy oraz poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tych Kandydatów tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie środowiska sędziowskiego dla Pani Iwony Barbary Tchórzewskiej. Pani Ewa Violetta Kowalczyk rekomendowana przez Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa na miejscu drugim, będąca radcą prawnym, od wielu lat prowadzi sprawy przed sądami powszeclmymi i administracyjnym. Jej umiejętności zawodowe i przygotowanie do pełnienia urzędu sędziego zostały podkreślone w bardzo dobrej ocenie kwalifikacyjnej sporządzonej na okoliczność niniejszego postępowania. Obie kandydatki, Pani Iwona Barbara Tchórzewska oraz Pani Ewa Violetta Kowalczyk, uzyskały również pełne poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Pani Iwona Barbara Tchórzewska uzyskała jednak drugie w kolejności poparcie na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie natomiast Pani Ewa Violetta Kowalczyk trzecie w kolejności. Kontrkandydat, który uzyskał nieznacznie wyższe poparcie środowiska sędziowskiego na Zgromadzeniu Ogólnym od Pani Iwony Barbary Tchórzewskiej (14 głosów " za", 3 " przeciw", 2 " wstrzymujące się" do 14 głosów " za", 4 "przeciw" , O " wstrzymujących się" , l " nieważnego") - Pan Jakub Polanowski - jest dobrym kandydatem na wolne stanowisko sędziowskie. Posiada on jednak uboższe i znacznie krótsze doświadczenie zawodowe, co w sytuacji zgłoszenia się na wolne stanowisko sędziowskie znacznie bardziej doświadczonych kandydatów czyni jego kandydaturę mniej odpowiednią do przedstawienia z wnioskiem na wolne stanowisko sędziowskie od wybranej kandydatki.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
10. Piebiak Łukasz Konrad sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 10
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 5

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa pozostali kandydaci wW osobach: Pana radcy prawnego Krzysztofa ADAMSKIEGO, Pana radcy prawnego Piotra Macieja BAŁBANA, Pana radcy prawnego Zbigniewa CHMIELA, Pana adwokata Marcina CHORĄŻEGO, Pana sędziego Grzegorza GRYMUZY, Pana referendarza Jarosława Grzegorza HARCZUKA, Pana sędziego Piotra Sławomira JAKUBCA, Pani radcy prawnego Ewy Violetty KOWALCZYK, Pana radcy prawnego Wojciecha MACIEJKO, Pana sędziego Łukasza Komada PIEBIAKA, Pana starszego asystenta sędziego Jakuba Krzysztofa POLANOWSKIEGO, Pani starszej referendarz Anny Katarzyny PUTON-MAZURKIEWICZ, Pani starszego asystenta sędziego Anny Agnieszki STRZELEC biorący udział w niniejszym postępowaniu ocenieni całościowo nie byli lepszymi Kandydatami do objęcia stanowiska sędziowskiego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie. Ogólna ocena kwalifikacji tych osób, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinie wizytacyjne i służbowe na temat Ich pracy oraz poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tych Kandydatów tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie środowiska sędziowskiego dla Pani Iwony Barbary Tchórzewskiej. Pani Ewa Violetta Kowalczyk rekomendowana przez Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa na miejscu drugim, będąca radcą prawnym, od wielu lat prowadzi sprawy przed sądami powszeclmymi i administracyjnym. Jej umiejętności zawodowe i przygotowanie do pełnienia urzędu sędziego zostały podkreślone w bardzo dobrej ocenie kwalifikacyjnej sporządzonej na okoliczność niniejszego postępowania. Obie kandydatki, Pani Iwona Barbara Tchórzewska oraz Pani Ewa Violetta Kowalczyk, uzyskały również pełne poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Pani Iwona Barbara Tchórzewska uzyskała jednak drugie w kolejności poparcie na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie natomiast Pani Ewa Violetta Kowalczyk trzecie w kolejności. Kontrkandydat, który uzyskał nieznacznie wyższe poparcie środowiska sędziowskiego na Zgromadzeniu Ogólnym od Pani Iwony Barbary Tchórzewskiej (14 głosów " za", 3 " przeciw", 2 " wstrzymujące się" do 14 głosów " za", 4 "przeciw" , O " wstrzymujących się" , l " nieważnego") - Pan Jakub Polanowski - jest dobrym kandydatem na wolne stanowisko sędziowskie. Posiada on jednak uboższe i znacznie krótsze doświadczenie zawodowe, co w sytuacji zgłoszenia się na wolne stanowisko sędziowskie znacznie bardziej doświadczonych kandydatów czyni jego kandydaturę mniej odpowiednią do przedstawienia z wnioskiem na wolne stanowisko sędziowskie od wybranej kandydatki.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
11. Polanowski Jakub Krzysztof asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 14 0
PRZECIW 3 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 2 12

