Uchwały Krajowej Rady Sądownictwa

wróć do pełnej listy uchwał

Uchwała KRS nr 194/2018

Sąd: Sąd Rejonowy w Przemyślu
Data posiedzenia: 10 lipca 2018 – 13 lipca 2018
Obwieszczenie: Monitor Polski poz. 261 z 2018
Pobierz uchwałę:http://krspl.home.pl/bip/files//2018-07-...
Liczba wolnych stanowisk: 1
Liczba kandydatów: 8
Liczba obsadzonych stanowisk: 1
Liczba odrzuconych kandydatów: 7

Lista kandydatów

l.p. nazwisko i imiona wykonywany zawód decyzja
1. Bujar Dominika Kinga Asystent pozytywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 31 17
PRZECIW 0 1 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 4 3

Sylwetka kandydata (z uchwały KRS)

Dominika Kinga Bujar urodziła się w 1981 r. W 2005 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Rzeszowskim z oceną dobrą, uzyskując tytuł magistra. Po odbyciu aplikacji sądowej pozaetatowej, w 2008 r. złożyła egzamin sędziowski z oceną dostateczną plus. Od listopada 2006 r. jest zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Przemyślu, przy czym do października 2007 r. miejscem wykonywania jej pracy był Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Obecnie kandydatka wykonuje obowiązki w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Przemyślu. W latach 2011-2016 była, a od czerwca 2017 r. ponownie jest pozaetatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu.

Uzasadnienie wyboru przez KRS

Przy podejmowaniu decyzji Krajowa Rada Sądownictwa kierowała się ocenami kwalifikacyjnymi oraz doświadczeniem zawodowym kandydatek. Dominika Kinga Bujar posiada bogate doświadczenie zawodowe i wieloletni staż pracy w sądownictwie. Od ponad dwunastu lat wykonuje obowiązki asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Przemyślu. Legitymuje się wysokimi umiejętnościami zawodowymi potwierdzonymi bardzo dobrą oceną kwalifikacyjną. Wynika z niej, że kandydatka ta wykazuje się znajomością prawa cywilnego materialnego i procesowego, a także orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. Także z przedłożonych opinii służbowych, w tym m.in. z opinii Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego w Sądzie Okręgowym w Przemyślu wynika, że kandydatka wypełnia swoje obowiązki na bardzo wysokim poziomie z uwagi na rozległą wiedzę prawniczą i umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce. Ponadto wykazuje się znajomością techniki pracy sędziego. Sporządzane przez nią projekty uzasadnień orzeczeń i orzeczeń były trafne i charakteryzowały się poprawnością pod względem formalnym. Obowiązki wykonuje terminowo, efektywnie i z dużym zaangażowaniem. Rada oceniając tę kandydatkę uwzględniła także, że jest ona pozaetatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu. Posiada zatem wszechstronne i zróżnicowane w porównaniu z innymi kandydatami doświadczenie zawodowe, w szczególności, że jest to doświadczenie orzecznicze. Z opinii Prezesa Kolegium wynika, że kandydatka ta wykonuje swoje obowiązki na bardzo wysokim poziomie, proponowane przez nią rozstrzygnięcia są prawidłowe pod względem formalnym i materialnoprawnym. Sporządzane uzasadnienia zawierają szczegółową argumentację faktyczną i prawną, opartą na prawidłowej analizie materiału dowodowego.

Opinia wizytatora

Dominika Kinga Bujar otrzymała bardzo dobrą ocenę kwalifikacyjną sporządzoną przez Krzysztofa Kamińskiego - wizytatora do spraw cywilnych i komorniczych Sądu Okręgowego w Przemyślu. Z oceny wynika, że analiza projektów orzeczeń i uzasadnień sporządzonych przez kandydatkę, pozwalają na stwierdzenie, że posiada ona dobrą znajomość prawa cywilnego materialnego i procesowego. Wykazuje się również znajomością orzecznictwa i potrafi tę wiedzę prawidłowo wykorzystać. Z opinii służbowych wynika zaś, że kandydatka wzorowo wywiązuje się ze swoich obowiązków. Wizytator stwierdził, że kandydatka wykazuje się bardzo dobrym przygotowaniem zawodowym i spełnia wymogi stawiane kandydatom na stanowisko sędziego sądu rejonowego.

Wizytator: Krzysztof Kamiński - wizytator do spraw cywilnych i komorniczych Sądu Okręgowegow Przemyślu

 Przeczytaj uzasadnienie wyboru i opinie wizytatorów
2. Jurkiewicz Magdalena Beata Referendarz negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 5 12 0
PRZECIW 0 13 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 11 30
3. Kuźniar Iwona Anna Asystent negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 3 3 2
PRZECIW 1 21 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 2 12 18
4. Martowicz Beata Anna Asystent negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 4 7 0
PRZECIW 0 19 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 2 10 29
5. Piech-Podsiadło Magdalena Dominika Asystent negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 2 4 2
PRZECIW 2 20 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 12 18
6. Sitek-Pelc Karolina Wiktoria Asystent negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 2 1 4
PRZECIW 2 22 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 2 13 16
7. Sroka Lucyna Asystent negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 3 5 2
PRZECIW 2 20 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 1 11 18
8. Wróbel Aleksandra Barbara Asystent negatywna
GŁOSOWANIE w kolegium w zgromadzeniu sędziów w KRS
ZA 2 1 4
PRZECIW 2 23 0
GŁOSY WSTRZYMUJĄCE 2 12 16