Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 895/2019

Sąd: Sąd Rejonowy w Staszowie
Data posiedzenia: 1 października 2019 – 4 października 2019
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 179 z 2019
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files/2019-10-0...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 1
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 0

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Celarek Agnieszka Asystent sędziego pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 10 15
PRZECIW 0 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 1

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Pani Agnieszka Celarek urodziła się w 1973 r. w Szydłowie. W 1998 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim Krakowie z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. W latach 1999-2001 pracowała w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku-Zdroju na stanowisku inspektora i doradcy zawodowego. Po odbyciu aplikacji sądowej etatowej, w 2004 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dostateczną. Od listopada 2004 r. do listopada 2005 r. i od marca 2006 r. do marca 2016 r. była zatrudniona w Sądzie Rejonowym w Staszowie na stanowisku asystenta sędziego, a od kwietnia 2016 r. jest starszym asystentem sędziego w tym Sądzie. Obowiązki wykonywała w Wydziale Ksiąg Wieczystych, Wydziale Karnym i Wydziale Grodzkim, a od 2009 r. pracuje w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Staszowie.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się oceną kwalifikacyjną oraz doświadczeniem zawodowym kandydatki. Pani Agnieszka Celarek posiada niemal piętnastoletnie doświadczenie w pracy na stanowisku asystenta sędziego. Wykazuje się bogatym i różnorodnym doświadczeniem zawodowym, wykonywała bowiem obowiązki zarówno w pionie cywilnym, jak i karnym. Jej kwalifikacje zostały wysoko ocenione przez sędziego wizytatora w sporządzonej na potrzeby tego postępowania nominacyjnego ocenie. Wynika z niej, że kandydatka poznała metodykę pracy sędziego, obowiązki zawodowe wykonuje sumiennie, solidnie i terminowo. Efektywność i jakość jej pracy jest bardzo wysoka. Również z szeregu opinii służbowych wynika, że wzorowo wywiązuje się z obowiązków, bez trudności radzi sobie z nowymi zagadnieniami i jest wyjątkowo predysponowana do wykonywania zawodu sędziego. Ponadto kandydatka otrzymała jednomyślne poparcie Kolegium Sądu Okręgowego w Kielcach.

Opinia wizytatora

Kandydatka otrzymała bardzo dobrą ocenę kwalifikacyjną sporządzoną przez Panią Monikę Gądek-Tamborską - sędziego Sądu Okręgowego w Kielcach. Wynika z niej, że Pani Agnieszka Celarek prezentuje bardzo dobre przygotowanie zawodowe, tak teoretyczne, jak i praktyczne. Zna technikę pracy sędziego, swoje czynności wykonuje sumiennie, solidnie, terminowo i z dużym zaangażowaniem. Świadczą o tym bardzo pozytywne opinie sędziów, ocena przedstawionych projektów orzeczeń i ich uzasadnień, jak również bardzo wysoka efektywność pracy wynikająca z przedstawionej liczby sporządzonych projektów. Opiniująca zwróciła również uwagę na to, że kandydatka wykonywała obowiązki zarówno w wydziale cywilnym, jak i karnym. Pani Agnieszka Celarek posiada predyspozycje osobowościowe oraz przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu sędziowskiego. Jej kandydaturę należy ocenić bardzo dobrze, posiada wszelkie niezbędne cechy i umiejętności, które predystynują ją do pełnienia urzędu sędziego sądu rejonowego.

Wizytator: Monika Gądek-Tamborska

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów