Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 71/2016

Sąd: Sąd Okręgowy w Warszawie
Data posiedzenia: 12 stycznia 2016 – 15 stycznia 2016
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 102 z 2015
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files//2016-01-...
Liczba wolnych stanowisk: 3
Liczba kandydatów: 9
Liczba obsadzonych stanowisk: 3
Liczba odrzuconych kandydatów: 4

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Czyżewska Dorota Maria kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE
2. Figura Magdalena Daria sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 76 15
PRZECIW 0 7 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 4 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Magdalena Daria Figura urodziła się 30 września 1976 r. w Trzebnicy. W 2000 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim z oceną dobrą. Od l kwietnia 2001 r. do 31 maja 2003 r. była zatrudniona na stanowisku referenta prawnego w Kancelarii Prawniczej radcy prawnego Anny Gizy we Wrocławiu. W 2001 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego organizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Po odbyciu pozaetatowej aplikacji sądowej w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy, w kwietniu 2003 r., złożyła egzamin sędziowski z oceną dobrą. Od l czerwca 2003 r. do 31 lipca 2003 r. pracowała jako asystent radcy prawnego w Kancelarii Prawa Gospodarczego "1. Koksztys i S-ka" we Wrocławiu. W okresie od l września 2003 r. do 30 kwietnia 2004 r. prowadziła własną działalność gospodarczą, w ramach której nadal stale współpracowała z Kancelarią Prawa Gospodarczego "I. Koksztys i S-ka" we Wrocławiu. Jednocześnie, od l września 2003 r. do 3 maja 2004 r., pracowała w Przedsiębiorstwie Handlowo-Usługowym "KSERO-FAX" z siedzibą w Obornikach Śląskich na stanowisku prawnika. W okresie od 4 maja 2004 r. do 30 czerwca 2004 r. wykonywała obowiązki referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, w VII Wydziale Gospodarczym - Rejestrze Zastawów. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem l lipca 2004 r. została mianowana asesorem sądowym i powierzono jej pełnienie czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi w Warszawie, gdzie orzekała w VII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W wyniku reorganizacji sądów, decyzjami Ministra Sprawiedliwości powierzono jej pełnienie czynności sędziowskich: z dniem 30 kwietnia 2005 r. w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, gdzie orzekała w XXII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, a z dniem l stycznia 2006 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, gdzie orzekała w VII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Z dniem l stycznia 2007 r. Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie powierzył jej pełnienie obowiązków Zastępcy Przewodniczącego VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie. W 2007 r. ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego dla Sędziów Sądów Powszechnych i Prokuratorów organizowane przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2008 r. została powołana na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie. Orzekała nadal w VII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych tego Sądu, pełniąc obowiązki Zastępcy Przewodniczącego Wydziału. Z dniem l lipca 2008 r. Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie powołał ją do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącej VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, którą to funkcję pełniła do 28 lutego 2014 r. W 2009 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie prawa pracy dla sędziów organizowane przez Polską Akademię Nauk. Na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości została delegowana do pełnienia obowiązków sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie na okres od 20 października 2010 r. do 19 października 2011 r. w wymiarze jednej sesji w miesiącu. Orzekała w XIII Wydziale Ubezpieczeń Społecznych tego Sądu. W 2011 r. ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego organizowane przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych organizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2013 r., na mocy decyzji Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie, była wielokrotnie delegowana do uzupełnienia składu orzekającego w XXI Wydziale Pracy Sądu Okręgowego w Warszawie. Decyzją Ministra Sprawiedliwości, od l września 2013 r. do 28 lutego 2014 r. została delegowana do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie i skierowana do orzekania w XIV Wydziale Ubezpieczeń Społecznych. Od l marca 2014 r. w ramach delegacji orzeka w pełnym wymiarze w XIV Wydziale Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Warszawie. Kandydatka prowadziła zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na kursach dla osób przygotowujących się do egzaminów wstępnych na aplikacje organizowanych przez Lexis- Nexis Polska Sp. z o. o., a także uczestniczyła w licznych szkoleniach zawodowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatur Pani Magdaleny Darii Figury, Pana Grzegorza Stanisława Kochana i Pana Rafała Sylwestra Młyńskiego zadecydował całokształt okoliczności przedmiotowej sprawy, w szczególności oceruane łącznie: ich wysokie kwalifikacje zawodowe znajdujące potwierdzenie w sporządzonych przez sędziów wizytatorów ocenach kwalifikacyjnych oraz załączonych opiniach służbowych, wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy orzeczniczej, w tym w pracy na delegacji w Sądzie Okręgowym w Warszawie, a także jednogłośnie pozytywna opinia Kolegium Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz najwyższe poparcie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej.