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa pozostali kandydaci wW osobach: Pana radcy prawnego Krzysztofa ADAMSKIEGO, Pana radcy prawnego Piotra Macieja BAŁBANA, Pana radcy prawnego Zbigniewa CHMIELA, Pana adwokata Marcina CHORĄŻEGO, Pana sędziego Grzegorza GRYMUZY, Pana referendarza Jarosława Grzegorza HARCZUKA, Pana sędziego Piotra Sławomira JAKUBCA, Pani radcy prawnego Ewy Violetty KOWALCZYK, Pana radcy prawnego Wojciecha MACIEJKO, Pana sędziego Łukasza Komada PIEBIAKA, Pana starszego asystenta sędziego Jakuba Krzysztofa POLANOWSKIEGO, Pani starszej referendarz Anny Katarzyny PUTON-MAZURKIEWICZ, Pani starszego asystenta sędziego Anny Agnieszki STRZELEC biorący udział w niniejszym postępowaniu ocenieni całościowo nie byli lepszymi Kandydatami do objęcia stanowiska sędziowskiego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie. Ogólna ocena kwalifikacji tych osób, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinie wizytacyjne i służbowe na temat Ich pracy oraz poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tych Kandydatów tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie środowiska sędziowskiego dla Pani Iwony Barbary Tchórzewskiej. Pani Ewa Violetta Kowalczyk rekomendowana przez Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa na miejscu drugim, będąca radcą prawnym, od wielu lat prowadzi sprawy przed sądami powszeclmymi i administracyjnym. Jej umiejętności zawodowe i przygotowanie do pełnienia urzędu sędziego zostały podkreślone w bardzo dobrej ocenie kwalifikacyjnej sporządzonej na okoliczność niniejszego postępowania. Obie kandydatki, Pani Iwona Barbara Tchórzewska oraz Pani Ewa Violetta Kowalczyk, uzyskały również pełne poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Pani Iwona Barbara Tchórzewska uzyskała jednak drugie w kolejności poparcie na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie natomiast Pani Ewa Violetta Kowalczyk trzecie w kolejności. Kontrkandydat, który uzyskał nieznacznie wyższe poparcie środowiska sędziowskiego na Zgromadzeniu Ogólnym od Pani Iwony Barbary Tchórzewskiej (14 głosów " za", 3 " przeciw", 2 " wstrzymujące się" do 14 głosów " za", 4 "przeciw" , O " wstrzymujących się" , l " nieważnego") - Pan Jakub Polanowski - jest dobrym kandydatem na wolne stanowisko sędziowskie. Posiada on jednak uboższe i znacznie krótsze doświadczenie zawodowe, co w sytuacji zgłoszenia się na wolne stanowisko sędziowskie znacznie bardziej doświadczonych kandydatów czyni jego kandydaturę mniej odpowiednią do przedstawienia z wnioskiem na wolne stanowisko sędziowskie od wybranej kandydatki.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
12. Puton- Mazurkiewicz Anna Katarzyna starsza referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 6
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 9

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa pozostali kandydaci wW osobach: Pana radcy prawnego Krzysztofa ADAMSKIEGO, Pana radcy prawnego Piotra Macieja BAŁBANA, Pana radcy prawnego Zbigniewa CHMIELA, Pana adwokata Marcina CHORĄŻEGO, Pana sędziego Grzegorza GRYMUZY, Pana referendarza Jarosława Grzegorza HARCZUKA, Pana sędziego Piotra Sławomira JAKUBCA, Pani radcy prawnego Ewy Violetty KOWALCZYK, Pana radcy prawnego Wojciecha MACIEJKO, Pana sędziego Łukasza Komada PIEBIAKA, Pana starszego asystenta sędziego Jakuba Krzysztofa POLANOWSKIEGO, Pani starszej referendarz Anny Katarzyny PUTON-MAZURKIEWICZ, Pani starszego asystenta sędziego Anny Agnieszki STRZELEC biorący udział w niniejszym postępowaniu ocenieni całościowo nie byli lepszymi Kandydatami do objęcia stanowiska sędziowskiego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie. Ogólna ocena kwalifikacji tych osób, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinie wizytacyjne i służbowe na temat Ich pracy oraz poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tych Kandydatów tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie środowiska sędziowskiego dla Pani Iwony Barbary Tchórzewskiej. Pani Ewa Violetta Kowalczyk rekomendowana przez Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa na miejscu drugim, będąca radcą prawnym, od wielu lat prowadzi sprawy przed sądami powszeclmymi i administracyjnym. Jej umiejętności zawodowe i przygotowanie do pełnienia urzędu sędziego zostały podkreślone w bardzo dobrej ocenie kwalifikacyjnej sporządzonej na okoliczność niniejszego postępowania. Obie kandydatki, Pani Iwona Barbara Tchórzewska oraz Pani Ewa Violetta Kowalczyk, uzyskały również pełne poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Pani Iwona Barbara Tchórzewska uzyskała jednak drugie w kolejności poparcie na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie natomiast Pani Ewa Violetta Kowalczyk trzecie w kolejności. Kontrkandydat, który uzyskał nieznacznie wyższe poparcie środowiska sędziowskiego na Zgromadzeniu Ogólnym od Pani Iwony Barbary Tchórzewskiej (14 głosów " za", 3 " przeciw", 2 " wstrzymujące się" do 14 głosów " za", 4 "przeciw" , O " wstrzymujących się" , l " nieważnego") - Pan Jakub Polanowski - jest dobrym kandydatem na wolne stanowisko sędziowskie. Posiada on jednak uboższe i znacznie krótsze doświadczenie zawodowe, co w sytuacji zgłoszenia się na wolne stanowisko sędziowskie znacznie bardziej doświadczonych kandydatów czyni jego kandydaturę mniej odpowiednią do przedstawienia z wnioskiem na wolne stanowisko sędziowskie od wybranej kandydatki.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
13. Strzelec Anna Agnieszka starszy asystent sędziego negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0
PRZECIW 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 12

Uzasadnienie wyboru przez KRS

W ocenie Krajowej Rady Sądownictwa pozostali kandydaci wW osobach: Pana radcy prawnego Krzysztofa ADAMSKIEGO, Pana radcy prawnego Piotra Macieja BAŁBANA, Pana radcy prawnego Zbigniewa CHMIELA, Pana adwokata Marcina CHORĄŻEGO, Pana sędziego Grzegorza GRYMUZY, Pana referendarza Jarosława Grzegorza HARCZUKA, Pana sędziego Piotra Sławomira JAKUBCA, Pani radcy prawnego Ewy Violetty KOWALCZYK, Pana radcy prawnego Wojciecha MACIEJKO, Pana sędziego Łukasza Komada PIEBIAKA, Pana starszego asystenta sędziego Jakuba Krzysztofa POLANOWSKIEGO, Pani starszej referendarz Anny Katarzyny PUTON-MAZURKIEWICZ, Pani starszego asystenta sędziego Anny Agnieszki STRZELEC biorący udział w niniejszym postępowaniu ocenieni całościowo nie byli lepszymi Kandydatami do objęcia stanowiska sędziowskiego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie. Ogólna ocena kwalifikacji tych osób, obejmująca posiadane doświadczenie zawodowe, opinie wizytacyjne i służbowe na temat Ich pracy oraz poparcie środowiska sędziowskiego nie są w przypadku tych Kandydatów tak dobre, jak ocena kwalifikacji oraz poparcie środowiska sędziowskiego dla Pani Iwony Barbary Tchórzewskiej. Pani Ewa Violetta Kowalczyk rekomendowana przez Zespół członków Krajowej Rady Sądownictwa na miejscu drugim, będąca radcą prawnym, od wielu lat prowadzi sprawy przed sądami powszeclmymi i administracyjnym. Jej umiejętności zawodowe i przygotowanie do pełnienia urzędu sędziego zostały podkreślone w bardzo dobrej ocenie kwalifikacyjnej sporządzonej na okoliczność niniejszego postępowania. Obie kandydatki, Pani Iwona Barbara Tchórzewska oraz Pani Ewa Violetta Kowalczyk, uzyskały również pełne poparcie Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Pani Iwona Barbara Tchórzewska uzyskała jednak drugie w kolejności poparcie na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie natomiast Pani Ewa Violetta Kowalczyk trzecie w kolejności. Kontrkandydat, który uzyskał nieznacznie wyższe poparcie środowiska sędziowskiego na Zgromadzeniu Ogólnym od Pani Iwony Barbary Tchórzewskiej (14 głosów " za", 3 " przeciw", 2 " wstrzymujące się" do 14 głosów " za", 4 "przeciw" , O " wstrzymujących się" , l " nieważnego") - Pan Jakub Polanowski - jest dobrym kandydatem na wolne stanowisko sędziowskie. Posiada on jednak uboższe i znacznie krótsze doświadczenie zawodowe, co w sytuacji zgłoszenia się na wolne stanowisko sędziowskie znacznie bardziej doświadczonych kandydatów czyni jego kandydaturę mniej odpowiednią do przedstawienia z wnioskiem na wolne stanowisko sędziowskie od wybranej kandydatki.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
14. Tchórzewska Iwona Barbara Sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 14 14
PRZECIW 0 4 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Iwona Barbara Tchórzewska urodziła się w 1964 roku w Lublinie. W 1988 roku uzyskała tytuł magistra prawa z wynikiem bardzo dobrym. Po odbyciu aplikacji sądowej złożyła, w dniach 16-1 7 i 26 września 1991 roku egzamin sędziowski z oceną ogólną dobrą. W okresie od l stycznia do 31 stycznia 1992 roku zatrudniona była w Sądzie Wojewódzkim w Lublinie na stanowisku inspektora ds. biurowości. Z dniem l lutego 1992 roku mianowana została asesorem sądowym w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Lublinie i przydzielona do wykonywania obowiązków służbowych w Sądzie Rejonowym w Puławach. Początkowo wykonywała je w Wydziale Ksiąg Wieczystych. Z dniem 3 marca 1992 roku Kolegium Sądu Wojewódzkiego w Lublinie powierzyło jej pełnienie obowiązków Przewodniczącego Wydziału Ksiąg Wieczystych, które pełniła do dnia 14 marca 1993 roku. Orzekała następnie w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Puławach. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 26 stycznia 1994 roku powołana została na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Puławach. Z dniem l maja 1994 roku Kolegium Sądu Wojewódzkiego w Lublinie powierzyło jej obowiązki Przewodniczącego Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Puławach. Minister Sprawiedliwości z dniem l września 1994 roku przeniósł Ją na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Lublinie, gdzie orzekała w II Wydziale Cywilnym. W okresie od l października 1996 roku do 30 sierpnia 1999 roku pełniła obowiązki Zastępcy Przewodniczącego II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Lublinie. W latach 1998-1999 orzekała w ramach jednodniowych delegacji w II Wydziale Cywilnym Sądu Wojewódzkiego w Lublinie. W okresie od l września 1999 roku do 31 grudnia 2000 roku Pani sędzia Iwona Barbara Tchórzewska orzekała w ramach delegacji udzielonej przez Ministra Sprawiedliwości w Sądzie Okręgowym w Lublinie - II Wydziale Cywilnym - Odwoławczym. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dniem 19 stycznia 200 l roku powołana została do pełnienia urzędu Sędziego Sądu Okręgowego w Lublinie. W ramach podziału czynności przydzielona została do orzekania w II Wydziale Cywilnym - Odwoławczym Sądu Okręgowego w Lublinie, w którym orzeka do chwili obecnej. W czerwcu 2006 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego dla sędziów organizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W dniu 25 listopada 2005 roku orzekała w ramach jednodniowej delegacji w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. Z dniem l września 2011 roku Minister Sprawiedliwości delegował Panią sędzię do pełnienia obowiązków sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na okres do 31 marca 2013 roku.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uznała, że ocena kwalifikacji Pani Iwony Barbary Tchórzewskiej wnioski płynące z opinii przełożonych na temat Jej pracy oraz bardzo wysokie poparcie środowiska sędziowskiego przemawiają za przedstawieniem tej kandydatury do powołania na jedno wolne stanowisko sędziowskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie.

Opinia wizytatora

W ocenie sędziego wizytatora Kandydatka spełnia wszystkie wymogi formalne określone w mi. 61 § l ustawy z dnia 25 lipca 2002 roku Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że posiada Ona przygotowanie teoretyczne i praktyczne do objęcia stanowiska sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Zarówno wyniki statystyczne, orzecznictwo, jak również postawa Pani sędzi zasługują na wyróżnienie. Analiza badanych akt spraw oraz przedłożonych dokumentów wskazuje, że Pani sędzia to doświadczony i sprawny orzecznik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie stosowania prawa cywilnego materialnego i procesowego, a także rodzinnego. Niewątpliwie doświadczenie to sprawiło, ze w okresie delegowania do orzekania w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie nie miała problemu z orzekaniem w sprawach administracyjnych. Stosunkowo długi okres delegowania do orzekania w tych sprawach oraz osiągnięte w tym okresie wyniki statystyczne pozwalają na stwierdzenie, że jest to Kandydatka, która daje rękojmię należytego i bardzo dobrego wykonywania obowiązków sędziego administracyjnego.

Wizytator: Marek Zalewski

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów