Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 387/2018

Sąd: Rejonowy w Olecku
Data posiedzenia: 18 września 2018 – 21 września 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 261 z 2018
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files//2018-09-...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 7
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 6

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Chrzanowska Jowita Referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 3 12 0
PRZECIW 1 5 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 8 19
2. Jabłońska Zuzanna Asystent pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 25 10
PRZECIW 0 0 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 0 8

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Zuzanna Jabłońska urodziła się 19 września 1978 r. w Białymstoku. W 2002 r. ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując tytuł magistra. Po odbyciu aplikacji sadowej w okręgu Sadu Okręgowego w Suwałkach, we wrześniu 2007 r. złożyła egzamin sędziowski z łączna oceną dobrą plus. Od 16 kwietnia 2007 r. jest zatrudniona w Sądzie Rejonowym w Suwałkach na stanowisku asystenta sędziego, kolejno w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich, a od 1 kwietnia 2014 r. w I Wydziale Cywilnym. Pracę na powyższym stanowisku wykonywała początkowo w wymiarze połowy etatu, i od 1 stycznia 2008 r. pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

O przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Zuzanny Jabłońskiej zadecydował zatem całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności dotychczasowa, nienaganna praca, wiedza i merytoryczne przygotowanie oraz wnioski płynące z oceny jej kwalifikacji zawodowych. Powyższe w połączeniu z jej wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz uzyskaniem najlepszej opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Suwałkach i najwyższej oceny Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Suwałkach uczyniło jej kandydaturę wypełniającą w najwyższym stopniu, przyjęte przez Krajową Radę Sądownictwa, kryteria wyboru, określone w art. 35 ust 2 ustawy o KRS.

Opinia wizytatora

Praca i kwalifikacje zawodowe kandydatki zostały ocenione juko bardzo dobre przez Anetę Inezę Sztukowską - sędzię Sądu Okręgowego w Suwałkach, wizytatora ds. cywilnych, wieczystoksięgowych i egzekucyjnych. Sędzia wizytator podkreśliła, że wyniki analizy projektów orzeczeń i uzasadnień przedstawionych przez Zuzannę Jabłońską, jak też dane statystyczne dotyczące obciążenia opiniowanej oraz pozytywne opinie sędziów współpracujących wskazują na wysoką jakość, prawidłowość i terminowość podejmowanych przez nią czynności w dotychczasowej pracy. Współpracujący z kandydatką sędziowie zgodnie określili ją jako osobę rzetelną, zdyscyplinowaną, pracowitą, solidną, bardzo dobrze zorganizowaną, właściwie zarządzającą swoim czasem, terminowo wykonującą powierzone jej zadania, a przy tym taktowną, uprzejmą, kulturalną oraz uczynną. Są to - w ocenie opiniującej - cechy i właściwości osobiste niewątpliwie pożądane przy pełnieniu służby sędziowskiej. W konkluzji oceny kwalifikacji zawarto pogląd, że prezentowany przez kandydatkę poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności praktycznych z zakresu metodyki pracy sędziego czynią ją bardzo dobrą kandydatką na stanowisko sędziego.

Wizytator: Aneta Ineza Sztukowską - sędzia Sądu Okręgowego w Suwałkach

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
3. Jankowska-Bondzio Barbara Referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 13 0
PRZECIW 0 3 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 9 18
4. Majewska Edyta Asystent negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 3 15 0
PRZECIW 1 2 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 8 18
5. Racewicz Kamil Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 13 1
PRZECIW 1 3 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 9 18
6. Skindzielewska Izabela Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 2 11 7
PRZECIW 2 6 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 8 12
7. Stachowicz Karolina Patrycja Adwokat negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 11 1
PRZECIW 1 2 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 0 12 17