Opinia wizytatora

Z oceny tej wynika, że bardzo dobrze radzi sobie z powierzonymi obowiązkami, co potwierdzają dane statystyczne dotyczące jej pracy oraz sprawne i systematyczne podejmowanie czynności w poszczególnych sprawach. Czynności te są przemyślane i ukierunkowane na koncentrowanie materiału dowodowego. Powyższe potwierdza zdolność opiniowanej do podejmowania decyzji procesowych zgodnych z koncepcją kierunku postępowania dowodowego, który jest jasny i czytelnie zaznaczony w zarządzeniach oraz postanowieniach dowodowych.

Wizytator: Małgorzata Kosicka

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
3. Kochan Grzegorz Stanisław sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 83 15
PRZECIW 0 5 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 3 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Grzegorz Stanisław Kocban urodził się 27 marca 1975 r. w Nowej Sarzynie. W 1999 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z oceną bardzo dobrą. Po odbyciu w latach 1999-2002 etatowej aplikacji sądowej 6 w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, w kwietniu 2002 r., złożył egzamin sędziowski z oceną dobrą. Z dniem l sierpnia 2002 r. został mianowany asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi w Warszawie, gdzie orzekał w VIII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W 2004 r. ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego dla sędziów organizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W wyniku reorganizacji sądów, decyzjami Ministra Sprawiedliwości powierzono mu pełnienie czynności sędziowskich: z dniem 30 kwietnia 2005 r. w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, gdzie orzekał w XXIII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, pełniąc od l października 2005 r. funkcję Zastępcy Przewodniczącego Wydziału, a z dniem l stycznia 2006 r. w nowo utworzonym Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, gdzie orzekał w VII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, pełniąc od 14 lutego 2006 r. obowiązki Zastępcy Przewodniczącego Wydziału. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2006 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie. Obowiązki nadal wykonywał w VII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych tego Sądu, przy czym z dniem 11 sierpnia 2006 r. został powołany do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Wydziału, a z dniem 6 lutego 2007 r. funkcji Przewodniczącego tego Wydziału, którą pełnił do 31 grudnia 2014 r. W latach 2006-2012 wielokrotnie orzekał w ramach jednorazowych delegacji w XII Wydziale Pracy, a następnie XXI Wydziale Pracy Sądu Okręgowego w Warszawie. W 2008 r. ukończył Podyplomowe Studium Prawa Pracy dla Sędziów Sądów Powszechnych organizowane przez Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości, od l listopada 20 l O r. do 31 października 2011 r. był delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie w wymiarze jednej sesji w miesiącu. Orzekał w XIII Wydziale Ubezpieczeń Społecznych tego Sądu. W 2011 r. ukończył studia podyplomowe "Ekonomia i prawo gospodarcze dla sędziów" organizowane przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie we współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury oraz Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości, od l stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. był delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie w wymiarze dwóch sesji w miesiącu. Orzekał w XXI Wydziale Pracy tego Sądu. Z dniem l stycznia 2015 r. natomiast, decyzją Ministra 7 Sprawiedliwości został delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy. Nadal orzeka w XXI Wydziale Pracy tego Sądu. Ponadto kandydat w październiku 2012 r. uczestniczył w charakterze prelegenta w konferencji "Konwent Prawa Pracy. Czas pracy i wynagrodzenia", a także prowadził zajęcia dydaktyczne: w Sądzie Okręgowym w Warszawie (listopad 2013 r.), w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie (listopad i grudzień 2013 r. oraz listopad i grudzień 2014 r.) i w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (luty 2015 r.). Jest autorem publikacji prasowych. Uczestniczył w licznych szkoleniach zawodowych.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatur Pani Magdaleny Darii Figury, Pana Grzegorza Stanisława Kochana i Pana Rafała Sylwestra Młyńskiego zadecydował całokształt okoliczności przedmiotowej sprawy, w szczególności oceruane łącznie: ich wysokie kwalifikacje zawodowe znajdujące potwierdzenie w sporządzonych przez sędziów wizytatorów ocenach kwalifikacyjnych oraz załączonych opiniach służbowych, wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy orzeczniczej, w tym w pracy na delegacji w Sądzie Okręgowym w Warszawie, a także jednogłośnie pozytywna opinia Kolegium Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz najwyższe poparcie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej.

Opinia wizytatora

Z oceny tej wynika, że potwierdza ona wnioski poprzedniej oceny kwalifikacyjnej wskazującej, iż kandydat spełnia wszelkie kryteria wymagane na stanowisku sędziego sądu okręgowego. W ocenie opiniującej Pan Grzegorz Stanisław Kochan jest bardzo dobrym kandydatem na to stanowisko. Posiada szeroką i ugruntowaną wiedzę z zakresu prawa materialnego i procesowego. Jest zawsze doskonale przygotowany merytorycznie do rozpoznawanych spraw, co potwierdzają bardzo dobre wyniki statystyczne jego pracy oraz stabilność orzecznictwa. Jest osobą decyzyjną, bardzo pracowitą, obowiązkową, z zaangażowaniem wykonującą swoją pracę. Opiniująca dodała, że kandydat jest doświadczonym sędzią, który od wielu lat systematycznie orzeka na delegacjach w Sądzie Okręgowym w Warszawie, zaś od l stycznia 2015 r. na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości przebywa na delegacji na czas nieokreślony w XXI Wydziale Pracy tego Sądu. Ponadto wskazał, że bardzo sprawnie prowadzi postępowania sądowe, a uzasadnienia orzeczeń sporządza na bardzo wysokim poziomie merytorycznym.

Wizytator: Anna Michalik

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
4. Koźmiński Tomasz sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 3 12 0
PRZECIW 1 49 2
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 23 13

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pozostałe kandydatury biorące udział w konkursie me posiadają - w świetle zgromadzonych w sprawie materiałów - wyższych kwalifikacji zawodowych od wskazanych kandydatów, dlatego nie zostały przedstawione Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie w ramach niniejszego konkursu.

Opinia wizytatora

ocena negatywna

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
5. Młyński Rafał Sylwester sędzia pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 70 15
PRZECIW 0 10 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 10 0

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pan Rafał Sylwester Młyński urodził się 3 s1erpma 1975 r. w Nowym Sączu. W 1999 r. ukończył wyższe studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie z oceną dobrą. Od 17 kwietnia 2000 r. do 15 października 2000 r. był zatrudniony w Wydziale Spraw Społecznych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na stanowisku starszego inspektora. Od 16 października 2000 r. do 31 maja 2002 r. pracował w Głównym Urzędzie Ceł w Warszawie na stanowisku kontrolera celnego. W latach 2001-2004 odbywał pozaetatową aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego 9 w Warszawie. Od l czerwca 2002 r. do 26 grudnia 2004 r. pracował w Izbie Celnej w Warszawie również na stanowisku kontrolera celnego. We wrześniu 2004 r. złożył egzamin sędziowski z oceną dobrą. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem l grudnia 2004 r. został mianowany na stanowisko asesora sądowego i powierzono mu pełnienie czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi w Warszawie, gdzie orzekał w VII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Z uwagi na odmowę wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy przez Izbę Celną w Warszawie obowiązki asesora sądowego podjął z dniem 3 stycznia 2005 r. W wyniku reorgamzaCJl sądów decyzją Ministra Sprawiedliwości z dniem 30 kwietnia 2005 r. powierzono mu pełnienie czynności sędziowskich w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, gdzie orzekał w VIII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kandydat został powołany na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dniem 16 grudnia 2008 r. Orzekał nadal w VIII Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych tego Sądu. W 2009 r. ukończył z wynikiem dobrym studia podyplomowe w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w warunkach gospodarki rynkowej organizowane przez Uniwersytet Warszawski, zaś w 2010 r. z wynikiem dobrym plus studia podyplomowe w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego organizowane przez Szkołę Główną Handlową. W latach 20 l 0-2015, na podstawie decyzji Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie był wielokrotnie delegowany do pełnienia obowiązków sędziego na pojedynczych sesjach w XII Wydziale Pracy oraz XXI Wydziale Pracy Sądu Okręgowego w Warszawie. Na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości, od l grudnia 2010 r. do 30 listopada 2011 r. został delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie w wymiarze jednej sesji w miesiącu. Orzekał w XIII Wydziale Ubezpieczeń Społecznych. Od l maja 2013 r. pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego VIII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego dla Warszawy- Śródmieścia w Warszawie. Kandydat uczestniczył również w licznych szkoleniach zawodowych. Jest autorem artykułu: "Roszczenia przysługujące pracownikowi tymczasowemu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę" opublikowanego w periodyku "Prawo i Zabezpieczenie Społeczne".

Uzasadnienie wyboru przez KRS

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatur Pani Magdaleny Darii Figury, Pana Grzegorza Stanisława Kochana i Pana Rafała Sylwestra Młyńskiego zadecydował całokształt okoliczności przedmiotowej sprawy, w szczególności oceruane łącznie: ich wysokie kwalifikacje zawodowe znajdujące potwierdzenie w sporządzonych przez sędziów wizytatorów ocenach kwalifikacyjnych oraz załączonych opiniach służbowych, wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy orzeczniczej, w tym w pracy na delegacji w Sądzie Okręgowym w Warszawie, a także jednogłośnie pozytywna opinia Kolegium Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz najwyższe poparcie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Warszawskiej.

Opinia wizytatora

Pan Rafał Sylwester Młyński uzyskał pozytywną z wyróżnieniem ocenę kwalifikacyjną sporządzoną przez Panią Annę Michalik sędziego wizytatora do spraw pracy i ubezpieczeń społecznych, która stwierdziła, że jest on bardzo dobrym kandydatem na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie. Opiniowany posiada dużą wiedzę z lO zakresu prawa materialnego i procesowego, którą potrafi świetnie zastosować w praktyce. Jest osobą bardzo decyzyjną, stanowczą wobec stron procesu. Prowadzone przez niego postępowania wyróżniają się sprawnością i dążeniem do ich szybkiego zakończenia. Na pochwałę zasługuje metodyka pracy kandydata oraz wysoki poziom merytoryczny jego rozstrzygnięć. Pan Rafał Sylwester Młyński dąży do podnoszenia swoich kwalifikacji, a uzyskiwane przez niego wyniki statystyczne są na bardzo wysokim poziomie, w tym na poziomie dobrym są wyniki apelacyjne. Jest osobą pracowitą, kulturalną, cieszącą się szacunkiem i uznaniem przełożonych.

Wizytator: Anna Michalik

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
6. Piebiak Anna Barbara sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 29 0
PRZECIW 0 37 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 23 15

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pozostałe kandydatury biorące udział w konkursie me posiadają - w świetle zgromadzonych w sprawie materiałów - wyższych kwalifikacji zawodowych od wskazanych kandydatów, dlatego nie zostały przedstawione Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie w ramach niniejszego konkursu.

Opinia wizytatora

ocena pozytywna

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
7. Piebiak Łukasz Konrad kandydatura wycofana
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE
8. Piotrowski Arkadiusz sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 3 7 0
PRZECIW 1 61 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 22 12

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pozostałe kandydatury biorące udział w konkursie me posiadają - w świetle zgromadzonych w sprawie materiałów - wyższych kwalifikacji zawodowych od wskazanych kandydatów, dlatego nie zostały przedstawione Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie w ramach niniejszego konkursu.

Opinia wizytatora

ocena pozytywna z zastrzeżeniami

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
9. Przesmycka Anna Monika sędzia
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 21 0
PRZECIW 1 47 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 23 15

Opinia wizytatora

ocena pozytywna

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
10. Rosłan-Karasińska Monika Agnieszka sędzia negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA
PRZECIW
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pani Monika Agnieszka Rosłan-Karasińska uchwałą Krajowej Rady Sądownictwa Nr 1086/2015 z dnia 6 października 2015 r. została przedstawiona Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2014 r. poz. 371.

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
11. Tkaczyk-Turek Monika Honorata sędzia
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 0 8 0
PRZECIW 5 69 3
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 12 12

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Pani Monika Agnieszka Rosłan-Karasińska uchwałą Krajowej Rady Sądownictwa Nr 1086/2015 z dnia 6 października 2015 r. została przedstawiona Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, ogłoszonym w Monitorze Polskim z 2014 r. poz. 371.

Opinia wizytatora

wyróżniająca

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów